Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Destek birimimize ulaşmak için tıklayın Sunumunuz çalışmadığından tıklayın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Destek birimimize ulaşmak için tıklayın Sunumunuz çalışmadığından tıklayın."— Sunum transkripti:

1 Destek birimimize ulaşmak için tıklayın Sunumunuz çalışmadığından tıklayın

2 SLAYT KONUSU; - Ohm Kanunu - Kaynak Sembolleri - Elektrik Devrelerinde Düğüm - Kirchoff’un Akımlar Kanunu (KAK) - Kirchoff’un Gerilimler Kanunu (KAK) - Paralel ve Seri Devreler - Gerilim Bölücü Devre - Akım Bölücü Devre ÖĞRENCİ BİLGİLERİ; Öğrencinin; Adı: Soyadı: Sınıfı: Okul Numarası: Ders Adı: Okulu: TEMEL KANUNLAR VE TEMEL ELEKTRONİK

3 OHM KANUNU Akım = Gerilim / Direnç I = V / R V = I x R Tanımlamalar; Gerilim (V) = Enerji / Elek.Yük, [joule/culomb] veya [volt] Akım (I) = Elek.Yük / Zaman, [culomb/sn] veya [amper] Direnç (R) = Gerilim / Akım, [volt/amper] veya [Ohm] Bir direnç üzerinden bir akım geçtiğinde üzerinde oluşan gerilim düşümü; V 1 - V 2 = I R I R V1V1 V2V2

4 SEMBOLLER Devre elemanlarını göstermek için semboller kullanılır Ayrıca her devrede kablo ve iletken teller vardır. + Batarya veya üreteç Direnç Toprak I + V R Örnek devre Toprak (referans) gerilimi 0 Volt olarak tanımlanır.

5 KAYNAK SEMBOLLERİ Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımsız Bağımlı Bağımlı Gerilim Akım Gerilim Akım DC DC AC AC AC DC

6 Elektrik Devrelerinde Düğüm (node) İki farklı elemana ait bacakların bağlandığı yerlere düğüm adı verilir. Yandaki devrede toplam 3 adet bağlantı noktası (düğüm) bulunur Bunlardan biri gerilim farklarının tanımlanabilmesi için referans (toprak) olarak tanımlanır

7 Kirchoff’un Akımlar Kanunu (KAK) Bir düğüme gelen akımların toplamı aynı düğümü terk eden akımların toplamına eşittir. Diğer bir ifade ile, bir düğüme gelen akımların kapalı bir yüzey üzerinden cebrik toplamı sıfırdır (Gauss Yasası).

8 ÖRNEKLER; SORU: I1 = 2 A olduğu bilindiğine göre I2 akımının değeri nedir? KAK’ tan I1 = I2 = 2A Yani seri bağlı iki eleman üzerinde geçen akım birbirine eşittir. I2 I1

9 Aşağıdaki devrede I 0 akımını bulunuz. - İşareti akımın yönünün gösterildiğinin aksine ters yönde aktığını gösterir. 2 A 10 A 4 A I0I0

10 I1 ve I2 akımlarından I akımının hesaplanması: I1 = 10/10 = 1A I2 = 10/10 = 1 A I = I1 + I2 = 2 A I I1I2

11 Kirchoff’un Gerilimler Kanunu (KGK) Kapalı bir yolda (veya çevrede) devre elemanları üzerindeki gerilim farkları (gerilim düşümleri) cebirsel toplamı sıfırdır. Veya Gerilim düşümleri toplamı = Üretilen gerilimler toplamı

12 Aşağıdaki devrelerden hangisi V ab = 7V eşitliğini sağlar? a)b) c)d)

13 İNCELEME KAK + KGK yardımıyla Seri Direnç Devresini İnceleyelim Herhangi bir sayıda birbirine seri bağlı dirençlerden oluşan devrenin eşdeğer direnç değeri dirençlerin tümünün değerleri toplamına eşittir.

14 KAK + KGK yardımıyla Paralel Direnç Devresini İnceleyelim Herhangi bir sayıdaki paralel bağlı dirençlerden oluşan devrenin eşdeğer direnç ifadesi aşağıdaki gibi ifade edilir. İNCELEME

15 PARALEL VE SERİ DEVRELER Paralel devre I = V/R 1 + V/R 2 = V/Reş 1/R eş = 1/R 1 + 1/R 2 + V R1R1 R2R2 I1I1 I2I2 I Tüm elemanlar üzerinde aynı değerde gerilim düşer Seri devre V = R 1 I + R 2 I = R eş I R eş = R 1 + R 2 + Not: Bu nokta ortak bağlantı noktasıdır I V R1R1 R2R2 Tüm elemanlar üzerinden aynı büyüklükte akım akar.

16 İNCELEME Seri bağlı haldeki gerilim kaynakları toplanır.

17 İNCELEME Paralel bağlı gerilim kaynakları aynı değerdeki gerilimi daha yüksek akımlı bir durumda sağlar.

18 GERİLİM BÖLÜCÜ DEVRE Aşağıdaki şekilde verilmiş olan seri bir devrede dirençler üzerindeki gerilim düşümü hesabı kısaca şöyle özetlenebilir. VSVS R2R2 +V2_+V2_ + V 1 _ R1R1

19 GERİLİM BÖLÜCÜ Seri direnç devresidir. Giriş gerilimini istenilen seviyeye düşürmede kullanılır. Avantajları: – Basit ve doğru çözüm sunarlar – Karmaşık olan devrelerde tek bir güç kaynağı kullanımına olanak tanır. Dezavantajları: – Güç bölünür. – R load >> R 2 olması gerekir. Gerilim Bölücü I = V in /R eş = V out /R 2 V out = V in (R 2 / (R 1 + R 2 ) ) + V in R1R1 R2R2 I I V out Harici veya dış bağlantı sembolü

20 DEĞİŞKEN GERİLİM BÖLÜCÜ Potansiyometre kullanılır (= değişken direnç) Sabit çıkış dirençlidir. (Aşağıdaki devre için.) Değişken Gerilim Bölücü V out = V in (R out / (R var + R out ) ) Potansiyometre sembolü + V in R var R out I V out

21 AKIM BÖLÜCÜ DEVRE İki paralel direnç devresinden oluşan yapı için akım paylaşım kuralı kısaca: ISIS R1R1 I1I1 R2R2 I2I2


"Destek birimimize ulaşmak için tıklayın Sunumunuz çalışmadığından tıklayın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları