Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim Kurumları Standartları. “Bana hangi yolu seçmem gerektiğini söyler misin?” diye sordu Alice. “Bu varmak istediğin yere bağlı,” dedi kedi. “Neresi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim Kurumları Standartları. “Bana hangi yolu seçmem gerektiğini söyler misin?” diye sordu Alice. “Bu varmak istediğin yere bağlı,” dedi kedi. “Neresi."— Sunum transkripti:

1 İlköğretim Kurumları Standartları

2 “Bana hangi yolu seçmem gerektiğini söyler misin?” diye sordu Alice. “Bu varmak istediğin yere bağlı,” dedi kedi. “Neresi olursa olsun, önemi yok,” dedi Alice. “O zaman hangi yolu seçsen fark etme” dedi kedi (*) (*) Alice Harikalar Diyarında, Lewis Carroll

3  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması,  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması,  Çocuğa sunulan hizmete ilişkin verilerin okul, il, ilçe ve merkezi düzeyde toplanması,  Toplanan verilerin analiz edilmesi, ve mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farkın ortaya çıkarılması,  Sürekli izleme ve değerlendirmeye odaklanan, okulların iç denetim ve öz değerlendirmesine olanak sağlayan bir sistemidir. İKSİKS İKSİKS NEDİRNEDİR NEDİRNEDİR

4  Okulların rekabet etmesini sağlamaz.  Bir ödül ve ceza sistemi değildir.  Bir proje değildir.  TKY ve OGYE’nin alternatifi değildir.  Okulu olduğundan daha iyi ya da daha kötü göstermez.  “İKS bir sıralama veya yargılama aracı değildir!..” İKS Ne Değildir ?

5 Çocuk haklarına duyarlılık Ölçülebilirlik Geliştirme odaklılık Katılımcılık Tutarlılık Kanıt tabanlılık Eğitim sisteminin temel hedeflerini, eğitim uygulamalarını destekleyicilik İKS’ NİN İLKELERİ

6 2003-2006 Çocuk Dostu Okul Oluşturulan göstergeler 326 okulda pilotlandı Kasım 2007’de İGM tarafından İKS’ ye dönüştürülme kararı verildi Revize çalışmaları ile minimum standartlara dönüştürüldü İKS YOLCULUĞU (MEB & UNICEF)

7 İKS GELİŞTİRME SÜRECİ KASIM 2007-ARALIK 2009 UNİCEF ve EDUSER İKS Birimi Danışmanlık temsilcileri ve uzmanlarından oluşan bir Teknik Grup ile çalışmaya başladı. Genel Müdürlük bünyesinde kuruldu.

8 MEB birimlerinden ilgili uzmanların görevlendirilmesiyle bir İKS çalışma ekibi oluşturuldu. İlk taslak için;  MLO ve Planlı Okul Gelişimi çalışmaları  Öğrenci Merkezli Eğitim çalışmalarından yararlanıldı.

9  Öğretmen Yeterlikleri,  Okul Temelli Mesleki Gelişim ve Okulda Performans Yönetimi çalışmaları  Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Kalite Ödülü çalışmaları  Çocuk Dostu Okul çalışmaları referans noktalarımız oldu. Toplam 500’ün üzerinde uygulamacı ve uzmanlar, yöneticiler, öğretmenler, rehber öğretmenler, eğitim müfettişleri, MEB uzmanları, çocuklar, veliler ve STK’ larla çalıştaylar yapıldı.

10  Teftiş yönergesinin İKS bakışıyla revizyon çalışmaları devam etmektedir.  İKS’nin tanıtım çalışmalarında kullanmak üzere materyaller (Broşür, logo,slogan, film vb.) geliştirilmektedir.  Yazılım oluşturuldu ( EĞİTEK),  Pilotlama yapılacak örneklem grubu oluşturuldu (Ülke düzeyinde 100 okul belirlendi) belirlendi.  Plotlamaya dair sonuçlar alınarak sistem revize edildi.  Okul, ilçe, il ve merkezi düzeyinde raporlama sistemi geliştirildi.  Yaygınlaştırma süreci planlandı.

11  Genelge yayımlandı ve görüşler alındı.  İlköğretim Kurumları Standartları Kılavuzu hazırlandı.  İKS yönergesi hazırlanmakta, Yöneticiler, Öğretmenler ve Uzmanlar İçin Kavramsal Temeller ve Uygulama İ LKÖĞRETİM K URUMLARI S TANDARTLARI

12 İKS ile ilgili tanıtım araçları (veli, çocuk broşürleri) ve İKS kılavuz kitaplarının hazırlanması. tarafından yazılımın revize edilmesi. İKSİKS pilotlama sonuçlarına göre yaygınlaştırma sürecini yurt genelinde başlatılması. Neler Yapılacak?

13 İKSİKS Yurt genelinde tanıtım faaliyetlerinin yapılması. Planlanması ve hayata geçirilmesi. Yönergesinin tamamlanması. Teftiş sisteminin İKS felsefesi ile uyumlu hale getirilmesi. İl,ilçe düzeyindeki ARGE birimleri okul düzeyindeki OGYE ekipleri içerisinde çalışma birimlerinin oluşturulması. Neler Yapılacak?

14  İkili veya normal öğretim yapan ilköğretim okulları  Yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO)  Taşımalı eğitim merkezi okullar  Birleştirilmiş sınıf lı okullar İLKÖĞRETİM KURUM TÜRLERİNE GÖRE İKS

15  İlköğretim okullarının eğitim kalitesini geliştirmek için okul, ilçe ve il düzeyinde yapılacak destek ve planlamalarda,  Verilerin kanıt tabanı olarak kullanılmasıyla kaynakları yönlendirme ve kurumsal gelişmeyi sağlamada,  Bakanlığın merkezi planlamalarını daha objektif ve niteliksel verilere göre yapabilmesinde, İKS SONUÇLARININ KULLANILMASI  Belirlenen standartlar dikkate alınarak okullar arası kalite farklılıklarının giderilmesinde,  İlköğretim kurumlarında mevcut durumu saptama, ihtiyaçları belirleme,

16 İKS SONUÇLARININ KULLANILMASI  Eğitim kalitesinin yükseltilmesi için merkezi ve yerel düzeyde destek alınmasında,  İKS verilerinden elde edilecek raporların sonuçları, ile hizmet içi eğitimlerin planlanmasında,  Bütçe kaynaklarının etkili kullanımında, yatırım planlamalarında,  Bütçe kaynaklarının etkili kullanımında, yatırım planlamalarında,  İl, ilçe, okul düzeyinde oluşturulan kurul, komisyon ve ekip çalışmalarının yönlendirilmesinde KULLANILACAKTIR Önemli Not: Verilerin gerçeği yansıtır biçimde girilmesi son derece önem arz etmektedir.

17 İKSİKS Merkezi ve yerel düzeydeki kurumlar kendi öz değerlendirmelerini yaparak öz denetim mekanizmalarını hayata geçirecektir. Eğitime etki eden her türlü kaynağın mevcut durumlarının tespitinin yanı sıra bu kaynakların eğitimde ne derece etkili olarak kullanılabildiği ilk defa sistematik olarak ölçülecektir. Okul aktörleri (çocuk, öğretmen, veli, yönetici) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır. Sisteme Getireceği Yenilikler

18 Okullara ait bilgiler ve bilgisayar ortamda saklı tutulacak ve okulların kat edilen mesafe bu kayıtlardan izlenecektir. İKSİKS Sisteme Getireceği Yenilikler

19 Müfettişlerimiz kurum denetimlerinde İKS raporlarından yararlanarak, okullarımızı çok boyutlu olarak görebilecek verilere sahip olacak, Sisteme Getireceği Yenilikler

20 Okul çevresinin okulun kaynaklarından yararlanmasını destekleyerek okul ve toplum bütünleşmesini sağlamaktadır. Sisteme Getireceği Yenilikler

21  Kaynakların öncelikli ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesinde daha çok yönlendirilmesinde etkili bir araç olacaktır.  Okullarımızın kendilerini geliştirmelerinde pusula görevi görecek ve eğitimin kalitesini artırmada ülke düzeyinde belirlenmiş standartları ortaya koyabilecektir. Sisteme Getireceği Yenilikler  Dolayısıyla okulların politika üreten merkezler haline gelmelerinde etkili olacaktır.

22 Çeşmelerden bardağın Doldurmadan kor isen, Bin yıl dahi beklesen Kendi dolası değil Yunus Emre

23 MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Okul Gelişimi ve Rehberlik Şubesi İlköğretim Kurumları Standartları Birimi İletişi Bilgileri: Tel : 0312 413 15 85 0312 413 15 87 Faks : 0312 417 71 05 e-mail: iks-pilot-okullar@googlegroups.com TEŞEKKÜR EDERİZ Merkez Eğitim Ekibi


"İlköğretim Kurumları Standartları. “Bana hangi yolu seçmem gerektiğini söyler misin?” diye sordu Alice. “Bu varmak istediğin yere bağlı,” dedi kedi. “Neresi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları