Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ"— Sunum transkripti:

1 İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

2 TÜRKLERİN İSLAMA GİRİŞİ
Türkler, 751 yılındaki Talas Savaşı'nda o dönemde en büyük düşmanları olan Çinlilere karşı Arapların yanında yer almıştır. Bunun sonucunda, Araplar'ın dinini daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır.

3 O dönemde TÜrkler'in dini inancıyla İslam inancı arasında bazı benzerlikler vardı.Bu da Türklerin islama geçmesini olaylaştırdı. Bu benzerlikler; -İkisinde de tek Tanrı inancı olması -İkisinde de cennet-cehennem inancı olması -İkisinde de aile değerleri ön plandayken, hırsızlık-yalancılık-zulüm yasaktır.. -"Cihat" ve "fetih" anlayışının benzerliği Balbal Taşları

4 Türkler İslam'a geçince bu dine katkıları olmuştur
Türkler İslam'a geçince bu dine katkıları olmuştur.. Bunlardan bazılar; -Yapılan fetihler sonrasında islam dini daha geniş bir alana yayıldı.. -İslam dininin ve islam dünyasının koruyuculu -İslami eserlerle islamın gelişmesine katkı sağladılar

5 Bazı TÜrk devletleri müslümanlığı diğerlerinden önce tercih etmiştir
Bazı TÜrk devletleri müslümanlığı diğerlerinden önce tercih etmiştir.. Bu Türk Devletleri; -Ihşidiler -Gazneliler -Selçuklular -Tolunoğulları -Karahanlılar

6 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ
IHŞİDİLER -Fergama Bölgesi beyi " TOĞAÇ" Mısırda bu devleti kurdu -Suriye ve Hicaz'ı ele geçirdiler -Toğaç'ın oğulları döneminde iç karışıklık başladı -Fatımiler bu devlete son verdi

7 GAZNELİLER -İSmini kurulduğu yer olan Gazneden alır -Alp Tigin kurmuştur -Kurulduğu ilk dönemde "Samanoğulları"na bağlıydılar, o devlet yıkılınca bağımsız oldular -En parlak dönemleri "Gazneli Mahmut" dönemidir -Gazneli Mahmut Hindistana islamın yayılmasını sağlamıştır -Gazneli Mahmutun oğlu Sultan Mesut Selçuklular üzerine sefere çıktı.İki ordu "Dandanakan"da karşılaştı ve savaşı Selçuklular kazandı.Sultan Mesut Hindistana çekildi. -Sultan Mesuttan sonrakiler devletin bütünlüğünü koruyamadı

8 SELÇUKLU DEVLETİ -Dukak Bey ve Oğuz Yabgusunun arası açıldı, Oğuz Beylerinin araya girmesi sonucu barıştılar.Dukak Bey ölünce yerine Selçuk Bey geçti -Selçuk Bey Yabgudan çekindiği için "Cend" şehrine geldi ve islamiyeti kabul etti

9 -Karahanlı-Samanoğlu çatışmasında Samanoğulları'na yardım etti -Samanoğulları bu yardıma karşılık Semerkand ve Buharayı verdiler -Selçuk Bey ölünce "Aslan Bey" başa geçti -Selçuklular Gazneliler tarafından büyük tehtid haline gelince Gazneli Mahmut Aslan Bey'i Gazneye çağırıp hapsettirdi.

10 Tuğrul ve Çağrı Bey Dönemi -Tuğrul Bey Dandanakan Savaşında Gaznelilere karşı başarılı olunca Sultan unvanı ile devletin başına geldi -Tuğrul Bey önce devlet düzenini kurdu.Sonra seferlere başladı. -Rey alındı ve başkent yapıldı -İran'ı tamamen fethedildi -Anadoluya akınlar düzenlendi ÇAĞRI BEY TUĞRUL BEY

11 Alparslan Dönemi -Alparslan Kafkaslar üzerine ve Anadoluya bazı seferler düzenledi -Bizanslılar Anadoluya geldi ve Selçuklularla "Malazgirt"te karşılaştı -Savaşı Selçuklular kazanın; +Anadolunun kapıları Türklere açıldı SULTAN ALPARSLAN

12 Melikşah Dönemi -Selçukluların en parlak dönemi Melikşah Dönemidir -Devleti; +Doğuda Seyhun +Batıda Marmara-Ege +Kuzeyde Kafkaslar +GÜneyde Mısıra kadar genişletti MELİKŞAH

13 -Melikşah ilk olarak "Toharistan"a sefer düzenledi -Gazneliler Melikşahtan barış istedi -Karahanlıları yendi -Doğuda güvenliği sağlayıp Kuzeye yöneldi -Batıdaki Türkmenler itaaat altına alındı Melikşah Döneminde Selçuklular

14 Sultan Sancar -Melikşahtan sonra oluşan taht kavgaları Sultan Sancar'ın tahta geçmesiyle sona erdi. -Gaznelileri yendi, Gurlular hakimiyet alrına alındı -Oğuz isyanında Sancar esir düştü, kurtulduktan bir süre sonra öldü Sultan Sancar Türbesi

15 SELÇUKLULARIN YIKILIŞ SEBEBİ -Katvandaki aüır yenilgi -Haçlıların düzenledikleri seferler -Sultan Sancar'ın esir düşmesi -Taht kavgaları sonucunda devletin zayıflaması -Hanedanın itaati alkdındaki beylerin bağımsızlık kurmaları

16 TOĞUNOĞULLARI -Mısıra vali olarak atanan "Tolunoğlu Ahmet" burada bağımsızlık ilan etti -Filistin, Kuzey Irak'a kadar fetihler oldu Toğunoğlu Ahmet'in oğullarının çatışmasndan yararlanan Abbasiler bu devlete son verdi

17 KARAHANLILAR -Çiğil, Yağma ve Karluk TÜrkleri birleşip Karahanlılar'ı kurdu -Doğu-Batı olmak üzere iki farklı teşkilat halinde yönetiliyorlardı -Batıda Saltuk Buğra Han devlet kurulduktan 120 yıl sonra islama geçti -Buğra Han'ın oğlu devletin Doğu kanadını ortadan kaldırdı

18 -Devlet tekrar Doğu-Batı olarak ikiye ayrıldı -Doğudakiler Karahitaylılar tarafından ortadan kaldırıldı -Batıdakilere Harzemşahlar son verdi

19 Ayrıca Karahanlılar; -Türk islam sentezini gerçekleştirdi -Türkçeye verdikleri önem çok büyük oldu.Bütün resmi yazışmalar Türkçe yapıldı.İslama geçmelerine rağmen TÜrkçeden ayrılmadılar. -O dönemden "Kutadgu Bilig" ve "Divan-ı Lügat-it Türk" gibi iki önemli eser günümüze geldi


"İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları