Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı."— Sunum transkripti:

1 Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı

2 İlçemiz Orta düzeyde gelişmiş sanayisi, tarım ve termal turizmi ile 1 yüksekokulu bulunan ilçemizde, kasaba ve köylerden şehir merkezine yönelen göç olayları nedeniyle son nüfus sayımına göre İlçe merkez nüfusu 42939 ‘tür. İlçemizin köyler dahil genel nüfusumuz 73170 ‘dir.

3 Yöneticilerimiz Yöneticiler (İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları) 99 Öğretmenler (Müdür Ytk. Öğrt., Öğretmen, Ücretli Öğrt. 731 Genel İdare Hizmetleri ( Şef, Sayman, VHKİ, Memur, Teknisyen, Hizmetli, İşçi) 52 T O P L A M 882

4 Personel Şef6 Sayman1 VHKİ8 Teknisyen3 Memur5 Aşçı1 Hizmetli26 Sözleşmeli İşçi2 T O P L A M52

5 Yöneticilerimiz İlçe Milli Eğitim Müdür V.1 Şube Müdür2 Okul Müdürü34 Müdür Baş Yardımcısı5 Müdür yardımcısı60

6 Öğretmenlerimiz Müdür Yetkili Öğretmen4 Öğretmen659 Ücretli Öğretmen68 T O P L A M731

7 Kurum Sayıları Anaokulu2 İlköğretim Okulu24 Ortaöğretim Okulu10 Yaygın Eğitim Kurumu3 Özel Öğretim Kurumu (Özel İlköğretim Okulu 1, Dershane 6, Kurs 1, Rehabilitasyon Merkezi 2, MTSK 3, Öğrenci Yurdu 3) 16 TOPLAM55

8 Öğrenci Sayıları Anaokulu151 Uygulama Sınıfı (Kız Teknik ve Meslek Lisesi Bünyesinde) 16 İlköğretim Okulu8069 Ortaöğretim Okulu3736 Yaygın Eğitim Kurumu (Halk Eğitim Merkezi Hariç ) 450 TOPLAM12422

9 Okul Öncesi Eğitim

10 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı: 17.8 Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı: 17.8 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı: 38 Okul Öncesi Derslik Sayısı: 38

11 Okul Öncesi Öğrenci Sayıları 2006 Yılı Doğumlular 2007 Yılı Doğumlular 2008 Yılı Doğumlular 53710931 Toplam 677 Okullaşma Oranı (2006 Doğumlular) : % 82,64

12 Okul Öncesi Öğrenci Sayıları ResmiÖzel Bağımsız Anaokulu151- Anasınıfı Sayısı (İlköğretim Bünyesinde) 48428 Anasınıfı Sayısı (Kız Teknik ve Meslek Lisesi Bünyesinde) 16- T O P L A M677

13 Anaokulu ve Anasınıfı Şube Sayıları OkulŞube Bağımsız Anaokulu28 İlköğretim Okulları Bünyesinde2127 Kız Teknik ve Meslek Lisesi Bünyesinde11 Özel Okul Bünyesinde12

14 İlköğretim

15 İlköğretim Okulları 1-8 Sınıflı21 1-3 Sınıflı4 T O P L A M25 Bütün okullarımızda normal eğitim yapılmaktadır.

16 İlköğretim Okulları Merkez10 + 1* Belde2 Köy ( 1-8 Sınıflı)8 Köy ( 1-3 Sınıflı)4 T O P L A M25 * Özel İlköğretim Okulu

17 İlköğretim Derslik ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Okul Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Öğretmen Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Merkez11237612025,832918,6 Belde23774420,14118,1 Köy ( 1-8 Sınıflı)875115715,47415,6 Köy ( 1-3 Sınıflı)475483,7412 T O P L A M25362806922,344818

18 Ortaöğretim

19 Ortaöğretim Okulları Anadolu Lisesi2 Genel Lise1 İmam Hatip Lisesi1 Kız Teknik ve Meslek Lisesi1 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi1 Sağlık Meslek Lisesi1 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi1 Ticaret Meslek Lisesi1 Çok Programlı Lise1 TOPLAM10 İhtiyaçlarımız Anadolu Öğretmen Lisesi Tarım Meslek Lisesi Enerji Lisesi

20 Genel Ortaöğretim Okulları Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Anadolu Liseleri2732614217,4 Genel Lise1645322823, T O P L A M31377937019,6

21 Mesleki Ortaöğretim Okulları Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Din Öğretim Genel Md.1415281724,4 Erkek Teknik Genel Md.2900691464,2 Kız Teknik Genel Md.1428321725,2 Sağlık İşleri Daire Başk.1248221024,8 Ticaret Turizm Öğrt. Genel Md.1368361426,3 T O P L A M6235916572% 32

22 Yaygın Eğitim

23 Yaygın Eğitim Okul Türü Halk Eğitim Merkezi ve ASO1 Mesleki Eğitim Merkezi1 Öğretmenevi ve ASO1 T O P L A M3

24 Genel Kurslar Açılan Kurs135 Katılan Kursiyer1535 Okuma Yazma Kursları (1 Şubat 2012 Tarihi itibariyle) Açılan Kurs26 Sertifika Alan284 2010-11 Halk Eğitim Merkezi Kurs ve Kursiyer Sayısı

25 2011 Yaygın Eğitim Kursları Halk Eğitim Merkezi Açılan Kurs161 Katılan Kursiyer1690 Öğretmen Sayısı8 Mesleki Eğitim Merkezi Açılan Kurs6 Katılan Kursiyer88 Öğretmen Sayısı14

26 Özel Öğretim

27 Özel Öğretim Kurum Sayıları Kurum TürüSayısı Özel İlköğretim Okulu1 Dershane6 Kurs1 MTSK3 Rehabilitasyon Merkezi2 Öğrenci Yurtları3 TOPLAM16

28 Özel Öğretim Kurs ve Dershaneler Kurs ve Öğrenci Sayıları Özel Öğretim Özel Kurslar Açılan Kurs Sayısı7 Kursiyer Sayısı63 Öğretmen Sayısı2 Özel Dershaneler Açılan Kurs Sayısı130 Kursiyer Sayısı1743 Öğretmen Sayısı84

29 1117 İlköğretim mezunundan 1039’u Ortaöğretime kayıt yaptırdı. 380’ni Genel Ortaöğretim Liselerine Kayıt yaptırdı % 38,98 639’u Meslek Liselerine Kayıt yaptırdı % 61,02 2010-11 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretime Devam Eden Öğrenci Sayıları

30 Okullaşma Oranı Okul Öncesi 6 Yaş % 82,64 İlköğretim % 100 Ortaöğretim % 93

31 Stratejik Plan Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

32 Amaç: 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler doğrultusunda kurumumuzun mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair oluşan dikey vizyon kapsamında; yine vizyonumuza uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak hedef ve stratejilerden oluşmuş; izleme ve değerlendirme süreçleri yapılandırılarak hayata geçirilmiştir. Kapsam: Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı Kurumlar Süre: 01 Ocak 2010 -31 Aralık 2014 (5 yıllık Dönem) Stratejik Plan

33 Amaç : Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik planı performans değerlendirmesini yapmak Kapsam : Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlar Süre : 2010-2014 -5 yıl arasında (her yıl 1 defa) Stratejik plan performans değerlendirme Çalışmaları

34 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Leonardo

35 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Leonardo da Vinci “Mesleki Eğitimde İş Güvenliği”

36 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Leonardo da Vinci - IVT “Öğrenci Stajı”

37 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Grundvig

38 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Comenius

39 ÖĞRENMENİN SINIRI YOK

40 Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları AMAÇ : Çağın getirdiği değişim ve gelişmelerin doğru algılanıp değerlendirilmesini,sürekli eğitim çalışanların niteliklerinin yükseltilmesini,hizmet sunumundaki kaliteyi artırarak hizmetten yararlananların memnuniyetinin arttırılmasını,işin ilk seferinde doğru yapılmasına, karar alma sürecinde tam katılımın gerçekleştirilmesini ve verilerle yönetim anlayışını hakim kılmak. KAPSAM : Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı Kurumlar SÜRE :Sürekli

41 Kamu Hizmetleri standartları AMAÇ : Kamu kurum ve kuruluşlarında, görev alanları itibariyle ‘’KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK’’de öngörülen esaslara göre; İlgili idari hukuki ve teknik düzenlemelerin tamamlanıp hayata geçirilmesinde tüm kurum ve kuruluşlarımıza rehberlik yapmak. KAPSAM:Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı Kurumlar. SÜRE:Sürekli

42 Enerji Verimliliği Eğitim çalışmaları

43 Amaç : Tüm Eğitim Paydaşlarının kişisel eğitimlerine katkı sağlayarak insan kaynaklarının niteliğini arttırmaya yardımcı olmak. Kapsam : Tüm Eğitim Paydaşları Süre : Sürekli Kişisel Gelişim Günleri

44 OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Amaç:Eğitimcilerin,eğitim ve öğretim etkinlikleri ve iletişim becerilerini belirlemek Kapsam : Eğitimciler ve eğitim yöneticileri Süre: Sürekli

45 Okul müdürlerinin Eğitim Yönetimi Alanında Eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri AMAÇ : Eğitim yöneticilerinin Eğitim Yönetimi Alanında Eğitim alanında eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve destek eğitim programları geliştirmek. Kapsam :Tüm eğitim yöneticileri Süre : Sürekli Doğan CÜCELOĞLU Sefa SAYGILI Halit ERTUĞRUL

46 Öğrenme nesnesi proje yarışması Amaç : Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji alanındaki rekabetçi insan gücünü yetiştirmek, bilgi teknolojileri konusunda yetenekli bireyler için yeteneklerini milli ve evrensel kültüre katkı sağlayabilecekleri ortam düzenlemelerini sunmak,ülke genelinde tesisi edilen bu tür ortamlarla bilgi teknolojilerinin kullanılmasına yönelik kişilerin öz yeterliliklerini geliştirmektir. Kapsam : Eğiticiler ve öğrenciler Süre : Sürekli

47 Trafik Okulu

48

49

50

51

52 Kardeş Okul

53

54

55 Yenilikçi Öğretmenler Formu

56

57

58 Uluslararası Çocuk Festivali

59 Bakanlıktan Gelen 3.500.000,00* Özel İdare Bütçesi 1.450.838.48+1.500.000.00** =2.950.838.48 Halk Katkısı 68.000+60.000+80.000=820.000 T O P L A M7.950.838.48 TL * Anadolu Lisesi Yeni Binası İçin Ayrılan Ödenek ** Özel İdare Bütçesinden 3 okula yeni bina yapımı ödeneğidir.

60 Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşin özelliği Tamamlanan işlerDevam eden işlerPlanlananlarToplam KöyMerkezKöyMerkezKöyMerkezKöyMerkez Derslik sayısıİş sayısı Derslik sayısıİş sayısıDerslik sayısıİş sayısı Derslik sayısıİş sayısı Derslik sayısıİş sayısı Derslik sayısıİş sayısı Derslik sayısıİş sayısı Derslik sayısıİş sayısı Ana okulu Yeni dershane 41 Ek derslik Onarım 41 İlköğretim okulu Yeni dershane 283 262283 ek derslik 61 41 61 pansiyon Spor salonu lojman onarım Orta öğretim Yeni dershane 241 402 241 ek derslik pansiyon Spor salonu lojman onarım 787 Toplam 283302

61 Gönen İlçe Özel İdaresi Harcama Kalemi AçıklamaTutar Okul Bakım ve Onarım Giderleri128.151,54 Diğer Yayın Alımları1.883,28 Su Alımları50.161,04 Yakacak Alımları143.993,78 Elektrik Alımları81.049,11 Bilgiye Abonelik Giderleri11.527,33 Yolcu Taşıma Giderleri1.028.094,80 T O P L A M1.144.860,88


"Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları