Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZARFLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZARFLAR."— Sunum transkripti:

1 ZARFLAR

2 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?
A) Otomobili ileri alın. B) Öfkeyle kalkan, zararla oturur. C) Geri toplumlarda sanat da gelişmemiştir. D) O, artık geri dönmez.

3 CEVAP:C

4 2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı yoktur?
A) Derslerde hep fazla konuşurdu. B) O, her zaman nazik davranır. C) Buralara pek uğramaz. D) Yeteri kadar çalıştım.

5 Cevap: B

6 3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı vardır?
A)  Çuvalları yukarı çıkardık. B)  Yarın sabah balık tutmaya gideceğiz.              C)  Annem yemek yapmayı çok sever. D)  Çocuk tatlı tatlı gülümsüyor.

7 Cevap: C

8 4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
A) Nereye gidiyorsun? B) Otobüs ne zaman gelir? C) Ne umduk, ne bulduk? D) Hangi dağda kurt öldü?

9 Cevap: B

10 5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır?
A) Kitabın içeriğini nasıl buldun? B) Otobüs buradan ne zaman geçti? C) Çocukların kaçı okula gidemedi? D) Bana bunu niçin sormadın?

11 Cevap: C

12 6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş bir zarf vardır?
A) Aldığım hediyeye çok sevindi. B) Ablası eve akşamleyin geldi. C) Buzdolabını aşağı indirdik. D) Okula hemen geldim.

13 Cevap: B

14 7.Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf yoktur?
A) Bu resimler mazide kalan tatlı anları anlatıyor. B) Gülünce gözlerinin içi gülüyor. C) Önce beni dinle, bir bak haline. D) Bir gün sen de muradına erersin.

15 CEVAP:A

16 8.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı görevdedir?
A) Orada gördüklerini, bize gizlice anlattı. B) Kısaca özetledi konuyu. C) Uzunca bir yoldan gelmişler. D) Buradan sessizce uzaklaştılar.

17 CEVAP:C

18 9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı (belirteç) kullanılmıştır?
A) Hızlı adımlarla buradan uzaklaştı. B) Beş yıl önce İstanbul'da birlikte çalışıyorduk. C) Olanları ağlayarak orada bulunanlara anlatı­yordu. D) Yazıları dosyaya özenle yerleştirdi.

19 CEVAP:B

20  10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin anlamını "durum" bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? A) Aşırı soğuklar nedeniyle okullar iki gün tatil edildi. B) Her akşam buraya geldiğini bilmiyordum. C) Bu şehir gündüzleri nefes alamıyor. D) Bir araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

21 CEVAP:D

22 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
A) Niçin gelmediğini sana söyledi mi? B) Yarın Adapazarı'na nasıl gideceğiz? C) Bu kadar eşyayı kime aldın? D) Nereye gideceğini biliyor musun?

23 CEVAP:B

24 12"Sahil yöreleri kışın çok sakin olur
12"Sahil yöreleri kışın çok sakin olur." cümlesinde­ki "kışın" sözcüğünün görevce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Kışın iki hafta tatil yapmayı düşünüyorum. B) Kışın gelmesini hiç istemiyorum. C) Kışın, doğa beyaz örtüsüne bürünür. D) Tatil beldelerinde kışın işler durur.

25 CEVAP:B

26 13.1- Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin,
2- Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, 3- Mademki son şarkının kırık bir güftesiydin, 4- Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Numaralanmış dizelerin hangisinde zarf yoktur? A) 1               B) 2                C) 3                   D) 4

27 CEVAP:C

28 14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı görevde kul­lanılmıştır?
A) Uzun boylu olanlar bir adım ileri çıktı. B) Üst kattakilerin hepsi aşağı indi. C) Tüm arkadaşlarım, yukarı mahallede oturu­yor. D) Soğukta titreyen çocuğu içeri aldılar.

29 CEVAP:C

30 15. 1-  Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik
2-  Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden 3-  Martılar konuyor omuzlarıma 4-  Gözlerin İstanbul oluyor birden Numaralanmış dizelerden hangilerinde zarf (belirteç) kullanılmıştır? A) 1 - 2                               B) 2 - 3 C) 2 - 4                               D) 1 - 4

31 CEVAP:D

32 16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sıcak" söz­cüğü zarf olarak kullanılmıştır?
A) Şimdi sıcak bir çaya hayır demem. B) Bir hafta öncesine kadar havalar çok sıcaktı. C) Arkadaşlarım beni oldukça sıcak karşıladı. D) Sıcak havalarda dışarı çıkmayı hiç sevmiyo­rum.

33 CEVAP:C

34 17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme farklı görevde kullanılmıştır?
A) Bu olaydan duyduğum üzüntüyü ona apaçık anlattım. B) Onu tanıdığım ilk yıllarda bambaşka duygu­larla doluydu içim. C) Buranın masmavi, sakin bir denizi vardır. D) Dapdar sokaklardan geçerek buraya geldik.

35 CEVAP:A

36 18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zarflar bir arada kullanılmıştır?
A) Az önce, kardeşim dışarı çıktı. B) Yarınınızı bugünden düşünmelisiniz. C) Her zaman onu arar, hep yardım ederdi ona. D) Biz çok çalıştık, az uyuduk.

37 CEVAP:A

38 19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamla­ması, zarf (belirteç) göreviyle kullanılmıştır?
A) Her yıl aynı yerde buluşuruz. B) Akşama kadar senin gelmeni bekledim. C) Onunla pazar sabahı buluşacaktık. D) Olaylar istediğim gibi sonuçlanmadı.

39 CEVAP:C

40 20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı kullanılmamıştır?
A) Bu parkta biraz dinlenelim. B) Yemeklerden azıcık yedik. C) Büyükçe bir eve taşındılar. D) Biraz daha dikkatli olmalısınız.

41 CEVAP:C

42 21.Aşağıdakilerin hangisinde  "olasılık"  anlamlı bir zarf kullanılmıştır?
A) Seninle asla konuşmayacağım. B) Çok güzel konuşup insanları etkiliyor. C) Elbette bugün ağlıyorsam yarın güleceğim. D) Sizinle birlikte belki ben de gelirim.

43 CEVAP:D

44 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı tür­den bir zarf kullanılmıştır?
A) Küçük kız, koşa koşa yanımıza geldi. B) Yeni öğrencimizi herkes çok sevdi. C) Herkes bu konuya yazarak çalışsın. D) Arkadaşlarıyla sessizce çalışıyordu.

45 CEVAP:B

46 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf kullanılmıştır?
A) Dün akşamki toplantıya yine gelmedi. B) Bir daha bu konuyla ilgili konuşma. C) Dinleyiciler önce çok şaşırdılar. D) Son kitabını pek beğenmedim.

47 CEVAP:C

48 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci (zarfı) kullanılmamıştır?
A) Aşağı kata taşınan kiracılarla tanıştık. B) Eve gelir gelmez hemen yukarı çıktı. C) Ablam, biraz önce dışarı çıktı. D) Tartışma uzayınca hemen içeri girdik.

49 CEVAP:A

50 25. 1- Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere
2- Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. 3- Ormanlar koynunda bir serin dere. 4- Dikenler içinde sarı gül vardır. Numaralanmış dizelerin hangisinde zarf kul­lanılmıştır? A) 1                 B) 2                 C) 3              D) 4

51 CEVAP:B

52 26. "İsim (ad) tamlamaları cümlede zarf görevinde kullanılabilir
26."İsim (ad) tamlamaları cümlede zarf görevinde kullanılabilir." Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır? A) Geçen zaman unutturmuyor okul yıllarını. B) Akşam vakti çözülür içimdeki sıkıntılar. C) Gelecek günlerin ne getireceği pek bilinmez. D) Her geçen gün durumu düzeliyordu.

53 CEVAP:B


"ZARFLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları