Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENTERAL NUTRİSYON Dr. Hüseyin SURAT Sağlık Slayt Arşivi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENTERAL NUTRİSYON Dr. Hüseyin SURAT Sağlık Slayt Arşivi:"— Sunum transkripti:

1

2 ENTERAL NUTRİSYON Dr. Hüseyin SURAT Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

3  Normal veya normale yakın çalışan gastrointestinal kanal aracılığı ile beslenme desteği sağlanmasına ENTERAL NUTRİSYON denir.

4  TPN’un alternatifi değil tamamlayıcısıdır denilirse de nutrisyonel destek gereksinimi olan her durumda, mutlak kontrendikasyon yoksa, öncelikle total veya parsiyel EN tercih edilmelidir.  GİS’in normal veya normale yakın olduğu her durumda uygulanacak ilk yöntemdir.

5  Enteral formüller, cerrahi hastalarda gastrointestinal tölaransı artırmak ve pulmoner aspirasyon riskini azaltnak için hemen her zaman jejunuma verilir. İzotonik yada izotoniğe yakın ( yaklaşık 300 mOsm ) formüllerle, 20ml/saat hızında, ve devamlı infüzyon şeklinde başlanır.

6  Hastanın gereksinimi olan 60-80 ml/saat hedefine ulaşmak için saatte 10-20 ml artış iyi tolere edilmektedir.

7  Luminal besinlerin trofik etkisi nedeni ile enteral beslenme ince barsakları koruyabilmenin yegane yoludur.  ABD de yapılan bir araştırmada TPN’ nin maliyeti 2313 USD bulunurken bu miktar EN’ da 849 USD’ a düşmektedir.

8 Enteral Uyarı Olmamasının Barsaklara Etkileri  Villus yüksekliği azalır.  Hücresel kitle azalır.  Fırçamsı kenar enzimleri azalır.  Enterik flora değişir.  Bakteri translokasyonu olur.  Barsak immunitesi azalır.  Hormon salınımı değişir.

9 Enteral Nutrisyon Endikasyonları  1.Nöropsikiyatrik rahatsızlıklar -Kafa travmaları -Koma -Ağır depresyon -Anoreksi -Beyin lezyonları, Yutma lezyonları -Muskuler distrofi, miyastenia gravis -Mental retardasyon

10 Enteral Nutrisyon Endikasyonları  2.GİS hastalıkları -Operasyon, kanser, striktür -Travma ve fraktürler -Fistüller -Kısa barsak sendromu -Kronik pankratit -Kistik fibrozis

11 Enteral Nutrisyon Endikasyonları  3.Organ Yetmezlikleri -Karaciğer yetmezliği - Böbrek yetmezliği  4. Preoperatif hazırlık  5.Postoperatif hazırlık  6. Kemoterapi ve radyoterapi

12 Enteral Nutrisyon Kontrendikasyonları  Mekanik intestinal obstruksiyon  Paralitik ileus, peritonit  Trietzdan distalde enterokütanöz fistül  Şiddetli diyare  Hipomotilite  Barsak istirahati zorunluluğu

13 EN’ da Kompozisyon  İnce barsak yapı ve fonksiyonunun korunmasında verilen besinlerin hangi yolla verildiğinin yanında ne içerdiği de önemlidir.Bunların içinde en dikkat çekeni glutamin olmuştur.

14 Enteral Beslenmede Glutamin  Nonesansiyel, ama stresde esansiyeldir.  Hızlı çoğalan hücrelerin en önemli yakıtıdır.  Mukozal devamlılığı korur.  Organizmanın major nitrojen taşıyıcısıdır.  Pankreasın enerji kaynağıdır.  Eksperimental barsak atrofisini geri çevirmiştir.  Henüz TPN solusyonlarında yoktur.

15  Son yıllarda glutamin kadar dikkati çeken bir diğer özgün madde ise kolonositlerin yakıtı olan kısa zincirli yağ asitleridir.bunların intraluminal ilavesinin özellikle kolon fizyolojisinde önemli olduğu düşünülmektedir.Ayrıca omega-3 yağ asitleri üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır.

16  Omega – 6 yağ asitleri supresör T hücre aktivitesini artırıp, makrofaj aktivitesini azaltarak sonuçta immün yanıtın azalmasına neden olur.

17 Enteral Nutrisyon Solusyonları POLİMERİK Nitrojen kaynağı: Kompoze protein molekülleri Enerji kaynağı: %65 nişasta+%35 MCT/LCT Nonprotein enerji/ nitrojen=150-200 / 1 Osmolarite: 285 - 450

18 Enteral Nutrisyon Solusyonları ELEMENTAL Nitrojen kaynağı: Serbest AA’ler veya oligopeptidler Enerji kaynağı: Mono ve disakkaridler Osmolarite: 550-850

19 Enteral Nutrisyon Solusyonları HASTALIĞA ÖZEL Karaciğer yetm: düşük protein+ yüksek BCAA+ düşük AAA Respiratuvar yetm: düşük karbonhidrat+ yüksek lipid Konstipasyon: Fiber yönünden zengin Gluten enteropatisi: Glutensiz

20 Enteral Nutrisyon Yöntemleri  1. Oral enteral nutrisyon a)Zenginleştirilmiş normal gıda b) Likidleştirilmiş normal gıda c)Tatlandırılmış elemental diyet  2.Tüple enteral nutrisyon a) Nazogastrik b) Nazoduodenal c) Nazojejunal

21 Enteral Nutrisyon Yöntemleri  3. Gastrostomiyle enteral nutrisyon a)Operatif gastrostomi b)Perkutan endoskopik gastrostomi  4. Jejunostomiyle enteral nutrisyon a) Operatif jejunostomi b) Gastrostomik jejunal EN c) Perkutan jejunostomiyle EN d) Laparoskopik jejunostomiyle EN

22  EN’ da önceden kullanılan kalın tüplerin uzun süreli tedavide hasta tarafından tolore edilmesi zordur ve bazı dezavantajları vardır.

23 Kalın nutrisyon tüpünün dezavantajları  Nazal erozyon, septal nekroz  Rahatsızlık  Akut otitis media  Faringeal ülserasyon  Özofajit ve striktür  Gastroözofageal reflü  Özofagus varis rüptürü  Gastrik erozyon  Gastrik hemoraji  Uzun süre tutulamama

24  Baron tarafından 1959 yılında “ fine-bore” ince EN tüpünün geliştirilmesi ile kullanım gittikçe yaygınlaşmıştır.Bu tüpler yumuşak duvar kalınlığı az ve lümeni geniş olacak şekilde yapılmakta ve 6 aya kadar arlıksız kullanılmaktadır.Böylece EN’ da önemli kolaylıklar ve avantajlar sağlanmasına karşın bazı dezavantajlarıda vardır.

25 İnce nutrisyon tüpünün dezavantajları  Yerleştirme problemleri  Tıkanma, düğümlenme, kopma  Konsantre solüsyonlarının akımında güçlük  Aspirasyonun mümkün olmaması

26 Enteral Nutrisyonun Komplikasyonları  A. Tüple ilgili 1.Uygunsuz yerleşim 2.Tıkanma 3. İstem dışı çıkması 4. Bükülme

27 Enteral Nutrisyonun Komplikasyonları  B. Diyetle ilgili 1. Diyare 2. Şişkinlik 3. Bulantı, kusma 4. Abdominal ağrı 5. Pulmoner aspirasyon 6. Vitamin ve eser element eksikliği

28 Enteral Nutrisyonun Komplikasyonları  C. Metabolik 1. Hiperglisemi 2. Hiperazotemi 3. Dehidratasyon 4. Elektrolit imbalansı

29 Enteral Nutrisyonun Komplikasyonları  D. Enfektif 1. Solusyon kontaminasyonu 2. Torba kontaminasyonu 3. Set kontaminasyonu 4. Pnömoni 5. Zehirlenme Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"ENTERAL NUTRİSYON Dr. Hüseyin SURAT Sağlık Slayt Arşivi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları