Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA. Geçmiş Bugün Gelecek Bugün bulunulan Gelecekte istenen Okulumda Eğitim Öğretiminin şimdiki durumu nedir? 3 yıl sonra nasıl bir okul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA. Geçmiş Bugün Gelecek Bugün bulunulan Gelecekte istenen Okulumda Eğitim Öğretiminin şimdiki durumu nedir? 3 yıl sonra nasıl bir okul."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA

2 Geçmiş Bugün Gelecek

3 Bugün bulunulan Gelecekte istenen Okulumda Eğitim Öğretiminin şimdiki durumu nedir? 3 yıl sonra nasıl bir okul özlüyoruz?

4 Proje gözden geçirme ve denetimi Uygulama Hedefimiz ne olsun Projeler Üretme, planlama Oluşturma Okulumun mevcut durumu nedir? Hangi güçlü yönlerimiz var? Zayıf yönlerimiz neler? Gelişme fırsatlarımız? Gelişimimiz önündeki engeller? Geri Bildirim

5 Hedefler ÇALIŞANLAR ÖZLENEN GELECEK YÖNETİCİLER Projeyi kim yönetecek ORTAK AMACIMIZ Proje Uygulama Problemleri çözen hedeflere ulaştıracak projeler üretme OKULUMDA EĞİTİM ÖĞRETİMDE SÜREKLİ GELİŞİM

6 Fiziksel güç + Zihinsel beceri + Gönül gücü Katılımcılık: Çalışanların beyin ve gönül gücünü kuruma kazandırıcı liderlik anlayışıdır. HERKESİN KATILIMI

7 S İ NERJ İ K ETK İ İ LE BÜTÜN KAPILARI AÇAB İ L İ RS İ N İ Z

8 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No   1. DURUM ANALİZİ   1.1. Kurum İçi Analiz   1.1.1 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı   1.1.2. Kurumun Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları   1.1.3. Kurumun Mevcut Misyonu   1.1.4. Son Yıllarda İzlediği Politikalar   1.1.5. Geçmiş Performansı   1.1.6. Kuruluşun Sorunları   1.2.Paydaş Analizi   1.2.1. İç Paydaşlar   1.2.2. Dış Paydaşlar   1.2.3. Paydaş / Hizmet Matrisi   1.3.GZFT Analizi   1.3.1. Güçlü Yönler   1.3.2. Zayıf Yönler   1.3.3. Fırsatlar   1.3.4. Tehditler   1.4. Stratejik Konular   2. MİSYON / VİZYON   2.1. Misyon   2.2. Vizyon   3. İLKELER BİLDİRİMİ   4. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER   3.1. Stratejik Amaç 1   3.2. Stratejik Amaç 2   …………………………………..   Ekler   TABLO DİZİNİ   Tablo 1.1 Personel durumu   Tablo 1.2. Araç durumu   Tablo 2.1. Paydaş Listesi   Tablo 4.1. Stratejik Konular   ŞEKİLLER DİZİNİ   Şekil 1 Teşkilat Yapısı   Şekil 1.1 Personel Durum Grafiği   Tablo 1.2. Araç Durum Grafiği

9 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. DURUM ANALİZİ   1.1. Kurum İçi Analiz   1.1.1 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı   1.1.2. Kurumun Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları   1.1.3. Kurumun Mevcut Misyonu   1.1.4. Son Yıllarda İzlediği Politikalar   1.1.5. Geçmiş Performansı   1.1.6. Kuruluşun Sorunları   1.2.Paydaş Analizi   1.2.1. İç Paydaşlar   1.2.2. Dış Paydaşlar   1.2.3. Paydaş / Hizmet Matrisi

10   1.3.GZFT Analizi   1.3.1. Güçlü Yönler   1.3.2. Zayıf Yönler   1.3.3. Fırsatlar   1.3.4. Tehditler   1.4. Stratejik Konular   2. MİSYON / VİZYON   2.1. Misyon   2.2. Vizyon   3. İLKELER BİLDİRİMİ   4. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER   3.1. Stratejik Amaç 1   3.2. Stratejik Amaç 2   …………………………………..

11   Ekler   TABLO DİZİNİ   Tablo 1.1 Personel durumu   Tablo 1.2. Araç durumu   Tablo 2.1. Paydaş Listesi   Tablo 4.1. Stratejik Konular   ŞEKİLLER DİZİNİ   Şekil 1 Teşkilat Yapısı   Şekil 1.1 Personel Durum Grafiği   Tablo 1.2. Araç Durum Grafiği

12 STRATEJİK PLAN NEDİR ? Kurumun; Kurumun; –Orta ve uzun vadeli ama ç larını, –Temel ilke ve politikalarını, –Hedef ve ö nceliklerini, –Bu hedeflere ulaşmak i ç in izlenecek yol ve y ö ntemleri, –Kaynak dağılımını i ç eren plandır.

13 Stratejik plan, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur:  NEREDEYİZ?  NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?  GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?

14 NEREDEYİZ?  Durum Analizi o Kurum içi Analiz o Çevre Analizi o Paydaş Analizi o GZFT Analizi o Stratejik Konular NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?  Misyon  Vizyon  Stratejik Amaçlar  Hedefler GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Faaliyetler  Projeler BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?  İzleme  Performans Değerlendirmesi

15

16 GZFT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Durum Analizi kapsamında kullanılacak temel yöntem GZFT Analizidir. Kuruluş Dışı Etkenler Kuruluş İçi Etkenler GÜÇLÜ YÖNLER Zayıf Yönler Tehditler FIRSATLAR

17 KURUM / KURULUŞ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ (SPE) STRATEJİK KONULAR MİSYON VİZYON I. AŞAMA DURUM ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ PAYDAŞ ANALİZİ GZFT ANALİZİ

18 II. AŞAMA MİSYON VİZYON STRATEJİK AMAÇ 1STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK AMAÇ 3 HEDEF 1 HEDEF 2 FAALİYET HEDEF 1 FAALİYET HEDEF 2 FAALİYET HEDEF 2 HEDEF 1 FAALİYET


"STRATEJİK PLANLAMA. Geçmiş Bugün Gelecek Bugün bulunulan Gelecekte istenen Okulumda Eğitim Öğretiminin şimdiki durumu nedir? 3 yıl sonra nasıl bir okul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları