Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Eğitim Öğretim Yılı

2 İlçemiz Orta düzeyde gelişmiş sanayisi, tarım ve termal turizmi ile 1 yüksekokulu bulunan ilçemizde, kasaba ve köylerden şehir merkezine yönelen göç olayları nedeniyle son nüfus sayımına göre İlçe merkez nüfusu ‘tür. İlçemizin köyler dahil genel nüfusumuz ‘dir.

3 Yöneticilerimiz Yöneticiler (İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları) 99 Öğretmenler (Müdür Ytk. Öğrt., Öğretmen, Ücretli Öğrt. 731 Genel İdare Hizmetleri (Şef, Sayman, VHKİ, Memur, Teknisyen, Hizmetli, İşçi) 52 T O P L A M 882

4 Personel Şef 6 Sayman 1 VHKİ 8 Teknisyen 3 Memur 5 Aşçı Hizmetli 26
Sözleşmeli İşçi 2 T O P L A M 52

5 Yöneticilerimiz İlçe Milli Eğitim Müdür V. 1 Şube Müdür 2 Okul Müdürü
34 Müdür Baş Yardımcısı 5 Müdür yardımcısı 60

6 Öğretmenlerimiz Müdür Yetkili Öğretmen 4 Öğretmen 659 Ücretli Öğretmen
68 T O P L A M 731

7 Kurum Sayıları Anaokulu 2 İlköğretim Okulu 24 Ortaöğretim Okulu 10
Yaygın Eğitim Kurumu 3 Özel Öğretim Kurumu (Özel İlköğretim Okulu 1, Dershane 6, Kurs 1, Rehabilitasyon Merkezi 2, MTSK 3, Öğrenci Yurdu 3) 16 TOPLAM 55

8 Öğrenci Sayıları Anaokulu 151 Uygulama Sınıfı 16 İlköğretim Okulu 8069
(Kız Teknik ve Meslek Lisesi Bünyesinde) 16 İlköğretim Okulu 8069 Ortaöğretim Okulu 3736 Yaygın Eğitim Kurumu (Halk Eğitim Merkezi Hariç) 450 TOPLAM 12422

9 Okul Öncesi Eğitim

10 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı : 38
Okul Öncesi Derslik Sayısı : 38 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı : 17.8 Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı : 17.8

11 Okullaşma Oranı (2006 Doğumlular): % 82,64
Okul Öncesi Öğrenci Sayıları 2006 Yılı Doğumlular 2007 Yılı Doğumlular 2008 Yılı Doğumlular 537 109 31 Toplam 677 Okullaşma Oranı (2006 Doğumlular): % 82,64

12 Okul Öncesi Öğrenci Sayıları
Resmi Özel Bağımsız Anaokulu 151 - Anasınıfı Sayısı (İlköğretim Bünyesinde) 484 28 (Kız Teknik ve Meslek Lisesi Bünyesinde) 16 T O P L A M 677

13 Anaokulu ve Anasınıfı Şube Sayıları
Bağımsız Anaokulu 2 8 İlköğretim Okulları Bünyesinde 21 27 Kız Teknik ve Meslek Lisesi Bünyesinde 1 Özel Okul Bünyesinde

14 İlköğretim

15 Bütün okullarımızda normal eğitim yapılmaktadır.
İlköğretim Okulları 1-8 Sınıflı 21 1-3 Sınıflı 4 T O P L A M 25 Bütün okullarımızda normal eğitim yapılmaktadır.

16 * Özel İlköğretim Okulu
İlköğretim Okulları Merkez 10 + 1* Belde 2 Köy ( 1-8 Sınıflı) 8 Köy ( 1-3 Sınıflı) 4 T O P L A M 25 * Özel İlköğretim Okulu

17 Derslik ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
İlköğretim Derslik ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Okul Sayısı Derslik Öğrenci Başına Düşen Öğretmen Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Merkez 11 237 6120 25,8 329 18,6 Belde 2 37 744 20,1 41 18,1 Köy ( 1-8 Sınıflı) 8 75 1157 15,4 74 15,6 Köy ( 1-3 Sınıflı) 4 48 3,7 12 T O P L A M 25 362 8069 22,3 448 18

18 Ortaöğretim

19 Ortaöğretim Okulları İhtiyaçlarımız TOPLAM 10 Anadolu Öğretmen Lisesi
Anadolu Lisesi 2 Genel Lise 1 İmam Hatip Lisesi Kız Teknik ve Meslek Lisesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Sağlık Meslek Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Ticaret Meslek Lisesi Çok Programlı Lise TOPLAM 10 İhtiyaçlarımız Anadolu Öğretmen Lisesi Tarım Meslek Lisesi Enerji Lisesi

20 Genel Ortaöğretim Okulları
Sayısı Öğrenci Öğretmen Derslik Derslik Başına Düşen Öğrenci Anadolu Liseleri 2 732 61 42 17,4 Genel Lise 1 645 32 28 23, T O P L A M 3 1377 93 70 19,6

21 Mesleki Ortaöğretim Okulları
Sayısı Öğrenci Öğretmen Derslik Derslik Başına Düşen Öğrenci Din Öğretim Genel Md. 1 415 28 17 24,4 Erkek Teknik Genel Md. 2 900 69 14 64,2 Kız Teknik Genel Md. 428 32 25,2 Sağlık İşleri Daire Başk. 248 22 10 24,8 Ticaret Turizm Öğrt. Genel Md. 368 36 26,3 T O P L A M 6 2359 165 72 % 32

22 Yaygın Eğitim

23 Yaygın Eğitim Okul Türü
Halk Eğitim Merkezi ve ASO 1 Mesleki Eğitim Merkezi Öğretmenevi ve ASO T O P L A M 3

24 Kurs ve Kursiyer Sayısı
Halk Eğitim Merkezi Kurs ve Kursiyer Sayısı Genel Kurslar Açılan Kurs 135 Katılan Kursiyer 1535 Okuma Yazma Kursları (1 Şubat 2012 Tarihi itibariyle) 26 Sertifika Alan 284

25 2011 Yaygın Eğitim Kursları
Halk Eğitim Merkezi Açılan Kurs 161 Katılan Kursiyer 1690 Öğretmen Sayısı 8 Mesleki Eğitim Merkezi 6 88 14

26 Özel Öğretim

27 Özel Öğretim Kurum Sayıları
Kurum Türü Sayısı Özel İlköğretim Okulu 1 Dershane 6 Kurs MTSK 3 Rehabilitasyon Merkezi 2 Öğrenci Yurtları TOPLAM 16

28 Özel Öğretim Kurs ve Dershaneler Kurs ve Öğrenci Sayıları
Kurslar Açılan Kurs Sayısı 7 Kursiyer Sayısı 63 Öğretmen Sayısı 2 Dershaneler 130 1743 84

29 2010-11 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretime Devam Eden Öğrenci Sayıları
1117 İlköğretim mezunundan 1039’u Ortaöğretime kayıt yaptırdı. 380’ni Genel Ortaöğretim Liselerine Kayıt yaptırdı % 38,98 639’u Meslek Liselerine Kayıt yaptırdı % 61,02

30 Okullaşma Oranı % 82,64 % 100 % 93 Okul Öncesi 6 Yaş İlköğretim
Ortaöğretim % 93

31 Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Plan

32 Stratejik Plan Amaç: 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler doğrultusunda kurumumuzun mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair oluşan dikey vizyon kapsamında; yine vizyonumuza uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak hedef ve stratejilerden oluşmuş; izleme ve değerlendirme süreçleri yapılandırılarak hayata geçirilmiştir. Kapsam: Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı Kurumlar Süre: 01 Ocak Aralık (5 yıllık Dönem)

33 Stratejik plan performans değerlendirme Çalışmaları
Amaç : Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik planı performans değerlendirmesini yapmak Kapsam : Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlar Süre : yıl arasında (her yıl 1 defa)

34 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Leonardo

35 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Leonardo da Vinci
“Mesleki Eğitimde İş Güvenliği”

36 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Leonardo da Vinci - IVT
“Öğrenci Stajı”

37 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Grundvig

38 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Comenius

39 ÖĞRENMENİN SINIRI YOK

40 Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları
AMAÇ : Çağın getirdiği değişim ve gelişmelerin doğru algılanıp değerlendirilmesini,sürekli eğitim çalışanların niteliklerinin yükseltilmesini,hizmet sunumundaki kaliteyi artırarak hizmetten yararlananların memnuniyetinin arttırılmasını,işin ilk seferinde doğru yapılmasına, karar alma sürecinde tam katılımın gerçekleştirilmesini ve verilerle yönetim anlayışını hakim kılmak. KAPSAM : Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı Kurumlar SÜRE :Sürekli

41 Kamu Hizmetleri standartları
AMAÇ : Kamu kurum ve kuruluşlarında, görev alanları itibariyle ‘’KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK’’de öngörülen esaslara göre; İlgili idari hukuki ve teknik düzenlemelerin tamamlanıp hayata geçirilmesinde tüm kurum ve kuruluşlarımıza rehberlik yapmak. KAPSAM:Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı Kurumlar. SÜRE:Sürekli

42 Enerji Verimliliği Eğitim çalışmaları

43 Kişisel Gelişim Günleri
Amaç : Tüm Eğitim Paydaşlarının kişisel eğitimlerine katkı sağlayarak insan kaynaklarının niteliğini arttırmaya yardımcı olmak. Kapsam : Tüm Eğitim Paydaşları Süre : Sürekli

44 OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Amaç:Eğitimcilerin,eğitim ve öğretim etkinlikleri ve iletişim becerilerini belirlemek Kapsam : Eğitimciler ve eğitim yöneticileri Süre: Sürekli

45 Okul müdürlerinin Eğitim Yönetimi Alanında Eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri
AMAÇ : Eğitim yöneticilerinin Eğitim Yönetimi Alanında Eğitim alanında eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve destek eğitim programları geliştirmek. Kapsam :Tüm eğitim yöneticileri Süre : Sürekli Sefa SAYGILI Halit ERTUĞRUL Doğan CÜCELOĞLU

46 Öğrenme nesnesi proje yarışması
Amaç : Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji alanındaki rekabetçi insan gücünü yetiştirmek, bilgi teknolojileri konusunda yetenekli bireyler için yeteneklerini milli ve evrensel kültüre katkı sağlayabilecekleri ortam düzenlemelerini sunmak,ülke genelinde tesisi edilen bu tür ortamlarla bilgi teknolojilerinin kullanılmasına yönelik kişilerin öz yeterliliklerini geliştirmektir. Kapsam : Eğiticiler ve öğrenciler Süre : Sürekli

47 Trafik Okulu

48

49

50

51

52 Kardeş Okul

53

54

55 Yenilikçi Öğretmenler Formu

56

57 Mavi Kapak Atık Pil

58 Uluslararası Çocuk Festivali

59 Bakanlıktan Gelen ,00* Özel İdare Bütçesi ** = Halk Katkısı = T O P L A M TL * Anadolu Lisesi Yeni Binası İçin Ayrılan Ödenek ** Özel İdare Bütçesinden 3 okula yeni bina yapımı ödeneğidir.

60 Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İşin özelliği Tamamlanan işler Devam eden işler Planlananlar Toplam Köy Merkez Derslik sayısı İş sayısı Ana okulu Yeni dershane 4 1 Ek derslik Onarım İlköğretim okulu 28 3 26 2 ek derslik 6 pansiyon Spor salonu lojman onarım Orta öğretim 24 40 78 7 30

61 Gönen İlçe Özel İdaresi Harcama Kalemi
Açıklama Tutar Okul Bakım ve Onarım Giderleri ,54 Diğer Yayın Alımları 1.883,28 Su Alımları 50.161,04 Yakacak Alımları ,78 Elektrik Alımları 81.049,11 Bilgiye Abonelik Giderleri 11.527,33 Yolcu Taşıma Giderleri ,80 T O P L A M ,88


"Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları