Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* İKS, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* İKS, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi."— Sunum transkripti:

1

2 * İKS, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde MEBBİS dahilinde e-okul destekli bir yazılım aracılığıyla toplanmasını, analiz edilmesini ve değerlendirilmesini sağlayacak bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemidir.

3 * Bu çalışmayla ilköğretim kurumlarındaki eğitim ve öğretim sürecine ilişkin olarak rutin aralıklarla yapılacak sürekli izleme ve öz- değerlendirme sonucunda ortaya konacak bulguların okul, ilçe, il ve ülke ölçeğinde yapılacak geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına yön vermesi beklenmektedir

4 * Okula çocuktan doğru bakarak, eğitim hizmeti talebi ve arzı arasında bütünleştirici bir katalizördür. *  İlköğretim kurumları için öz- değerlendirmeye dayalı olarak bir ihtiyaçları belirleme, kaynakları yönlendirme, planlama, izleme ve geliştirme temelinde kullanılacak bir araçtır.

5 * Temel odağı ve merkezi çocuktur. * Toplumsal cinsiyete * Eğitimde dezavantajlı çocukların eğitim ve gelişim hakları ile uygulamalarına duyarlıdır.

6 * Eğitim sisteminin temel hedefleriyle tutarlıdır. *  MLO (Müfradat Laboratuar Okulları) ve Planlı Okul Gelişimi, Öğrenci Merkezli Eğitim, Okulda Performans Yönetimi, Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki gelişim, TKY çalışmalarını kapsar ve çocuk odaklı olarak bütünleştirir

7 *. “Oysa öğrencilik, çocuğun sosyal rollerinden (sadece) biridir. Okullar açısından öğrencilik; çocuğun var oluşunun tek tanımlayıcısı olmamalıdır

8 * Çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimini sağlamadaki yeterliliklerinin geliştirilmesini temel alır.

9

10  Okulların rekabet etmesini sağlamaz.  Bir ödül ve ceza sistemi değildir.  Sürdürülebilir bir sistem olup bir proje değildir.  TKY ve OGYE’nin alternatifi değildir.  Okulu olduğundan daha iyi ya da daha kötü göstermez.  “İKS bir sıralama veya yargılama aracı değildir!..” * İK S

11 Çocuk haklarına duyarlılık Ölçülebilirlik Geliştirme odaklılık Katılımcılık Tutarlılık Kanıt tabanlılık Eğitim sisteminin temel hedeflerini, eğitim uygulamalarını destekleyicilik İKS’ NİN İLKELERİ

12 İKS İLKELERİNİN A Ç ILIMI* 1 Çocuk haklarının, çağdaş eğitim ve gelişimsel yaklaşımın uygulamaya yansıtılmasına aracılık eder. 2 Temel odağı ve merkezi çocuktur. 3 Toplumsal cinsiyete, dezavantajlı çocukların eğitim ve gelişim hakları ile uygulamalarına duyarlıdır. 4 Eğitim sisteminin temel hedefleriyle tutarlıdır. 5 Planlı Okul Gelişimi, Öğrenci Merkezli Eğitim, Okulda Performans Yönetimi, Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki gelişim, TKY çalışmalarını kapsar ve çocuk odaklı olarak bütünleştirir. 6 MEB Temeleğitim Genel Müdürlüğü’ nün görev kapsamındaki kurum tiplerine ve hizmet türlerine yöneliktir ve ilköğretim kurumlarının görev, yetki ve sorumluluklarıyla örtüşür. 7 İlköğretim kurumlarının, çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimini sağlamadaki yeterliliklerinin geliştirilmesini temel alır. 8 İlköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, yönetim ve destek uygulamalarının gelişimi için, yerel, bölgesel farklılıkların ötesinde, ulaşılacak hedef ve sonuçlar açısından bir taban ve temel sunar. 9 Okula çocuktan doğru bakarak, hizmet alımı ve hizmet sunumu arasında bütünleştirici bir katalizördür. 1010 İlköğretim kurumları için öz-değerlendirmeye dayalı olarak bir ihtiyaçları belirleme, kaynakları yönlendirme, planlama, izleme ve geliştirme temelinde kullanılacak bir araçtır. 1 Hizmetler, süreçler, yöntemler ve bunların çıktılarını; çocukların eğitimlerine, gelişimlerine ve yaşamlarına olan destek ve katkıları oranında anlamlı olan araçlar olarak ele alır.

13 Çocuk Hakları Toplumsal Cinsiyet Dezavantajlı Risk Altındaki Çocuklar Gelişim Hakları Temel Odak Çocuk

14 Planlı Okul Gelişimi Okulda performans Yönetimi Öğrenci Merkezli Eğitim Öğretmen yeterlilikleri Okul Temelli Mesleki Gelişim TKY Çalışmaları Kapsama, Çocukla bütünleşme

15

16 İKSİKS Merkezi ve yerel düzeydeki kurumlar kendi öz değerlendirmelerini yaparak öz denetim mekanizmalarını hayata geçirecektir. Eğitime etki eden her türlü kaynağın mevcut durumlarının tespitinin yanı sıra bu kaynakların eğitimde ne derece etkili olarak kullanılabildiği ilk defa sistematik olarak ölçülecektir. Okul aktörleri (çocuk, öğretmen, veli, yönetici) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır. Sisteme Getireceği Yenilikler

17 Eğitim hakkı Hukuk normlarıyla güvence altına alınmıştır İnsanların doğuştan sahip oldukları haklardandır Devredilemez bir haktır Ulusal ve uluslar arası hukuk birlikte değerlendirilmelidir. Herkesin eğitim sürecinde sahip olacağı hakları ifade eder Vazgeçilemez bir haktır Temel insan hakkıdır Herkesin hem eğitim alma hakkını ifade eder İKS’ NİN TEMELİNDE EĞİTİM HAKKI VARDIR.

18 1- Çocukların gördükleri öğrenimin niteliğinin artırılmasını, 2- Çocukların kişiliklerinin tam geliştirilmesini, 3- Eğitim çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini, 4- Okulun kurumsal gelişimi 5- Okul aile ve çevre işbirliğini 6- İletişiminin iyileşmesini sağlar.

19  İKS, dinamik bir yapı arz etmesinden dolayı yeniliklere uygun olarak sürekli kendini geliştirecektir.  İlk defa diğer okul aktörleri (veli, öğrenci, öğretmen) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır.  Velilerin de okulun kaynaklarından yararlanmasını destekleyen bir oluşum olduğundan okul ve toplum bütünleşmesini de desteklemektedir.

20 İKS Etkili Eğitim Öğretim Sağlık ve beslenme Eğitim Öğretime Erişim Okul Liderliği Yönetim ve Katılım Güve nlik ve Koruma İKS, okullarımızda çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulabilmesi ve yapılan tüm faaliyetlerin çocukların yüksek yararı gözetilerek yürütülmesi için yukarıdaki esaslara dayanır.


"* İKS, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları