Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı
Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (TEFBİS) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

2 KURUMLARIN KULLANDIKLARI MODÜLLER
İlkokul ve Ortaokullar : Okullar Modülü, Okul Aile Birliği Modülü ve Okul Öncesi Modülü Genel/Anadolu Liseler: ( Güz .San . Lisesi. , Spor Lisesi.) Okullar Modülü, Okul Aile Birliği Modülü Meslek Liseleri/Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: Okullar Modülü, Okul Aile Birliği Modülü , Okul Öncesi Modülü, DÖSE Modülü Özel Eğtm Uyg.Mrk/İş Okulları /R.A.M/Bilim Sanat Merkezleri: Okullar Modülü, Okul Aile Birliği Modülü YİBO :Okullar Modülü, Okul Aile Birliği Modülü, Pansiyon Modülü Halk Eğitim Merkezleri: Okullar Modülü, Okul Aile Birliği Modülü Öğretmenevleri hariç bütün kurumlarımız TEFBİS verilerini sisteme girmekle yükümlüdürler.

3 TEFBİS Sistemi web taraycılarının şu an ki en son güncel sürümlerinde (İnternet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox) sorunsuz, güvenli ve hızlı bir şekilde çalıştırılabilmektedir.

4

5

6

7

8

9 KURUMSAL KULLANICI Kurumsal Kullanıcı (90000XXXXXX) ile sisteme kesinlikle Veri Girişi yapılmaması gerekmektedir. Kurumsal Kullanıcı ile TEFBİS sistemine giriş yapılarak, Okullar Modülünde; TC Kimlik Numarası ile kullanıcı tanımlanmalı ve bu kullanıcı ile veri girişi gerçekleştirilmelidir.

10 OKULLAR MODÜLÜ Okullar Modülümüz bize, OAB Modülü veri girişi ve Okul Öncesi Modülü veri girişi hesaplarının toplamını verir. Okulların dahil olduğu yurt dışı projelerinde, (Avrupa Bankası, Dünya Bankası v.b.) proje ödeneği/bedeli ve yapılan gider harcamaları (Yurt dışı Fon Geliri-Yurt dışı Fon Gideri Menüsüne), Okulların dahil olduğu yurt içi projelerinde proje ödeneği/bedeli ve yapılan gider harcamaları (Yurt İçi Fon Geliri-Yurt İçi Fon Gideri Menüsüne) kayıt olarak işlenecektir.

11 OKULLAR MODÜLÜ Bunun dışında Okullar Modülüne veri girişi yapılmaması gerekmektedir. Hesap verebilirlik açısından bu tür projelerden elde edilen gelirin banka hesabının da ayrı olmasında fayda vardır.

12 OKULLAR MODÜLÜNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

13 ÖNCEDEN BAŞKA KURUMDA TANIMLI KULLANICI
T.C kimlik numarasını sisteme kullanıcı olarak ekleyeceğimiz kişi; (Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Öğretmen, OAB Başkanı ) Daha önceki görev yaptığı okulundaki kayıtlı olduğu bilgilerini sildirmesi gerekmektedir. Yeni kurumuna bundan sonra kullanıcı olarak eklenebilir.

14 KANTİN KİRA GELİRİ İhaleli Kantini bulunan okullarımız kantin kira gelirinin tamamını sisteme gelir olarak Gelir İşlemleri/Kira Geliri/Kantin Kira Geliri sekmesinden girdikten sonra, aktarım giderlerini % 3 HAZİNE PAYI %10’ luk İLÇE MiLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAYI %10’ luk İL MiLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAYI’ nı Sisteme ayrı ayrı girmelidirler. 

15 %3 Hazine Payı sekmesine gelerek,
          Gider İşlemleri/Kurumlara Yapılan Aktarım ve Ödemeler/Diğer Kurumlara Aktarımlar sekmesine gelerek,   Detay Kayıt Ekle sekmesine basılarak Hazine Pay Aktarımı seçilmelidir.         Hazine / İl Özel İdare Payi %3 seçilerek kişi/kurum ekle sekmesine basılmalıdır. Bu sekmeye basıldıktan sonra aşağıdaki seviyeler takip edilmelidir.                          Seviye 1:    Maliye bakanlığı                          Seviye 2:    Müsteşarlık                          Seviye 3:    Milli Emlak Genel Müdürlüğü (Merkez)                          Seviye 4:    Milli Emlak Genel Müdürlüğü (Taşra)

16 %10’ luk İL ve İLÇE MiLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAYI
          Gider İşlemleri/Kurumlara Yapılan Aktarım ve Ödemeler/Milli Eğitim Müdürlükleri Aktarım sekmesine gelerek,   Detay Kayıt Ekle sekmesine basılarak; İl MEM Transferi / İlçe MEM Transferi seçilmelidir.         İl MEM Kesintisi %10 / İlçe MEM Kesintisi seçilerek kişi/kurum ekle sekmesine basılmalıdır. Bu sekmeye basıldıktan sonra ilgili kurum seçilmelidir.

17 %10’ luk İL ve İLÇE MiLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAYI
%10 İl MEM Kesintisi ve %10 İlçe MEM Kesintisi miktarı ilgili banka hesabına yatırılırken; YATIRAN OKULUN ADI Açıklama Kısmında belirtilmediğinde; İL ve İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TEFBİS Kayıtlarını işlerken sorun oluşmaktadır.

18 SİLME ve DÜZELTME İŞLEMLERİ
Kurumların TEFBİS’e veri girişi yaparken yaptığı hatalı kayıt/lar (Gelir-Gider işlemi) 5 gün içerisinde kurum yetkilisi/kullanıcı tarafından silinip düzeltilebilir. 5 gün geçtikten sonra fark edilen silinmesi veya düzletilmesi gereken işlemler için ilgili modülün Düzenleme menüsünden Gelir veya Gider ikonları seçilerek düzenlenecek kaydı sisteme bildirdikten sonra İlçelerde ilçe koordinatörü , illerde ise il koordinatörü tarafından hatalı kaydın silinmesi/düzeltilmesini resmi yazı ile talep edilecektir. Düzeltilmesi gereken hatalı kayıtların sistemde 400 günü aşan talepleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi yazıları ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca düzenlenecek /silinecektir.

19 TAHMİNİ BÜTÇE Tahmini Bütçe veri girişi yapabilmek için kurumlara verilen tarih aralığında ve zamanında yapılan veri girişleri yapmaları gerekir. Kurumlar belirtilen tarih aralığında veri girişleri yapmadıkları taktirde sistem veri girişine müsaade etmez. Bakanlığımıza bağlı tüm resmi kurumlarımızın (Öğretmenevleri Hariç) Okul Aile Birliği Modülleri için Yılı Tahmini Bütçe Veri Girişleri; tarihleri arasında yapılacaktır.  Belirtilen tarihler arasında Tahmini Bütçe veri girişi yapmayan kurumlar için ayrıca süre uzatılması yapılmayacaktır.

20 DEVREDEN BAKİYE Sisteme ilk girişteki 2010 yılından DEVREDEN BAKİYE sisteme bir kez girilecek bir daha müdahale edilmeyecek. Yani her yıl gelir ve gider arasındaki fark buraya girilmeyecektir. Okullarda tutulan işletme defterlerindeki gelir ve gider arasındaki fark ile TEFBİS sistemindeki fark denk/eşit olması gerekir. Farklılık olduğu takdirde; Banka Cüzdanı + Bankadan alınacak (gelir-gider hesap özeti) + İşletme Hesabı defteriniz + Tefbis sistemindeki gelir ve gider işlemlerinizin hepsinin kontrol edilmesi gerekir.

21 VERİ GİRİŞ SÜRESİ yıllarına ait girilmemiş evrakları sisteme girebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken husus evrakların tarihlerini sisteme işlerken dikkat edilmelidir. Gelir ve Gider işlenirken ödeme tarihleri mutlaka evrak tarihi yılı içinde olmalıdır.

22 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Tefbis sistemine veri girişi (gelir-gider) yaparken mutlaka evrak numalaraları ile sisteme işlenmelidir. Okullarımıza il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden okulların hesabına aktarılan paralar Okul Aile Birliği Modülüne AKTARIM GELİRİ adı altında sisteme gelir olarak kaydedilecek . Kurumlarımız elde ettikleri gelirleri sisteme girmek zorundadırlar. (İl ve ilçe mem, okulllarımız kullandıkları modüllere veri girişi yapacaklar.) Bağış gelirleri öğrenci adına girilmeli isimsiz bağış girişi yapılmamalıdır.

23 TEFBİSTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Kurumsal Kullanıcı adı ile sisteme veri girişi yapılmayacak. Kaynak tipi hatası , Bağış işlemleri sisteme kaydedilirken kaynak tipini doğru şekilde seçmeli ve T.C. Numarası doğru şekilde girilmeli. Okul yöneticilerimiz sisteme gelir kaydederken kendi T.C. Numaraları ile bağışçı olarak veri girişi yapmamaları gerekmektedir. Faaliyet kodları veya şeklinde olmalıdır.

24 OKUL ÖNCESİ MODÜLÜ Okul Öncesi Modülünde, okullarımız öz bakım ücret gelir kaydı gerçekleştirirken okulunda kayıtlı öğrencilerinden elde edilen geliri toplu olarak giremezler. Okullarımız öz bakım ücret gelirlerini okullarına kayıtlı öğrencilerin T.C Numarası ile sisteme tek tek giriş yapmak zorundadırlar. Bağımsız Anaokullarında elde edilen gelirlerden okul öncesinde elde edilen aidatlar Okul Öncesi Modülüne gelir olarak kaydedilecek. Veli bağışı söz konusu ise bu gelir Okul Aile Birliği modülüne gelir olarak kayıt edilecektir.

25 HALK EĞİTİM MERKEZLERİ
OKUL AİLE BİRLİĞİ MODÜLÜNDE; Gelir İşlemleri/ Diğer Gelirler sekmesinde Halk Eğitim Merkezlerinin görevleri arasında olan Açık öğretim iş ve işlemlerinden elde edilen gelirleri Halk Eğitim Merkezleri Okul Aile Birliği Modülüne bir öğrenci T.C. Numarası ile topluca giriş yapabilirler. Sınav ücretlerinden elde edilen gelirler öğrencilerin T.C Numarası ve adı ile ayrı ayrı sisteme gelir olarak kaydedeceklerdir.

26 DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MODÜLÜ

27 TEFBİS DENETİMİ Her türlü gelir-gider (harcama) ile ayni ve nakdi bağışların TEFBİS projesindeki modüllere girilip girilmediği hususu Maarif Müfettişleri’ nin denetimine tabi bulunmaktadır.

28 TEŞEKKÜRLER 2014


"Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları