Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇERİK: TRAFİK EĞİTİMİ Trafik eğitiminin önemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇERİK: TRAFİK EĞİTİMİ Trafik eğitiminin önemi"— Sunum transkripti:

1 İÇERİK: TRAFİK EĞİTİMİ Trafik eğitiminin önemi Eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi ve ele alınacak konular Temel eğitim yöntem ve teknikleri Eğitim materyalleri Eğitim yerlerinin özellikleri Kurumlar arası işbirliği Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi Trafik eğitiminin trafik güvenliğine etkisi.

2 Trafik Eğitiminin Önemi:
Dünyada bütün başarıların temelinde  başarılı bir eğitim vardır. Çünkü dünyada eğitilmeye en yatkın beyin insan beynidir. Bu günkü teknolojiyi bulan geliştiren insan, aldığı eğitim bilginin doğrultusunda kullanmaktadır. İnsan dünyanın gelişmesine yaptığı çalışmalar sonucu yön vermektedir.Bu çalışmaları yapabilmeleri için belirli bir zaman içerisine o çalışmalarla ilgili bilgilendirilme eğitimi almaktadır. Bu gün dünya karayollarında kullanılan araçların teknolojisini tasarımını insanoğlu bularak geliştirerek hayatta geçirmişlerdir. O zaman insan kendi bulduğu teknolojiyi de çok rahat tehlikesiz kullanabilir. Göz görür,göz ışık olmaz ise görmez.Gözün görmesini ışık sağlar.Trafiğin ışığı ise kurallarıdır.Kuralsız trafik asla düşünülemez. Kuralsız yaşanan trafik,trafik değil bir trajediktir.

3 Bu gün ülkemizde karayollarını kullanan sürücülerin yüzde doksanı trafik kuralların bilmiyor veya uygulamıyorlar.Bunun bir nedeni olmalıdır.Nedenler üzerine gidildiğinde incelemeler sonucu karayollunu kullanan sürücülerin yüzde yetmiş ve sekseninin büyük bir çoğunluğunun trafik eğitimi almadan karayolluna kullanma hakkına sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.Bu sürücüler bir şekilde karayollarını kullanma hakkına sahip olmuşlar ama karayollarında uygulanacak kuralları bilmiyorlar veya uygulamıyorlar.Bu bir eğitim eksikliğidir.Çünkü eğitim hafıza doldurma değil,insanlara davranış biçimi kazandırmadır.Trafik kuralları  bir davranış biçimi olduğundan insanlara bu özellik eğitim verilerek kazandırılmamıştır.Bu neden ile karayollarında kurallar yeterince uygulanamadığından trafik kazaları önlenememektedir.

4 Trafik kazalarının en büyük faktörü insanlardır
Trafik kazalarının en büyük faktörü insanlardır.İnsanları yeterince trafik konularında eğitiniz kuralları uygulamayı öğretiniz oluşabilecek çok kazaları önlemiş oluruz.Çünkü bütün başarılar eğitim ile elde edilir.İnsan davranışlarına ve yapacaklarına kendi karar verir oluşacak sonuca da kader adı verirler.Demek olur ki bu durumda insanların kaderleri kendi ellerinde beyninde ve düşüncesinde saklıdır.Karayollarında trafikte insanların yaşadığı trafik kazaları bir kader değil bilgisizli ve sorumsuzluktur. Çünkü karayollarını kullanan bütün insanların trafik kurallarına uyma ve uygulama gibi bir sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların öğretilmesi bilgilendirilmesi iyi kaliteli ciddi bir eğitim ile insanlara öğretilebilinir kazandırabilinir.Eğitilmenin öğretilmenin alternatifi eğitimsizlik olamaz.

5 Nereye nasıl gidileceğini bilmiyorsak yol bizi kendi bildiği yere götürür. Sonuçları bizim istediğimiz gibi olmaz. Ne kadar çok eğitilirsek o kadar çok bilgileniriz ve hayatta  zorluklara karşı güçlü oluruz.Trafik kuralların oluşturduğu olgudur.İnsanları bu kuralları iyi bir eğitim ile öğrenebilir ve hayata geçirebilirler.Bu güne kadar ülkemizde okullarımızda her branşın kitabı okutularak eğitimi verildi ve veriliyor.Fakat trafik eğitimi insanların yarınları düşünülerek verilemedi ve gündeme alınmadı.Ancak son yıllarda trafik eğitimin ne kadar önemli olduğu anlaşılarak yeni okullarımızda çocuklara trafik bilgisi eğitimi verilmeye başlanmıştır.Bu iyi güzel bir gelişmedir.Gelecekte trafik eğitilmiş insanlar tarafından kullanılacağından daha sağlıklı güvenilir olabilir.Türkiye’de karayollarında yaşanan trafik kazaları acı bir tecrübe deneyimde olsa trafiğin ve eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bize göstermiştir.Bu eğitim bütün insanlar için geçerlidir.

6 Türkiye’de bu güne kadar okullarda her konunun kitap olarak zorunlu eğitimi verildi müzik resim beden eğitimi elişi beceri dersleri zorunlu olarak okutuldu eğitimi verildi. Fakat geleceğin meslek sahibi olacak bu insanların karayollarında trafiği kullanacağı unutularak trafik eğitimi o insanlara zorunlu ders olarak okutulmadı eğitimi verilmedi, o insanlar karayollarında trafik nasıl kullanacaklarını bilmediklerinden dolayı bir çoğu hayatını trafik kazalarında karayollarında kaybettiler. Bu ülkede nice valiler doktorlar kariyer sahibi ülkeye faydalı olacak insanlar trafik kazalarında hayatlarını kaybettiler. Bu ülke için bir yetişmiş insan gücü kayıplarıdır.Bu tür üzücü örnekler Türkiye’de yaşanmıştır ve hala yaşanmaktadır.Ülkenin her konuda gelişmişliğini sağlamak için ileri geleceği şimdiden görmek gereklidir.Bu özellik trafik içinde geçerlidir.

7 Bu güne kadar ülkenin her bireyini trafik konusunda bilinçlendirmek için okullarda trafik bilgisi dersi eğitimi yapılmadığından dolayı karayollarında ister yaya ister sürücü olarak kuralları uygulamadan kurallardan yoksun olarak trafiği kullanmaya kalkışıyoruz ve sonuç kazalara neden oluyoruz.Türkiye bu eğitimsizliğin nedeni ile bir trafik fukarası durumundadır.Bu durumun düzeltilmesi ancak okullarda zorunlu olarak verilmesi gerekli olan trafik bilgisi dersi eğitimi ile başarılabilinir.Neden olmasın okullarda her konunun branş eğitimi verilebiliniyorsa niçin trafik bilgi dersi eğitimi verilmesin.Trafik İnsanlar için atlanacak geri plana itilecek bir konu değildir.Çünkü trafiği içeriği insan faktörüdür insan varlığıdır.

8 Trafikte insanlar kendileri için bir karar vererek karayollarını kullanırlar, bu nedenden dolayı eğitimin amacı  insanın karar verme yeteneğini ortaya çıkarması ve uygulaması davranışını geliştirmektir .Geleceği planlamak hazırlamak için her şey den önce eğitim çok önemlidir.Çünkü Nuh Peygamber gemisini yapmaya başladığı zaman daha yağmur tufan başlamamıştı.Bu neden ile karayollarında trafik kazalarının önlenmesinde trafik eğitimi çok önemlidir.Trafik konusunda bütün toplumun bilinçlenmesi gerekmektedir.Trafik bir paylaşma kültürüdür.Toplumun her bireyi  ortak alan olan karayolunu bu bilinç doğrultusunda paylaşarak  güveni bir şekil kullanmalıdır.

9 Türkiye’de meydana  gelen  trafik kazaları sayısı bakımından dünya sıralamasında beşinci ülke, Avrupa ülkeleri sıralamasında birinci ülke durumundadır. Her şey üstüme üstüme geliyor diyorsak o zaman biz ters yönde gidiyoruz demektir veya bizde bir sorun vardır.Bu gün  Türkiye karayollarında bu kadar çok trafik kazası meydana geliyor ise demek ki Türkiye de yaşanan trafik anlayışında bir çok sorun var demektir.Bu trafik sorunlarının tek çözüm noktası eğitimdir. Eğitim almak öğrenmek bilmek uygulamak insanın kendisine verdiği  güzel değerli bir hediyedir

10 Eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi ve ele alınacak konular.
Türkiye'nin ulaşım politikalarında yapılan yanlışlar sonucu ortaya çıkan tablo, trafik kazalarında normalin çok üstündeki can kayıpları, yok olan maddi değerler, ulaşım araçlarının ekolojik dengede yarattığı problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Problemin temelinde, kent kültürünün ve birlikte yaşamanın tüm dünyada geçerli kurallarına, özellikle de trafik kurallarına uymakta gösterilen isteksizlik yatmaktadır. Kuralların neden ortaya çıktığı konusunda çok yüzeysel bilgiler, yani bu konudaki bilinç eksikliği, diğer toplumsal problemlerin yanında trafik probleminin de ana nedeni olarak ortaya çıkmaktadır.

11 TRAFİK KONUSUNDA YAŞANAN SIKINTILARIN GİDERİLMESİ; A) teknik ve fiziki altyapının iyileştirilmesi, B) denetimin caydırıcı olması, yasaların işlerliğinin ve bu konuyla ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, ama bütün bunlardan daha da önemlisi, C) toplumda yer alan bütün fertlerin bilinçlenmesi ve D) trafik içinde yer alan sürücü, yaya ve yolcuların yeterli eğitimle donatılmasıyla sağlanabilir. Kısacası trafik kültürünün oluşturulup, yerleştirilmesi problemin çözümünde tek yoldur.

12 Türkiye'de trafik kazalarının önlenmesinde, eğitim düzeyinin artmasının önemli bir rol oynayacağı bir gerçektir. Son on beş yıldaki çalışmalar sonucu sürücülerimizin eğitim düzeyinin artmasının ölümlü kazaları azaltması, bundan sonra yapılacak çalışmaların hızlanmasının gerekliliğini göstermektedir. Yapılan çalışmalarla katledilen yola rağmen, trafik konusunda toplumsal bilinçlenme için halen önümüzde uzun bir yol vardır.

13 Okul öncesinden başlayarak, üniversiteye kadar "Trafik ve Ulaşım" konusunda verilen her türlü eğitim, özellikle sürücülerimizin eğitimine yönelik kurslar, trafiği denetleyen ve düzenleyenlerin eğitimi, hatta altyapıdan sorumlu olanların eğitimi birbirleri ile uyumlu olmak zorundadır. Trafik eğitimi sadece okul öncesi ya da okul döneminde değil, hayat boyunca geçerli bir süreç olduğu toplum tarafından kabul edilmelidir. Bu amaçla yapılması gereken işler aşağıda özetlenmiştir

14 TOPLUMSAL BİLİNÇLENMENİN OLUŞTURULMASI İÇİN;
1. Topluma geniş tabanlı çağrı yapılması: Basın ve yayın kuruluşları, konuyla ilgili kurum, vakıf ve dernekler yardımıyla toplumun trafik problemine sahip çıkması sağlanmalıdır. 2. Baskı gruplarının oluşturulması: Yapılması gereken işlerde bir araya gelinerek kamuoyu baskısı oluşturulması sağlanmalıdır. 3. Özdenetimin yerleştirilmesi: Sadece trafik polisi ya da jandarmanın değil trafiğe katılan herkesin birbirini denetlemesi sağlanmalıdır. Bunun için, Fahri Trafik Müfettişliği yaygınlaştırılırken, 155 Alo Trafik, 156 Alo Jandarmaya önem verilmelidir.

15 EĞİTİM DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK İÇİN,
1. Eğitim anlayışının değiştirilmesi: Teorik bilgilerin yapılacak uygulamalarla desteklenmesi, verilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacaktır. Trafik eğitim parklarının yaygınlaştırılması bu konuda atılacak ilk adımdır. Okutulan Trafik ve İlk Yardım derslerinin müfredatları zenginleştirilerek öğrenciler için daha ilgi çekici hale getirilmelidir. 2. Sürücü belgesi alma sürecinin değiştirilmesi: Sürücü belgesi almak için gidilen kurslarda verilen direksiyon eğitiminin, sürücü adayını trafiğe tamamen hazırlamış olması gereklidir. Bu nedenle direksiyon eğitimi ders saatlerinin artırılması ve denetlenmesi gereklidir.

16 3. Sürücülerin yeniden eğitiminin sağlanması: Sürücü kursuna gitmeden ehliyet almış sürücülerin bazı teorik bilgilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Ehliyetini bir sürücü kursuna devam ederek almış sürücülerin bile bilgileri zamanla unutulabilir. Bu nedenle sürücülerin periyodik olarak tekrar eğitim almaları ve sınava tabi tutulmaları gerekir. 4. Altyapıdan sorumlu teknik elemanların eğitimi: Ülkemizde trafik ve ulaşım konusunda üniversite düzeyinde "İnşaat Mühendisliği" ve "Şehir ve Bölge Planlama" bölümlerinde eğitim verilmektedir. Ancak her bölüm kendi alanıyla ilgili eğitim verdiği için koordinasyon sağlanamamaktadır. Bu konuda gerekli eleman açığını kapatmak üzere, yüksek öğrenim düzeyinde, hem mühendislik hem de planlama özelliklerine sahip uzman kadroların oluşturulması gereklidir.

17 EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Eğitimlerden beklenen sonuçları alabilmek için, ölçme ve değerlendirme süreci son derece önemli bir süreçtir. Değerlendirme, öğretim süreci ile ilgili kararları verebilmek için uygun olan verilerin toplanması ve yorumlanması sürecidir. Eğitim programının başarısı aynı zamanda, katılımcı performansının eğitim sürecinin başında, devamında ve sonunda geçerli ve güvenilir biçimde ölçülmesine bağlıdır. Böyle bir ölçme, hedeflenen davranışın ne ölçüde kazanıldığı konusunda bilgi sağlar.

18 Bu bilgi ise, ne derecede bir standarda ulaşılabileceği ve bir sonraki öğretme sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda karar vermede kullanılır. Her değerlendirme işleminde izlenmesi gereken belli basamaklar vardır. Bunlar, amaçların belirlenmesi, amaçlara ulaşıldığının belirtileri olan davranışların saptanması, sınama durumlarının belirlenmesi, sınama araçlarının hazırlanması, sınama araçlarının uygulanması, sonuçların analizi ve değerlendirmenin amacına göre yorumlanmasıdır.

19 Değerlendirme sonuçlarının alınıp analiz edilmesi ve yorumlanması, eğitim teknolojisinin, katılımcıları, belirlenen davranışsal amaçlara ulaştırıp ulaştıramadığını ve varsa aksaklıkların öğretme - öğrenme süreçlerinin hangilerinde olduğunu ortaya koyacak ve sonraki eğitim uygulamalarının daha iyi yürütülmesine yardımcı olacaktır.

20 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı
KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ 2012/16 Trafik kazalarının küresel ölçekte yaygınlığı ve neticesinde meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ve toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlara ulaşması sorunun ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ele alınmasını gerektirmektedir. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarında her yıl çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirmekte, binlerce vatandaşımız yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır. Trafik kazalarında hayatını kaybeden, yaralanan ya da sakat kalan kişiler, başta yakınları ve çevresi olmak üzere çok sayıda insanı derinden etkilemektedir. Trafik kazaları nedeniyle; aile üyelerinin ihtiyaç duyduğu hizmet ve giderleri karşılayan ya da katkı sağlayan kişilerin kaybedilmesi, bazı bireylerin bakıma muhtaç hale gelmesi, karşılaşılan uzun ve masraflı tedavi süreci gibi durumlar birçok ailenin yaşamında büyük sıkıntı ve zorluklara yol açmaktadır.

21 TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANABİLMESİ; A)altyapı hizmetleri, B)acil müdahale ve ilkyardım, C)kaza sonrası kurtarma hizmetleri, D)eğitim ilgili mevzuat, düzenleme ve denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle trafiğin daha güvenli hale gelebilmesi için, trafik güvenliği ile ilgili hizmetlerin sürekli, düzenli, zamanında, işbirliği ve uyum içerisinde verilebilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, karayolu trafik güvenliğine ilişkin çalışmaları yönlendirmek, bu konuda idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirmek, trafik güvenliği konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ilişkin strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve onaylamak, strateji ve eylem planı gerçekleşmelerini değerlendirmek, gerektiğinde strateji ve eylem planlarında değişiklik yapmak, trafik güvenliği konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” (Kurul) oluşturulmuştur.

22 Kurulun; İçişleri Bakanı’nın veya gerektiğinde İçişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşturulması uygun görülmüştür.

23 Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri, alınan kararların, strateji ve eylem planlarının ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt kurul, komite, danışma grupları ve geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, konu ile ilgili uluslararası kuruluş ve özel sektör temsilcileri de Kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt kurul ve komite çalışmalarında yer alabileceklerdir.

24 Küresel boyutta önem kazanan trafik güvenliği konusu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2 Mart 2010 tarihli toplantısında ele alınmıştır. Bu toplantıda, 2011–2020 yılları arasında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının %50 oranında azaltılması amacıyla “Küresel Yol Güvenliğinin İyileştirilmesi” hakkında 64/255 sayılı karar alınmıştır. Bu karar çerçevesinde hazırlanan “Yol Güvenliği için On Yıllık Eylem Planı ” (Decade of Action on Road Safety ) ile üye devletler on yıllık eylem planlarını açıklamaya davet edilmiştir.

25 Bu çerçevede, ülkemiz karayollarında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların önemli ölçüde azaltılarak sonuçlarının hafifletilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak hazırlanan, ekte yer alan “Trafik Güvenliği Eylem Planı” Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının “www.trafik.gov.tr” internet adresinde de duyurulacaktır. Eylem Planı kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin hazırlanacak raporlar, altışar aylık dönemler halinde değerlendirilmek üzere Kurula sunulacaktır.


"İÇERİK: TRAFİK EĞİTİMİ Trafik eğitiminin önemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları