Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ K S İlköğretim Kurumları Standartları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ K S İlköğretim Kurumları Standartları."— Sunum transkripti:

1 İ K S İlköğretim Kurumları Standartları

2 “Bana hangi yolu seçmem gerektiğini söyler misin?” diye sordu Alice.
“Bu varmak istediğin yere bağlı,” dedi kedi. “Neresi olursa olsun, önemi yok,” dedi Alice. “O zaman hangi yolu seçsen fark etme” dedi kedi (*) (*) Alice Harikalar Diyarında, Lewis Carroll Bu slayt ile ilgili olarak gruba 5 dk. Düşündürülür ve küçük bir tartışma ortamı sağlanır. İKS yapılacaklar noktasında bizlere bir yol haritası çıkarmaktadır. Bundan dolayı kişisel tercihler kullanılmayacak bir sistemdir. Bu öykü ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Okul gelişimi açısından siz bu hikayeyi nasıl yorumluyorsunuz?

3 İ K S  Çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulması,
 Çocuğa sunulan hizmete ilişkin verilerin okul, il, ilçe ve merkezi düzeyde toplanması, N E D İ R  Toplanan verilerin analiz edilmesi, ve mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farkın ortaya çıkarılması, İKS’nin bir sistem, bir ölçütler dizini olduğu vurgulanır. Ölçütlerin değerlendirilmesinin sağlayan bir yazılımlı olduğu, aynı zamanda raporlamalarla okula dönüt veren bir uygulama olduğu vurgulanır.  Sürekli izleme ve değerlendirmeye odaklanan, okulların iç denetim ve öz değerlendirmesine olanak sağlayan bir sistemidir.

4 İKS Ne Değildir ?  Okulların rekabet etmesini sağlamaz.
 Bir ödül ve ceza sistemi değildir.  Bir proje değildir.  TKY ve OGYE’nin alternatifi değildir.  Okulu olduğundan daha iyi ya da daha kötü göstermez.  “İKS bir sıralama veya yargılama aracı değildir!..” Ne Değildir ?

5 Çocuk haklarına duyarlılık
İKS’ NİN İLKELERİ Çocuk haklarına duyarlılık Katılımcılık Geliştirme odaklılık ÇOCUK ODAKLILIK Ölçülebilirlik Kanıt tabanlılık Çocuk haklarının, çağdaş eğitim ve gelişimsel yaklaşımın uygulamaya yansıtılmasına aracılık, Eğitimin diğer uygulamaları STRATEJİK PLANLAMA, TKY, OTMG…….. Tutarlılık Eğitim sisteminin temel hedeflerini, eğitim uygulamalarını destekleyicilik

6 İKS YOLCULUĞU (MEB & UNICEF)
Revize çalışmaları ile minimum standartlara dönüştürüldü İKS İKS Kasım 2007’de İGM tarafından İKS’ ye dönüştürülme kararı verildi İKS Temel göstergeler okulda var olandan yola çıkarak ilköğretim okullarındaki tüm faaliyetlerin düzeyini göstermek amacıyla İKS oluşturma kararı verildi. 2009 yılında çalışma ilköğretim kurumları standartları şekline dönüştü İKS Oluşturulan göstergeler 326 okulda pilotlandı Çocuk Dostu Okul

7 İKS GELİŞTİRME SÜRECİ KASIM 2007-ARALIK 2009
UNİCEF ve EDUSER Danışmanlık temsilcileri ve uzmanlarından oluşan bir Teknik Grup ile çalışmaya başladı. İGM İKS Birimi Genel Müdürlük bünyesinde kuruldu.

8  MLO ve Planlı Okul Gelişimi çalışmaları
MEB birimlerinden ilgili uzmanların görevlendirilmesiyle bir İKS çalışma ekibi oluşturuldu. İlk taslak için;  MLO ve Planlı Okul Gelişimi çalışmaları  Öğrenci Merkezli Eğitim çalışmalarından yararlanıldı.

9  Öğretmen Yeterlikleri,
 Okul Temelli Mesleki Gelişim ve Okulda Performans Yönetimi çalışmaları  Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Kalite Ödülü çalışmaları  Çocuk Dostu Okul çalışmaları referans noktalarımız oldu. Toplam 500’ün üzerinde uygulamacı ve uzmanlar, yöneticiler, öğretmenler, rehber öğretmenler, eğitim müfettişleri, MEB uzmanları, çocuklar, veliler ve STK’ larla çalıştaylar yapıldı.

10  Teftiş yönergesinin İKS bakışıyla revizyon çalışmaları devam etmektedir.
 İKS’nin tanıtım çalışmalarında kullanmak üzere materyaller (Broşür, logo,slogan, film vb.) geliştirilmektedir.  Yazılım oluşturuldu ( EĞİTEK),  Pilotlama yapılacak örneklem grubu oluşturuldu (Ülke düzeyinde 100 okul belirlendi) belirlendi.  Plotlamaya dair sonuçlar alınarak sistem revize edildi.  Okul, ilçe, il ve merkezi düzeyinde raporlama sistemi geliştirildi.  Yaygınlaştırma süreci planlandı.

11 KURUMLARI İLKÖĞRETİM  Genelge yayımlandı ve görüşler alındı.
 İlköğretim Kurumları Standartları Kılavuzu hazırlandı.  İKS yönergesi hazırlanmakta, Yöneticiler, Öğretmenler ve Uzmanlar İçin Kavramsal Temeller ve Uygulama İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI

12 Neler Yapılacak? İKS tarafından yazılımın revize edilmesi.
pilotlama sonuçlarına göre yaygınlaştırma sürecini yurt genelinde başlatılması. İKS İKS ile ilgili tanıtım araçları (veli, çocuk broşürleri) ve İKS kılavuz kitaplarının hazırlanması.

13 Neler Yapılacak? İKS Yurt genelinde tanıtım faaliyetlerinin yapılması.
Planlanması ve hayata geçirilmesi. İKS Yönergesinin tamamlanması. Teftiş sisteminin İKS felsefesi ile uyumlu hale getirilmesi. İl,ilçe düzeyindeki ARGE birimleri okul düzeyindeki OGYE ekipleri içerisinde çalışma birimlerinin oluşturulması.

14 İLKÖĞRETİM KURUM TÜRLERİNE GÖRE İKS
 İkili veya normal öğretim yapan ilköğretim okulları  Yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO)  Taşımalı eğitim merkezi okullar  Birleştirilmiş sınıf lı okullar YİBO ya özgü alt standartlar hariç diğer tüm alt standartlar, Alt standartlardaki mevcut durum girdileri ve performans göstergelerinin de taşımalı ve birleştirilmiş sınıf uygulamasındaki okullara özgü olanları hariç, diğer tüm girdileri Kurumsal ve hukuki açıdan YİBO; “ebeveyn bakımından yoksun çocuklar için kurumsal bakım ve koruma” Ebeveyn bakımından Yoksun Çocuklar İçin Minimum Bakım Standartları (Uluslar arası ve SHÇEK) YİBO’ da çocuklar açısından temel hizmetlerde yeni ufuk; eşdeğer “EĞİTİM, BAKIM ve KORUMA” unsurları Eğitimin yanı sıra kurumsal Bakım ve Korumanın iyileştirilmesi Taşımalı eğitim uygulaması kapsamındaki okullar, YİBO’ na özgü alt standartlar hariç diğer tüm alt standartlardan kendilerini öz-değerlendirmeye tabi tutacaklardır. Taşımalı eğitim kapsamındaki okullara özgü mevcut durum veya performans girdileri düzenlemeleri bulunmaktadır. Birleştirilmiş sınıf uygulamasında yer alan okullar, YİBO’ na özgü alt standartlar hariç diğer tüm alt standartlardan kendilerini öz-değerlendirmeye tabi tutacaklardır. Birleştirilmiş sınıf uygulamasında yer alan okullara özgü mevcut durum veya performans girdileri düzenlemeleri bulunmaktadır.

15 İKS SONUÇLARININ KULLANILMASI
 İlköğretim kurumlarında mevcut durumu saptama, ihtiyaçları belirleme,  Bakanlığın merkezi planlamalarını daha objektif ve niteliksel verilere göre yapabilmesinde,  Verilerin kanıt tabanı olarak kullanılmasıyla kaynakları yönlendirme ve kurumsal gelişmeyi sağlamada,  İlköğretim okullarının eğitim kalitesini geliştirmek için okul, ilçe ve il düzeyinde yapılacak destek ve planlamalarda,  Belirlenen standartlar dikkate alınarak okullar arası kalite farklılıklarının giderilmesinde,

16 İKS SONUÇLARININ KULLANILMASI
 Eğitim kalitesinin yükseltilmesi için merkezi ve yerel düzeyde destek alınmasında,  Bütçe kaynaklarının etkili kullanımında, yatırım planlamalarında,  İKS verilerinden elde edilecek raporların sonuçları, ile hizmet içi eğitimlerin planlanmasında,  İl, ilçe, okul düzeyinde oluşturulan kurul, komisyon ve ekip çalışmalarının yönlendirilmesinde KULLANILACAKTIR Önemli Not: Verilerin gerçeği yansıtır biçimde girilmesi son derece önem arz etmektedir.

17 Sisteme Getireceği Yenilikler
Merkezi ve yerel düzeydeki kurumlar kendi öz değerlendirmelerini yaparak öz denetim mekanizmalarını hayata geçirecektir. İKS Okul aktörleri (çocuk, öğretmen, veli, yönetici) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır. Eğitime etki eden her türlü kaynağın mevcut durumlarının tespitinin yanı sıra bu kaynakların eğitimde ne derece etkili olarak kullanılabildiği ilk defa sistematik olarak ölçülecektir.

18 Sisteme Getireceği Yenilikler
İKS Okullara ait bilgiler ve bilgisayar ortamda saklı tutulacak ve okulların kat edilen mesafe bu kayıtlardan izlenecektir.

19 Sisteme Getireceği Yenilikler
Müfettişlerimiz kurum denetimlerinde İKS raporlarından yararlanarak , okullarımızı çok boyutlu olarak görebilecek verilere sahip olacak ,

20 Sisteme Getireceği Yenilikler
Okul çevresinin okulun kaynaklarından yararlanmasını destekleyerek okul ve toplum bütünleşmesini sağlamaktadır.

21 Sisteme Getireceği Yenilikler
 Kaynakların öncelikli ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesinde daha çok yönlendirilmesinde etkili bir araç olacaktır.  Okullarımızın kendilerini geliştirmelerinde pusula görevi görecek ve eğitimin kalitesini artırmada ülke düzeyinde belirlenmiş standartları ortaya koyabilecektir.  Dolayısıyla okulların politika üreten merkezler haline gelmelerinde etkili olacaktır.

22 Çeşmelerden bardağın Doldurmadan kor isen, Bin yıl dahi beklesen Kendi dolası değil
Yunus Emre

23 TEŞEKKÜR EDERİZ Merkez Eğitim Ekibi MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü
Okul Gelişimi ve Rehberlik Şubesi İlköğretim Kurumları Standartları Birimi İletişi Bilgileri: Tel : Faks :


"İ K S İlköğretim Kurumları Standartları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları