Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN GEÇERLİ SATINALMA SÜREÇLERİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN GEÇERLİ SATINALMA SÜREÇLERİ 1."— Sunum transkripti:

1 KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN GEÇERLİ SATINALMA SÜREÇLERİ 1

2  Ayrım gözetmeme,  Adil rekabet,  Yeterli şartnamelerin hazırlanması,  Etkin duyuru,  Yeterli süre tanınması,  Uygun objektif kriterlerin kullanımı,  Kayıtların tutulması (5 yıl süreyle muhafaza edilecek) TEMEL SATIN ALMA KURALLARI 2

3  Doğrudan Temin Usulü: Yaklaşık maliyeti 20.000 TL’den düşük olan her türlü alımlar için  Pazarlık Usulü: Yaklaşık maliyeti 20.001 - 150.000 TL arasında olan alımlar için,  Açık İhale Usulü: Yaklaşık maliyeti 150.001 TL’den büyük olan alımlar için, KAMU İHALE MEVZUATINA TABİ OLMAYAN YARARLANICILAR İÇİN SATIN ALMA USULLERİ 3

4  Suni bölme olmamalı  İhale usulü değiştirilemez  Satın alma rehberinde belirtilmemişse, KİK kullanılabilir.  Hizmet alımlarında kalite ve fiyat  Mal ve yapım işlerinde fiyat  Olası gecikmeler  İyi planlanmalı  Uygulanacak ihale türünü belirlemek için fiyat araştırması yapılır.  Rekabeti engelleyici ve şeffaf olmayan ihaleler geçersiz sayılır.  Aynı tedarikçiden birden fazla satın alma. Genel Esaslar 4

5  Yararlanıcının yaklaşık maliyeti 20.000 (Yirmibin) TL’yi aşmayan her türlü mal-hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili ihtiyaçların karşılandığı satın alma usulüdür.  İlan etme, değerlendirme komitesi oluşturma ve teminat alma zorunluluğu yoktur.  Piyasa araştırması yapılır.  3 teklif toplanır.(Görüşme tutanağı, internet çıktısı vb)(fiyat, teklif sahibi ve tarih)  Sözleşme zorunluğu yok.  Mal/Hizmet alımlarında ücret sonra ödenir.  Yapım işlerinde hak ediş esasına göre yapılır. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ (Genel Esaslar) 5

6  20.001-150.000 TL arası alımlarda uygulanır.  Yaklaşık maliyeti 150.000 (Yüzellibin) TL’yi aşmayan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri pazarlık usulü ile yapılabilir.  Bu usulde yapılacak ihalelerde ilan zorunluluğu yoktur. Ancak, ilan yapılması durumunda, ilânların ihale tarihinden en az on gün önce yayınlanması gerekir. PAZARLIK USULÜ 6

7 1. Aşama: İhtiyaçların belirlenmesi / Teknik Şartnamenin (İş Tanımı) ve İhale Dosyasının hazırlanması, Değerlendirme Komitesinin oluşturulması 2. Aşama: Değerlendirme Komitesi tarafından en az beş adaydan oluşan kısa liste oluşturulur. 3. Aşama: İhtiyaçları en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine, her bir istekli ile görüşme yapılması 4. Aşama: Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine, teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içeren tekliflerinin alınması 5. Aşama: Tekliflerin değerlendirilmesi, şartname ile karşılaştırılması, uygunluğunun denetlenmesi 6. Aşama: Verilen teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılması, son indirimli fiyat tekliflerinin yazılı ve kapalı olarak alınması 7. Aşama: Son fiyat tekliflerinin açılması ve en uygun teklif veren istekliye ihalenin verilmesi 8. Aşama: Sözleşmenin imzalanması ve uygulanması PAZARLIK USULÜ 7

8  Yaklaşık maliyeti 150.000 TL’den büyük olan alımlar, açık ihale usulü ile gerçekleştirilir,  İhale ilan yoluyla herkese duyurulur,  İhale duyurusunda belirtilen şartlara haiz bütün isteklilerin teklif verebilir,  İhale ilânları, mal ve hizmet alımlarında ihale açılış tarihinden en az yirmi gün önce yayınlanmalıdır,  İhaleye teklif edilen bedel üzerinde istekliyle pazarlık yapılamaz. AÇIK İHALE USULÜ 8

9 1. Aşama: İhtiyaçların belirlenmesi / Teknik Şartnamenin (İş Tanımı) ve İhale Dosyasının hazırlanması, Değerlendirme Komitesinin oluşturulması 2. Aşama: İhale duyurusunun yerel ve/veya ulusal basında, yararlanıcının ve Ajans’ın internet sayfasında duyurulması 3. Aşama: Tekliflerin yazılı olarak alınması 4. Aşama:Tekliflerin değerlendirilmesi 5. Aşama: İhalenin verilmesi / seçilmeyenlerin bilgilendirilmesi 6. Aşama: Sözleşmenin uygulanması AÇIK İHALE USULÜ 9

10 10 İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI A-ZARFI TEKNİK TEKLİF TEKNİK TEKLİF VE DİĞER BELGELER + HEPSİNİN BİR KOPYASI B-ZARFI MALİ TEKLİF VE KOPYASI ANA ZARF İSTEKLİNİN ADI VE ADRESİ İŞİN ADI İHALE MAKAMININ ADI VE ADRESİ

11 GÖRÜNÜRLÜK TEKNİK ŞARTNAMENİN ÖNEMİ GERİYE DÖNÜK İHALE YAPILAMAMASI STANDART BELGELER SÜRECİN İPTALİ SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ İHALE SÜRECİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 11

12 12 İHALE SÜRECİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR BÜTÇE KALEMLERİ İLE UYUM TEKLİFLER KDV HARİÇ VERİLMELİ FATURAYI İSTEKLİ KESMELİ YABANCI PARA CİNSİNDEN TEKLİFLER TEMİNAT BELGELERİN ASILLARI VERİLMELİ ORTAK VEYA İŞTİRAKTEN SATIN ALMA YAPILAMAZ

13 İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres :Yeni Yalova Yolu 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/BURSA TÜRKİYE Telefon : +90 224 211 13 27 Faks : +90 224 211 13 29 E-Posta : idb@bebka.org.tr Web : www.bebka.org.tr 13


"KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN GEÇERLİ SATINALMA SÜREÇLERİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları