Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOKTORA – SEMİNER ACHİEVİNG AND MAİNTAİNİNG STARETGİC COMPETİTİVENESS IN THE 21 st CENTURY : THE ROLE OF STRATEGİC LEADERSHİP 21. YÜZYIL’DA STRATEJİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOKTORA – SEMİNER ACHİEVİNG AND MAİNTAİNİNG STARETGİC COMPETİTİVENESS IN THE 21 st CENTURY : THE ROLE OF STRATEGİC LEADERSHİP 21. YÜZYIL’DA STRATEJİK."— Sunum transkripti:

1 DOKTORA – SEMİNER ACHİEVİNG AND MAİNTAİNİNG STARETGİC COMPETİTİVENESS IN THE 21 st CENTURY : THE ROLE OF STRATEGİC LEADERSHİP 21. YÜZYIL’DA STRATEJİK REKABETE ULAŞMAK VE SÜRDÜRMEK : STRATEJİK LİDERLİĞİN ROLÜ GÖKHAN ÖNER YASEMİN KARAAĞAÇ

2 Makalenin Kimliği Makale Adı: Yazarlar:
21. Yüzyılda Stratejik Rekabete Ulaşmak ve Sürdürmek : Stratejik Liderliğin Rolü Achieving and Maintaining Strategic Competitiveness in the 21 st Century : The Role of Strategic Leadership Yazarlar: R. Duane Ireland ve Michael A. Hitt Yayımlandığı Kaynak: Academy of Management Executive Yayımlanma Tarihi: 1999 Cilt-Sayı No: Vol. 13 , No: 1 Sayfa Sayısı: 16 (43-58) Atıf Sayısı: 674 atıf yapılmıştır (scholar.google.com sonucu) Anahtar Kelimeler: Rekabet, Liderlik, Rekabet Avantajı, Stratejik Planlama, Küreselleşme, Endüstriyel Yönetim

3 Makalenin Yazarları Prof. Dr. R. Duane Ireland
Department of Management Texas Üniversitesi, A.B.D.

4 Makalenin Yazarları Prof. Dr. Michael A. Hitt Department of Management
Texas Üniversitesi, A.B.D.

5 Yazarların Yayınları Ireland, R.D., Hitt, M.A., Camp, S.M., & Sexton, D.L Integrating entrepreneurship and strategic management action to create firm wealth. Academy of Management Executive, 15(1): Zahra, S.A., Ireland, R.D., & Hitt, M.A International expansion by new venture firms: International diversity, mode of market entry, technological learning and performance. Academy of Management Journal, 43: Hitt, M.A., Ireland, R.D., & Lee, H Technological learning, knowledge management, firm growth and performance. Journal of Engineering and Technology Management, 17: Hitt, M.A., Harrison, J.S., Ireland, R.D., & Best, A Attributes of successful and unsuccessful acquisitions of U.S. firms. British Journal of Management, 9:

6 Yazarların Yayınları Corporate political strategy formulation: A model of approach, participation, and strategy decisions AJ Hillman, MA Hitt Academy of management review 24 (4), Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation MA Hitt, RD Ireland, SM Camp, DL Sexton Strategic management journal 22 (6‐7), Managing resources: Linking unique resources, management, and wealth creation in family firms DG Sirmon, MA Hitt Entrepreneurship theory and practice 27 (4),

7 Çağdaşlar Anja Tuschke ( Münih Üniversitesi )
Vincent Barker ( Kansas Üniversitesi ) Craig Crossland ( Notre Dame Üniversitesi ) Bernadine Dykes ( Delaware Üniversitesi ) Scott Graffin ( Georgia Üniversitesi ) Toru Yoshikawa ( Singapur Üniversitesi ) Dawn Harris ( Chicago Loyola Üniversitesi ) Michael Mannor (Notre Dame Üniversitesi ) Michael Withers ( Texas Üniversitesi ) ( Strategic Management Society - Stratejik Liderlik ve Yönetim )

8 Aynı Konuda Yazılan Makaleler
Development of Leader-Member Exchange: A Longitudinal Test Tayla N. Bauer, Stephen G. Green-The Academy of Management Journal – 1996 Hierarchical Level and Leadership Style Arthur G. Jago, Victor H. Vroom - The Academy of Management Journal – 1997 Leadership : Do Traits Matter ? Shelley A. Kirkpatrick, Edwin A. Locke- The Academy of Management Journal – 2001 Leader-Member Exchange Model of Leadership Richard M. Dienesch, Robert C. Liden- The Academy of Management Journal – 2002

9 Abstract Competition in the 21st century's global economy will be complex, challenging, and filled with competitive opportunities and threats. Effective strategic leadership practices can help firms enhance performance while competing in turbulent and unpredictable environments. The purpose of this paper is to describe six components of effective strategic leadership. When the activities called for by these components are completed successfully, the firm's strategic leadership practices can become a source of competitive advantage. In turn, use of this advantage can contribute significantly to achieving strategic competitiveness and earning above-average returns in the next century.

10 Makalenin Özeti 21. yüzyılın küresel ekonomide rekabeti, karmaşık, zorlu, rekabetçi, fırsatlar ve tehditler ile dolu olacak. Etkili stratejik liderlik uygulamaları çalkantılı ve öngörülemeyen ortamlarda rekabet ederken firmaların performansını artırmasına yardımcı olabilir. Bu yazının amacı etkili stratejik liderlik altı bileşenlerini tanımlamak içindir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Şirketin amaç ve vizyonunun belirlenmesi, şirketin temel yetkinliklerinin sürdürülmesi, bilgi yönetimi, insan kaynağı yönetimi, örgütsel kültür ve geliştirilmesi, geleceğe odaklanma. Bu bileşenler ve faaliyetler başarıyla tamamlandığında; firmanın stratejik liderlik uygulamaları, rekabet avantajı kaynağı haline gelebilir. Bunun karşılığında; bu avantaj kullanımı ve stratejik rekabet sağlanması, bir sonraki yüzyılda ortalamanın üzerinde önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

11 Hedef Okuyucu Kitlesi CEO’ lar Stratejistler Starteji Planlayıcılar

12 İçerik Tanımı Makale işletme – stratejik yönetim alanına ait
Liderlik – Yönetişim kategorisinde Derleme bir makale Makale bir araştırmaya dayanmamaktadır Bir problemi incelemekten daha çok, mevcut gözlem ve bilgilerin derlenmesi, ilgilenilen konunun daha kolay anlaşılır ve tartışılabilir hale getirmesini amaçlamaktadır. Görsel açıdan çok fazla ve zengin olmasa da tablo kullanılmıştır.

13 İçerik Tanımı: Makalenin Bölümleri
Özet Global Ekonomi Stratejik Liderlik Stratejik Liderliğin 6 Bileşeni Firmanın Amacı ve Vizyonun Belirlenmesi Kaynakça Yazarlar Hakkında

14 İçerik Tanımı: Temel Fikirler
Küresel ekonomi,bireysel vatandaşların sadakatlerini ve bağlılıklarını korumak için bir ihtiyaç yaratabilir. Vizyon sahibi üst düzey yöneticiler, küresel ekonominin yarattığı belirsizlikleri, etkileri ve bunların cevaplarını öngörürler. Küresel ekonomi, üst yönetimin ve organizasyonun ihtiyacı olan stratejik liderlik uygulamalarına imkan tanır.

15 En etkili stratejik liderlik uygulamaları, 21
En etkili stratejik liderlik uygulamaları, 21. yüzyılda bilgi üretimi ile olacaktır. Küresel ekonomide rekabetin gerçekleri, kurumsal talep odağı olmak, maliyetleri düşürmek ve büyümektir.

16 20. Yüzyıl Uygulamaları Sonuç odaklı Kendinden emin
Bilgiyi elde etmeye çalışan Rehberli insanların yaratıcılıkları Çalışma hiyerarşisine göre belirlenen akımlar Bütünlüğün önemi Talebe saygı Tolere edebilirlik Çevresel değişime tepki verebilme Lider olarak görev yapabilme Çalışanları bir kaynak olarak görme Yerel bir anlayışla ile esas olarak işletilen Çalışanların gelişimine yatırım

17 21. Yüzyıl Uygulamaları Sonuç ve süreç odaklı
Kendine kibir olmadan güven Bilgiyi kaldıraç olarak kullanan İnsanların yaratıcılığını besleyen Etkili çalışma ilişkileri Eylemler ile bütünlük Saygı kazanmak için istekli Çeşitliliği arayan Çevresel değişimleri tahmin edebilen Büyük bir grubun üyesi olarak lider olarak görev yapmak Örgütsel vatandaşları kritik bir kaynak olarak gören Küresel bir anlayış Vatandaşların sürekli gelişimi için önemli ölçüde yatırım yapan

18 İçerik Tanımı: Kaynak - İçerik İlişkisi
Makalede yılları arasında dağılmış 83 kaynaktan yararlanılmıştır. Yararlanılan makaleler 10 yıllık bir zaman aralığını kapsıyor. Farklı dönemlerde yazılmış makalelere yer verilmiştir. Bu da kaynakların yeterliliğini göstermektedir. Yazarın kullandığı kaynaklar içerikle ilintilidir. Kullandığı kaynakların bir kısmından konuyla ilgili örnekler almış, bir tablo kullanmış, konuyla ilgili liderlik önerileri vermiştir.

19 İçerik Tanımı: Dil ve Üslup
Makalenin dili popülerdir. Yazar, anahtar sözcükleri, temel kavramları ve terimleri yeteri kadar açıklamıştır. Yazarın üslubu, hedef kitleye uygundur. Yazar, metin içinde tablo kullanmıştır ve açıklamıştır. Yazar dili etkili kullanmıştır.

20 Değerlendirme Bu makale, 21
Değerlendirme Bu makale, 21. Yüzyılda Stratejik Liderliğin Rolünü basitçe özetlemektedir. Yazarın kullandığı günlük dilden alınan benzetmeler konunun anlaşılmasına katkı sağlamakta ve konu ile ilgili merakın devam etmesini teşvik etmektedir.

21 Yazarların Alana Katkıları:
Michael A. Hitt, Texas Üniversitesi’nde iş liderliği alanında profesörlük yapmaktadır. Scholar.google.com Metriklerine göre kendisine yapılmış adedin üzerinde atıf bulunmaktadır. Yazar ile ilgili kişisel ve akademik bilgilere adresinden ulaşılabilir. R. Duane Ireland, Texas Üniversitesi’nde risk ve girişim liderliği alanında profesörlük yapmaktadır. Scholar.google.com Metriklerine göre kendisine yapılmış adedin üzerinde atıf bulunmaktadır. Yazar ile ilgili kişisel ve akademik bilgilere adresinden ulaşılabilir.

22 Makalenin Yayınlandığı Dergi Hakkında Araştırma:
Academy of Management Executive, işletme yazının en önde gelen dergilerinden birisi olup, akademisyenlere ve uygulayıcılara hitap etmektedir. 1936’ dan beri yayınlanmaktadır.

23 TEŞEKKÜRLER DOKTORA - SEMİNER 2015


"DOKTORA – SEMİNER ACHİEVİNG AND MAİNTAİNİNG STARETGİC COMPETİTİVENESS IN THE 21 st CENTURY : THE ROLE OF STRATEGİC LEADERSHİP 21. YÜZYIL’DA STRATEJİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları