Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMENLİK SANATININ SIRLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMENLİK SANATININ SIRLARI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMENLİK SANATININ SIRLARI
Cesur GEZER Yaşar DOĞU İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni

2 ÖĞRENME VE ÖĞRETME SERÜVENİ
Ruhlar aleminde başlayan süreç (Düşünme) İlk insanın öğrenme ve öğretme serüveni

3 BİLGİYİ VE ÖĞRETMEYİ ÖĞRETEN ALLAH’TIR
Allah, sizi hiçbir şey bilmez bir halde sizi anne karnından çıkardı ve size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. (Duyu Organları) “O Rahman Allah İnsanı yarattı. Ona düşüncesini açıklamayı öğretti.” “De ki: Rabbim ilmimi artır” Allah, öğretmenlerle öğretir.

4 ÖĞRETMENLERİMİZ OLMASAYDI
Yazmak, Okumak, Anlamak ve Düşüncelerimizi Açıklamak… Öğretimin kalitesi ÖĞRETMENİN KALİTESİYLE doğru orantılıdır.

5 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr ruhludur ve sanat kabiliyetini kullanır.
Şair Ressam Yazar ÖĞRETMEN Öğrenen ve öğrendiklerini en güzel yöntemlerle bir plan ve program içersinde öğreten Sanatkâr Öğretmen…

6 İYİ BİR ÖĞRETİM İÇİN Öğretmen Eğitim- öğretim yöntem ve teknikleri
Program / müfredat Kitap Mekan

7 SANATKÂR ÖĞRETMENDİRLER.
ANCAK! Mânevî motivasyonu çok iyi, Öğrencilerle ve velilerle güzel iletişim kurabilen, Derslerin özel öğretim yöntemlerini iyi bilen, Alan bilgisi yeterli Mesleğinde maharetli eğitimciler İLHAM VEREN SANATKÂR ÖĞRETMENDİRLER.

8 İLHAM VEREN SANATKÂR ÖĞRETMENLERİN SIRLARI

9 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkar Öğretmen okulun ve sınıfın kapısından kutsal bir anlayışla, mâbedin kapısından girer gibi girer. Öğreteceği bilginin güven ve huzur vereceğini hissettirir. Nurettin Topçu

10 Tebessüm ve sıcak ilgi, bilgi taliplilerinin davetçileridir.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen sanatını icra etmekten zevk alır. Yüzündeki tebessüm değil sınıfa girerken gün boyu eksilmez. Öğrenciler onu tebessümüyle ve sevecenliği ile hatırlar. Tebessüm ve sıcak ilgi, bilgi taliplilerinin davetçileridir.

11 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen işine yüreğini koyar, vazifesinin sorumluluğunu her an hisseder. Öğretme niyetiyle sınıfa girer. Niyetine göre sonuç alacağını bilir. Gönüldeki samimiyet meslekteki maharetle birleştiğinde çağın gerektirdiği bilgiyle donanmış muhteşem ve mutena şahsiyetler yetişir.

12 Bir şey fedâkarlık gösterildiği ölçüde kıymetlidir.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen anne-baba şefkat ve fedâkârlığıyla öğrencilerine yaklaşır. Onların derdini dert edinir. Kendinden bir şeyler fedâ etmeyen emeğinin karşılığını bulamaz Bir şey fedâkarlık gösterildiği ölçüde kıymetlidir.

13 Öğretmenin öğreteceği bilgilerden önce göstereceği ilgi etkilidir.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen sevgi, ilgi ve bilgi sacayağı üzerinde yüreğinde pişirdiklerini yüreklere gönderdiği ölçüde sanatkardır. Öğretmenin öğreteceği bilgilerden önce göstereceği ilgi etkilidir. İlgisiz ve sevgisiz verilen bilgi, ilgisiz ve sevgisiz insanları yetiştirir. Sanatkâr öğretmen, öğretmeden önce sevdirir.

14 Rehber olmak ve ilham vermek sanattaki en büyük sırdır.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen otoriter değil rehberdir. Öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenir, tavır ve davranışlarıyla, duruşuyla ve sunuşuyla, sözüyle ve özüyle onlara yol gösterir, önlerine ışık olur. Rehber olmak ve ilham vermek sanattaki en büyük sırdır.

15 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen içinde bulunduğu maddi ve mânevî buhranlarda akla hayale gelmeyecek hastalıklara maruz kalan temiz kalplerin ve sîmaların gönül doktorudur. Lisanından dökülen cümleler ve gözlerinden yansıyan heyecan hasta kalplere şifa olacaktır. Gönül Doktoru

16 Öğrencilere anlatılmak istenenler
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen öğrencilerinin duygularını, düşüncelerini anlamaya çalışır, onlarla bütünleşir. Onları dinlemek ve anlamak öğretilecek bilgi ve değerlerin nabza göre şerbet verilircesine kıymetini artıracaktır. Öğrencilere anlatılmak istenenler aslında onların anlaşılmasında gizlidir.

17 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen kendisine ve çocuğuna nasıl davranılmasını istiyorsa öğrencisine öyle davranır. Çocukları kendisine emanet edildiği gibi Öğrencilerinin de gönülleri, zihinleri ve zamanları da emanettir.

18 SANATKÂR ÖĞRETMEN Öğrencilerinin Sorunlarını dinlemeye vakit ayırır. Bilir ki sorununu çözdüğü ölçüde öğrencisini kazanmıştır. Öğretmeni sadece bilgi veren bir insan olarak görmek onun ruhunu öldürmektir. Aktif olarak dinlemek beraberinde rehberliği ve çözümü de getirecektir. Öğretmenin dinlemediğini Öğretmen olmayanlar dinlerse…

19 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen bilgisiyle bilgeliği önceler. Öğrencilerini de aynı bilinçle yetiştirir. Öğretmenler bilginin elçileridir. Bilginin, bilge elçileri olmak bilgiye ilgi ve saygıyı artırır. Gerçek bilgili, bildiğiyle bilgeleştiği sürece bilgin olabilir. Cahil kimse okuması yazması, bilgisi olmayan değil bildiği halde bilginin kendisini olgunlaştıramadığı kimselerdir.

20 Öğretmen ruh insanıdır, ruhları iyi tanımalıdır.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen öğrencisinin ruhi ve bedeni özelliklerini çok iyi bilir. Bir heykeltıraşın taşı ve özelliklerini bildiği gibi, sanatını icra edeceği, şahsiyetini inşa edeceği öğrencilerinin psikolojilerini çok iyi bilir. Öğretmen ruh insanıdır, ruhları iyi tanımalıdır. Suretlerin farklılığı kadar ruhlar ve hayat tarzları da farklı olur.

21 Mesleğinde kendini yenilemeyen, kendinden yer.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen kendini her an yenileyendir. Kendini yenilemeyen bir öğretmen; mesleğinde ilerlemeyen ve gelişmeleri takip etmeyen bir doktordan daha vahim durumdadır. Mesleğinde kendini yenilemeyen, kendinden yer.

22 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen bilgi, birikim ve tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaşmaktan zevk alır. Meslektaşlarıyla olan paylaşımların öğretim ve gönül birlikteliğini oluşturacağını, eğitimde farklı uygulamaları ve yeni projeleri yaygınlaştıracağını bilir. Öğretmenlik hatıralarını, okul içi ve dışı etkinliklerini kaleme alarak kendinden sonraki nesillere tecrübelerini aktarır.

23 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen öğrencisinin yaşadığı ortamı ve aldığı kültürü anlamaya çalışır, onun kullandığı dili çözmek için gayret eder. Aynı dilden konuşabilmek için aynı dili bilmek gerekir. Kedileri ve köpekleri anlamak için gayret edenleri unutmamak gerekir.

24 Öğrencileri önemsemek ve onlara önemsendiğini
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen öğrencisine değer verir, onları önemser ve onların arasından gelecekte topluma, devlete ve dünyaya hizmet edecek büyük insanların çıkacağını unutmaz. Geçmişte ve günümüzde insanlığa hizmeti geçen her büyük insanın mutlaka öğretmenleri vardı. Geleceğin büyüklerinin de öğretmenleri olacaktır. Öğrencileri önemsemek ve onlara önemsendiğini hissettirmek öğretmenlik sanatının önemli sırlarından biridir.

25 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen öğrencilerinin yeteneklerini keşfeder. Onları kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirir. İlgi alanlarına göre yüreklendirir. Sanatkar öğretmen bir orkestra şefi gibidir. Hayat konserinde bazı öğrencilerinin piyano, bazılarının keman, bazılarının kanun, bazılarının da saz çalacağını bilir. Herkesi çalacağı enstrümana göre yönlendirir. Herkes her şeyi yapamaz fakat herkesin yapabileceği bir iş vardır.

26 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen her zaman “olurculardan” olmayı tercih eder. O, “olmazcılardan” değildir. Olayların çözümünde mutlaka bir çözüm yolu olabileceğini düşünür. Tamamen uygulanmasa da kısmen uygulanabilecek şeylerin olduğunu düşünür. “Olmaz” diyerek düşüncelerin ve yeniliklerin önünde engel olmaz.

27 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen sorun ve şikayet üreten değil, çözüm ve iş üreten kimsedir.” O her şeye rağmen”…sloganıyla yola çıkar. Sadece eleştirenlerden değil yapıcı eleştirilerle çözüm üretenlerden olmak. Sorunlara odaklanmak yerine çözümlere odaklananlardan olmak… Birilerinden beklemek yerine kendisinden iş beklenenlerden olmak. Ressamın öğrencisi

28 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen düşünce ve davranışlarıyla sadece kendisini temsil etmediğini bilgiyi, mesleğini ve meslektaşlarını temsil ettiğinin farkında olur. Öğrencisinin şahsiyetini değil onun şahsiyetini zedeleyen hatasını hedefe alır. Öğretmeninden gördüğü olumsuz tavır sebebiyle bir daha okulun kapısını aralamayanlar, kitapların sayfalarını çevirmeyenler bunun acı kurbanlarıdır.

29 O, kıyametin kopuyor olsa da elindeki fidanı dikmeye çalışır,
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen kendinden bir şeyler vermekten ve emek harcamaktan kaçınmaz. Bu yönüyle öğretmen tarlasına emeğini esirgemeyen işini seven çalışkan çiftçi gibidir. Onun görevi sadece tarlayı hazırlamak ve tohumu ekmektir. Yetişen ürünleri ayrık otlarından temizlemektir. O, kıyametin kopuyor olsa da elindeki fidanı dikmeye çalışır, ulaştığı öğrencileri yetiştirmenin gayret ve çabası içinde çırpınır.

30 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen sözleriyle öğrencilerinin şahsiyetini inşa ettiğini, söylediği her kelimelerin onların şahsiyetini ören tuğlalar olduğunu düşünür. Sözlerini söylerken usta bir sanatkârın eserine şekil verirken gösterdiği hassasiyeti ve nezâketi gösterir. Ses tonuna ve söyleme üslûbuna özen gösterir. Sanatkâr öğretmenliğin en önemli sırlarından biri sesi ve sözü kullanmada gösterilen maharettir.

31 Sanatkâr öğretmenin bu tavrıyla öğrenci, Onları hayırla yâd eder.
Sanatkâr öğretmen aynı öğrencileriyle tekrar birlikte olamayacağını, onların bir kısmının da eğitim hayatlarını yarıda kesebileceklerini düşünerek gönüllerinde tatlı bir iz bırakır. Sanatkâr öğretmenin bu tavrıyla öğrenci, eğitim hayatı yarıda kalsa dahi okula ve öğretmene karşı bir özlem duyar. Onları hayırla yâd eder.

32 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen sorunlu öğrenci olmadığını sorumsuz öğrenci olabileceğini düşünerek onlara sorumluluklar verir. Problemleri öğrencilere çözdürmek, görüşlerini almak, onlara değer vermek, çözüme katmak durumunda sorun olmak yerine çözümün bir parçası olacaklardır.

33 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen öğrencilerine yapacağı duaların onların hayatlarına yön vereceğini ve onların karakterleri üzerinde etkili olacağını bilir. Sesli dualarda ise kendisi için dua edilen öğrenci duaya layık olmak ve duada belirtilenlere kavuşmak için gayret edecek, kabul edilmiş duaların sonucu olacaklardır. Gecesinde dualarıyla ve gönülden yakarışlarıyla, gündüzünde gayret ve fedakarlıklarıyla öğrencisiyle olan öğretmenler sanatkârdırlar.

34 Oturan bir öğretmenin uyuyan bir öğrencisi olur.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen sınıf içinde aktif olur. Derslerini canlı ve coşkulu işler. Dersinin bir an önce bitmesini istiyormuş gibi algılanmasın diye gerektiğinde saatine dahi kimseye farkettirmeden bakar. Oturan bir öğretmenin uyuyan bir öğrencisi olur.

35 “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz”
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen öğrencilerine kolaylık göstermeyi ilke edinir. Programın alt ve üst sınırlarına riayet ederek her öğrenciye kendi durumuna göre kolaylık gösterir. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz”

36 “Öğretiniz, kırıcı olmayınız. Öğretenler kırıcı olanlardan hayırlıdır”
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen öfkesini kontrol etmesini bilir. Öfke kontrol becerisini geliştirir. Öğrencilerinden gelebilecek beklenmeyen söz ve davranışlara karşı temkinli olur. “Öğretiniz, kırıcı olmayınız. Öğretenler kırıcı olanlardan hayırlıdır”

37 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen eleştirilere açık olur. Meslektaşlarından ve öğrencilerinden gelecek eleştirilerin mesleğinin kalitesini artıracağının farkındadır. Alınganlık yapmaz. Çıtkırdım değildir. Moral ve motivasyonunu, çalışmalarını olumsuz etki edecek olanlarını hiç söylenmemiş gibi kabul ederek bildiği ve inandığı doğru yolda devam eder.

38 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen meslektaşlarıyla istişarelerde bulunur. Ortak akıl toplantılarına ve takım çalışmasına açık olur. Meslektaşlar arasında paylaşımlar arttıkça eğitimin kalitesinin artacağını çok iyi bilir. Mesleki tecrübe, bilgi, birikim ve materyaller Eğitimcilerin ortak mirasıdır. Sanâtkar öğretmen bunlardan uzak kalamaz.

39 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen mesleki alanıyla ve eğitim alanıyla ilgili okumalarda bulunur. Bu alanlarla ilgili toplantı, seminer, çalıştay, sempozyum, konferans ve etkinliklere katılır. Fakülteden mezun olduğu bilgisiyle kalan, gelişen çağa ve değişen şartlara göre kendisini geliştirmeyen bir öğretmenin sınıfta kalacağını unutmaz.

40 Bilgilerin zihinlerde farklı yöntemlerle kodlanması…
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen işlediği derslerin her bir konusu için hikaye, fıkra, anekdot, hatıra, şiir, güzel söz, tekerleme, bulmaca ve nükteler hazırlar. Bilgilerin zihinlerde farklı yöntemlerle kodlanması…

41 İsmiyle hitap edilen öğrencinin derse ve iletişime açık olduğunu bilir
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanâtkar öğretmen öğrencilerinin sahip oldukları en değerli şeylerden birisinin de isimleri olduğunu bilir ve onlara isimleriyle hitap eder. İsmiyle hitap edilen öğrencinin derse ve iletişime açık olduğunu bilir

42 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanâtkar öğretmen öğrencilerinin olumlu davranışlarını sözleriyle ve davranışlarıyla ödüllendirir. “İnsan övgüye aşıktır” gerçeğinden hareketle onların yaptığı güzel davranışları fırsat bilerek iltifat eder. Olumsuzluklarından çok olumlu ve iyi yönlerini ön plana çıkarıp iyi bir eğitim vermeyi hedefler.

43 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanâtkar öğretmen ilgi alanlarına ve kabiliyetlerine göre arkadaşlarına oranla daha çok gayretli olan ve bir çaba içerisinde olan öğrencilerine uygun şartlar çerçevesinde özel zaman ayırır. Öğretmenlik mesleğinde istekli, kabiliyetli ve çalışan öğrencilere özel bir itina göstermenin önemli bir yeri olduğunu bilir. Hangi öğrenciler daha çok konuşulur?

44 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanâtkar öğretmen meslektaşlarının tecrübe ve birikimlerinden istifade etmek için onlardan izin alarak uygun gördükleri saatlerde derslerine girerek gözlemlerde bulunur. Onların gözlem yapmasına ve değerlendirmelerine açık olur. Derslerin işleniş yöntem ve teknikleri hususunda, sınıf içi etkinliklerde yeni fikirlere açıktır.

45 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanâtkar öğretmen bulunduğu okulun şartları çerçevesinde yılda birkaç defa misafir konuşmacıyla öğrencilerini buluşturur. Eğitim ortamını zenginleştirmek ve mesajlarını Farklı yollarla öğrencilere ulaştırmak İçin iyi bir fırsattır.

46 Her öğrenci bir ailenin temsilcisidir.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanâtkar öğretmen öğrencileriyle ailelere de ulaştığını her zaman göz önünde bulundurur. Onlara verilen bilgi veya mesajın ailenin durumuna göre yeri geldikçe kullanılacağını bilir. Her dönem yapılan resmi veli toplantılarında çocuğundan dolayı hiçbir veliyi incitmemek, kırmamak veya birbirlerine karşı kıskandırmamak gerektiğini bilir. Her öğrenci bir ailenin temsilcisidir.

47 “En iyi müfettiş öğrencidir”
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr Öğretmen dersin işlenişi, kullandığı yöntemler ve öğrencileriyle iletişimi konusunda onların yazılı ve sözlü değerlendirmelerini alır. “En iyi müfettiş öğrencidir”

48 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanâtkar öğretmen fırsat buldukça veya hastalık, cenaze, düğün gibi vesilelerle öğrenci ve aile ziyaretlerinde bulunur. Ziyaretler öğrencilerin erdemli davranışları görmeleri açısından faydalı olduğu kadar ziyaret edilen öğrenci ve ailesi üzerinde de unutulmayan bir güzel bir hatıra olarak kalır.

49 Farklılıklar kalıcıdır.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen tekrar dünyaya gelip öğretmen olamayacağını düşünerek plan ve programlarına uygun olarak her dersinde birbirinden farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanır. Öğretecekleri bilgi ve kullanacakları yöntemlerle ilgili aklına gelen orijinal fikirleri bir şaire gelen ilham cümleleri gibi her an kaydeder. Farklılıklar kalıcıdır.

50 Derslerinin ve öğretmenliğinin fotoğrafını çekmek sanatkâr öğretmeni
Sanatkâr öğretmen derslerin işlenmesinde ve öğrencileriyle olan iletişiminde kullandığı yöntem ve teknikleri, ders içi uygulamalarını adım adım kayda geçer. Derslerinin ve öğretmenliğinin fotoğrafını çekmek sanatkâr öğretmeni zirveye taşır.

51 Gönül alan bereket bulur. Gönül kıran huzur ve bereketi kaybeder.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen sadece öğrencilerine değil okulundaki tüm personelle çok güzel bir iletişim kurar. Hizmetli kadrosunda bulunan personelden idari görevde bulunan meslektaşlarına kadar herkesle iyi geçinmeye, gönüllerini alıp hal ve hatırlarını sormaya dikkat eder. Gönül alan bereket bulur. Gönül kıran huzur ve bereketi kaybeder.

52 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen kendi ailesiyle ve çocuklarıyla olan ilişkilerinin çok güzel olmasına özen gösterir. Gerek ailesinde ve gerekse okulda yaşadığı gerginliklerin derslerine olumsuz etki edeceğinin farkındadır. Öğretmenin huzurlu olması huzurla pişen ve ikram edilen yemek…

53 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen resim, müzik, spor ve gezi gibi öğrencilerin ortak oldukları alanlardan yeri geldikçe yararlanmayı ihmal etmez. Bilgileri öğretirken veya bazı davranışları kazandırmak isterken sanatsal etkinliklerin önemli bir katkısının olacağını bilir.

54 SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen yanlış bilse dahi bildiğini söylemekten çekinmeyen, girişken ruhlu, araştırmayı ve öğrenmeyi seven öğrencilerini de ödüllendirmeyi veya not ile teşvik etmeyi bilir. Hata yapmadan öğrenmenin mümkün olmayacağını düşünerek olabildiğince toleranslıdır. Öğrencilerine hata yapma fırsatı verir. Bilgileri öğrenirken hata yapmalarının da ayrı bir zevki olduğunun farkındadır.

55 Olumsuz bir davranış her türlü güzelliği bir anda yok edebilir.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Erdemli davranışları örnek olması için onlara göstermekten çekinmez. Erdemli olmayan davranışlarıyla öğrencisinin gözünde bir anda kaybolduğunu unutmaz. Olumsuz bir davranış her türlü güzelliği bir anda yok edebilir.

56 Sevgiyi öğretmek, sevdirmek ve sevmek öğretmenliğin özüdür.
SANATKÂR ÖĞRETMEN Sanatkâr öğretmen her öğrenciye her bilginin öğretilemeyeceğinin fakat her öğrenciye öğretilmek istenilen bilgi alanının sevdirilebileceğinin çok iyi farkındadır. Sevgiyi öğretmek, sevdirmek ve sevmek öğretmenliğin özüdür.

57 SANATKÂR ÖĞRETMEN Tarih boyunca insanlığın eğitimcisi olmuş örnek insanları ve onların öğretim-eğitim yöntemlerini okur, inceler ve örnek alır. Eğitimin gönül boyutunu önemser. Gönül eğitimi ile beyin eğitiminin arasını ayırmaz. Gönül ve zihin eğitimi ayrılmazlığı karakterli nesillerin yetişmesi için olmazsa olmazlardandır.

58 O BİR EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜDÜR EMEKLİLİĞİ MEZARDADIR
SANATKÂR ÖĞRETMEN MEMUR DEĞİLDİR O BİR EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜDÜR EMEKLİLİĞİ MEZARDADIR SANATKÂR ÖĞRETMENLER ÖLÜMSÜZDÜRLER…

59 İLGİYLE VE CAN KULAĞI İLE DİNLEDİNİZ…
GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLER…

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122


"ÖĞRETMENLİK SANATININ SIRLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları