Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doing Experiements 1- Let’s + Verb1 2- Commands 3-The Simple Present Tense 4-Prepositions of Place 5- Test 6- Vocabulary 26.2.20151.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doing Experiements 1- Let’s + Verb1 2- Commands 3-The Simple Present Tense 4-Prepositions of Place 5- Test 6- Vocabulary 26.2.20151."— Sunum transkripti:

1 Doing Experiements 1- Let’s + Verb1 2- Commands 3-The Simple Present Tense 4-Prepositions of Place 5- Test 6- Vocabulary

2 Let's + Verb 1... Bu yapı, karşımızdaki kişi ya da kişilerle yapılabilecek ortak bir eylemi önermede kullanılır. Örnekleri inceleyiniz. Let's do the experiment! (Deney yapalım!) Let's cut the paper into small pieces! (Kâğıdı küçük parçalar halinde keselim!) Let's fill the bottle with water! (Şişeyi su ile dolduralım!) Let's boil the water! (Suyu kaynatalım!) Let's shake the bottle! (Şişeyi sallayalım!) Let's blow up the balloons! (Balonları şişirelim!) Let's fold the paper! (Kâğıdı kıvıralım!) Let's plant a tree! (Bir ağaç dikelim!) Let's water the flowers! (Çiçekleri sulayalım!) Let's cover the box! (Kutuyu kaplayalım!)

3 Commands (Emir Cümleleri)... Karşımızdaki kişi veya kişilere yapmaları istenilen eylemi bildiren cümledir. Fiil ile başlar... Örnekleri inceleyiniz. Mix red and orange! (Kırmızı ve portakal renklerini karıştır!) Do an experiment! (Bir deney yap!) Cut the paper! (Kâğıdı kes!) Brush your teeth every day! (Dişlerini hergün fırçala!) Plant and water a tree! (Bir ağaç dik ve sula!) Fold the paper! (Kâğıdı kıvır!)

4 The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)... Bu zamanın, sürekli yapılan, belli aralıklarla tekrarlanan eylem(ler)in anlatılırken kullanıldığını daha önce öğrenmiştik. Şimdi de ünitenin teması ile yeni cümleleri göreceğiz. Örnekleri inceleyiniz. I water the flowers in the garden. (Ben, bahçedeki çiçekleri sularım.) I do the experiments at the laboratory. (Ben, laboratuvarda deneyler yaparım.) You boil the water in the kitchen. (Sen, mutfakta su kaynatırsın.) You plant trees in the spring. (Sen, ilkbaharda ağaç dikersin.) He folds the papers on his desk. (O, sırasının üstünde kâğıtları kıvırır.) He covers the boxes in the shop. (O, dükkanda kutuları kaplardı.) My mother fills the bottles with water very day. (Annem, hergün şişelere su doldurur.) My sister stirs the meals in the kitchen. (Kızkardeşim, mutfakta yemekleri karıştırır.) We blow up the balloons. (Biz, balonları şişiririz.) We heat a teapot of water in the kitchen. (Biz, mutfakta bir çaydanlık su kaynatırız.) They shake the bottles in the cafeteria. (Onlar, kafeteryada şişeleri çalkalarlar.) They pick up the flowers in the garden. (Onlar, bahçedeki çiçekleri toplarlar.)

5 Prepositions (Edatlar)... Kişi ya da nesnenin konumunu (nerede olduğunu) bildiren kelimelerdir. Örnekleri inceleyiniz. On (Üstünde)...  On (Üstünde)... The brush is on the table. (Fırça, masanın üzerinde.) The papers are on the desk. (Kâğıtlar, sıranın üzerinde.) The bottle is on the box. (Şişe, kutunun üzerinde.)

6  In (İçinde)... My umbrella is in the box. (Şemsiyem, kutunun içinde.) The books are in the schoolbag. (Kitaplar, okul çantasının içinde.) The tea is in the glass. (Çay, bardağın içinde.) Under (Altında) …  Under (Altında) … The box is under the table. (Kutu, masanın altında.) My teddy bear is under the bed. (Oyuncak ayım, yatağın altında.) The ball is under the desk. (Top, sıranın altında.)

7  Near (Yanında) … The tape is near the scissors. (Bant, makasın yanında.) My laptop is near my cell phone. (Laptopum, cep telefonumun yanında.) The chair is near the table. (Sandalye, masanın yanında.)  In front of (Önünde) … The students are in front of the smart board. (Öğrenciler, akıllı tahtanın önünde.) My brother is in front of the television. (Erkek kardeşim, televizyonun önünde.) My new car is in front of my house. (Yeni otomobilim, evimin önünde.)

8  Behind (Arkasında) … You are behind the armchair. (Sen, koltuğun arkasındasın.) My bicycle is behind the school bus. (Bisikletim, okul servis otobüsünün arkasında.) The chairs are behind the table. (Sandalyeler, masanın arkasında.)

9 1- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.  Plant  Stir  Take  Carry

10 2- Kelimenin eksik harflerini tamamlayan doğru seçeneği işaretleyiniz. S C __ S S __ R S  I / O  O / I  I / A  A / I

11 3- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.  Fold the paper !  Drink a glass of juice !  Draw a picture !  Cut the paper !

12 4- Görsele bakıp, cümleyi tamamlayan doğru seçeneği işaretleyiniz. My school bag is __________ the table.  Under  İn  On  Near

13 5- Aşağıdaki eşleştirmelerde yanlış olan seçeneği işaretleyiniz.  Brush – Teeth  Cover – Paper  Plant – Flowers  Cut – Orange Juice

14 6- Konuşmayı tamamlayan doğru seçeneği işaretleyiniz. - Where is the scientist? - __________.  I am in front of the board  She is in the kitchen  He is in the lab  You are under the table

15 7- Cümleyi tamamlayan doğru seçeneği işaretleyiniz. Mix blue and red, and you get __________.  pink  purple  black  blue

16 8- Konuşmayı tamamlayan doğru seçeneği işaretleyiniz. - __________ ? - It is an experiment.  What is this  Who are they  What is your name  What is there

17 9- Verilen kelimelerden oluşan doğru seçeneği işaretleyiniz. (she / flowers / day / water / the / does / every / ?)  Do you water the flowers every day?  She does water the flowers every day?  Does she water the flowers every day?  She water does every day the flowers?

18 10- Soruyu cevaplayan doğru seçeneği işaretleyiniz. - Do you like experiments? - __________.  No, it doesn't  I like experiments  I don't like experiments  Yes, I do

19 11- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.  fold  pour  stir  cover

20 12- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.  mix  cut  plant  water

21 13- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.  tape  pick up  scientist  liquid

22 14- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.  fill  scientist  tape  blow up

23 15- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz  soil  water  shake  cut

24 16- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.  cover  pour  stir  experiment

25 17- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.  fold  stir  experiment  grey

26 18- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz 18- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.  cut  shake  plant  pour

27 19- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.  tape  blow up  pick up  fold

28 20- Görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz.  blow up  scientist  pick up  rub

29 VOCABUARY fold the paper : kâğıt katlamak plant tree : ağaç ekmekwater the flowers : çiçekleri sulamak cut the paper : kâğıt kesmekboil water : su kaynatmakpick up the flowers : çiçek toplamak blow up : şişirmekrub : sürtmek, ovmakfill : doldurmak liquid : sıvıgas : gazsolid : katı (madde) plastic glass : plastik bardaksoil : toprakbean : fasulye a bottle of water : bir şişe sushoe box : ayakkabı kutusucardboard : karton tape : şerit bantpour : dökmek, koymakshake : sallamak, çalkalamak mix : karıştırmakstir : karıştırmakstick : yapıştırmak spread : yaymakdo an experiment : deney yapmak combine : karıştırmak, birleştirmek


"Doing Experiements 1- Let’s + Verb1 2- Commands 3-The Simple Present Tense 4-Prepositions of Place 5- Test 6- Vocabulary 26.2.20151." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları