Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENTERAL BESLENME Dr. Öge TAŞCILAR Genel Cerrahi ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENTERAL BESLENME Dr. Öge TAŞCILAR Genel Cerrahi ABD."— Sunum transkripti:

1 ENTERAL BESLENME Dr. Öge TAŞCILAR Genel Cerrahi ABD

2 Beslenmenin Amaçları Uygun kalori verilimi Uygun kalori verilimi Uygun nitrojen verilimi Uygun nitrojen verilimi Yeterli miktarda vitamin, eser element ve esansiyel besin maddelerinin verilimi Yeterli miktarda vitamin, eser element ve esansiyel besin maddelerinin verilimi Bunların mümkün olan en kısa zamanda ve en uygun yol ile verilimi Bunların mümkün olan en kısa zamanda ve en uygun yol ile verilimi

3 Enteral yolla beslenmenin avantajları Enteral yolla verilen maddeler daha iyi kullanılırlar Enteral yolla verilen maddeler daha iyi kullanılırlar Enteral beslenme gastrointestinal mukozal atrofiyi önler Enteral beslenme gastrointestinal mukozal atrofiyi önler Travmaya endokrin ve metabolik yanıtın daha uygun olmasını sağlar Travmaya endokrin ve metabolik yanıtın daha uygun olmasını sağlar Normal barsak florasının korunmasını sağlar Normal barsak florasının korunmasını sağlar Daha ucuzdur Daha ucuzdur

4 Enteral yolla beslenmenin avantajları Enteral beslenme ile parenteral beslenme sırasında görülen negatif yöndeki nötrofil yanıtı saptanmamaktadır Enteral beslenme ile parenteral beslenme sırasında görülen negatif yöndeki nötrofil yanıtı saptanmamaktadır Parenteral beslenen hastalarda enteral beslenenlere göre sitokin yanıtı çok abartılı şekilde olmaktadır Parenteral beslenen hastalarda enteral beslenenlere göre sitokin yanıtı çok abartılı şekilde olmaktadır

5 Enteral beslenmenin faydaları Septik morbidite azdır Septik morbidite azdır İmmün kompetans devam eder İmmün kompetans devam eder Yara iyileşmesi daha iyi olur Yara iyileşmesi daha iyi olur Travmalı hastada pnömoni, abse ve kateter enfeksiyonu azdır Travmalı hastada pnömoni, abse ve kateter enfeksiyonu azdır

6 TEN ve TPN Septik komplikasyonlar TPN de iki kat fazla Septik komplikasyonlar TPN de iki kat fazla

7 Abdominal Travma İndeksi (ATİ) 15 veya daha fazla olan hastalarda TEN veya TPN karşılaştırma Abdominal Travma İndeksi (ATİ) 15 veya daha fazla olan hastalarda TEN veya TPN karşılaştırma TPN grubunda septik komplikasyonlar daha sık TPN grubunda septik komplikasyonlar daha sık Maliyet yüksek bulunmuş Maliyet yüksek bulunmuş

8 Günlük maliyetler TEN ve TPN de 50 ve 200 $ olarak değişmekte, Komplikasyon gelişmesi halinde bu fark 11-12 katına yükselmektedir

9 S-Ig A Enteral beslenme ile S-Ig A normal seviyede idame ettirilmekte ve mikroorganizmaların barsak villuslarına yapışması önlenmektedir Enteral beslenme ile S-Ig A normal seviyede idame ettirilmekte ve mikroorganizmaların barsak villuslarına yapışması önlenmektedir

10 IV beslenmenin yan etkileri Villus yüksekliği kaybolur Villus yüksekliği kaybolur Hücre çoğalması azalır Hücre çoğalması azalır Mukozal proteinlerin yapımı azalır Mukozal proteinlerin yapımı azalır Mukozal kitle azalır Mukozal kitle azalır Mukozal geçirgenlik artar Mukozal geçirgenlik artar Brush border sindirim enzim aktiviteleri azalır Brush border sindirim enzim aktiviteleri azalır S-Ig A seviyeleri azalır S-Ig A seviyeleri azalır Karaciğer fonksiyonları bozulur Karaciğer fonksiyonları bozulur Bakteriyel çoğalım olur Bakteriyel çoğalım olur Hiperglisemi olur Hiperglisemi olur GALT azalır GALT azalır

11 Özel enteral diyet Yara enfeksiyonu oranı azalır Yara enfeksiyonu oranı azalır Diare ve glukoz intoleransı daha az görülür Diare ve glukoz intoleransı daha az görülür Hastanede kalma süresi kısalır Hastanede kalma süresi kısalır

12 Enteral Beslenmenin Kontraendikasyonları Mekanik intestinal obstrüksiyon Mekanik intestinal obstrüksiyon Paralitik ileus, peritonit Paralitik ileus, peritonit Trietzdan distalde enterokutanöz fistül Trietzdan distalde enterokutanöz fistül Şiddetli diyare Şiddetli diyare Hipomotilite Hipomotilite Barsak istirahati zorunluluğu Barsak istirahati zorunluluğu

13 İmmünonütrient Olarak Kullanılan Maddeler Arginin Arginin Glutamin Glutamin Omega-3 yağ asitleri ( daha az immünosupressiftirler) Omega-3 yağ asitleri ( daha az immünosupressiftirler) Nükleotidler Nükleotidler Fiber Fiber

14 Fiberin Etkileri İnce barsakta geçiş hızını düzenler İnce barsakta geçiş hızını düzenler Su, elektrolit ve besin emilimini arttırır Su, elektrolit ve besin emilimini arttırır Mukozal adaptasyonu sağlar (enterotropik) Mukozal adaptasyonu sağlar (enterotropik) Kalın barsakta gaita kitlesini normalleştirir Kalın barsakta gaita kitlesini normalleştirir KZYA oluşumunu sağlar KZYA oluşumunu sağlar Su ve Na emilimini arttırır Su ve Na emilimini arttırır Normal mikro flora yapısını devam ettirir Normal mikro flora yapısını devam ettirir

15 Nükleotidler Hücre için immüniteyi sağlarlar Hücre için immüniteyi sağlarlar T hücrelerinin h/s oranlarını düzenlerler T hücrelerinin h/s oranlarını düzenlerler Nitrojen retansiyonu sağlarlar Nitrojen retansiyonu sağlarlar Villus yüksekliğini arttırırlar Villus yüksekliğini arttırırlar Brush border enzim seviyesini arttırırlar Brush border enzim seviyesini arttırırlar T hücrelerinin antijenik yanıtta çoğalımını arttırırlar T hücrelerinin antijenik yanıtta çoğalımını arttırırlar Gram pozitif mikroorganizmalara bağlı abse teşekkülünü azaltırlar Gram pozitif mikroorganizmalara bağlı abse teşekkülünü azaltırlar Natural killer hücre aktivitesini arttırır Natural killer hücre aktivitesini arttırır

16 Glutaminin Vücudu yüksek amonyak seviyesinin tehlikeli etkilerinden korur Vücudu yüksek amonyak seviyesinin tehlikeli etkilerinden korur Hızla bölünen hücrelerde enerji maddesi olarak kullanılır Hızla bölünen hücrelerde enerji maddesi olarak kullanılır Nükleotidlerin ve glutatyonun sentezinde kullanılır Nükleotidlerin ve glutatyonun sentezinde kullanılır Nitrojen teminine yarar Nitrojen teminine yarar Protein sentezi düzenleyicisidir Protein sentezi düzenleyicisidir Barsak kitlesi ve fonksiyonlarını korur Barsak kitlesi ve fonksiyonlarını korur Anastomoz ve yara iyileşmesinde rol oynar Anastomoz ve yara iyileşmesinde rol oynar

17 Arginin Makrofaj aktivitesini arttırır Makrofaj aktivitesini arttırır T helper ve LAK sayılarını arttırır T helper ve LAK sayılarını arttırır GH, prolaktin, İnsülin/Glukagon oranlarını arttırır GH, prolaktin, İnsülin/Glukagon oranlarını arttırır Yara iyileşme hızını arttırır Yara iyileşme hızını arttırır

18 Probiotik bakterilerin faydaları Toksik maddeleri ortadan kaldırır Toksik maddeleri ortadan kaldırır Kısa zincirli yağ asitlerini üretir Kısa zincirli yağ asitlerini üretir İmmun sistemi uyarır İmmun sistemi uyarır Potansiyel patojenik mikroorganizmaların çoğalımını kontrol eder Potansiyel patojenik mikroorganizmaların çoğalımını kontrol eder

19 Enteral Beslenme Uygulama Yöntemleri Oral Oral Zenginleştirilmiş normal gıda Zenginleştirilmiş normal gıda Likitleştirilmiş normal gıda Likitleştirilmiş normal gıda Tadlandırılmış elemental diyet Tadlandırılmış elemental diyet Tüp Tüp Nazogastrik Nazogastrik Nazoduodenal Nazoduodenal Nazojejunal Nazojejunal Gastrostomi ile enteral beslenme Gastrostomi ile enteral beslenme Jejunostomi ile enteral beslenme Jejunostomi ile enteral beslenme

20 Enteral Beslenme Komplikasyonları Tüple İlgili Tüple İlgili Uygunsuz yerleşim Uygunsuz yerleşim Tıkanma Tıkanma İstem dışı çıkma İstem dışı çıkma Bükülme Bükülme Diyetle İlgili Diyetle İlgili Diyare Şişkinlik Bulantı, kusma Abdominal ağrı Aspirasyon Vitamin ve eser e. eksikliği Metabolik Metabolik Hiperglisemi Hiperglisemi Hiperazotemi Hiperazotemi Dehidratasyon Dehidratasyon Elektrolit imbalansı Elektrolit imbalansı Enfektif Enfektif Solusyon kontaminasyonu Solusyon kontaminasyonu Set kontaminasyonu Set kontaminasyonu Pnömoni Pnömoni Zehirlenme Zehirlenme

21 Perioperatif Beslenme Desteği Cerrahi kliniklerde % 30-65 malnutrisyon Cerrahi kliniklerde % 30-65 malnutrisyon Hiperkatabolik hastalarda kullanılmalıdır Hiperkatabolik hastalarda kullanılmalıdır Enerji gereksinimi Enerji gereksinimi Komplikasyonsuz ameliyatta %10 Komplikasyonsuz ameliyatta %10 Peritonitte %35 Peritonitte %35 Geniş yanıkta %65-90 artar Geniş yanıkta %65-90 artar Glukoneogenezde artma, periferik insulin rezistansı, kas proteini yıkımı ile elde edilen a.a.lerden glukoz üretimi (glukokortikoidler, TNF, IL1, IL6 sorumludur), dallı zincirli a.a. ihtiyacı artar Glukoneogenezde artma, periferik insulin rezistansı, kas proteini yıkımı ile elde edilen a.a.lerden glukoz üretimi (glukokortikoidler, TNF, IL1, IL6 sorumludur), dallı zincirli a.a. ihtiyacı artar 7-10 gün sürmeli EN tercih edilmelidir 7-10 gün sürmeli EN tercih edilmelidir Operasyon sonrası 1 hafta oral almayacak hastalarda da, anastomoz varsa distale yerleştirilen bir tüple verilmelidir Operasyon sonrası 1 hafta oral almayacak hastalarda da, anastomoz varsa distale yerleştirilen bir tüple verilmelidir

22 Kanserli Hastalarda Beslenme Desteği Toksik, metabolik ve paraneoplastik etki Toksik, metabolik ve paraneoplastik etki Metabolik aktivite artar, gıda alımı azalır Metabolik aktivite artar, gıda alımı azalır %50-80 malnutrisyon görülür %50-80 malnutrisyon görülür Glutamin tümör tarafından tüketilir Glutamin tümör tarafından tüketilir Protein döngüsü % 50 artar Protein döngüsü % 50 artar Glukoz intoleransı ve insulin direnci görülür Glukoz intoleransı ve insulin direnci görülür Radyoterapi Radyoterapi Kemoterapi Kemoterapi

23 Travmada Beslenme Desteği Glukokortikoidler, mineralokortikoidler Glukokortikoidler, mineralokortikoidler İnsulin, glukagon, katekolaminler İnsulin, glukagon, katekolaminler Lipoliz, proteolizis, glukoneogenez Lipoliz, proteolizis, glukoneogenez Dallı zincirli aminoasit ihtiyacı artar

24 Yanıkta Beslenme Desteği Erişkinde >%20, çocukta > %10  Major yanık Erişkinde >%20, çocukta > %10  Major yanık Ağır metabolik stres Ağır metabolik stres BCAA ve Esansiyel aa yoğunluklu BCAA ve Esansiyel aa yoğunluklu TPN ve EN birlikte daha faydalıdır (GIS problem yoksa) TPN ve EN birlikte daha faydalıdır (GIS problem yoksa)

25 Sepsiste Beslenme Desteği Ağır metabolik stres Ağır metabolik stres Günlük 30 – 50 gr azot kaybı olabilir Günlük 30 – 50 gr azot kaybı olabilir Evresine göre değişik rejimler kullanılabilir Evresine göre değişik rejimler kullanılabilir BCAA % 40-45 oranında verilmeli BCAA % 40-45 oranında verilmeli Valin, lösin, isolösin Valin, lösin, isolösin İskelet kasında metabolize olur İskelet kasında metabolize olur Lösin adalede protein sentezini stimüle eder Lösin adalede protein sentezini stimüle eder Alanin glukoneogenezde, glutamin GIS de etki gösterir Alanin glukoneogenezde, glutamin GIS de etki gösterir

26 İltihabi Barsak Hastalıklarında Beslenme Desteği Crohn ve Ülseratif Kolit Crohn ve Ülseratif Kolit Sadece TPN veya TPN+EN Sadece TPN veya TPN+EN Crohn  TPN+EN Crohn  TPN+EN yağdan ve laktozdan fakir, kısa ve orta zincirli trigliserid, elemetal diyet yağdan ve laktozdan fakir, kısa ve orta zincirli trigliserid, elemetal diyet Ülseratif Colit  TPN Ülseratif Colit  TPN

27 GIS Fistüllerinde Beslenme Desteği TPN ile % 75-80 kapanır TPN ile % 75-80 kapanır Debisi tedaviyi planlamada önemlidir Debisi tedaviyi planlamada önemlidir Yüksek seviyeli fistüllerde proksimaline geçilebilirse EN verilebilir Yüksek seviyeli fistüllerde proksimaline geçilebilirse EN verilebilir

28 Karaciğer Yetmezliğinde Beslenme Desteği Protein intoleransı Protein intoleransı BCAA dan zengin N.a.a. lerden fakir formül BCAA dan zengin N.a.a. lerden fakir formül BCAA faydaları gerekli enerjinin % 30 unu sağlayabilir BCAA faydaları gerekli enerjinin % 30 unu sağlayabilir Diğer a.a. lerin geçişini artırır Diğer a.a. lerin geçişini artırır KC de protein sentezini artırır KC de protein sentezini artırır Proteolizin azalmasıyla plazma a.a. paterni normalleşir Proteolizin azalmasıyla plazma a.a. paterni normalleşir Aromatik mono-amino prekürsörlerinin intraserebral konsantrasyonlarını azaltır Aromatik mono-amino prekürsörlerinin intraserebral konsantrasyonlarını azaltır Glikoneogenez, endojen amonyak ve beyin glutamin düzeylerini azaltır Glikoneogenez, endojen amonyak ve beyin glutamin düzeylerini azaltır Yağdan daha fakir rejim uygulanır Yağdan daha fakir rejim uygulanır Enerjinin çoğu glikoz olarak verilir Enerjinin çoğu glikoz olarak verilir

29 Böbrek Yetmezliğinde Beslenme Desteği Azot, fosfat retansiyonu Azot, fosfat retansiyonu Ağır malnutrisyon Ağır malnutrisyon İnsulin rezistansı İnsulin rezistansı Hemodiyalizin katabolik etkileri Hemodiyalizin katabolik etkileri Enerjinin büyük bölümü karbonhidrattan sağlanmalı Enerjinin büyük bölümü karbonhidrattan sağlanmalı Esansiyel a.a. ve BCAA zengin Esansiyel a.a. ve BCAA zengin Protein kısıtlaması Protein kısıtlaması Suda eriyen vitaminler diyalizde kaybedilir Suda eriyen vitaminler diyalizde kaybedilir

30 Akciğer Hastalıklarında Beslenme Desteği Malnutrisyon Malnutrisyon Solunum kaslarının fonksiyon kaybı Solunum kaslarının fonksiyon kaybı Enfeksiyon riskinde artma Enfeksiyon riskinde artma Akciğer parankima hasarı, alveolar yüzey ve surfaktan kaybı Akciğer parankima hasarı, alveolar yüzey ve surfaktan kaybı Silier aktivite kaybı Silier aktivite kaybı KOAH’da solunum kontrolü CO2 den O2 ye döner KOAH’da solunum kontrolü CO2 den O2 ye döner Karbonhidratların CO2 üretimi fazladır (lipide göre %40 fazla) Karbonhidratların CO2 üretimi fazladır (lipide göre %40 fazla) Streste yüksek glikoz % 20-30 O2 tüketimini artırır Streste yüksek glikoz % 20-30 O2 tüketimini artırır Lipidden zengin, Lipidden zengin, Karbonhidrat oranı azaltılmış Karbonhidrat oranı azaltılmış Zengin BCAA’lı formülasyon Zengin BCAA’lı formülasyon

31 İ NTRAVENÖZ BESLENME

32 Total Parenteral Beslenme Parenteral beslenme tedavisi-santral ven Parenteral beslenme tedavisi-santral ven Periferal parenteral beslenme- sınırlı konsantrasyon,ozmolalite ve hacim Periferal parenteral beslenme- sınırlı konsantrasyon,ozmolalite ve hacim

33 Total Parenteral Beslenme endikasyonları Katabolik dönemi ağır ve uzun hastalık Katabolik dönemi ağır ve uzun hastalık GİS bütünlüğü veya işlevi bozuk GİS bütünlüğü veya işlevi bozuk Enteral beslenme yapılamıyor Enteral beslenme yapılamıyor

34 Ne zaman? 7 gündür oral alınamıyor 7 gündür oral alınamıyor 7 gün oral alınamayacak 7 gün oral alınamayacak Son 15 günde 7% kilo kaybı Son 15 günde 7% kilo kaybı

35 Endikasyonlar Anoreksiya Anoreksiya Orofaringeal travma Orofaringeal travma Gİ stenozlar Gİ stenozlar Gİ ameliyatlar Gİ ameliyatlar Malabsorpsiyon Malabsorpsiyon Gİ fistüller Gİ fistüller Kısa barsak sendromu Kısa barsak sendromu Kanser kemoterapisine destek Kanser kemoterapisine destek Pankreatit Pankreatit İnatçı ishal İnatçı ishal Crohn hastalığı Crohn hastalığı AİDS AİDS Radyasyon enteritleri Radyasyon enteritleri Ülseratif kolit Ülseratif kolit Enterokolitler Enterokolitler İleus İleus Büyük toraks ameliyatları Büyük toraks ameliyatları Kafa travmaları Kafa travmaları KC yetmezliği KC yetmezliği Böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği Transplantasyonlar Transplantasyonlar Yanıklar Yanıklar Çoklu yaralanmalar Çoklu yaralanmalar Sepsis Sepsis

36 Kontrendikasyonlar Tedavisi mümkün olmayan hastalık Tedavisi mümkün olmayan hastalık Kardiyovasküler dengesizlik Kardiyovasküler dengesizlik Şiddetli metabolik bozukluk Şiddetli metabolik bozukluk İnce barsağı 8cm’den kısa yeni doğan İnce barsağı 8cm’den kısa yeni doğan Geri dönüşümsüz deserebre olgular Geri dönüşümsüz deserebre olgular

37 Enerji Gereksinimi Gerçek enerji gereksinimi, Gerçek enerji gereksinimi, belirli bir besinin spesifik bir oksijen tüketimine ve karbondioksit üretimine eşlik eden oksidasyon temeline dayana “indirekt kalorimetre” ile belirlenebilir.

38 Enerji Gereksiniminin Hesaplanması Metabolizma hızı Metabolizma hızı (3.941xVO2)+(1.106xVCO2)+(2.17xUN) (3.941xVO2)+(1.106xVCO2)+(2.17xUN) Bazal metabolizma hızı Bazal metabolizma hızı Tam dinlenme, zihinsel rahatlık, termonötral çevre koşullarında 12-14 saatlik açlıktan sonraki 24 saatlik enerji tüketimi Tam dinlenme, zihinsel rahatlık, termonötral çevre koşullarında 12-14 saatlik açlıktan sonraki 24 saatlik enerji tüketimi

39 Dinlenme Enerji Tüketimi (REE) REE = BMR x 1.1 REE = BMR x 1.1 (hastanelerdeki daha az standardize edilmiş koşullar) Harris-Benedict formülü (REE) Harris-Benedict formülü (REE) AEE=REExAFxIFxTF AEE=REExAFxIFxTF Schofield formülü (BMR) Schofield formülü (BMR) AEE=BMR+SF+AF+EN+V AEE=BMR+SF+AF+EN+V

40 Gerçek Enerji Tüketimi (AEE) AEE=REExAFxIFxTF (Harris-Benedict) AEE=BMR+SF+AF+EN+V (Schofield)

41 Gerçek Enerji Tüketimi (AEE) AEE=REExAFxIFxTF (Harris-Benedict) AEE=BMR+SF+AF+EN+V (Schofield

42

43 Enerji kayna ğ ı Karbonhidrat Karbonhidrat Beyin ve eritrositler zorunlu glikoz kullanıcısı ve insulinden bağımsız Beyin ve eritrositler zorunlu glikoz kullanıcısı ve insulinden bağımsız İnsulinin stimulatör etkisi kas ve yağ dokusunda belirgindir İnsulinin stimulatör etkisi kas ve yağ dokusunda belirgindir Yağ Yağ “Lipoprotein lipaz aktivitesi” metabolik olaylardan etkilenir “Lipoprotein lipaz aktivitesi” metabolik olaylardan etkilenir Protein Protein Kaslar vücudun a.a. deposudur. TPN’de enerji vermek için kullanılmaz. Yapı taşları olarak görev alır. Kaslar vücudun a.a. deposudur. TPN’de enerji vermek için kullanılmaz. Yapı taşları olarak görev alır.

44 Ya ğ Konsantre enerji (9Kkal/g) Konsantre enerji (9Kkal/g) Esansiyel yağ asitleri ve yağda eriyen vitaminler Esansiyel yağ asitleri ve yağda eriyen vitaminler Linoleik asit hücre membranında yapı taşlarındandır Linoleik asit hücre membranında yapı taşlarındandır Eksikliğinde: Eksikliğinde: yaygın dermatit yaygın dermatit hemolitik anemi hemolitik anemi trombosit agregasyonunda artma trombosit agregasyonunda artma yara iyileşmesinde yavaşlama yara iyileşmesinde yavaşlama enfeksiyon riskinde artma enfeksiyon riskinde artma eritropoez bozukluğu eritropoez bozukluğu

45 TPN’de ya ğ ın yararları Esansiyel yağ asitlerinin sağlanması Esansiyel yağ asitlerinin sağlanması Fosfat gereksiniminin sağlanması Fosfat gereksiniminin sağlanması Periferik venlerden verilebilme Periferik venlerden verilebilme Daha sabit kan şekeri düzeyleri Daha sabit kan şekeri düzeyleri Eksojen insülin gereksiniminde azalma Eksojen insülin gereksiniminde azalma Hiper-,hipo-ozmolar koma riskinde azalma Hiper-,hipo-ozmolar koma riskinde azalma Liponeogenezde azalma Liponeogenezde azalma KC yağlı infiltrasyonunda azalma KC yağlı infiltrasyonunda azalma Dakika ventilasyonun normalleşmesi Dakika ventilasyonun normalleşmesi

46 Ya ğ ın kontraendikasyonları Yağ metabolizması bozukluğu Yağ metabolizması bozukluğu Şiddetli hipertrigliseridemi Şiddetli hipertrigliseridemi Trombositopeni Trombositopeni

47 TPN’de glikoza ba ğ lı sorunlar Hiperglisemi Hiperglisemi Sık takip gerekliliği Sık takip gerekliliği Aşırı renal akım Aşırı renal akım Hiperozmolar koma riski Hiperozmolar koma riski Eksojen insülin gereksinimi olasılığı Eksojen insülin gereksinimi olasılığı Hipoglisemi riski Hipoglisemi riski Liponeogenez(glikoz—LCT) Liponeogenez(glikoz—LCT) KC yağlı infiltrasyonu KC yağlı infiltrasyonu Dakika ventilasyonda artış Dakika ventilasyonda artış

48 Protein Vücut kitlesinin 15%’i Vücut kitlesinin 15%’i 1g/kg/gün normal ihtiyaç 1g/kg/gün normal ihtiyaç Protein olmayan kalori/nitrojen=150-200:1 Protein olmayan kalori/nitrojen=150-200:1 Esansiyel a.a. (İsoleu, leu, met, lys, thr, try, val, phe) Esansiyel a.a. (İsoleu, leu, met, lys, thr, try, val, phe) Eksikliğinde negatif azot dengesi Eksikliğinde negatif azot dengesi Nonesansiyel a.a.’ler yeterli azot dengesinde vucutta sentezlenebilirler Nonesansiyel a.a.’ler yeterli azot dengesinde vucutta sentezlenebilirler

49 Nitrojen gereksinimi-atılımı Tam açlık0-8g/gün Tam açlık0-8g/gün Kısmi açlık4-8 Kısmi açlık4-8 Elektif ameliyat4-8 Elektif ameliyat4-8 Enfeksiyon10-14 Enfeksiyon10-14 Ağır sepsis10-18 Ağır sepsis10-18 Travma10-20 Travma10-20 Geniş yanık12-30 Geniş yanık12-30

50 Vitaminler Tiamin, riboflavin, piridoksin, askorbik asit eksikliği Tiamin, riboflavin, piridoksin, askorbik asit eksikliği B-kompleks, C, A, D, E  günlük B-kompleks, C, A, D, E  günlük K  haftada bir K  haftada bir

51 Eser elementler Enzimlere kofaktör’ dür Enzimlere kofaktör’ dür Serbest radikallerin temizliğinde görev alırlar Serbest radikallerin temizliğinde görev alırlar Demir Demir Bakır Bakır Çinko Çinko Manganez Manganez Krom Krom Selenyum Selenyum Molibden Molibden İyot,kobalt,fluorid İyot,kobalt,fluorid

52 Santral venöz kateterizasyon 800-1200mOzm/L’den fazla 800-1200mOzm/L’den fazla Kateter sepsisi Kateter sepsisi tek lümenli  2.5-5.4% çok lümenli  6.5-18.6%

53 Santral-Periferik Beslenme Bazı solüsyonların osmolaritesi; Bazı solüsyonların osmolaritesi; % 10 glukoz555 mosm/l % 10 glukoz555 mosm/l % 30 glukoz2200 mosm/l % 30 glukoz2200 mosm/l % 10 aa sol. 1000 mosm/l % 10 aa sol. 1000 mosm/l % 20 lipid sol. 330 mosm/l % 20 lipid sol. 330 mosm/l

54 Subklavian ven avantajları Geniş çap Geniş çap Daha az kollaps riski Daha az kollaps riski Daha rahat hareket Daha rahat hareket İyi tespit nedeniyle azalmış enfeksiyon riski İyi tespit nedeniyle azalmış enfeksiyon riski

55 Santral venöz kateter komplikasyonları Erken Erken Pnömo, hemo, hidro, şilotoraks Venöz perforasyon Perikard tampondı Trakea delinmesi Hava embolisi Arter veya sinir yaralanması Geç GeçTromboemboli Lokal enfeksiyon ve sepsis

56 TPN’de genel doz önerileri Dozİnfüzyon kg/günkg/saat Karbohidrat5-6g0.5g Karbohidrat5-6g0.5g Yağ1-2g0.15g Yağ1-2g0.15g Aminoasit1-2g0.1g Aminoasit1-2g0.1g KC, AC işlev bozukluğu, hiperlipidemi, hiperglisemi, flebit-trombüs, bilinç bozukluğu

57 Tek torba sistemi Azalmış enfeksiyon riski Azalmış enfeksiyon riski Daha iyi infüzyon kontrolü Daha iyi infüzyon kontrolü Azalmış metabolik komplikasyon riski Azalmış metabolik komplikasyon riski DİKKAT! Çökme, bulanıklık, renk değişikliği varsa çöpe at Saklama: 4-8 derecede saklanır

58 Takip  stabil olmayan 4 saatte bir  asit-baz dengesi 4 saatte bir  asit-baz dengesi 6 saatte bir  kan şekeri 6 saatte bir  kan şekeri Her gün  Hb, Hct, lökosit, PZ, aPTZ, fibrinojen, Na, Cl, K, Mg, Ca, üre, krea Her gün  Hb, Hct, lökosit, PZ, aPTZ, fibrinojen, Na, Cl, K, Mg, Ca, üre, krea Haftada 3 kez  ALT, AST, ALP Haftada 3 kez  ALT, AST, ALP Takip  stabil Her gün  Kan şekeri, Na, Cl, K, üre, kreatinin Haftada bir  Mg, Ca, ALT, AST, ALP Haftada 2 kez  Hb, Hct, lökosit, PZ, aPTZ, fibrinojen

59 Nütrisyon destek yeterlili ğ i Azot dengesi Azot dengesi (+) azot dengesi varsa, kan protein düzeyi düşüklüğü aminoasit desteğini artırma endikasyonu değil Prealbumin Prealbumin RBP RBP Transferrin Transferrin

60 TPN komplikasyonları Teknik Teknik Septik Septik Metabolik MetabolikHiperglisemiHipoglisemi Hepatik enzim yüksekliği (3 haftadan sonra) Kolestaz KC yağlanması Sıvı-elektrolit dengesizliği Eser element eksikliği

61 Refeeding Hücre içine hızlı su, elektrolit, vitamin, glukoz geçişi Hücre içine hızlı su, elektrolit, vitamin, glukoz geçişi Hücre dışı sıvıda eksilme, K, P, Mg hücre içine Hücre dışı sıvıda eksilme, K, P, Mg hücre içine Semptomlar: glikoz intoleransı, letarji, konfüzyon, halsizlik, koma Semptomlar: glikoz intoleransı, letarji, konfüzyon, halsizlik, koma İlk 24-72 saat İlk 24-72 saat TPN’ye 25 cc/saat hızla başlanmalı TPN’ye 25 cc/saat hızla başlanmalı


"ENTERAL BESLENME Dr. Öge TAŞCILAR Genel Cerrahi ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları