Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ YGS VE LYS BİLGİLENDİRME SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ YGS VE LYS BİLGİLENDİRME SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ YGS VE LYS BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 Ortak Dersler MADDE 7 – Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yöneliktir.

3 Seçmeli Dersler MADDE 9 – Seçmeli dersler; öğrencileri ilgi ve istekleri doğrultusunda hedefledikleri yükseköğretim programlarına hazırlayan ve kişisel yeteneklerini geliştirebilmelerine imkân sağlayan derslerdir.

4 Ders Seçimi MADDE 11 – Talim Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

5 Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir. Puan Not Derece 85-100 5 Pekiyi 70-84 4 İyi 55-69 3 Orta 45-54 2 Geçer 25-44 1 Geçmez 0-24 0 Etkisiz

6 Doğrudan Sınıf Geçme MADDE 33 — Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu; Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00, olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

7 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması MADDE 34- Doğrudan veya yılsonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Puan TürüBölümYerleşen MF-1Matematik Mühendisliği1 MF-2Kimya1 MF-3Tıp2 MF-4Makine Mühendisliği6 MF-4Kimya Mühendisliği5 MF-4Elektrik Mühendisliği2 MF-4Enerji Sistemleri Mühendisliği2 MF-4Metalurji ve Malzeme Mühendisliği2 MF-4Bilgisayar Mühendisliği1 MF-4Biyomedikal Mühendisliği1 MF-4Biyomühendislik1 MF-4Çevre Mühendisliği1 MF-4Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği1 MF-4Endüstri Mühendisliği1 MF-4Fizik Mühendisliği1 MF-4Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği1 MF-4İnşaat Mühendisliği1 MF-4İşletme Mühendisliği1 MF-4Mekatronik Mühendisliği1 MF-4Mimarlık1 MF-4Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları1 MF-4Şehir ve Bölge Planlama1 MF-4Yazılım Mühendisliği1 TM-1İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı1 TM-1Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)1 TM-2Hukuk2 TM-2Siyaset Bilimi1 TM-3Psikoloji1 YGS-2Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)1 YGS-6Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)1

27 BAŞARILAR DİLERİZ


"ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ YGS VE LYS BİLGİLENDİRME SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları