Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İletişim. İletişim; duygu, düşünce veya bilginin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır. İletişim Nedir ? İletişim Nedir ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İletişim. İletişim; duygu, düşünce veya bilginin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır. İletişim Nedir ? İletişim Nedir ?"— Sunum transkripti:

1 İletişim

2 İletişim; duygu, düşünce veya bilginin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır. İletişim Nedir ? İletişim Nedir ?

3 Başlarken yanıtlanması gereken soru: İletişim önemli mi, önemliyse neden?

4 İLETİŞİMİN FONKSİYONLARI - Toplumsallaşma (sosyalizasyon) fonksiyonu - Bilgi sağlama (enformasyon) fonksiyonu - Etkileme ve ikna etme (manipülasyon) fonksiyonu - Güdüleme (motivasyon) fonksiyonu - Bütünleşme (entegrasyon) fonksiyonu - Eğitim ve öğretim fonksiyonu - Eğlence fonksiyonu

5 İLETİŞİM BECERİSİ İnsanların beraber yaşamalarının temelinde iletişim kurabilmeleri yatmaktadır. İnsan doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu toplumun dilini, davranışını taklit ederek diğerleriyle iletişime geçmeyi öğrenir. İnsan uyanık olduğu saatlerin büyük kısmını iletişim içerisinde geçirir. Bir insanı başarılı ya da başarısız kılan, el üstünde tutulmasını sağlayan ya da itici bulunmasına sebep olan bireyin iletişim becerisi ya da beceriksizliğidir.

6 İnsanlar tek başına yaşamak yerine diğer insanlarla birlikte ve belli bir iletişim ağı içinde yaşamayı yani toplumsallaşmayı tercih etmektedirler.

7 İnsan nasıl toplumsallaşır? İnsan toplumsal bir varlıktır ve bir arada yaşamaya ihtiyaç duymaktadır. Belli bir toplumda insanın kendisinden önce var olan kuralları öğrenmesi, değer ve inançları benimsemesi ve bunlara uygun olarak kendisine verilen rolleri oynaması yani toplumsallaşması ancak iletişimle gerçekleşen bir süreçtir. İletişim, insan faaliyetlerini birbirine bağlayan en temel süreçtir.

8 İnsanoğlu suyun altında yaşayamaz.

9 Uçamaz

10 Soğuktan korunmak için giyinmek zorundadır.

11 Çok güçlü değildir.

12 Çok hızlı da değildir.

13 Ancak insanoğlu tüm bu kısıtlılıklarına rağmen yeryüzünde tutunmayı başarabilmiştir.

14 Bunun nedeni tüm canlılar arasında düşünebilme yetisine sahip tek varlık olan insanoğlunun en karmaşık fikirlerini, duygularını ve düşüncelerini paylaşacak şekilde iletişim kurabilmesidir.

15 İletişim, bir işi işbirliği içinde gerçekleştirebilmek için düşünce üretmemizi ve bunu davranışa dönüştürerek ileti alışverişinde bulunmamızı sağlar.

16 Hayvanlar da kendi aralarında ileti alışverişinde bulunurlar; ancak canlılar arasında sembol yaratma özelliğine bir tek insanoğlu sahiptir.

17 Sembol Duyularla ifade edilemeyen duygu, düşünce ve bilgileri belirten somut nesne, simge, işaret, rumuz veya timsaldir.

18 İletişim Süreci İletişim Süreci KaynakŞifrelemeÇözümlemeHedef Geri Besleme Kanal Mesaj Gürültü Mesaj Gürültü Mesaj

19 Gönderici Kaynak Alıcı Hedef İleti Mesaj Geribildirim

20 İLETİŞİM Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak Kişilerarası iletişim Grup iletişimi Örgütsel iletişim Toplumsal iletişim Kullanılan Kodlara Göre Sözlü iletişim Sözsüz iletişim Yazılı İletişim Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre Görsel iletişim İşitsel iletişim Dokunma ile İletişim Telekomünikasyon Kitle iletişimi Zaman ve Mekana Göre Yüz yüze iletişim Uzaktan iletişim

21 KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÖZLÜİLETİŞİMSÖZSÜZİLETİŞİM DERGİDERGİ GAZETEGAZETE RADYORADYO TELEVİZYONTELEVİZYON SİNEMASİNEMA İNTERNETİNTERNET KİTLE İLETİŞİMİ İLETİŞİM İLETİŞİM

22 Kişilerarası İletişimde Mesajın Ulaşma Kanalları: SÖZ % 7 SES % 38 BEDEN % 55 (Mahrebian ve Ferris, 1967)


"İletişim. İletişim; duygu, düşünce veya bilginin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır. İletişim Nedir ? İletişim Nedir ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları