Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE TAVSİYELERİ CAÇEKOTAD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE TAVSİYELERİ CAÇEKOTAD."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE TAVSİYELERİ CAÇEKOTAD

2 Hava Kirliliğini Nasıl Azaltırız?
-Sanayi ve iş merkezlerinin mümkün olduğu kadar yerleşim merkezleri dışına alınması -Kişisel vasıta kullanımı yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması ve elektrikli taşıma araçlarının geliştirilmesi ve kullanımının artırılması -Konutlarda yakıt yakma tekniklerinin geliştirilmesi ve özellikle sanayi alanlarındaki bacalara, hava filtrelerinin takılması ayrıca yakıt olarak doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması -Şehir merkezlerindeki yoğun trafiğin çevre yollara aktarılması  -Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yeşil alanların arttırılması -Şehir yerleşim planlarında meteorolojik faktörlerin özellikle rüzgar durumunun göz önünde bulundurulması  -Halkın, hava kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi için ilköğretimden başlamak üzere tüm okullarda ve sivil toplum örgütlerince bu amaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması.

3 Su Kirliliğini Nasıl Azaltırız?
Arıtma tesisleri kurulmalı ve özenle işletilmeli Belirli yerlerde nüfus artışının önüne geçilmeli İnsanlar bilinçlendirilmeli Su kaynaklarının korunması için iyi politikalar geliştirilmeli,plan ve programlar yapılmalı Hava ve toprak kirliliğine sebep olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır

4 Toprak Kirliliğini Nasıl Azaltırız?
Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı yeşil alanlar arttırılmalıdır. Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır. Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir. Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır. Not: Toprak kirliliği, erozyon ve toprak kayması gibi olaylar sonucu oluşur. Vikipedi

5 Çevre Kirliliğini Nasıl Azaltırız?
1· Ormanlarda izinsiz ağaç kesmeyip, ateş yakmamalıyız. 2· Fabrikaların zehirli atıkları ve kanalizasyon suları akarsulara, göllere ve denizlere akıtılmamalıdır. 3· Çöpleri rastgele çevreye, akarsulara, göllere ve denizlere atmamalıyız. 4· Kaliteli yakıtlar kullanmalıyız. 5· Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olmalıyız. 6· Çevre sorunlarının önlenmesi için devletin çeşitli zorunluluklar getirmesi gerekmektedir. 7· Çevre bakanlığı daha aktif bir şekilde çalışmalıdır. 8· Yerel yönetimler çevre sorunlarına daha fazla ilgi göstermelidir.

6 Geri Dönüşüm Vikipedi Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Kullanılmış kağıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Örneğin bir ton atık kağıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir. Geri dönüşebilen maddeler Kimyasal atıklar Cam Kağıt Alüminyum Plastik Piller Motor yağı Akümülatörler Beton Organik atıklar Elektronik atıklar Demir Tekstil Ahşap Metal

7

8 Bizim size tavsiyelerimiz:
Ağaçları kesmeyelim. Çünkü; ağaçlar kesildikçe oksijen azalacağı için gezegenimiz yaşanmaz bir hale gelecek. Böcekleri, sinekleri ve arıları öldürmeyelim. Besin zinciri bozulmasın. Yere çöp atmayalım. Yere çöp atılınca ne kadar nahoş görüntülerin ortaya çıktığını gördünüz. Mutlaka kağıt, metal, pil, cam ve plastiği normal çöpe atmayın. Geri dönüşüm kutularına atın. Bitki ekin. Her evde mutlaka oduna ihtiyaç vardır; ama bu kesilen fidanın yerine yenisinin dikilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bizim derneğimiz olmasa da mutlaka bir derneğe katılın. Çevreyi kurtarmak için projeler üretin. Unutmayın ki dünyamızın kaderi bizlerin elinde.

9

10

11

12

13


"ÇEVRE TAVSİYELERİ CAÇEKOTAD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları