Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009 MEBGEP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009 MEBGEP."— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009 MEBGEP / CBMONE Capacity Building Support for the Ministry of National Education Mili Eğitim Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

2 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2006 Programı Hibesi 3.7 MİLYON EURO PROJENİN BÜTÇESİ 1

3 PROJENİN AMACI 2 Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması sürecinde; * ilköğretimden ortaöğretimin sonuna kadar, * sistemi daha etkin ve verimli bir hale getirebilmek için Bakanlığımızın * idari kapasitesini, * yönetim ve organizasyon kapasitesini, * mali kaynakları kullana bilme kapasitesini ve * izleme-değerlendirme kapasitesini artırmaya yardımcı olmaktır.

4 PROJENİN ÇIKTILARI Projede ulaşılmak istenen 5 sonuç vardır. 1. Sonuç : AB üye ülkelerinin iyi örneklerindeki Bakanlık yapılarını, kurumsal yönetim ve organizasyon metotlarını ve eğitim sistemlerini incelemiş olmak. Faaliyetler : 2 U luslararası sempozyum 4 Çalışma ziyareti 3

5 PROJENİN ÇIKTILARI 2. Sonuç: Türkiye’de eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlarını daha iyi yansıtmak için, Bakanlık yapısının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir eylem planı (strateji belgesi) oluşturulması. Faaliyetler : SWOT Analizi-Merkez ve Taşra Teşkilat (10 il) Çalışma Grupları Çalışma Konuları 4

6 POLİTİKA KONULARI

7 PROJENİN ÇIKTILARI 3. Sonuç: Kurumsal yönetişim, yerinden yönetimi kapsayan yönetim ve organizasyon, mali kaynakların kullanımı ve izleme & değerlendirme konularına yönelik taslak kanun hazırlamak ve karar verilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığının üst düzey yöneticilerine sunulm uş olması. Faaliyetler : 3797 sayılı kanun için taslak ek düzenlemeler hazırlamak 5

8 PROJENİN ÇIKTILARI 4. Sonuç: Kurumsal yönetişim kapasitesi göz önünde tutularak Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve il düzeyindeki insan kaynakları kapasitesinin arttırılması. Faaliyetler : 1000 Yönetici için 10 ilde düzenlenecek çalıştaylar 6

9 200 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ Lider ve Yöneticilerde Rol Becerilerini Geliştirme İş tatmini, Motivasyon ve Coaching 400 YÖNETİCİ Lider ve Yöneticilikte Sosyal Davranış Eğitimde İstatistikleri Kullanma ve Yorumlama İletişim Yönetimi Yetki ve Sorumluluklar Yönetimi Zaman Yönetimi 400 YÖNETİCİ Kurum Kültürü ve Sosyal Davranış Zaman Yönetimi İletişim Yönetimi İş Analizi, İs Etüdü, İş tanımları

10 PROJENİN ÇIKTILARI 5. Sonuç: Projenin sonuçlarına yönelik ilgili tarafların bilgilendirilmiş olması. Faaliyetler : 1 uluslararası sempozyum 1 ulusal sempozyum Proje süresince 7 bülten ve sürekli güncellenen web sitesi 7

11 SWOT ANALİZİ MERKEZ YÖNETİCİ EĞİTİMİ 1 ÇALIŞMA GRUBU 1 YEREL EĞİTİM HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU 2 MALİ KAYNAĞIN ETKİN KULLANIMI ÇALIŞMA GRUBU 4 İZLEME DEĞERLENDİRME MEKANİZMALARI AÇILIŞ KONFERANSI SWOT ANALİZİ İLLER YÖNETİCİ EĞİTİMİ 2 YÖNETİCİ EĞİTİMİ 3 YEŞİL BELGE TASLAK KANUN ÇALIŞMA KONUSU 1 EĞİTİM ORTAKLARININ ROLLERİ ÇALIŞMA KONUSU 2 TEŞKİLAT BİRİMLERİNİN ROLLERİ İZLEME 1 İZLEME 2 İZLEME 3 İZLEME 4 İZLEME 5 İZLEME 6 İZLEME 7 İZLEME 8 İZLEME 9 İZLEME 10 ULUSLAR ARASI KONFERANS ANKARA ULUSLAR ARASI KONFERANS İSTANBUL ÇALIŞMA ZİYARETİ 1 ÇALIŞMA ZİYARETİ 2 ÇALIŞMA ZİYARETİ 3 ÇALIŞMA ZİYARETİ 4 BÜLTEN 1 BÜLTEN 2 BÜLTEN 3 BÜLTEN 4 BÜLTEN 5 BÜLTEN 6 BÜLTEN 7 ULUSAL KONFERANS ANKARA ULUSLAR ARASI KONFERANS İSTANBUL MEBGEP AKTİVİTELER AKIŞ ŞEMASI WEB SİTESİWEB SİTESİ KOORDİNASYON TOPLANTISI ÇALIŞMA GRUBU 3 İÇ KONTROL VE DENETİM MEKANİZMALARI

12 PROJE YÖNETİM ŞEMASI

13 PROJE YÖNETİM KURULU Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı (Başkan) Projelerden sorumlu MEB Müsteşar Yardımcısı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Personel Genel Müdürü İlköğretim Genel Müdürü Orta Öğretim Genel Müdürü Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü İç Denetim Birimi Başkanı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı DPT temsilcisi Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı temsilcisi YÖK temsilcisi AB Türkiye Delegasyonu temsilcisi (gözlemci) Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcisi (gözlemci)

14 TEŞEKKÜRLER PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI 14


"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009 MEBGEP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları