Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA 1 KAYNAŞTIRMA. 2 Kaynaştırma  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin  Akranları ile birlikte  Eğitim ve öğretimlerini  Bütün kademelerde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA 1 KAYNAŞTIRMA. 2 Kaynaştırma  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin  Akranları ile birlikte  Eğitim ve öğretimlerini  Bütün kademelerde."— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA 1 KAYNAŞTIRMA

2 2 Kaynaştırma  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin  Akranları ile birlikte  Eğitim ve öğretimlerini  Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan,  Destek hizmetlerinin sağlandığı  özel eğitim uygulamalarıdır.

3 KAYNAŞTIRMA 3 Kaynaştırma Kaynaştırma, her tür ve düzeyde engele sahip öğrenciler için gerekli bir uygulamadır.

4 KAYNAŞTIRMA 4 Kaynaştırma, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin, normal öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamlarında (normal anaokulu, normal ilköğretim vb.) eğitilmesidir.

5 KAYNAŞTIRMA 5  Özel eğitim ortamlarını normal akranlarla bir arada bulunma yerine göre ;  1-Yatılı özel eğitim okulu  2-Gündüzlü özel eğitim okulu  3-Normal okul bünyesinde özel sınıf  4-Normal okul bünyesinde normal sınıf (kaynaştırma)

6 KAYNAŞTIRMA 6 En az kısıtlayıcı ortam Tam zamanlı kaynaştırma Kaynak oda destekli kaynaştırma Yarım zamanlı kaynaştırma Özel sınıf Gündüzlü özel eğitim okulu Yatılı özel eğitim okulu En fazla kısıtlayıcı ortam

7 KAYNAŞTIRMA 7  En az kısıtlayıcı ortam terimi:Özel gereksinimli öğrencinin normal akranlarıyla, eğitim gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanacağı eğitim ortamıdır.

8 KAYNAŞTIRMA 8  Başka deyişle engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlama işlemidir  Her insanda olduğu gibi özel eğitime muhtaç birey de sevilmek, takdir edilmek, beğenilmek, değer görmek ve kimseye bağımlı olmadan yaşamak ister.

9 KAYNAŞTIRMA 9 Bu onların en doğal hakkı olduğu gibi, toplumsal bütünlüğün ve kalkınmanın temelidir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere verilen eğitimin niteliği ne kadar iyi olursa olsun sonuçta onu, içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline getirmiyor ve kabul görmesini sağlamıyorsa verilen eğitim işe yaramayacaktır.

10 KAYNAŞTIRMA 10 Bu nedenle kaynaştırma eğitimi her türdeki özel eğitime ihtiyacı olan bireyin devam ettiği okullarda bir hizmet alanı olarak görülmesini ve bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

11 KAYNAŞTIRMA 11 Kaynaştırmanın Amacı  Çocuğu normal hale getirmek değil,  Onun ilgi ve yeteneklerini  En iyi şekilde kullanmasını sağlamak  Toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

12 KAYNAŞTIRMA 12 Tarihçesi Tarihe bakıldığında engellilerin normal gelişim gösteren akranlarından ayrı olarak özel eğitim okullarında veya özel eğitim sınıflarında eğitildiği görülmektedir.

13 KAYNAŞTIRMA 13 İkinci dünya savaşı sonrası 1950'li yıllarda çok nadir dile getirilmeye başlanan engelli bireylerin engelli olmayan yaşıtlarıyla aynı eğitim ortamını paylaşması fikri 1960‘lı yıllarda giderek daha fazla taraflar bulmaya başlamıştır.

14 KAYNAŞTIRMA 14 Bu dönemde yapılan araştırmalarda bu öğrencilerin bir çoğuna normal sınıflarda okuma hakkı verildiğinde normal akranlarıyla ilişki kurabildiği ve sınıf aktivitelerine katılabildikleri görülmüştür.

15 KAYNAŞTIRMA 15 Hareketin öncülüğünü ise engelli bireylerin ebeveynleri başlatmıştır. Bu dönemlerde dünyada kaynaştırılmaya başlayan ilk engel grubunu görme engelliler oluşturmuştur.

16 KAYNAŞTIRMA 16 Dayanağı  573 sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (Madde 12) (30.05.1997)  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği  Anayasa (Madde 42)

17 KAYNAŞTIRMA 17 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ  Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.  Kaynaştırma, özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.  Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır.

18 KAYNAŞTIRMA 18  Karar verme süreci aile-okul- eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir.  Kaynaştırmaya erken başlamak esastır.  Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır.  Duyu kalıntısından yararlanmak esastır.

19 KAYNAŞTIRMA 19  Eğitim normal insanlarla ve doğal ortamlar da verilmelidir.  Eğitim, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.  Gönüllülük, sevgi, sabır, gayret gerekmektedir.

20 KAYNAŞTIRMA 20 KAYNAŞTIRMANIN FAYDALARI Ö.E.İ. BireylereNormal çocuklaraAilelereÖğretmenlereTopluma

21 KAYNAŞTIRMA 21 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN YARARLARI  Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere,  Normal Çocuklara,  Ailelere,  Öğretmenlere yararları vardır.  Topluma

22 KAYNAŞTIRMA 22 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere Yararları  BEP aracılığı ile kapasite ve öğrenme hızına göre eğitim alır.  Kendine güven, takdir edilme,işe yarama, cesaret, sorumluluk gibi sosyal değerleri gelişir.  Özelliklerine uygun ortamdan dolayı uyum ve başarısı artacaktır

23 KAYNAŞTIRMA 23  Normal öğrencilerle birlikte çalışmaları daha büyük başarılar için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır.  Bu öğrenciler normal öğrencilerden bazı davranışları öğreneceklerdir.  Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel ve serbest zaman etkinlikleri sayesinde öğrenmeleri gelişir.  Olumsuz davranış yerine olumlu davranışları artacaktır.

24 KAYNAŞTIRMA 24 Normal Çocuklara Yararları  Özürlü bireye karşı kabul, hoşgörü, yardımlaşma, demokrasi ve ahlaki anlayışları gelişir.  Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterir.  Kendi yetersizliklerini görme, bunları kabul etme ve giderme davranışları gelişir.  Özürlülerle birlikte yaşamayı öğrenir.  Liderlik,model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

25 KAYNAŞTIRMA 25 Ailelere Yararları  Çocuk üzerindeki beklentileri çocuklarının kapasiteleriyle uygunluk göstermeye başlar.  Okula bakış açıları değişir.  Çocukların ilgi ve ihtiyaçları konusunda daha sağlıklı bilgi edinirler.  Aile içi çatışmalar azalır ve aile sağlığı artar.  Çocuklarına nasıl yardım edecekleri konusunda yeni yollar öğrenirler.

26 KAYNAŞTIRMA 26 Öğretmenlere Yararları  Şartsız kabul, sabır, hoşgörü, bireysel özelliklere saygı davranışları gelişir.  B.E.P hazırlama ve uygulamada daha başarılı olurlar.

27 KAYNAŞTIRMA 27 Öğretmenlere Yararları  Eğitimde ekonomiklik ve fırsat eşitliği sağlanır.  Kaynaştırma öğrencisi ile yapılan çalışmalar sayesinde öğretim becerileri gelişecek ve deneyimleri artacaktır.

28 KAYNAŞTIRMA 28 Kaynaştırma Eğitiminde Görev Alan Personelde Bulunması Gereken Özellikler:  Yeniliklere ve değişmeye açık olmalı,  İnsanları ön yargısız kabul gösterici olmalı  Tarafsız ve objektif olmalı,  Tutarlı, kararlı, dengeli, kişilik yapısına sahip olmalı,  Özel eğitim alanını öğrenmeye ve öğretmeye hazır ve istekli olmalı,

29 KAYNAŞTIRMA 29  İnsan sevgisi ve insana değer verici olmalı,  Empatik bir anlayışa sahip olmalı,  Görev aldığı kurumun amaç ve ilkeleriyle bağdaşım içinde olmalı,  İşbirliğini seven bir kişi olmalı  Sabırlı, sakin, sevgi dolu olmalı.

30 KAYNAŞTIRMA 30

31 KAYNAŞTIRMA 31 KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI  A- Tam zamanlı kaynaştırma  B- Yarı zamanlı kaynaştırma  C- Tersine Kaynaştırma

32 KAYNAŞTIRMA 32 Tam Zamanlı Kaynaştırma:  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır.

33 KAYNAŞTIRMA 33 Yarı Zamanlı Kaynaştırma:  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır

34 KAYNAŞTIRMA 34 Tersine Kaynaştırma:  Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doğrultusunda özellikle okul öncesi eğitimde, çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler.

35 KAYNAŞTIRMA 35 ÖZEL EĞİTİM DESTEK HİZMETLERİ NELERDİR?  Destek eğitim odası  Sınıf içi yardım  Özel eğitim danışmanlığı

36 KAYNAŞTIRMA 36 1. Destek eğitim odası Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılır.

37 KAYNAŞTIRMA 37  Destek eğitim odasında eğitim özel eğitim öğretmeni tarafından verilmelidir.  Destek eğitim odasında öğrenciye verilen destek eğitimi normal sınıfında verilenle paralel olmalıdır.  Destek eğitim odasında verilen eğitim öğrencinin sınıftaki eksiğini kapatmaya yönelik olmalıdır.  Destek eğitim odasında öğrencilerle, grup olarak çalışmak gerekiyorsa, gruptaki öğrenci sayısı en fazla beş (5) öğrenci ile sınırlı olmalıdır.

38 KAYNAŞTIRMA 38 Destek eğitim odasının Destek eğitim odasının olumsuz yönleri  Öğrencinin belli bir süre için de olsa normal sınıfından ayrılması.  Destek eğitim odasında verilen eğitim ile normal sınıfta verilen eğitim arasında paralelliğin ortadan kalkması.  Sınıf öğretmeninin, destek eğitim odasını, sorun olan öğrenciyi sınıftan uzaklaştırma yeri olarak görmesi.

39 KAYNAŞTIRMA 39 2. Sınıf içi yardım  Sınıf öğretmeniyle destek hizmet uzmanının aynı sınıf içerisinde eşgüdümlü olarak birlikte eğitim vermesidir.

40 KAYNAŞTIRMA 40 3. Özel eğitim danışmanlığı  Özel eğitim danışmanlığı üç temel öğeden oluşmaktadır. Bu öğeler aşağıda yer almaktadır. 1. Danışman 2. Danışan 3. Hakkında danışılan  Özel eğitim danışmanı, danışmanlık konusunda bilgi ve beceri sahibi bir özel eğitim uzmanı ya da rehber öğretmen olabilir.

41 KAYNAŞTIRMA 41  Özel eğitim danışmanlığında amaç; Danışan aracılığıyla hakkında danışılan bireyin sorununa yönelik yardımın sunulmasıdır.

42 KAYNAŞTIRMA 42 Özel eğitim danışmanlığının dayandığı temel varsayımlar  Normal sınıf öğretmeni, kendisine destek sağlandığında özel gereksinimli öğrencilere etkili bir eğitim sunabilir.  Danışmanlık daha fazla öğrenciye hizmet götürülmesini sağlar.  Danışmanlık öğrencilerin gereksiz yere psikometrik değerlendirmelerden geçirilme ve etiketlenme olasılığını azaltır.  Danışmanlık farklı deneyimlere sahip kişiler arasındaki iletişimi artırır.

43 KAYNAŞTIRMA 43 Müdür  Kaynaştırma uygulamaları için  Kurumda gerekli düzenlemeleri plânlar  Uygulanmasını sağlar,  Özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapar.

44 KAYNAŞTIRMA 44 Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen  Bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygular,  Değerlendirir,  Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir.

45 KAYNAŞTIRMA 45 Öğretmen  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için önlemler alır,  Bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar,  Programını bireyselleştirerek uygular.  Aileler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışır.

46 KAYNAŞTIRMA 46 Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman  Kaynaştırma uygulaması kararı ile gelen öğrenciler için,  Uygun eğitim ortamının düzenlenmesi,  Öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında öğretmenlere, rehberlik eder.

47 KAYNAŞTIRMA 47 Aile  Programın uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır,  Gerektiğinde eğitim araç- gereç desteği sağlar.

48 KAYNAŞTIRMA 48 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Birey  Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.

49 KAYNAŞTIRMA 49 ğ Kaynaştırma uygulamasındaki öğrenciler,  Devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.  Bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır.  Değerlendirmede, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınır." DEĞERLENDİRME

50 KAYNAŞTIRMA 50 Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere  Yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilir.  Braille (kabartma yazı) olarak verilen yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir.  Yazılı yoklamalarda daktilo, bilgisayar gibi cihazlardan yararlanılabilir.  Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.

51 KAYNAŞTIRMA 51 İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilere  İstekleri doğrultusunda, yabancı dil programlarının bazı konularından veya tamamından muaf tutulurlar.  Bu öğrencilerin başarıları yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilir.

52 KAYNAŞTIRMA 52 Ortopedik Yetersizliği Olan Öğrenciler  Yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü olarak değerlendirilir.  Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizliği olanlar ise, çoktan seçmeli testler ile değerlendirilebilir

53 KAYNAŞTIRMA 53 Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesinde  Yazılı sınavlar, ödevler ve projeler dikkate alınır.

54 KAYNAŞTIRMA 54 Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler  Güçlükten etkilenme durumlarına göre yazılı sınav veya sözlü değerlendirmelerin herhangi birinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar.

55 KAYNAŞTIRMA 55 Hiperaktivite ve Dikkat Yetersizliği Olan Öğrencilerin  Bu özellikleri göz önüne alınarak, kısa yanıtlı ve az sorulu yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilirler.

56 KAYNAŞTIRMA 56 Otistik ve Duygusal Uyum Güçlüğü Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesi  Öğrencilerin hazır oldukları zamanlarda yapılır.

57 KAYNAŞTIRMA 57 Özel eğitim hizmetleri kurulu, bu öğrenciler için  Tedavi,  Psikolojik danışmanlık,  Rehabilite,  Bakım-gözetim-koruma altına alma,  Moral

58 KAYNAŞTIRMA 58  Maddi destek konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin görüşü dikkate alınır,  Esnek ve hoşgörülü davranılır.

59 KAYNAŞTIRMA 59 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI  Öğretmeni hazırlama  Engelli öğrenciyi hazırlama  Diğer öğrencileri hazırlama  Aile ve yakın çevreyi hazırlama  Okul yönetimini hazırlama  Eğitim ortamını hazırlama  Eğitim programını hazırlama

60 KAYNAŞTIRMA 60 Öğretmeni Hazırlama  Öğretmenin aile, okul çevreyle olan işbirliğini arttırma.  Öğretmenlere kaynaştırma uygulamasının en önemli öğesi olduğu benimsetilmeli.  Özür türleri ve özellikleri konusunda bilgi verilmeli

61 KAYNAŞTIRMA 61 Engelli Öğrenciyi Hazırlama  Öğrenciye kendinden beklenen davranışları söyleyin.  Bu tür çocuklar için gerekli araç gereçleri temin edin  Karşılaşabileceği sorunlarla ilgili konuşun.  Öğrencinin sağlık durumu ile ilgili bilgi edenin.

62 KAYNAŞTIRMA 62 Diğer Öğrencileri Hazırlama  Özürlü çocuklar hakkında bilgilendirme.  Kendilerini özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yerine koyma çalışmaları yapmak  Olumlu tutum, anlayış ve davranış geliştirme çalışmaları yapılmalı

63 KAYNAŞTIRMA 63 Aileyi ve Yakın Çevreyi Hazırlama  Ailelerle düzenli toplantılar yapmak  Ailelere bilgilendirici konuşmalar, seminerler düzenlemek  Her aşamada aileyi de işe katmak  Çocuğundaki gelişmeleri aileyle paylaşmak

64 KAYNAŞTIRMA 64 Okul Yönetimini Hazırlama  Okul yönetimini kaynaştırmanın gereğine ve önemine inandırma.  Kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumunun olumlu olmasını sağlama.  Okul yönetiminin özel eğitim personeliyle olan işbirlikçi tutumu, diğer öğretmenlere ve okul personeline model olacak ve onları olumlu yönde etkileyecektir.

65 KAYNAŞTIRMA 65 Eğitim Ortamını Hazırlama  Ortam çocukların kolay hareket edebileceği şekilde olmalıdır.  Sınıf mevcutları sınırlı tutulmalıdır.  Öğrenci sınıf ortamında en uygun bir yere oturtulmalıdır.  Sınıfta çocuğun engeline uygun gerekli araç gereç bulunmalıdır

66 KAYNAŞTIRMA 66 Öğretim Programı Hazırlama  BEP hazırlanmalıdır.  Hangi ders ve etkinlikleri normal çocuklara birlikte yapacağı, hangi derslerde destek eğitimi verileceği belirlenir

67 KAYNAŞTIRMA 67 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  Öğrencinin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmelidir.  Normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır.  Eğitim okulda olduğu kadar okul dışı ortamlarda da devam ettirilmeye çalışılmalıdır.

68 KAYNAŞTIRMA 68  Çocuklara başarabilecekleri görevler verilmeli başarılar ödüllendirilmelidir.  Çocuğun güvenini, kişiliğini, ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır.  Çocuğu normal hale getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak en önemli hedef olmalıdır.

69 KAYNAŞTIRMA 69 Yapılan etkinlikler bireyin duyu kalıntısına hitap edecek şekilde planlanmalıdır  Ders konularının analizleri yapılmalı konular parçalara ayrılmalıdır.  Sosyal, kültürel, iş ve meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmelidir.  Her aşamada çocuklar güdülenmeli ve teşvik edilmelidir.

70 KAYNAŞTIRMA 70  Yetersizlik ne olursa olsun bireyi olduğu gibi kabul etmek esas alınmalıdır  Çalışmalarda aile ve yakın çevresinin desteği alınmalıdır.  Öğrencinin öğrenciye rehberlik etmesine yer verilmelidir.

71 KAYNAŞTIRMA 71  Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirimler verilmeli, geldiği durum hakkında bilgiler verilmelidir.  Çalışmalar sürekli gözlenmeli kayıt edilmeli ve durum hakkında aileye açıklamalar yapılmalıdır.

72 KAYNAŞTIRMA 72  Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir B.E.P hazırlanmalıdır.

73 KAYNAŞTIRMA 73  En iyi öğretim somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru giden yoldur. Öğretmenlerin öğrenciye sunacakları bilgi alanlarını bu eğitim ilkelerine göre düzenlemeleri yararlı olacaktır.

74 KAYNAŞTIRMA 74  Öğrenmen verimini artırmak için, sözel yöntemin yanında gözlem, deney, modelleştirme, problem çözme, soru- cevap, tartışma, grup çalışması, özel eğitimde kullanılan açık anlatım ve basamaklandırılmış öğretim yöntemlerinin de kullanması uygun olacaktır.

75 KAYNAŞTIRMA 75  En iyi öğrenilen şeyler kendi kendine yaparak ve yaşayarak öğrenme durumuyla ortaya çıkar. Öğretmen bu yöntemi tüm etkinliklerin temeline almalıdır. Yaşantı, dramatize, gösteri yöntemlerinin kullanılmasına özen göstermelidir

76 KAYNAŞTIRMA 76  Öğretim etkinliklerinde görsel- işitsel materyaller kullanılması uygun olur. Çünkü öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar çoksa öğrenme o kadar iyi, unutma o kadar geç olacaktır

77 KAYNAŞTIRMA 77  Öğrenciler düşük not aldıkları zaman öğretmenler öğrenciler hakkında önyargı beslememeli onlara karşı ilgi ve güvenini yitirmemelidir.  Öğretmen ders anlatırken öğrenci ile sürekli göz iletişiminde bulunmalıdır.  Göz iletişimi hem sınıfın denetiminde hem de derse karşı uyanık ve dikkatli tutmada etkili bir yöntemdir

78 KAYNAŞTIRMA 78  Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve olgunluk düzeyleri ve bazı özelikleri dikkate alınarak en uygun pekiştireçler seçilmeli ve bunlar başarıyı ödünlendirici olarak kullanılmalıdır  Olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışların, yetersizliklerden çok çocuğun yeterli yönlerinin görülüp pekiştirilmesi daha uygun bir yöntemdir.

79 KAYNAŞTIRMA 79 Kaynaştırma Yoluyla Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar  1. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan sınıfların öğrenci sayısının 30’dan fazla olması,  2. Engelli öğrenciler için sınıf ortamında kullanılacak araç-gerecin yetersiz olması,  3. Okullarda oluşturulması gereken BEP birimlerinin oluşturulamaması, oluşturan okullarda ise BEP birimine işlevsellik kazandırılmaması,

80 KAYNAŞTIRMA 80  4. Okullarda oluşturulan BEP birimlerinin yükünün daha çok rehber öğretmenlerde olması; görev dağılımının eşit bir şekilde yapılamaması,  5. Rehber öğretmenin “aile eğitimi” ve “aile danışmanlığın-da” yeterli olamaması,  6. Okul yönetiminin kaynaştırma eğitim uygulaması hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasından dolayı BEP birimini yeterince desteklememesi,,

81 KAYNAŞTIRMA 81  7. Okulda kaynak oda oluşturacak yerin olmaması,  8. Okulda oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri komisyonunun Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen görevleri yerine getirememesi,  9. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri komisyonu ile BEP biriminin eşgüdüm içinde çalışamaması,

82 KAYNAŞTIRMA 82  10. “Okul yönetimi-öğretmen-veli” kaynaştırma eğitim uygulamalarına yönelik yasal haklarını bilmemeleri,  11. Sınıf öğretmeninin kaynaştırma eğitiminden yararlanan öğrencinin engeline ilişkin bilgi sahibi olmaması,  12. Sınıf öğretmeninin kaynaştırma eğitimi uygulamasına alınan öğrenciye uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi sahibi olmaması,

83 KAYNAŞTIRMA 83  13. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Özel eğitim değerlendirme kurulunun“izleme” çalışmalarını aralıklı olarak yapamaması,  13. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Özel eğitim değerlendirme kurulunun “izleme” çalışmalarını aralıklı olarak yapamaması,  14. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Özel eğitim değerlendirme kurulununeğitsel tanılamada kullandıkları ölçme araçlarının bir kısmının güncelliğini yitirmesi, bir kısmının da revizyondan (yenileme) geçirilmemesi,  14. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Özel eğitim değerlendirme kurulunun eğitsel tanılamada kullandıkları ölçme araçlarının bir kısmının güncelliğini yitirmesi, bir kısmının da revizyondan (yenileme) geçirilmemesi,

84 KAYNAŞTIRMA 84  15. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Özel eğitim değerlendirme kurulununeğitsel tanılamada “ölçüt bağımlı testlerin” azlığı,  15. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Özel eğitim değerlendirme kurulunun eğitsel tanılamada “ölçüt bağımlı testlerin” azlığı,  16. Kaynaştırma eğitim uygulamasına alınan öğrencinin bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilerin velilerinin öğrenciyi istememeleri,

85 KAYNAŞTIRMA 85  17. Sınıfta bulunan öğrencilerin velilerine yönelik “aile eğitimi” verilmemesi,  18. MEB (İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin) resmi ve özel okullarda engelli öğrencileri belirleyememesi, buna dayalı olarak veri tabanını oluşturamaması.

86 KAYNAŞTIRMA 86

87 KAYNAŞTIRMA 87 Teşekkür Ederim


"KAYNAŞTIRMA 1 KAYNAŞTIRMA. 2 Kaynaştırma  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin  Akranları ile birlikte  Eğitim ve öğretimlerini  Bütün kademelerde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları