Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL AİLE BİRLİĞİ İŞLEMLERİ TEFBİS

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL AİLE BİRLİĞİ İŞLEMLERİ TEFBİS"— Sunum transkripti:

1 OKUL AİLE BİRLİĞİ İŞLEMLERİ TEFBİS
1- 9. Kalkınma planın da yerel katkılar önemli 2- Yeni okullarda yeni yönetim kurulmalıdır. 3- Öğretmenler üye oluyor fakat yönetime giremezler.

2 4- Okul aile birlikleri kantinleri işletirse yazar kasa ve mükellefiyet gereklidir. Çok zorunlu kalmadıkça Okul Aile Birliği kantin işletmemelidir. 5- Okul aile birliği yönetimi oluşunca okuldan ihtiyaç listesi alır ona göre bütçe hazırlar İhtiyaçları karşılamak için çalışma yapar. 6- Okul aile birliği hesapları tek olmalıdır.Önemli. 7- Para bankaya yatırılmadan ve hesapta para olmadan harcama yapılmamalıdır.

3 8- Harcamalar keşif teklif ve usulüne uygun olmalıdır.
9- Her okul için karteks yapılmalıdır.MEM 10- Arz bedeli gecikirse faiziyle alınmalıdır 11- Kira bedelleri aylık üzerinden yapılır 8.5 ay ödenir.

4 12- Harcamalar komisyon marifetiyle olmalıdır.
13- Kantin olmayan yere otomatlar kurulabilir ihale edilmelidir. 14 - Çalışanların belgeleri yıllık yenilenmelidir. 15- Okul Aile Birliğine yapılan yardımlar ve gelirler Eğitim Denetmenlerince denetlenmelidir.

5 16- İl kantin hesabından okullara gönderilen paraların yerinde harcanıp harcanmadığı açısından İl Eğitim Denetmenleri, İl ve İlçe Müdür ve yöneticileri tarafından denetlenmelidir. 17- Okullara yapılan sabit tesislerin tespit edilen ücreti yeni ihale edilen kişi tarafından ödenecektir.Okullarda yeni halı saha yaptırılmayacaktır.

6 18- Yaklaşık maliyet hesaplanırken komisyonda meslek odası temsilcisi mutlaka bulunmalıdır.Kantinci meslek odası yoksa dernek temsilcisi komisyona alınabilir. 19-Sözleşmeler ilk yıl ihale bedeli üzerinden yapılır.5 yıllık sözleşme imzalanır.Her yıl ÜFE oranında zam yapılır.5 yılın sonunda yeni yaklaşık maliyet hesaplanarak ihaleye çıkılır.Eski kantinci ile yeni fiyat üzerinden 5 yıl daha sözleşme yapılabilir.Burada ilan zorunluluğu yoktur.

7 20- Okul Aile Birlikleri sözleşmesi biten işletmeciye sigorta ilişiği olmadığına dair belge almadan teminat iade edilmemelidir. Çalışanların sigorta bilgileri en az ayda bir dosyalanmalıdır. 21- Okul Aile Birliği hesapları sayıştay tarafından denetime girecek.Okullar ve yöneticiler sorumluluklar ölçüsünde konuyu takip etmelidirler.

8 22- Okul dışından öğrencilere paket servis yaptırılmamalıdır
22- Okul dışından öğrencilere paket servis yaptırılmamalıdır.Öğrenciler eğitim öğretim saatlerinde okul dışına çıkarılmamalıdır. 23- Okul Aile Birlikleri salon, açık alan ve halı sahaları günlük, haftalık, aylık kiraya verebilir.Önceden belirlenmiş bu ücretler sözleşmeye bağlanmadan bağış yoluyla gelir kaydedilmelidir. 24- Bakanlık protokolüne bağlı proje ve etkinlikler için salon vb. yerlerden ücret alınmaz.

9 25- 2 kez kirasını ödemeyenin sözleşmesi fesh edilir
25- 2 kez kirasını ödemeyenin sözleşmesi fesh edilir. 26- Sosyal etkinliklerden elde edilen gelirler Okul Aile Birliği hesaplarına aktarılmalıdır. 27- Kermeslerde okula getirilen gıdaların hijyen, obozite ve gıda güvenliği açısından denetlenmesi gereklidir.

10 28- %25 öğrenci azalması ve artmasında muhammen bedel yeniden tespit edilip yeni sözleşme imzalanabilir sistemi nedeniyle teneffüslerin kısalması mücbir sebep değildir.Yeni fiyat tespitini gerektirmez. 29- İbra edilmeyen bütçeler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmelidir. Önemli.

11 TEFBİS (Türkiyede Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi)
Okullarda bütçe dışı yapılan harcamaların belgelendirilemediği. Bu nedenle eğitime harcanan para açısından OECD ülkeleri arasında kişi başına düşen pay oranında son sırada olduğumuz ancak kayıt dışı eğitim harcamalarının sisteme girilmesi önem arz etmektedir.Özel ve resmi okullar TEFBİS sistemi içerisine bilgi girişlerini sağlıklı yapmalıdır.

12 1- 9. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda yerel katkıların arttırılması ve bunun sisteme işlenmesi önemlidir. 2- Sistemden okul ve kurumların bilgi girişleri izlenmelidir. 3- İlkokul-ortaokul birleşik okullarda gelirler öğrenci oranlarına göre harcanmalıdır.

13 4- Okul Aile Birliği harcamaları zamanında ve sağlıklı girilmelidir
4- Okul Aile Birliği harcamaları zamanında ve sağlıklı girilmelidir. 5- Özel okullar ve anaokulları da sisteme giriş yapmalıdır. 6- İlçeler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kantin payları ve bütçe dışı harcamalarıyla ilgili sisteme bilgi girişi yapmalıdır.

14 7- Okullar İl kantin hesabından yapılan yardımları gelir olarak sisteme girecekler. 8-Özel idareler maliyeye harcamalarla ilgili bilgi girişi yapmalıdır. 9- Belediyelerin okullara yaptığı harcamalar sisteme girilmelidir.Belediye faturalandıramıyorsa bir tutanakla yapılan işin bedeli tespit edilip sisteme girilmelidir.

15 10- Anaokullarının öz bakım harcamaları sağlıklı girilmelidir
10- Anaokullarının öz bakım harcamaları sağlıklı girilmelidir. 11- AB ve hibe projelerinden okullara yapılan harcamalar sisteme mutlaka girilmelidir. 12- Yerel projelerden elde edilen gelirlerden okullara harcananlar sisteme girilmelidir.(251 Bin Dev Öğrenci, Kardeş Okul Kardeş Kurum gibi.)


"OKUL AİLE BİRLİĞİ İŞLEMLERİ TEFBİS" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları