Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHALE İŞLEM DOSYASI DİZİNİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHALE İŞLEM DOSYASI DİZİNİ"— Sunum transkripti:

1 İHALE İŞLEM DOSYASI DİZİNİ
Hazırlayan Alper KILIÇASLAN Daire Başkanı

2 1-ONAY SÜRECİ A.Makam Onayı
B.Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli ve Dayanakları C.İhale Komisyon Üyeleri Onayı D.İhale Dokümanları E.İhale Kayıt Formu F.Şartname Bedel Tutanağı G.Gerekmesi Halinde ÇED Raporu ve Kamulaştırma Belgesi

3 2-İLAN SÜRECİ A.İhale İlan Metni B.İlanın Yapıldığına Dair Tutanak
C.İhale Komisyon Üyelerine Tebliğ Formu D.İhale Dokümanı Alanlara İlişkin Belgeler

4 3-İHALE TEKLİF ZARFLARININ DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ
A.İhale Teklif Zarflarının İhale Kom.Tes.Tutanağı B.İhale Belge Kontrol Tutanağı C.İsteklilerin Teklif Ettiği Fiyatlar D.Komisyonca Tutulan Diğer Tutanaklar

5 3-A) AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI
Aşırı Düşük Teklife İlişkin Komisyon Tutanağı Aşırı Düşük Teklife İlişkin İsteklilere Tebliğ Yazıları Aşırı Düşük Teklife İlişkin İsteklilerin Sunmuş Olduğu Belgelerin Değerlendirilmesine İlişkin Belgeler

6 3-B) İhale Komisyonu Kararı ve İsteklinin Yasaklılık Teyidi (%51’den Fazla Hisseye Sahip Olanlar Dahil)

7 4- KESİNLEŞEN İHALE KARARININ İSTEKLİLERE BİLDİRİLMESİ
A.İsteklilere Kesinleşen İhale Kararının Bildirim Yazıları

8 5-İTİRAZ SÜRECİ A.İsteklinin İtiraz Dilekçesi
İstekliler Tarafından İhale Kararına İtiraz Edilmesi Halinde İtiraza İlişkin İdarece Yapılan İşlemler, İtiraz Yok İse Buna İlişkin İdare Tarafından Tutulan Tutanak A.İsteklinin İtiraz Dilekçesi B.İdarenin İtiraza İlişkin Almış olduğu Onay C.Alınan Onayın Şikayetçiye Tebliği D.İtiraz Hakkında KİK’in Kararı

9 A.Strateji Geliştirme Daire Bşk’na.Vize Yazısı
6-İHALE İŞLEMLERİNİN VE SÖZLEŞME TASARISININ ÖN MALİ KONTROL İNCELEMESİNİN YAPILMA (VİZE EDİLME) SÜRECİ A.Strateji Geliştirme Daire Bşk’na.Vize Yazısı B.Strateji Gel.D.Bşk.’nın Vizesi C.Sözleşme Tasarısı D.İhale Kararından Doğan Damga Vergisi E.Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Geçici Teminatına Ait Alındı Belgesi F.İhaleye Katılan Bütün İsteklilere Ait Teklif Mektupları

10 7-SÖZLEŞMEYE DAVET A.İstekliyi Sözleşmeye Davet Yazısı
B.İhale Sonuç İlanı C.İhale Sonuç Formu D.İhale Dokümanları

11 8-SÖZLEŞME İMZALANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
A.Taahhüt Edilen Belgeler B.Sözleşmeden Doğan Damga Vergisi Dekontu C.KİK Payı Dekontu D.Kesin Teminat Alındı Makbuzu

12 9-SÖZLEŞME Sözleşme ve Ekleri

13 10- İhale Üzerine Yapılan İsteklinin, Şartname Hükümleri Gereğince İhale Komisyonuna İbraz Ettiği Belgelerin Tamamı


"İHALE İŞLEM DOSYASI DİZİNİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları