Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Görsel C# ile Windows Programlama Güz 2009 (3. Hafta)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Görsel C# ile Windows Programlama Güz 2009 (3. Hafta)"— Sunum transkripti:

1  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Görsel C# ile Windows Programlama Güz 2009 (3. Hafta)

2  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 2 Aritmetik Operatörler Çarpma için * Bölme için / Kalanı bulmak için % Toplama ve çıkarma için +, - Tamsayı bölme işlemi sonucu yuvarlar. 7 / 5 sonuç olarak 1 verir. 7 % 5 sonuç olarak 2 verir.

3  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 3

4 4 İşlem Önceliği Gerektiğinde parantez kullanmalıyız. a, b ve c adındaki 3 değişkenin ortalamasını bulmak için: a + b + c / 3 yerine ( a + b + c ) / 3

5  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 5 Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri Her iki operatör de geriye SIFIR (FALSE) veya BİR (TRUE) çevirir.

6  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 6 Karar Verme: if Deyimi Koşul (Condition) Koşul ya true ya da false olabilir. if deyimi Koşul true ise eğer if deyiminin gövdesi işletilir. if deyimi içindeki koşul eşitlik ya da karşılaştırma operatörleri kullanılarak oluşturulur. if(koşul) { deyimler; }

7  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 7 Comparison.cs (1 of 2)

8  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 8 Comparison.cs (2 of 2)

9  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 9 Hatırlatma Eşitlik testi için kullanılan == operatörü ile atama için kullanılan = operatörünün farklı şeyler olduğunu unutmayınız.

10  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 10 Hatırlatma Visual Studio program yazma editörünün if gövdesi içerisindeki deyimleri otomatik olarak biraz içeriden başlattığına dikkat ediniz ve bu duruma müdahale etmeyiniz. Bu programınızın kolayca okunabilmesini ve anlaşılmasını sağlar.

11  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 11 GradeBook.cs Sınıflar(Classes), Nesneler(Objects), Metodlar(Methods), Özellikler(Properties)

12  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 12 GradeBookTest.cs Use class instance creation expression to create object of class GradeBook Call method DisplayMessage using GradeBook object

13  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 13 GradeBook.cs Method header DisplayMessage that takes a courseName argument of type string

14  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 14 GradeBookTest.cs Call ReadLine method to read a line of input and assigns it to nameOfCourse Call DisplayMessage with an argument

15  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 15 Sınıf ve Metod Değişkenleri Bir metodun gövdesi içinde deklare edilip kullanılan değişkenler yerel (local) değişkenler olarak adlandırılır. Bu değişkenlere sadece bu metodlar içinde ulaşılabilir. Bir sınıfın gövdesi içerisinde deklare edilip kullanılan değişkenler üye değişkenler olarak adlandırılır. Bir sınıfın herbir nesnesi üye değişkenlerin kendilerine has kopyalarına sahiptirler.

16  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 16 Metod İmzalarını Nasıl Okumalıyız? Her metodun: Bir adı vardır. Genelde üzerinde işlem yapacağı ve parantezler arasına yazılan bir argümanı veya birbirlerinden virgüllerle ayrılan argümanları vardır. Genelde geriye return komutuyla bir değer çevirirler. Örnekler public int Toplama(int a, int b) imzası ile verilen Toplama adındaki metod kendisine int veri tipinde 2 argüman alır ve geriye int tipinde bir değer çevirir. Bu metodun public oluşu ise herkesin ulaşımına açık oluşuna işaret eder. public void EkranaYazdir(string metin) imzası ile verilen EkranaYazdir adındaki metod kendisine string tipinde tekbir argüman alır ve geriye hiçbir değer çevirmez. void anahtar kelimesi bu durumu ifade eder.

17  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 17 GradeBook.cs (1 of 2)

18  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 18 GradeBook.cs (2 of 2)

19  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 19 get ve set Erişimcileri (Accessors) get erişimcisi return deyimi içerir. set erişimcisi değişken = value; şeklinde bir ifade içerir.

20  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 20 GradeBookTest.cs (1 of 2)

21  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 21 GradeBookTest.cs (2 of 2)

22  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 22 public Üye Değişkenleri ve Metodları Sınıfların içerisinde tanımlı üye değişkenlerinin ve metodlarının başına eklenen public anahtar kelimesi bu değişkenlere ve metodlara herkesin ulaşabileceğini gösterir.

23  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 23 private Üye Değişkenleri ve Metodları Sınıfların içerisinde tanımlı üye değişkenlerinin ve metodlarının başına eklenen private anahtar kelimesi bu değişkenlerine ve metodlara SADECE tanımlandıkları sınıf içerisinden ulaşılabileceğini gösterir. (Information hiding)

24  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 24 Sınıfların Yapıcı Metodları (Constructors) Bir sınıfın bir nesnesi oluşturulduğunda üye değişkenlere ilk değerlerini atayan özel bir metoddur. new anahtar kelimesini takip eden ve parantezler içeren sınıf adı kullanıldığında çağrılırlar. Argümansız ya da argümanlı çağrılabilirler. Yapıcı metodların isimleri sınıf adıyla aynı olmak zorundadır. Geriye bir değer çevirmezler.

25  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 25 GradeBook.cs (1 of 2)

26  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 26 GradeBook.cs (2 of 2)

27  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 27 GradeBookTest.cs (1 of 2) Call constructor to create first grade book object Create second grade book object

28  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 28 GradeBookTest.cs (2 of 2)

29  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 29 Account.cs (1 of 2)

30  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 30 Account.cs (2 of 2) set property validation

31  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 31 AccountTest.cs (1 of 2) Used to format currency output

32  2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 32 AccountTest.cs (2 of 2)


" 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Görsel C# ile Windows Programlama Güz 2009 (3. Hafta)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları