Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMI"— Sunum transkripti:

1 OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMI

2 OKUL EĞİTİM AİLE ÇOCUK

3 Aİle katIlImI nedİr?

4 Aile katılımı, okul yönetimi ve öğretmenlerin aileleri ; çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilendirmesi, çocuğun gelişim ve eğitiminde aktif rol oynamaları için anne babaları eğitmesi ve yönlendirmesi, ailelere duygusal destekte bulunması anne baba ve öğretmen arasında çocuk hakkında karşılıklı bilgi alışverişinin sağlaması ve işbirliği yapılmasıdır.

5

6 Aile katılımı, anne babanın okuldaki çalışmaların farkında olması, bu çalışmalara dâhil olması, eğitimde anne baba katılımı ile çocukların başarısı arasındaki ilişkiyi anlaması çocuğun gelişimi ve eğitimi hakkında sürekli olarak eğitimcilerle iletişim kurmasıdır.

7

8 Aile katılımı, aileler okulların düzenledikleri etkinliklere (veli toplantısı, anne baba eğitim toplantıları, konferanslar gibi) aktif olarak katıldıklarında çocuklarına başkaları tarafından gözlenebilir şekilde yardım ettiklerinde(sınıfta bir kitap okuma, bir proje çalışmasında çocuklara yardımcı olma veya kendi hobi veya ilgilerini çocuklarla paylaşma gibi) oluşmaktadır.

9

10 AİLE KATILIMININ YARARLARI?

11 Çocuk için yararları aile katılımının, küçük çocukların gelişimleri okula hazır bulunuşlukları bilişsel, dil ve akademik başarıları Sosyal becerileri üzerinde önemli yararları bulunmaktadır.

12

13 Aile için yararları Anne babanın okula ve öğretmene olan güvenleri artabilir çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını görebilirler çocuklarının eğitimini desteklemek için yeni beceri ve bilgiler kazanabilirler çocuklarının eğitimlerinde kendi rollerinin önemini anlayabilirler kendi yetenek, ilgi ve becerilerinin farkına varabilir ve bu becerileri geliştirebilirler

14

15 okul kurallarını ve okul politikalarını daha iyi öğrenebilir
aile katılım programları ile bir araya gelen anne babalar arasında iletişim ve destek artabilir Çocuk ve anne baba arasında etkileşim ve iletişimi artabilir Anne babalık rollerinde pozitif değişimler olabilir. Ailenin sınıfta ve evde çocuğunun eğitimini desteklemesi, çocuğunu daha yakından tanımasını, ilgi ve gereksinimlerini daha doğru ve gerçekçi değerlendirmesini sağlayabilir.

16 Öğretmen için yararları
Öğretmenler çocuğun eğitimine ailenin katıldığı durumlarda aileden çocuk hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirler. Anne babaları da daha yakından tanıyabilir, sınıf ve okul için gerekli durumlarda anne babalardan daha kolaylıkla yararlanabilirler. Anne babanın sınıf içi etkinliklere katılımı anne baba tarafından öğretmenin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Karar verme sürecine dahil olan anne babalar okulu daha çok sahiplenir ve okulun misyonunu desteklerler.

17

18 AİLE KATILIMINDAKİ ENGELLER

19 Ailelerden kaynaklanan engeller
Öğretmen ve aileler arasındaki kültürel farklılıklar Toplumve aile yapısındaki değişimler Okulu otorite olarak algılama ve anne babanın olumsuz okul yaşantısına sahip olması Katılım için anne babanın uygun olanaklara sahip olmaması Anne babanın eğitimi ve ailenin sosyo-ekonomik düzeyi Aileye ilişkin sosyal ve duygusal sebepler İletişim engelleri

20 Öğretmenden kaynaklanan engeller
Aile katılımı konusunda öğretmenin isteksiz olması Öğretmenin rol karmaşası yaşaması Öğretmenin anne babayı rakip ve tehdit olarak algılaması Öğretmenin bazı anne babalara ilişkin olumsuz duyguları ve algılsı Öğretmenin aile katılımı konusunda eğitim eksikliği Öğretmenin anne babalarla yaşanabilecek çatışmalardan çekinmesi

21 Okul yönetiminden kaynaklanan engeller
Okul yönetiminin tutumundan ve bürokrasiden kaynaklanan engeller Yasal düzenlemelerin olmaması Kaynak yetersizliği ve fon eksikliği

22 AİLE KATILIMINDA KULLANILAN TEKNİKLER

23 1-Sosyal organizasyonlar
2-Telefon görüşmeleri ve teknolojinin kullanımı 3-Yazılı iletişim şekilleri Kitapçıklar(1) Haber Mektupları (1) Kısa Notlar (1) Günlükler (1) Gelişim Raporları (1) Broşürler (1)

24

25 4-Görüşmeler ve Toplantılar
Okula geliş gidiş zamanlarındaki kısa görüşmeler Bireysel görüşmeler Veli toplantıları Değerlendirme formu(1) Konferanslar İhtiyaç belirleme(1) Davetiye (1) Konf. afiş (1 ) 5-Ev ziyaretleri 6-Anne babanın evde eğitime katılımı 7-Anne babanın sınıf içi etkinliklere katılımı form(1)

26

27 8-Diğer bilgilendirme stratejileri
Fotograflar-(1)/ ses ve görüntü kayıtları Bilgilendirme afişleri (1) Bilgilendirme panolar (1) Dökümantasyon panelleri (1) Dilek/istek kutusu (1) Makale kutusu(1) Kütüphane(1)

28

29 Okul başlamadan önce yapılması gerekenler
İlk görüşmeler Tanışma toplantıları düzenleme Okul kitapçıkları hazırlama Ev ziyaretleri yapma

30 Okul başladıktan sonra yapılması gerekenler
Yazışmalar( haber mektupları, notlar, günlükler gibi) Görüşmeler ( bireysel görüşmeler, kısa görüşmeler gibi) Sosyal organizasyonlar Toplantılar (veli toplantıları, konferanslar gibi) Telefon görüşmeleri yapma Panolar hazırlama (bülten tahtası, dökümantasyon paneli gibi) Fotoğraflar, ses ve görüntü kayıtları gönderme Öneri ve makale kutusu hazırlama Evde yaptırılmak üzere eğitim amaçlı görsel ve yazılı materyaller hazırlama

31

32 AİLE KATILIM ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI

33 Öğretmen aile katılımında engel oluşturabilecek durumları ve her bir ailenin ihtiyaçlarını belirlemelidir( aileleri tanımalıdır) Öğretmen aile katılımına ilişkin yıllık bir eylem planı hazırlamalıdır Öğretmen aile katılım etkinliklerini uygulanmak için okul politikaları ile uyumlu bir uygulama takvimi oluşturmalıdır Öğretmen zaman zaman aile katılım programını değerlendirilmelidir

34 KATILIMINIZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.


"OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları