Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DEVRE TEOREMLERİ. 2 Lineerlik Özelliği Etki ile tepki arasındaki ilişki eğer doğrusal şekilde tanımlanabiliyorsa, bu ilişkiyi sağlayan eleman lineerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DEVRE TEOREMLERİ. 2 Lineerlik Özelliği Etki ile tepki arasındaki ilişki eğer doğrusal şekilde tanımlanabiliyorsa, bu ilişkiyi sağlayan eleman lineerdir."— Sunum transkripti:

1 1 DEVRE TEOREMLERİ

2 2 Lineerlik Özelliği Etki ile tepki arasındaki ilişki eğer doğrusal şekilde tanımlanabiliyorsa, bu ilişkiyi sağlayan eleman lineerdir. Bir devrenin girişi ile çıkışı arasında lineer (doğrusal) bir ilişki varsa –yani giriş ile çıkış birbiri ile doğrudan orantılı ise-bu devreye lineer devre denir.

3 3 Örnek:

4 4 Süperpozisyon (Toplamsallık) Toplamsallık özelliği; lineer bir devredeki bir eleman üzerindeki gerilim düşümü (veya akım geçişi) o devredeki herbir bağımsız kaynağın o eleman üzerindeki etkilerinin (gerilim düşümü veya akım geçişi) cebirsel toplamına eşittir şeklinde ifade edilir.

5 5 Süperpozisyon yönteminin uygulama adımları: 1.Devredeki biri hariç tüm kaynaklar kaldırılır (Akım kaynakları açık devre, Gerilim kaynakları kısa devre) ve çıkış bilinen devre analizi yöntemleri kullanılarak belirlenir. 2.Tüm kaynaklar için Adım 1 tekrar edilir. 3.Devre dışı bırakılarak teker teker etkileri hesaplanmış olan kaynaklardan elde edilen ifadeler cebirsel olarak toplanır. Süperpozisyon (Toplamsallık)

6 6

7 7 Örnek

8 8 Kaynak Dönüşümü Kaynak dönüşümü, bir gerilim kaynağına “V s ” seri bağlı bir dirençten “R” oluşan kaynağı, bir akım kaynağı “i s ” ve buna paralel bağlı bir direnç “R” formuna dönüştürme işlemidir. Bu işlem her iki yönlüdür. V s =i s R veya i s =V s /R

9 9 Kaynak Dönüşümü Bu işlem aynı zamanda bağımlı kaynaklara da uygulanabilir: Bağımlı kaynak: Bir kaynak (akım veya gerilim) devredeki diğer elemanlardan birisine bağlı bir şekilde değişim gösteriyor ise bu kaynak bağımlı kaynaktır.

10 10 Örnek, Vo=?

11 11 Böylece, v o =3.2V olarak bulunur.

12 12 7 2A 6V 2A I Örnek: Kaynak dönüşümü kullanarak I değerini hesaplayınız.

13 13 Substitution (Yerine Kullanma) Teoremi İki taraflı bir DC devrenin (ağın) herhangi bir dalındaki gerilim ve akım ifadesi biliniyor ise, bu dal farklı elemanların farklı kombinasyonları şeklinde oluşturulabilecek farklı bir devre ile değiştirilebilir. Öyleki yeni devre seçilen dal için aynı akım ve gerilim ifadesini sağlamalıdır.

14 14 Substitution (Yerine Kullanma) Teoremi OR

15 15 Substitution (Yerine Kullanma) Teoremi        I1=2A, I2=1A, I3=1A, V3=8V

16 16 Thevenin Teoremi İki uçlu lineer bir devre bir gerilim kaynağı “V th ” ile buna seri bağlı bir direnç “R th ” ile gösterilebilir. Burada V th gerilim kaynağı iki uçlu devrenin açık devre gerilimi, R th direnci ise bağımsız kaynaklar devre dışı bırakıldığı zamanki eşdeğer direnç değeridir.

17 17 (a) orjinal devre, (b) Thevenin eşdeğer devresi d c

18 18 + V=Voc-RoI Şekillerle ispat

19 19 Thevenin Teoremi Rth direnç değeri bulunurken iki durum göz önüne alınır: Durum 1 Eğer devre (ağ) bağımlı kaynak içermiyorsa, tüm bağımsız kaynaklar devre dışı bırakılır ve çıkışın sol tarafında kalan eşdeğer direnç hesaplanır. Durum 2 Eğer devrede bağımlı kaynaklar varsa eşdeğer direnç Rth iki yol ile hesaplanır:

20 20 Thevenin Teoremi Durum 2 Eğer devrede bağımlı kaynaklar varsa eşdeğer direnç Rth iki yol ile hesaplanır: 1.Devredeki tüm bağımsız kaynaklar devre dışı bırakıldıktan sonra, a ve b uçlarına v 0 değerlikli bir gerilim uygulanır ve kaynaktan çekilen i 0 akımı belirlenir (veya tam tersi). Buradan R th = v 0 / i 0 hesaplanır.

21 21 2. Devrenin açık devre gerilimi V oc ile kısa devre akımı I sc hesaplanır ve buradan Rth=V oc /I sc değeri bulunur. Thevenin Teoremi Rth=V oc /I sc

22 22 ÖRNEK Bağımlı değişkenin Tanımı: A Ş A Ğ IDAK İ DEVREN İ N THEVEN İ N E Ş DE Ğ ER İ N İ N BULUNMASI

23 23 Norton Teoremi seriİki uçlu lineer bir devre bir akım kaynağı “I N ” ile buna seri bağlı bir direnç “R N ” ile gösterilebilir. Burada I N akım kaynağı iki uçlu devrenin kısa devre akımı, R N direnci ise bağımsız kaynaklar devre dışı bırakıldığı zamanki eşdeğer direnç değeridir.

24 24 (a) Orjinal devre, (b) Norton eşdeğeri d (c) N

25 25 Maksimum Güç Transferi RLRL a b Orjinal ağın yerine Thevenin eşdeğerinin yerleştirilmesi ile elde edilen devrede yüke (LOAD) aktarılan güç:

26 26 Yüke aktarılan güç R L nin bir fonksiyonudur ve: ÖDEV: Bu şartın böyle olduğunu lütfen ispat edin ve V Th =No+5V, R Th =No+5k için MATLAB de soldaki eğriyi elde edin

27 27 If the load R L is invariable, and R Th is variable, then what should R Th be to make R L get maximum power? BUNDAN SONRASINI TERCUME ET If using Norton equivalent to replace the original circuit, under what condition does the maximum transfer occur? Is it true that the efficiency of the power transfer is always 50% when the maximum power transfer occurs?

28 28 If the load R L is invariable, and R Th is variable, then what should R Th be to make R L get maximum power? Maximum Power Transfer (several questions) If using Norton equivalent to replace the original circuit, under what condition does the maximum transfer occur? Is it true that the efficiency of the power transfer is always 50% when the maximum power transfer occurs?

29 29 Examples

30 30 Tellegen Theorem If there are b branches in a lumped circuit, and the voltage u k, current i k of each branch apply passive sign convention, then we have

31 31 Inference of Tellegen Theorem If two lumped circuits and have the same topological graph with b branches, and the voltage, current of each branch apply passive sign convention, then we have not only

32 32 Example

33 33 Reciprocity Theorem 2  3  6  3  6  2 

34 34 Case 1 The current in any branch of a network, due to a single voltage source E anywhere else in the network, will equal the current through the branch in which the source was originally located if the source is placed in the branch in which the current I was originally measured. Reciprocity Theorem (only applicable to reciprocity networks)

35 35 Reciprocity Theorem (only applicable to reciprocity networks) Case 2

36 36 Reciprocity Theorem (only applicable to reciprocity networks) Case 3

37 37 example

38 38 Source Transfer Voltage source transfer An isolate voltage source can then be transferred to a voltage source in series with a resistor.

39 39 Source Transfer Current source transfer Examples

40 40 Summary Linearity Property Superposition Source Transformation Substitution Theorem Thevenin’s Theorem Norton’s Theorem Maximum Power Transfer Tellegen Theorem Inference of Tellegen Theorem Reciprocity Theorem Source Transfer


"1 DEVRE TEOREMLERİ. 2 Lineerlik Özelliği Etki ile tepki arasındaki ilişki eğer doğrusal şekilde tanımlanabiliyorsa, bu ilişkiyi sağlayan eleman lineerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları