Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Açık ihale sürecinin COSO ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Açık ihale sürecinin COSO ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Açık ihale sürecinin COSO ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi

2 Sunum Planı Süreç – COSO İlişkisi Sürece ilişkin SWOT Analizi Açık İhale Süreci Açık İhale Süreci Sonuç ve Öneriler Sonuç ve Öneriler Çalışmanın Yöntemi Çalışmanın Yöntemi

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı 3  Sürece ilişkin bilgi toplama (Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu vb. )  Bilgilerin analizi  SWOT (GZFT) analizinin yapılması  COSO ilkeleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi  Risk kaydının yapılması Çalışmanın Yöntemi

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 4 Açık İhale Süreci Alım Türü AdediMiktarı (TL) Hizmet8 12.649.988 Mal Alımları2 194.693 Toplam 1012.844.681  Açık ihale usulü; 4734 sayılı Kanuna göre, bütün isteklilerin teklif verebildiği temel ihale usulüdür. Maliye Bakanlığının Merkez Birimleri 2009 Yılı Açık İhale Verileri

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı İhtiyaç İhale Dokümanı İlan Teklif Dokümanı Teklif Değerlendirme Teklif Değerlendirme Sözleşme Teslim Muayene Kabul Muayene Kabul Ödeme Garanti İhale Hazırlık Süreci İhale Süreci Sözleşme Yönetimi Süreci İdare İstekli Açık İhale Süreci

6 Strateji Geliştirme Başkanlığı İhale sürecinde kurallara uyulmaması ve yolsuzlukların yaşanabilmesi İhale sürecinin uygulanmasında, belirlenmiş kayıtlı bir risk stratejisinin olmaması İç kontrol Eylem Planının etkin bir şekilde uygulanacak olması. Üst yönetimin ihale sürecini sahiplenmiş olması. Güçlü Alanlar Fırsatlar Tehditler Zayıf Alanlar 6 SWOT Analizi

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7 Bilgi ve İletişim Risk Kontrol Ortamı İzleme Değerlendirme Kontrol Faaliyetleri Süreç - COSO İlişkisi

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı 8  Dürüstlük ve etik değerler  Yönetim felsefesi  Personelin yetkinliği  Yetki ve sorumluluklar Kontrol Ortamı

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı 9 Risk stratejisi  Maliye Bakanlığı’nın mevcut durumu Risk kaydı  Puanlama (Etki & Olasılık)  Eylem Planı (Mevcut durum & Yapılacaklar)  Riskin sorumlusu ve zaman çerçevesi  İzleme ve Raporlama – İç Denetim ve SGB -> Risk Komitesi ? Risk Değerlendirme

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı 10  Risk düzeyinin düşürülmesi için kontrol faaliyetleri var mı ?  Kontrol faaliyetleri gözden geçiriliyor mu, izleniyor mu, raporlanıyor mu ?  İstisnai durumlar ve kontrol aksaklıkları ile ilgili neler yapılıyor ? Kontrol Faaliyetleri

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı 11  Bilgi nasıl paylaşılıyor ?  Raporlama nasıl yapılıyor ? Bilgi - İletişim

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı 12  İç denetim etkin midir ?  Risk yönetim sistemleri yeterli şekilde izlenmekte midir ?  Dış denetimin rolü nedir ?  Bu süreç düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte midir? İzleme

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı 13 Risk Maliye Bakanlığı risk stratejileri geliştirmelidir.  Risk komitesi, risk iştahının belirlenmesi, risk kaydı, risklerin etkin bir şekilde izlenmesi Kontrol ortamı  Merkezi ihale biriminin oluşturulması Kontrol faaliyetleri ve izleme  Kontrol faaliyetleri mevcuttur ancak gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi gereken alanlar bulunmaktadır. (Personelin eğitimi çok önemlidir.) Sonuç ve Öneriler

14 Teşekkürler...


"T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Açık ihale sürecinin COSO ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları