Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEMEK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA YAPILAN YOLSUZLUK. Kamu Kurumlarında Öğle Yemeği Hizmetinin Temini  Mevzuata göre kamu kurumları, personelin öğle yemeği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEMEK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA YAPILAN YOLSUZLUK. Kamu Kurumlarında Öğle Yemeği Hizmetinin Temini  Mevzuata göre kamu kurumları, personelin öğle yemeği."— Sunum transkripti:

1 YEMEK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA YAPILAN YOLSUZLUK

2 Kamu Kurumlarında Öğle Yemeği Hizmetinin Temini  Mevzuata göre kamu kurumları, personelin öğle yemeği ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir.  Bu görev ise kurum tarafından yemek hizmetinin doğrudan temini şeklinde veya ihale edilmek suretiyle yüklenici aracılığıyla yerine getirilmektedir.  Hizmetin finansmanı için kurum bütçesine belirli ödenekler konulmaktadır.  Bu hizmetten faydalanan personelden de Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tutarlarda ücretler tahsil edilmektedir.

3 X Bakanlığı’nda Yolsuzluk  Kurum personeline verilen öğle yemeği hizmetinde sahte belgelere istinaden ödemeler yapıldığı yönünde şikayet yapılmıştır.  Şikayetin kurum tarafından incelenmesi neticesinde yemek hizmetlerinin organizasyonunda görevli kurum personeli ile yüklenicinin anlaşarak yolsuzluk yaptıkları ve kurumu zarara uğrattıkları anlaşılmıştır.

4 Olayın Detayları  2010 yılında ihaleyi Elibol Yemek Hizmetleri Şirketi kazanmıştır.  Yükleniciye ödemeler aylık periyotlar halinde yapılmıştır.  Personelden görev unvanlarına göre farklılaştırılmış ücretler tahsil edilmiştir.

5 İzlenen Prosedür (1)  Personelden yemek karşılığı, belirlenen tutarda para tahsil edilmesi, karşılığında yazar kasa fişi verilmesi,  Gün sonlarında yazarkasadan döküm alınması ve elde edilen hasılatın bankaya yatırılması,  Sorumlu birim (İMİD) tarafından gönderilen tutanaklara istinaden aylık dönemler halinde yemek hizmetinden faydalanan personel sayısının belirlenmesi,

6 İzlenen prosedür (2)  Bu süreçten sorumlu birim (İMİD) tarafından düzenlenen belgelerin, yüklenici şirkete ödeme yapılması için kurum muhasebe birimine gönderilmesi,  Muhasebe biriminin ödenecek tutarı yüklenici firmanın banka hesabına aktarması. Sözleşmede belirlenen yemek bedeli ile personel sayısının çarpımı,  Bulunan tutarın yüklenici Şirkete bildirilmesi ve bu tutarda fatura düzenlenmesinin sağlanmasıdır.

7 İnceleme Sonuçları  Şikayet üzerine yapılan incelemede, yüklenici firmanın yazarkasada fiş kesmekle görevli personel ile anlaştığı,  Personel yemek yemiş gibi fazladan fiş kesildiği, fazladan kesilen bu fişlerin karşılığının yüklenici firma tarafından ödendiği,  Böylece yemek yiyen kişi sayısının fazla gösterildiği ve yükleniciye muhasebe birimi tarafından fazladan ödemeler yapıldığı tespit edilmiştir,  Ayrıca, yüklenici firmaya yapılan ödemelerin Mayıs ayından itibaren sıçramalar gösterdiği, bazı dönemlerde yemek yiyen sayısının personel sayısından bile fazla olduğu görülmüştür.

8 Usulsüzlüğün Nedenleri (1)  Kurum üç farklı bölgede faaliyet göstermekte ve yemek hizmetine ilişkin işlemler manüel olarak yürütülmesi,  Görevler ayrılığının uygulanmaması,  Faaliyetin yürütülmesi sırasında ortaya çıkacak riskler tespit edilmemiştir.

9 Usulsüzlüğün nedenleri (2)  Yemek hizmetlerinin yürütülmesi, muhasebesi ve bu hizmetlerin yürütülmesinde ortaya çıkan sorunlara ilişkin herhangi bir raporlama sistemi öngörülmemiş,  İşlemler üzerinde kontroller gün sonunda düzenlenen belgelerle sınırlı olarak yapılmış,  Sabıka kaydı olan bazı kişilerin kilit/hassas görevlerde istihdam edildiği anlaşılmıştır.

10 TESPİT EDİLEN BU USULSÜZLÜKLER SONUCUNDA NE GİBİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

11 Yeni Sistem (1) Yemek hizmetinde akıllı kartların kullanımına karar verilmiştir. Bu sistem şu şekilde çalışmaktadır:  Akıllı kartlara kontör yüklemesi için kurumun üç farklı bölgesine kontör makineleri kurulmuş, makinelerdeki paraların toplanması için en az 2 personel görevlendirilmiştir.  Yemekhane önlerinde turnike sistemi kurulmuştur. Yemek hizmetinden faydalanmak isteyen personel, akıllı kartları bu turnikelerde okutarak yemekhaneye giriş yapabilmektedir.

12 Yeni Sistem (2)  Bir kişinin akıllı kartı aynı gün içinde ikinci kez okutması durumunda düşülecek kontör bedeli, 2 kontörden fazla olacaktır.  Kontör dolum merkezlerinde gün sonlarında tahsil edilen paralar bankaya yatırılmakta ve banka ekstreleri yemek hizmetinden sorumlu kurum birimine gönderilmektedir.  İlgili birim tarafından sistem üzerinden günlük rapor alınmakta ve kontör dolum merkezlerinden gönderilen banka ekstreleri ile bankadan gelen ekstrelerle karşılaştırmaktadır.

13 Yeni sistem (3)  İlgili birim (İMİD) rapor ve turnikelerden alınan ekstrelere istinaden aylık dönemler halinde hakediş raporları hazırlar,  Yüklenici de, hakediş raporlarında gösterilen tutarlar üzerinden fatura düzenlemektedir.  Kurum muhasebe birimi, düzenlenen fatura üzerinden ilgili firmaya yemek bedellerini ödemektedir.  Kurum üst yöneticisi ile yardımcılarına ve süreçten sorumlu birim yöneticisine şifreler verilerek sistemi takip edebilme olanağı sağlanmıştır.  Kilit/Hassas görevlerde istihdam edilecek personel için yeni bir kontrol geliştirilmiştir.

14  Yeni sistemin faydaları neler olabilir?  Yeni sistemin zayıf noktaları neler olabilir?

15


"YEMEK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA YAPILAN YOLSUZLUK. Kamu Kurumlarında Öğle Yemeği Hizmetinin Temini  Mevzuata göre kamu kurumları, personelin öğle yemeği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları