Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Deck Superstructure Hatch Crane Funnel Navigation Bridge.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Deck Superstructure Hatch Crane Funnel Navigation Bridge."— Sunum transkripti:

1

2

3 Deck Superstructure Hatch Crane Funnel Navigation Bridge

4 Deck Superstructure Stern Bow Port Side Starboard Side

5 Main Deck Poop Deck Forecastle Deck

6

7

8

9 THREE DIMENSIONAL HULL FORM

10 Transverse Section

11

12 Stations

13 Body Plan

14 Horizontal Section

15 Waterline

16 Waterlines

17 Plan View

18 Vettical Sections

19 Buttocks

20

21 Profile View

22 Lines Plan

23 Offset Table

24 Cross Sectional Areas

25 SHIP GEOMETRY GEOMETRIC DEFINITIONS

26 4.1 GEOMETRIC DEFINITIONS T AP FP BL D LWL L OA L WL L BP f D B f T LWL BL B/2 Deck Loaded waterline Figure 4.1. General geometric definitions

27 STANDARD DEFINITIONS OF LENGTH

28

29 Fore Perpendiculars (FP) : A line drawn perpendicular to the waterline at the point where the forward edge of the stem intersects the summer load line. Aft Perpendiculars (AP) : A line perpendicular to the waterline either (1) where aft edge of the rudder post meets the summer load line or (2) in cases where no rudder post is fitted, the centerline of the rudder pintles is taken. Midships  The point midway between the forward and after perpendiculars. Centreplane (CL) : It is a referance plan that divide the ship in longitudinal direction in the mid point of beam between port and starboard sides. Baseline (BL) : A fore-and-aft reference line at the upper surface of the flat plate keel at the centerline for flush shell-plated. Vertical dimensions are measured from a horizontal plane through the baseline, often called the molded baseline. Midship Section : The section of the ship at this point by a plane normal to both the summer waterplane and the centreline plane of the ship is called the midship section. It may not be the largest section of the ship. Unless otherwise defined the beam is usually quoted at amidships. Sheer Line the curvature of the deck in a longitudinal direction. It is measured between the deck height at midships and the particular point along the deck.

30 Deck Camber : The rise or crown of a deck, athlwartship; also called round of beam. It can be 1/50 times of beam as a standard value. Parallel Body (L P ) : The amidship portion of a ship with in which the contour of the under water hull form is unchanged. Siyer Baş Kıç BL LWL BL LWL Şekil 4.2. Trimsiz ve trimli durum

31 sintine dönümü radius güverte sehimi tumblehome f T kalkıntı levha omurga LWL BL CL Şekil 4.3. Enine kesit karakteristikleri

32 Şekil 4.4. Section lines

33 Bulbous bow area (A BL ) : Bulbous area at center plane. Bulbous bow section area (A BT ) : Bulbous bow area at fore perpendicular. FP A BL A BT Figure 4.5Bulbousbow area definition figure

34 4.2 Main Dimensions Length Overall (L OA ) - Tam Boy : The distance between extreme points of the ship forward and aft. Length Between Perpendiculars (L BP ) - Dikmeler Arası Boy : Distance between fore and aft perpendiculars. Length of Waterline (L WL ) - Su Hattı Boyu : Distance between Geminin dizayn su hattında yüzerken başta ve kıçta su ile temas eden en uç noktaları arasındaki yatay uzaklıktır. Length Overall Submerged (L OS ) - Batık Boy: Geminin dizayn su hattı altında kalan kısmında başta ve kıçta en uç noktalar arasındaki yatay uzaklık olup yumrubaşlı gemilerde önem kazanan bir boy değeridir. Parallel Body Length (L P ) - Paralel Gövde Boyu : Gemi ortasında orta kesidin hiçbir değişikliğe uğramadan uzandığı bölge boyu. Draught (T) - Su Çekimi The draft is vertical distances from the base line to the waterline of reference measured at the forward and after perpendiculars respectively. The molded draft is measured from the molded base line.

35 Moulded Breadth (B M ) : Geminin en geniş kesidinde sancak ve iskele bordalar arasındaki yatay uzaklıktır. Breadth of Waterline (B WL ) : Geminin yüzdüğü su hattında ve en geniş kesidinde sancak ve iskele bordalar arasındaki yatay uzaklıktır. Depth (D) : The vertical distance between the base line and the upper continuous deck. The depth is measured at half LBP at the side of the ship. Freeboard (f) : the vertical distance from the summer load waterline to the top of the freeboard deck plating, möeasured at the ship’s side amidshipsthe upprmost complete deck exposed to the weather and sea is normally the freeboard deck. Flare. The outward curvature of the side shell at the forward end above th ewaterline Rake: a line in profile inclined from the vertical, indicating for instance the shape of stem. Flat of keel : the width of the horizontal portion of the bottom shell in the region of the upper deck Bilge Radius : the radius of the plating joining the side shell to the bottom of shell. Thumbledome: an inward curvature of the midship side shell in the region of the upper deck Rise of Floor : the height of the bottom shell plating above the baseline

36 4.3. Hull Form and Form Coefficients Bir geminin: inşa ve işletim maliyetleri, taşıma kapasitesi, yerleşim özellikleri, sevk karakteristikleri, hız, stabilite, enine ve boyuna mukavemet ve yapısal dizayn özellikleri gibi temel tekno-ekonomik performans karakteristiklerini etkileyen en önemli elemanı tekne boyutları ve formudur.

37 4.3. Tekne Formu ve Form Katsayıları Üç boyutlu tekne formunu iki boyutlu kağıt düzlemine aktarabilmek üzere form veya endaze planı denilen üç adet iki boyutlu düzlemden oluşan bir plandan yararlanılır. Form planını oluşturan iki boyutlu düzlemler şunlardır: Geminin boy yönünde orta keside paralel kesitlerle bölünmesi ile elde edilen enkesit planı Geminin düşey yönde yüklü su hattına paralel kesitlerle bölünmesi ile elde edilen su hatları planı Geminin iskele veya sancak yönünde orta simetri düzlemine paralel kesitlerle bölünmesi ile elde edilen batok eğrileri ve profil planı.

38 Üç boyutlu düzgünlüğe sahip bir tekne formuna ait her üç plandaki iki boyutlu eğriler de düzgün olacaktır. Form planında herbir su hattı, batok ve enkesit için tek bir kesim noktası bulunabileceğine göre bu kesim noktasının temel hattına, orta simetri düzlemine ve gemi ortasına uzaklıkları her üç planda da aynı olmalıdır. Bu durum Şekil 4.6’ da gösterilmektedir. Tekne form eğrilerinin çiziminde elastik tirizler kullanılır. Bu tirizler üstlerine konan ağırlıkların etkisi altında potansiyel enerjilerini minimum yapacak sürekli bir form alırlar. İdeal olarak eğri üzerinde koordinatları bilinen herbir nokta üzerine bir ağırlık konmalıdır. Eldeki ofset sayısının fazla olması eğrilerin daha duyarlı olarak çizilmesini sağlayacaktır. Genellikle kesit sayısı 21’den, su hattı sayısı 6’dan ve batok sayısı 4’den az olmayacak şekilde seçilir. TEKNE FORMU

39 Çok özel haller dışında gemi tekne formlarında sancak-iskele simetrisi bulunduğundan enkesit ve su hattı planlarında sadece iskele veya sancak taraf çizilir. Geleneksel olarak enkesit planında gemi ortasından başa doğru olan kesitler sağa, gemi ortasından kıça doğru kesitler ise sol tarafa çizilir. Su hattı planında ise sadece iskele su hatları çizilir. Gemi formunu tanımlamak üzere baş ve kıç dikeyler arası belirli sayıda aralığa bölünür (tipik 20 aralık). Gemi formunun hızlı değişim gösterdiği baş ve kıç nihayetlerde ara kesitler alınması yaygındır. Herbir keside ait su hattı yarı genişlikleri ofset değeri olarak adlandırılır ve bu değerlerle gemi tekne formunu tanımlayan bir ofset tablosu oluşturulur. Tipik bir balıkçı gemisine ait form planı Şekil 4.7’de görülmektedir. TEKNE FORMU

40 Batoklar Su hatları En kesitler Z X Y Şekil4.6. Üç boyutlu tekne formu ve kesit düzlemleri

41 Table 4.1. Typical offset table İst Yarı GenişliklerMain DeckKüpeşte BL 0 m WL1/2 0.5 m WL 1 1 m WL 2 2 m WL 3 3 m WL 4 3.8 m WL 5 5 m WL 6 6 m Yükseklik Yarı Genişlik Yükseklik Yarı Genişlik Ayna -----214066507550570073509450 0 -----326069007710570075409450 ½ ----600425071707820570077009450 1 300---2280512074007880570078109450 2 300-1620 4630644077307900570079009450 3 3001580382038306170728078707900570079009450 4 370174032005500712077307900 570079009450 5 8603140 470 0 662 0 762078707900 570079009450 6 212047305920727078207900 570079009450 7 378059006720758078807900 570079009450 8 490063907100771078957900 570079009450 9 507064007080772078907900 570079009450 10 470061706880757078407900 570079009450 11 4000568064507240786078307900 570079009450 12 31304990582067007250754078007900570078509450 13 22304230504060006620700074807750570076709450 14 14003500422051205770625069507430572473009474 15 75027303380418048005320618069505753673095037900 16 33019902530322037804280525062255783600095367890 17 13013801830240028503260415053205812510095757730 18 609201320173019602170293041905841397096237270 19 40550900129012501140165027905870265096826410 19 ½ 403807001090105061097020005885192097155810 20 402805309001000-32012205900114097485090

42 Figure 4.7. A typical lines plan

43 Form Coefficients

44 Midship Section Coefficient

45 Waterplane Area Coefficient

46 Block Coefficient L*B*T

47 Prismatic Coefficient

48 -Displacement /Length Ratio

49 BLOCK COEFICIENT C B

50 . WATERPLANE AREA COEFICIENT (C WP )

51 MIDSHIPS SECTION COEFFICIENT (C M )

52 PRISMATIC COEFICIENT (C P )

53 VERTICAL PRISMATIC COEFFICIENT (C VP )

54 Example 4.6. Find the form coefficients of a 100 m long barge with corss section as given below. 10m 1m 1.5 m Midship cross section Area : Midship cross section area coefficient : Displacement Volume :

55 Block coefficient : Prizmatic coefficient : Waterplane area coefficient:

56 Örnek 4.3. Find the form coefficients of a a barge with cross section as given below. 5m Blok coefficient : Midship section coefficient :

57 Prizmatic coefficient : Waterplane area coefficient: Vertical prizmatic coefficient:

58 Example 4.1. Find the form coefficients of a cylinderical barge with length of L and radius of R with cross section as given below R Block Coefficent : Midship Section coefficient : Prizmatic coefficient :

59 Waterplane area coefficient: Vertical prizmatic coefficient

60 Example 4.2 Calculate form coeffcients of the barge with length L with cross section as below. R R 4R Block coefficient: Midship section coefficient: Prizmatic coefficient:

61 Waterplane area coefficient Vertical prizmatic coefficent

62 Örnek 4.4. Aşağıda profil kesiti verilen ve bir dairesel silindir ve koniden oluşan dubanın orta simetri ekseni su hattı olacak şekilde yüzmesi durumunda form katsayılarını hesaplayın. r HH Block coefficient : Midship section coefficient :

63 Prismatic coefficient Waterplane area coefficient Vertical prismatic coefficient Longitudinal center of floation Longitudinal center of bouyancy

64 Example 4.5. Calculate the form coefficients for a ship with the following characteristics. Waterline lengthL WL 200 m Waterline breadthB WL 22 m DraughtT7 m Prizmatic coefficientCPCP 0.75 Loaded waterplane areaAWLAWL 3500 m 2 Displacement tonnage  23000 t Sea water density  1.025 t/m 3

65


"Deck Superstructure Hatch Crane Funnel Navigation Bridge." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları