Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2008 1 KAYNAŞTIRMA. 2008 2 KAYNAŞTIRMA NEDİR? Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranlarıyla birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2008 1 KAYNAŞTIRMA. 2008 2 KAYNAŞTIRMA NEDİR? Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranlarıyla birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme."— Sunum transkripti:

1 2008 1 KAYNAŞTIRMA

2 2008 2 KAYNAŞTIRMA NEDİR? Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranlarıyla birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan Destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.

3 2008 3 KAYNAŞTIRMANIN AMACI Çocuğu normal hale getirme değil, Onun ilgi ve yeteneklerini, En iyi şekilde kullanmasını sağlamak, Toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

4 2008 4 KAYNAŞTIRMANIN TARİHÇESİ Tarihe bakıldığında engelli bireylerin normal gelişim gösteren akranlarından ayrı olarak özel eğitim okullarında veya özel eğitim sınıflarında eğitildiği görülmektedir. II. Dünya Savaşı sonrası 1950’li yıllarda çok nadir dile getirilmeye başlanan engelli bireylerin engelli olmayan yaşıtlarıyla aynı eğitim ortamını paylaşması fikri 1960’lı yıllarda giderek daha fazla taraftar bulmuştur.

5 2008 5 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır. Kaynaştırma özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır Karar verme süreci aile - okul - eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir.

6 2008 6 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ Kaynaştırmaya erken başlamak esastır. Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır. Gönüllülük, sevgi, sabır, gayret gerekmektedir. Eğitim, normal insanlarla ve doğal ortamlarda verilmelidir. Eğitim, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

7 2008 7 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN YARALARI Özel eğitime ihtiyaçları olan bireylere Normal çocuklara Ailelere Öğretmenlere yararları vardır

8 2008 8 KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI 1. Tam Zamanlı Kaynaştırma 2. Yarı Zamanlı Kaynaştırma 3. Tersine Kaynaştırma

9 2008 9 TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim alır.

10 2008 10 YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel eğitim sınıfındadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim alır.

11 2008 11 TERSİNE KAYNAŞTIRMA Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doğrultusunda, özellikle okul öncesi eğitimde, çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında açılan sınıflara kayıt yaptırabilirler.

12 2008 12 KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA GÖREV VE SORUMLULUKLAR Okul Müdürü; Kaynaştırma uygulamaları için, Kurumda gerekli düzenlemeleri yapar, Uygulanmasını sağlar, Özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapar.

13 2008 13 KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA GÖREV VE SORUMLULUKLAR Öğretmen Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için önlemler alır, Bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar, Programını bireyselleştirerek uygular, Aileler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

14 2008 14 KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA GÖREV VE SORUMLULUKLAR Rehber Öğretmen Kaynaştırma uygulaması kararıyla gelen öğrenci için; Uygun eğitim ortamının düzenlenmesi Öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında öğretmenlere rehberlik eder.

15 2008 15 KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA GÖREV VE SORUMLULUKLAR Aile Programın uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır. Gerektiğinde eğitim araç - gereç desteği sağlar.

16 2008 16 DEĞERLENDİRME Kaynaştırma uygulamasındaki öğrenciler için; Devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır. Değerlendirmede öncelikle BEP teki hedeflerin gerçekleştirilmesi hedef alınır.

17 2008 17 DEĞERLENDİRME Normal sınıflara devam eden özel gereksinimli çocuklar oldukça heterojen grup oluşturmaktadır. İşitme yetersizliği olan öğrenciler Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler Ortopedik yetersizliği olan öğrenciler Dil ve konuşma yetersizlikleri olan öğrenciler Otistik öğrenciler Bu öğrencilerin birbirlerinden farklı farklı özellikleri ve öğrenme problemleri vardır.Bu sebeple değerlendirmeye ilişkin düzenlemeler veya değişiklikler öğrencilerin özellikleri temel alınarak yapılır.

18 2008 18 DEĞERLENDİRME Engellerinin derecelerine göre değerlendirme yapılmalıdır. Hafif derecede zihinsel engelli ile otistik öğrencinin BEP ‘lerinin içeriği ve başarılarını değerlendirme yöntemleri aynı olamaz.

19 2008 19 DEĞERLENDİRME Bazı öğrenciler uyarlamalar ve düzenlemelerle sınıf müfredatını takip edebilirler. Bu öğrencilerin başarıları normal sınavlarla değerlendirilmektedir. Bazı öğrenciler ise engelinin derecesine bağlı olarak sınıf müfredatını takip edememekte ve sınıf içinde yapılan sınavlarda başarısız olmaktadır.Bu öğrenciler için farklı programlar ve farklı değerlendirme sistemleri gerekmektedir.

20 2008 20 DEĞERLENDİRME Özel gereksinimli öğrencinin başarısı, diğer öğrencilerin değerlendirildiği yöntemlerle değerlendirildiğinde, başka bir deyişle; Diğer öğrencilerle aynı sınav ve ödevlerle değerlendirildiğinde başarı / gelişme ölçülebiliyorsa öğretmen not verme sırasında sorun yaşamayacaktır. Bunun tersine öğrencinin gelişimsel özellikleri nedeniyle farklı bir değerlendirme sistemi gerekiyorsa, okulda uygulanan sınav yada ödevlerle başarı ölçülemiyorsa; bu öğrenciler için bireyselleştirilmiş değerlendirme politikası oluşturmak gerekmektedir.

21 2008 21 DEĞERLENDİRME Özel Gereksinimli Öğrenciler Sınavlarda; ANLAMADA GÜÇLÜK İŞİTSEL VE GÖRSEL ALGI PROBLEMLERİ SINAV SÜRESİNİN YETERSİZLİĞİ SINAV KAYGISI gibi güçlükler yaşarlar.

22 2008 22 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 1) GELENEKSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMi İlköğretim sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır. 5 = pekiyi 4= iyi 3 = orta 2 = geçer 1 = başarısız

23 2008 23 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 2) SINAVLARDA UYARLAMALAR YAPILMASI Hafif derecede öğrenme problemi olan, sınıf müfredat programlarından değişiklik yapılmaksızın yararlanabilen öğrencilerin başarılarının sınav içeriğinde değişiklik yapılmadan, bazı uyarlamalar yapılarak sınıf arkadaşlarıyla aynı sınavlarla değerlendirilmeleridir. Sınav süresinde / zamanında uyarlama yapmak Sınavdan önce yardım etmek Sınav sırasında yardım etmek Motivasyonu arttırmak Sınav ortamını uyarlamak Sınav yönergelerinde uyarlamalar yapmak Sınav formatını değiştirmek Sınavda sözlük, hesap mak.cetvel gibi yardımcı ders araçlarının kullanılmasını sağlamak.

24 2008 24 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 3) ALTERNATİF NOT VERME (DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK) BEP hazırlanan öğrenciler için değerlendirme sistemi ve buna bağlı olarak bireyselleştirilmiş not verme sistemi geliştirilmelidir. BEP Temel Alınan Değerlendirme BEP te yer alan amaç için belirlenen ölçüt temel alınır. Örnek: Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme olmak üzere dört işlem yapar. Öğrenciye karışık işlemler verildiğinde bu işlemlerin % 90’ını doğru yaptığında BEP’ te yer alan amaca ulaşmış olacaktır. Öğrencinin dönem sonunda bu beceriye ilişkin yeterliliği %70 olsun. Harf sistemi uygulanıyor olsun. 90-100 arası = A / 80-89 arası = B / 70-79 arası = C NOT = C Rakam sistemi 1 ile 100 arasında NOT = 70 1 ile 10 arasında NOT =7

25 2008 25 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ BEP Temel Alınan Değerlendirme Bu değerlendirmesonucunda başarı nota dönüştürülerek karneye not verirken; Öğrencinin aldığı notun müfredata göre değilde BEP’ e göre verildiği belirtilmelidir. Örnek: Karnedeki notun yanına bir yıldız konması Türkçe = 4* Bu yıldızın anlamının karnenin altında açıklanması önerilen bir yöntemdir.

26 2008 26 Çok Kaynaklı Değerlendirme Sadece başarı değil çaba – gayret – başarı birlikte değerlendirilmelidir. Örnek: Öğrenci zamanı uygun kullanıyor,yönergelere uyuyorsa, ısrarla beceri üzerinde çalışıyorsa ÇABA PUANI = A Beceriyi ne kadar doğru yaptığı BAŞARI PUANI = C alınabilir. A ve C nin ortalaması alınarak KARNE NOTU = B verilebilir. 3) ALTERNATİF NOT VERME (DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK)

27 2008 27 Sözleşmeli Değerlendirme Öğretmen ve öğrencinin birlikte olarak “hangi puanı alabilmek için ne yapmak gerektiğine” karar verdikleri sistemdir. Örnek: “Öğrenci düzenli olarak sınıfa geliyorsa,her derste en az bir kez gönüllü oluyorsa, ödevlerini eksiksiz tamamlıyorsa o dersten 60 yada 6 yada 3 alacak “ şeklinde sözleşme yapılabilir. 3) ALTERNATİF NOT VERME (DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK

28 2008 28 3) ALTERNATİF NOT VERME (DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK Ölçüt Bağımlı Değerlendirme: Beceriyi tam olarak öğrenmenin ölçütünü oluşturmak Öğretim öncesi yapılan değerlendirme için basamaklar oluşturulur.Basamaklar kolaydan zora doğru sıralanır. Örnek: Çıkarma işlemi yapar. 1.Tek basamaklı sayılarla çıkarma yapar. 2.İki basamaklı sayılarla eldesiz çıkarma yapar. 3.İki basamaklı sayılarla eldeli çıkarma yapar. 4.Üç basamaklı sayılarla eldesiz çıkarma yapar. 5.Üç basamaklı sayılarla eldeli çıkarma yapar. Her alt beceri için ölçüt belirlenir.Tek basamaklılarla hazırlanan 10 çıkarma işleminden 9 unu yapmışsa bu aşama öğrenilmiş sayılır. Alt beceri için ölçüt 9/10 kabul edilir ve her alt beceride tanımlanan işlem türünde 9/10 türünde başarılı olmadıkça bir sonraki işlem geçilemez.

29 2008 29 3) ALTERNATİF NOT VERME (DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK Güçlük Düzeyi Temel Alınan Değerlendirme Sınıf ortalamasından daha fazla başarı gösteren yada sınıf düzeyinden daha alt düzeyde başarılı öğrenciler için yapılan değerlendirmedir. Örnek: Öğrenci 5. sınfta iken matematik becerilerinden sınıf düzeyinin altında olduğu için 3. sınıf matematik becerileri üzerinden çalışılıyorsa 3. sınıf materyalinin kullanıldığı sınavda % 90 başarılı ise alacağı not A’dır.(Yani 5) Öğretmen karneye not verirken A,90 YADA 5 ‘in yanına (5(3)) yazabilir.

30 2008 30 3) ALTERNATİF NOT VERME (DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK Kontrol Listeleri İle Değerlendirme Öğrenci arkadaşlarından farklı görünmeyen karne alır. Karne ile birlikte her dersteki başarıyı açık olarak gösteren kontrol listeleri verilerek karne desteklenir. Kontrol listesi çalışılan becerilerin sıralanmasıdır.Her madde “+” ve “-” ile “yapar”, “yardımla yapar”, “yapamaz”gibi derecelendirilebilr.

31 2008 31 3) ALTERNATİF NOT VERME (DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK Portfolyo / Dosya Temel Alarak Yapılan Değerlendirme: Çocuğun bir dönemde yaptığı çalışma örnekleri, ev ödevleri, sınf ödevleri v.b. Den gelişimi gösterilen örnekler seçilerek değerlendirilir. Paylaşımcı Değerlendirme: Öğrencinin birden fazla öğretmeni olduğu durumlarda kullanılan bir sistemdir.Okulda özel eğitim öğretmeni varsa dönem sonunda iki öğretmen birlikte değerlendirme yaparlar.

32 2008 32 DEĞERLENDİRME Görme Yetersizliği olan öğrencilere; Yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilir. Braille (Kabartma Yazı) olarak verilen yanıtlar sınavdan sonra öğrenciye okuyarak değerlendirilir. Yazılı yoklamalarda bilgisayar gibi cihazlardan yararlanılabilir. Bu örenciler çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulur.

33 2008 33 DEĞERLENDİRME İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilere; Yabancı dil programlarının bazı konularından veya tamamından muaf tutulurlar. Bu öğrencilerin başarıları yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilir.

34 2008 34 DEĞERLENDİRME Ortopedik Yetersizliği Olan Öğrenciler; Yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü olarak değerlendirilir. Sinir sisteminin zedelenmesiyle ortaya çıkan yetersizliği olanlar ise, çoktan seçmeli testlerle değerlendirilirler.

35 2008 35 DEĞERLENDİRME Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesi; Yazılı sınavlar,ödevler ve projeler dikkate alınır. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesi; Güçlükten etkilenme durumuna göre yazılı veya sözlü değerlendirmelerin herhangi birinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar.

36 2008 36 DEĞERLENDİRME Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesi; Kısa yanıtlı ve az sorulu sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilirler.

37 2008 37 DEĞERLENDİRME Otistik ve Duygusal Uyum Güçlüğü Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesi; Öğrencilerin hazır oldukları zamanda yapılır.

38 2008 38 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Öğretmeni hazırlama Engelli öğrenciyi hazırlama Diğer öğrencileri hazırlama Aile ve yakın çevreyi hazırlama Okul yönetimini hazırlama Eğitim ortamını hazırlama Eğitim programını hazırlama

39 2008 39 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Öğrencilerin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmelidir. Normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne yönelik yerleştirilme yapılmalıdır. Eğitim okulda olduğu kadar okul dışı ortamlarda da devam etmelidir. Çocuklara başarabilecekleri görevler verilmeli, başarıları ödüllendirilmelidir.

40 2008 40 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Çocuğun güvenini, kişiliğini, ilgisi sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır. Ders konularının analizleri yapılmalı konular parçalara ayrılmalıdır. Her aşamada çocuklar güdülenmeli ve teşvik edilmelidir. Yetersizlik ne olursa olsun birey olduğu gibi kabul edilmelidir.

41 2008 41 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Etkinlikler sonucunda öğrenciye geri bildirimler verilmeli, geldiği durum hakkında aileye açıklama yapılmalıdır. Öğrencinin öğrenciye rehberlik etmesine yer verilmelidir. Çocuğu normal hale getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak en önemli hedef olmalıdır.

42 2008 42 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Çalışmalar sürekli gözlenmeli, kayıt edilmeli ve durum hakkında aileye açıklamalar yapılmalıdır. Öğretmen ders anlatırken, öğrenciyle sürekli göz iletişimi kurmalıdır. Öğrenciler düşük not aldıkları zaman öğretmenler öğrenciler hakkında önyargı beslememeli, onlara karşı ilgi ve güvenini yitirmemelidir. Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir BEP hazırlanmalıdır.

43 2008 43 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan 2 bireyin bulunduğu sınıflarda 10, 1 bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel eğitime ihtiyacı olan 2 bireyin bulunduğu sınıflarda 25, 1 bireyin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.


"2008 1 KAYNAŞTIRMA. 2008 2 KAYNAŞTIRMA NEDİR? Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranlarıyla birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları