Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZARFLAR. 1.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur? A) Otomobili ileri alın. B) Öfkeyle kalkan, zararla oturur. C) Geri toplumlarda sanat da gelişmemiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZARFLAR. 1.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur? A) Otomobili ileri alın. B) Öfkeyle kalkan, zararla oturur. C) Geri toplumlarda sanat da gelişmemiştir."— Sunum transkripti:

1 ZARFLAR

2 1.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur? A) Otomobili ileri alın. B) Öfkeyle kalkan, zararla oturur. C) Geri toplumlarda sanat da gelişmemiştir. D) O, artık geri dönmez.

3 CEVAP:C

4 2.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı yoktur? A) Derslerde hep fazla konuşurdu. B) O, her zaman nazik davranır. C) Buralara pek u ğ ramaz. D) Yeteri kadar çalıştım.

5 Cevap: B

6 3.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı vardır? A) Çuvalları yukarı çıkardık. B) Yarın sabah balık tutmaya gidece ğ iz. C) Annem yemek yapmayı çok sever. D) Çocuk tatlı tatlı gülümsüyor.

7 Cevap: C

8 4.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sa ğ lanmıştır? A) Nereye gidiyorsun? B) Otobüs ne zaman gelir? C) Ne umduk, ne bulduk? D) Hangi da ğ da kurt öldü?

9 Cevap: B

10 5.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sa ğ lanmamıştır? A) Kitabın içeri ğ ini nasıl buldun? B) Otobüs buradan ne zaman geçti? C) Çocukların kaçı okula gidemedi? D) Bana bunu niçin sormadın?

11 Cevap: C

12 6.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde türemiş bir zarf vardır? A) Aldı ğ ım hediyeye çok sevindi. B) Ablası eve akşamleyin geldi. C) Buzdolabını aşa ğ ı indirdik. D) Okula hemen geldim.

13 Cevap: B

14 7.Aşa ğ ıdaki dizelerin hangisinde zarf yoktur? A) Bu resimler mazide kalan tatlı anları anlatıyor. B) Gülünce gözlerinin içi gülüyor. C) Önce beni dinle, bir bak haline. D) Bir gün sen de muradına erersin.

15 CEVAP:A

16 8.Aşa ğ ıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı görevdedir? A) Orada gördüklerini, bize gizlice anlattı. B) Kısaca özetledi konuyu. C) Uzunca bir yoldan gelmişler. D) Buradan sessizce uzaklaştılar.

17 CEVAP:C

18 9.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı (belirteç) kullanılmıştır? A) Hızlı adımlarla buradan uzaklaştı. B) Beş yıl önce İ stanbul'da birlikte çalışıyorduk. C) Olanları a ğ layarak orada bulunanlara anlatı­yordu. D) Yazıları dosyaya özenle yerleştirdi.

19 CEVAP:B

20 10.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin anlamını "durum" bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? A) Aşırı so ğ uklar nedeniyle okullar iki gün tatil edildi. B) Her akşam buraya geldi ğ ini bilmiyordum. C) Bu şehir gündüzleri nefes alamıyor. D) Bir araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

21 CEVAP:D

22 11. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sa ğ lanmıştır? A) Niçin gelmedi ğ ini sana söyledi mi? B) Yarın Adapazarı'na nasıl gidece ğ iz? C) Bu kadar eşyayı kime aldın? D) Nereye gidece ğ ini biliyor musun?

23 CEVAP:B

24 12"Sahil yöreleri kışın çok sakin olur." cümlesinde­ki "kışın" sözcü ğ ünün görevce özdeşi aşa ğ ıdakilerin hangisinde yoktur? A) Kışın iki hafta tatil yapmayı düşünüyorum. B) Kışın gelmesini hiç istemiyorum. C) Kışın, do ğ a beyaz örtüsüne bürünür. D) Tatil beldelerinde kışın işler durur.

25 CEVAP:B

26 13.1- Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, 2- Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, 3- Mademki son şarkının kırık bir güftesiydin, 4- Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Numaralanmış dizelerin hangisinde zarf yoktur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

27 CEVAP:C

28 14.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük di ğ erlerinden farklı görevde kul­lanılmıştır? A) Uzun boylu olanlar bir adım ileri çıktı. B) Üst kattakilerin hepsi aşa ğ ı indi. C) Tüm arkadaşlarım, yukarı mahallede oturu­yor. D) So ğ ukta titreyen çocu ğ u içeri aldılar.

29 CEVAP:C

30 15. 1- Seninle bir ya ğ mur başlıyor iplik iplik 2- Bir güzellik do ğ uyor yüre ğ ime şiirden 3- Martılar konuyor omuzlarıma 4- Gözlerin İ stanbul oluyor birden Numaralanmış dizelerden hangilerinde zarf (belirteç) kullanılmıştır? A) 1 - 2 B) 2 - 3 C) 2 - 4 D) 1 - 4

31 CEVAP:D

32 16.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde "sıcak" söz­cü ğ ü zarf olarak kullanılmıştır? A) Şimdi sıcak bir çaya hayır demem. B) Bir hafta öncesine kadar havalar çok sıcaktı. C) Arkadaşlarım beni oldukça sıcak karşıladı. D) Sıcak havalarda dışarı çıkmayı hiç sevmiyo­rum.

33 CEVAP:C

34 17.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme farklı görevde kullanılmıştır? A) Bu olaydan duydu ğ um üzüntüyü ona apaçık anlattım. B) Onu tanıdı ğ ım ilk yıllarda bambaşka duygu­larla doluydu içim. C) Buranın masmavi, sakin bir denizi vardır. D) Dapdar sokaklardan geçerek buraya geldik.

35 CEVAP:A

36 18.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zarflar bir arada kullanılmıştır? A) Az önce, kardeşim dışarı çıktı. B) Yarınınızı bugünden düşünmelisiniz. C) Her zaman onu arar, hep yardım ederdi ona. D) Biz çok çalıştık, az uyuduk.

37 CEVAP:A

38 19.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde ad tamla­ması, zarf (belirteç) göreviyle kullanılmıştır? A) Her yıl aynı yerde buluşuruz. B) Akşama kadar senin gelmeni bekledim. C) Onunla pazar sabahı buluşacaktık. D) Olaylar istedi ğ im gibi sonuçlanmadı.

39 CEVAP:C

40 20.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı kullanılmamıştır? A) Bu parkta biraz dinlenelim. B) Yemeklerden azıcık yedik. C) Büyükçe bir eve taşındılar. D) Biraz daha dikkatli olmalısınız.

41 CEVAP:C

42 21.Aşa ğ ıdakilerin hangisinde "olasılık" anlamlı bir zarf kullanılmıştır? A) Seninle asla konuşmayaca ğ ım. B) Çok güzel konuşup insanları etkiliyor. C) Elbette bugün a ğ lıyorsam yarın gülece ğ im. D) Sizinle birlikte belki ben de gelirim.

43 CEVAP:D

44 22. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde, farklı tür­den bir zarf kullanılmıştır? A) Küçük kız, koşa koşa yanımıza geldi. B) Yeni ö ğ rencimizi herkes çok sevdi. C) Herkes bu konuya yazarak çalışsın. D) Arkadaşlarıyla sessizce çalışıyordu.

45 CEVAP:B

46 23. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf kullanılmıştır? A) Dün akşamki toplantıya yine gelmedi. B) Bir daha bu konuyla ilgili konuşma. C) Dinleyiciler önce çok şaşırdılar. D) Son kitabını pek be ğ enmedim.

47 CEVAP:C

48 24. Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci (zarfı) kullanılmamıştır? A) Aşa ğ ı kata taşınan kiracılarla tanıştık. B) Eve gelir gelmez hemen yukarı çıktı. C) Ablam, biraz önce dışarı çıktı. D) Tartışma uzayınca hemen içeri girdik.

49 CEVAP:A

50 25. 1- Uçun kuşlar, uçun do ğ du ğ um yere 2- Şimdi da ğ larında mor sümbül vardır. 3- Ormanlar koynunda bir serin dere. 4- Dikenler içinde sarı gül vardır. Numaralanmış dizelerin hangisinde zarf kul­lanılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

51 CEVAP:B

52 26." İ sim (ad) tamlamaları cümlede zarf görevinde kullanılabilir." Aşa ğ ıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır? A) Geçen zaman unutturmuyor okul yıllarını. B) Akşam vakti çözülür içimdeki sıkıntılar. C) Gelecek günlerin ne getirece ğ i pek bilinmez. D) Her geçen gün durumu düzeliyordu.

53 CEVAP:B


"ZARFLAR. 1.Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur? A) Otomobili ileri alın. B) Öfkeyle kalkan, zararla oturur. C) Geri toplumlarda sanat da gelişmemiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları