Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENTERAL NUTRİSYON Dr. Hüseyin SURAT Sağlık

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENTERAL NUTRİSYON Dr. Hüseyin SURAT Sağlık"— Sunum transkripti:

1 ENTERAL NUTRİSYON Dr. Hüseyin SURAT Sağlık
Slayt Arşivi:

2 Normal veya normale yakın çalışan gastrointestinal kanal aracılığı ile beslenme desteği sağlanmasına ENTERAL NUTRİSYON denir.

3 TPN’un alternatifi değil tamamlayıcısıdır denilirse de nutrisyonel destek gereksinimi olan her durumda, mutlak kontrendikasyon yoksa, öncelikle total veya parsiyel EN tercih edilmelidir. GİS’in normal veya normale yakın olduğu her durumda uygulanacak ilk yöntemdir.

4 Enteral formüller, cerrahi hastalarda gastrointestinal tölaransı artırmak ve pulmoner aspirasyon riskini azaltnak için hemen her zaman jejunuma verilir. İzotonik yada izotoniğe yakın ( yaklaşık 300 mOsm ) formüllerle , 20ml/saat hızında, ve devamlı infüzyon şeklinde başlanır.

5 Hastanın gereksinimi olan ml/saat hedefine ulaşmak için saatte ml artış iyi tolere edilmektedir.

6 Luminal besinlerin trofik etkisi nedeni ile enteral beslenme ince barsakları koruyabilmenin yegane yoludur. ABD de yapılan bir araştırmada TPN’ nin maliyeti 2313 USD bulunurken bu miktar EN’ da 849 USD’ a düşmektedir.

7 Enteral Uyarı Olmamasının Barsaklara Etkileri
Villus yüksekliği azalır. Hücresel kitle azalır. Fırçamsı kenar enzimleri azalır. Enterik flora değişir. Bakteri translokasyonu olur. Barsak immunitesi azalır. Hormon salınımı değişir.

8 Enteral Nutrisyon Endikasyonları
1.Nöropsikiyatrik rahatsızlıklar -Kafa travmaları -Koma -Ağır depresyon -Anoreksi -Beyin lezyonları, Yutma lezyonları -Muskuler distrofi, miyastenia gravis -Mental retardasyon

9 Enteral Nutrisyon Endikasyonları
2.GİS hastalıkları -Operasyon, kanser, striktür -Travma ve fraktürler -Fistüller -Kısa barsak sendromu -Kronik pankratit -Kistik fibrozis

10 Enteral Nutrisyon Endikasyonları
3.Organ Yetmezlikleri -Karaciğer yetmezliği - Böbrek yetmezliği 4. Preoperatif hazırlık 5.Postoperatif hazırlık 6. Kemoterapi ve radyoterapi

11 Enteral Nutrisyon Kontrendikasyonları
Mekanik intestinal obstruksiyon Paralitik ileus, peritonit Trietzdan distalde enterokütanöz fistül Şiddetli diyare Hipomotilite Barsak istirahati zorunluluğu

12 EN’ da Kompozisyon İnce barsak yapı ve fonksiyonunun korunmasında verilen besinlerin hangi yolla verildiğinin yanında ne içerdiği de önemlidir.Bunların içinde en dikkat çekeni glutamin olmuştur.

13 Enteral Beslenmede Glutamin
Nonesansiyel, ama stresde esansiyeldir. Hızlı çoğalan hücrelerin en önemli yakıtıdır. Mukozal devamlılığı korur. Organizmanın major nitrojen taşıyıcısıdır. Pankreasın enerji kaynağıdır. Eksperimental barsak atrofisini geri çevirmiştir. Henüz TPN solusyonlarında yoktur.

14 Son yıllarda glutamin kadar dikkati çeken bir diğer özgün madde ise kolonositlerin yakıtı olan kısa zincirli yağ asitleridir.bunların intraluminal ilavesinin özellikle kolon fizyolojisinde önemli olduğu düşünülmektedir.Ayrıca omega-3 yağ asitleri üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır.

15 Omega – 6 yağ asitleri supresör T hücre aktivitesini artırıp, makrofaj aktivitesini azaltarak sonuçta immün yanıtın azalmasına neden olur.

16 Enteral Nutrisyon Solusyonları
POLİMERİK Nitrojen kaynağı: Kompoze protein molekülleri Enerji kaynağı: %65 nişasta+%35 MCT/LCT Nonprotein enerji/ nitrojen= / 1 Osmolarite:

17 Enteral Nutrisyon Solusyonları
ELEMENTAL Nitrojen kaynağı: Serbest AA’ler veya oligopeptidler Enerji kaynağı: Mono ve disakkaridler Osmolarite:

18 Enteral Nutrisyon Solusyonları
HASTALIĞA ÖZEL Karaciğer yetm: düşük protein+ yüksek BCAA+ düşük AAA Respiratuvar yetm: düşük karbonhidrat+ yüksek lipid Konstipasyon: Fiber yönünden zengin Gluten enteropatisi: Glutensiz

19 Enteral Nutrisyon Yöntemleri
1. Oral enteral nutrisyon a)Zenginleştirilmiş normal gıda b) Likidleştirilmiş normal gıda c)Tatlandırılmış elemental diyet 2.Tüple enteral nutrisyon a) Nazogastrik b) Nazoduodenal c) Nazojejunal

20 Enteral Nutrisyon Yöntemleri
3. Gastrostomiyle enteral nutrisyon a)Operatif gastrostomi b)Perkutan endoskopik gastrostomi 4. Jejunostomiyle enteral nutrisyon a) Operatif jejunostomi b) Gastrostomik jejunal EN c) Perkutan jejunostomiyle EN d) Laparoskopik jejunostomiyle EN

21 EN’ da önceden kullanılan kalın tüplerin uzun süreli tedavide hasta tarafından tolore edilmesi zordur ve bazı dezavantajları vardır.

22 Kalın nutrisyon tüpünün dezavantajları
Nazal erozyon, septal nekroz Rahatsızlık Akut otitis media Faringeal ülserasyon Özofajit ve striktür Gastroözofageal reflü Özofagus varis rüptürü Gastrik erozyon Gastrik hemoraji Uzun süre tutulamama

23 Baron tarafından 1959 yılında “ fine-bore” ince EN tüpünün geliştirilmesi ile kullanım gittikçe yaygınlaşmıştır.Bu tüpler yumuşak duvar kalınlığı az ve lümeni geniş olacak şekilde yapılmakta ve 6 aya kadar arlıksız kullanılmaktadır.Böylece EN’ da önemli kolaylıklar ve avantajlar sağlanmasına karşın bazı dezavantajlarıda vardır.

24 İnce nutrisyon tüpünün dezavantajları
Yerleştirme problemleri Tıkanma, düğümlenme, kopma Konsantre solüsyonlarının akımında güçlük Aspirasyonun mümkün olmaması

25 Enteral Nutrisyonun Komplikasyonları
A. Tüple ilgili 1.Uygunsuz yerleşim 2.Tıkanma 3. İstem dışı çıkması 4. Bükülme

26 Enteral Nutrisyonun Komplikasyonları
B. Diyetle ilgili 1. Diyare 2. Şişkinlik 3. Bulantı, kusma 4. Abdominal ağrı 5. Pulmoner aspirasyon 6. Vitamin ve eser element eksikliği

27 Enteral Nutrisyonun Komplikasyonları
C. Metabolik 1. Hiperglisemi Hiperazotemi Dehidratasyon Elektrolit imbalansı

28 Enteral Nutrisyonun Komplikasyonları
D. Enfektif 1. Solusyon kontaminasyonu 2. Torba kontaminasyonu 3. Set kontaminasyonu 4. Pnömoni 5. Zehirlenme Sağlık Slayt Arşivi:


"ENTERAL NUTRİSYON Dr. Hüseyin SURAT Sağlık" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları