Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlksen Uysal BOZYEL. OO, piyanoyu güzel çalar. BBeni de bazen arar. ZZil çalınca öğrenciler içeri girer. AAnnemi dünyalar kadar seviyorum. YYukarıdaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlksen Uysal BOZYEL. OO, piyanoyu güzel çalar. BBeni de bazen arar. ZZil çalınca öğrenciler içeri girer. AAnnemi dünyalar kadar seviyorum. YYukarıdaki."— Sunum transkripti:

1 İlksen Uysal BOZYEL

2 OO, piyanoyu güzel çalar. BBeni de bazen arar. ZZil çalınca öğrenciler içeri girer. AAnnemi dünyalar kadar seviyorum. YYukarıdaki altı çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlamı inceleyiniz. HHangi öğe olarak kullanıldıklarını belirtiniz.

3 AAldığım yeni kitabın konusu çok güzel. GGüzel bir sözle gönlünü alabilirsin. AArkadaşın çok güzel gülüyor. YYukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükleri türü açısından inceleyiniz. AAralarındaki farkı belirtiniz.

4 ÇÇorbasını çabuk çabuk içti. ÇÇok büyük bir eve taşındılar. PParçayı çok güzel okudu. YYukarıdaki altı çizili sözcüklerin ne tür sözcüklerden önce kullanıldığını inceleyiniz.

5 Zarfları tanımlayınız! İlksen Uysal BOZYEL

6 Fiillerin (eylemlerin), önlerinde ve yakınlarında bulunarak onları durum, miktar, zaman, soru ve yer- yön açılarından etkileyen kelime türüne zarf(belirteç) denir. GGüzel okudu. Zarf Fiil (yüklem)  Çok güzel okudu. Zarf Zarf Eylem (yüklem) İlksen Uysal BOZYEL

7 DDurum Zarfları ZZaman Zarfları MMiktar (Azlık-çokluk, nicelik, ölçü) Zarfları SSoru Zarfları YYer-yön Zarfları

8

9 HHızlı oturdu.(nitelik) AAsla gitmeyeceğim.(kesinlik) GGalatasaray tahminen kazanır.(olasılık) HHemen hemen bitirdik.(yaklaşma) SSınıfa koşarak girmeyin.(nitelik) YYukarıdaki altı çizili sözcükler Yükleme hangi soru sorulduğunda bulunur,? BBu sözcükler yüklemi hangi açıdan nitelemişlerdir?

10 Fiilleri, sıfatları ve kendine benzeyen sözcükleri hal(durum) açısından niteleyen sözcüklere durum zarfları denir

11

12 OOkullar yarın tatil edilecek. YYumurtaları bu sabah topladım. TTüm hayallerimi ileride gerçekleştireceğim. YYukarıdaki altı çizili sözcükleri yükleme hangi soruları sorarak bulabiliriz? BBu sözcükler yüklemi hangi açıdan nitelemiştir?

13 Fiillerin yapılış zamanını bildiren zarflardır. Başlıcaları şunlardır: Geçen ay, geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen asır, gelecek sene, gelecek hafta, biraz sonra, bugün, henüz, on gün önce, dün, bu sabah, biraz önce, şimdi, demin, şimdilik, ileride, şu anda... Zaman zarfları fiilleri niteleyerek “NE ZAMAN” sorusuna cevap verir.

14

15 CCennet kadar güzel ülkem. HHerkesten daha çok çalıştım. ÇÇok konuşuyorsun. BBugün yemeğini az yedi. YYukarıdaki altı çizili sözcükleri yükleme hangi soruları sorarak bulabiliriz? BBu sözcükler yüklemi hangi açıdan nitelemiştir?

16 Fiillerin miktarını bildiren zarflardır. Bu zarfların en önemli özelliği fiillerden başka sıfatları ve zarfları da niteleyebilmesidir.

17

18 MMerdiveni alıp yukarı çıktı. SSevinçli bir halde içeri girdi. DDuyamayınca beri geldi. YYukarıdaki altı çizili sözcükleri yükleme hangi soruları sorarak bulabiliriz? BBu sözcükler yüklemi hangi açıdan nitelemiştir?

19 FFiillerin gerçekleşme yerini ve yönünü bildiren zarflardır. YYer-yön zarflarının sayısı sekizdir: “İçeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri, öte, beri” BBu kelimelerin yer-yön zarfı olabilmesi için mutlaka yalın halde olması ve fiili nitelemesi gerekir. Yukarıdaki sekiz kelime, herhangi bir ek alırsa zarf olmaktan çıkar, isim olur. İİçeri gir. (Zarf) / İçeriye gir (İsim)

20 ??????

21 NNe zaman geldi? NNiçin konuşmuyor? BBizi nasıl buldun? NNe kadar verdin? BBu sözcükler yüklemi hangi açıdan nitelemiştir?

22 Fiilleri soru yoluyla belirten zarflardır. Ne bakıyorsun? Ne zaman geleceksin? Niçin gitmedin? Neden gelmedin?... Not : Bir soru kelimesinin soru zarfı olabilmesi için fiili nitelemesi gerekir. Ne aldın ? (Soru zamiri) / Niçin aldın? (Soru zarfı)

23  Daha önce belirtildiği üzere sıfatların çoğu zarf olarak da kullanılırlar. "Eve yeni geldim" cümlesinde yeni kelimesi fiilin gerçekleştiği zamanı belirtmektedir ve zarftır. "Yeni eve geldim" cümlesinde ise evin yeni olduğunu belirtir ve sıfattır.  Zarflar genelde fiilden hemen önce kullanılırlar: "Fasülyeler iyice büyüdü" örneğinde olduğu gibi. İlksen Uysal BOZYEL

24 TTürkçe yazılı sınavına bu konu dahildir! AAnlaşılamayan noktalar varsa sorunuz ve evde tekrar ediniz. TTEŞEKKÜR EDERİM.


"İlksen Uysal BOZYEL. OO, piyanoyu güzel çalar. BBeni de bazen arar. ZZil çalınca öğrenciler içeri girer. AAnnemi dünyalar kadar seviyorum. YYukarıdaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları