Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnternet Ortamında Takım Çalışmasına Dayalı Eğitim Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnternet Ortamında Takım Çalışmasına Dayalı Eğitim Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk."— Sunum transkripti:

1 İnternet Ortamında Takım Çalışmasına Dayalı Eğitim Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk

2 Eğitimde Takım Çalışmasından Beklenenler İletişim kurmaİletişim kurma İşbirliğini geliştirmeİşbirliğini geliştirme Liderlik etmeLiderlik etme Bağımsız öğrenmeBağımsız öğrenme

3 İnternet Ortamında Takım Çalışması Özellikleri Tasarım ve planlama gerekirTasarım ve planlama gerekir Takım kuralları belirlenirTakım kuralları belirlenir Takım kuralları uygulanırTakım kuralları uygulanır Geribildirimler değerlendirilirGeribildirimler değerlendirilir

4 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Bilgisayarlaşmanın en önemli etkilerinden birisi de bilgi çalışanlarının veri ve enformasyon çığının altında kalmasıdır.Bilgisayarlaşmanın en önemli etkilerinden birisi de bilgi çalışanlarının veri ve enformasyon çığının altında kalmasıdır. Bilgi çalışanlarının iş yapma alışkanlıklarının bu baskının altından kalkabilecekleri biçimde yeniden tasarlanmaları ve bu bilgi dalgasını yönetebilme becerileriyle donatılmaları gerekmektedir.Bilgi çalışanlarının iş yapma alışkanlıklarının bu baskının altından kalkabilecekleri biçimde yeniden tasarlanmaları ve bu bilgi dalgasını yönetebilme becerileriyle donatılmaları gerekmektedir. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bireyleri bu yetilerle donatmayı amaçlamaktadır.Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bireyleri bu yetilerle donatmayı amaçlamaktadır.

5 Bilgi Yönetimi Önlisans Programı 2001 – 2002 öğretim yılında hizmete başladı2001 – 2002 öğretim yılında hizmete başladı Eğitim internete dayalı olarak yapılmaktaEğitim internete dayalı olarak yapılmakta 2 yıllık önlisans diploması verilmekte2 yıllık önlisans diploması verilmekte Öğrenciler bulundukları illerde kayıt yaptırabilmekte ve sınavlara girebilmekteÖğrenciler bulundukları illerde kayıt yaptırabilmekte ve sınavlara girebilmekte

6 http://bilgi.anadolu.edu.trhttp://bilgi.aof.edu.trhttp://bilgi.acikogretim.edu.tr Bilgi Yönetimi Önlisans Programı

7 İnternet Ortamındaki Dersler İnternet Ortamındaki Dersler CD-ROM Ortamındaki Videolar CD-ROM Ortamındaki Videolar Yardımcı Kitaplar Yardımcı Kitaplar Yazılımlar Yazılımlar Akademik Danışmanlık Hizmeti Akademik Danışmanlık Hizmeti İletişim Hizmetleri İletişim Hizmetleri Erişim Hizmetleri Erişim Hizmetleri Ödevler Ödevler Sınavlar Sınavlar Destek Hizmetleri Destek Hizmetleri Kullanılan Eğitim Araçları

8 Katılımcılar İçerik Sağlayıcılarİçerik Sağlayıcılar –Alan Uzmanları –Konu Uzmanları İçerik Hazırlayıcılarİçerik Hazırlayıcılar –Eğitsel Tasarımcı –Görsel Tasarımcı –Program Tasarımcısı UygulayıcılarUygulayıcılar –Akademik Danışmanlar –Teknik Destek Ekibi Ölçme DeğerlendirmeÖlçme Değerlendirme –TAB DenetimDenetim –Akredidasyon

9 Öğretim Hedefleri Birinci sınıfın ana teması : İşletme Deneyimi İkinci sınıfın ana teması : Ekip Çalışması

10  İşletmelerdeki bilgi problemlerine güncel yazılımlarla çözüm getirme deneyimi kazandırma İşletme Deneyimi : Anadolu Yayıncılık A.Ş. http://www.anayay.com  Edinilen deneyimi benzeri problemlere uygulayabilme becerisi kazandırma  İşletme ortamında değişik roller yükleme

11  Kapsamlı İntranet uygulamalarının geliştirilmesi  Kurumsal Bilgi Yönetiminde çağdaş yazılımları kullanım becerisinin kazandırılması  İnternete ortamında birlikte çalışma deneyimi kazanılması Ekip Çalışması http://ekip.aof.edu.tr

12 Öğretim yılı başında 25 proje ekibi oluşturulduÖğretim yılı başında 25 proje ekibi oluşturuldu Ekiplerdeki öğrenci sayısı 3-5 arasındaEkiplerdeki öğrenci sayısı 3-5 arasında Her ekibe ait sadece ekip üyelerinin girebileceği ekip web sitesi hazırlandıHer ekibe ait sadece ekip üyelerinin girebileceği ekip web sitesi hazırlandı Ekip üyelerine kendi siteleri için yazarlık yetkisi verildiEkip üyelerine kendi siteleri için yazarlık yetkisi verildi Ekiplerin Oluşturulması

13 Ekip Ödevleri Bilgi Yönetimi Önlisans Programında her derste 4 ödev verilmektedir.Bilgi Yönetimi Önlisans Programında her derste 4 ödev verilmektedir. Ödevlerin %75’inin teslimi zorunludur.Ödevlerin %75’inin teslimi zorunludur. 2. sınıftaki toplam 24 ödevin 12’si Ekip Ödevi olarak tasarlandı.2. sınıftaki toplam 24 ödevin 12’si Ekip Ödevi olarak tasarlandı. Her ödev 4-5 üniteyi kapsamaktadır.Her ödev 4-5 üniteyi kapsamaktadır. Ödevler bir hafta içinde yapılıp teslim edilmelidir.Ödevler bir hafta içinde yapılıp teslim edilmelidir. Öğrenciler yaklaşık her hafta bir ödevden sorumlu olmaktadırlar.Öğrenciler yaklaşık her hafta bir ödevden sorumlu olmaktadırlar.

14 Ekip Ödevlerinin Yapımına Ait Genel Yönerge

15 Ekip Web Sitesinin Olanakları Olaylar Olaylar Duyurular Duyurular Belgeler Belgeler Tartışmalar Tartışmalar Görevler Görevler Kişiler Kişiler Bağlantılar Bağlantılar

16 Üyeler tarafından ekip liderinin belirlenmesi Ekip lideri tarafından projedeki görevler ve zaman planının belirlenmesi Her üyenin projede üzerine düşen görevi tamamlaması Sonuç dosyalarının ödev teslim tutanağı ile birlikte akademik danışmana gönderilmesi Ödevlerin Ekip Çalışmasıyla Yürütülmesi

17 Örnek Ödev

18 Ekip Liderinin Görevleri Proje görevlerinin belirlenmesiProje görevlerinin belirlenmesi Görevlerin ekip üyelerine dağıtılmasıGörevlerin ekip üyelerine dağıtılması Görevlerin takibiGörevlerin takibi Ödev teslim tutanağının hazırlanmasıÖdev teslim tutanağının hazırlanması

19 Ekip Üyelerinin Çalışma Ortamı Belge paylaşımı Belge paylaşımı İletişim İletişim Ortak Çalışma Ortak Çalışma Tartışma Tartışma Bağlantılar Bağlantılar

20 Ekip Üyelerinin Çalışma Ortamı Belge Paylaşımı Ekip web sitesinde yeni belge yaratmaEkip web sitesinde yeni belge yaratma Ekip web sitesine belge göndermeEkip web sitesine belge gönderme Belgelerdeki değişiklerden haberdar olmaBelgelerdeki değişiklerden haberdar olma Projeye ait ortak belge havuzu oluşturmaProjeye ait ortak belge havuzu oluşturma Aynı belge üzerinde çalışabilmeAynı belge üzerinde çalışabilme

21 Ekip Üyelerinin Çalışma Ortamı Tartışma Panoları Oluşan bilgi kümesinin projenin gelişimine katkısıOluşan bilgi kümesinin projenin gelişimine katkısı Gündemdeki konuların üyeler tarafından tartışılmasıGündemdeki konuların üyeler tarafından tartışılması

22 Ekip Üyelerinin Çalışma Ortamı Bağlantılar Kişisel web siteleriKişisel web siteleri Sık kullanılan sitelerSık kullanılan siteler Referans kaynakların bulunduğu sitelerReferans kaynakların bulunduğu siteler

23 Ekip ÖDevleri Yapım Süreci Ödev Teslim Tutanağı Ödev tamamlandığında ekip lideri tarafından MS Word ile hazırlanır. Kimin hangi görevi üstlendiği ve ne ölçüde yerine getirdiği bilgilerini içerir. Hazırlanan rapor ekip üyelerinin onayına sunulur. Onaylanan rapor Akademik Danışmana gönderilir.

24 Ekip ÖDevleri Yapım Süreci Ödev Teslim Alındı Bilgisi Ödevler e-posta yoluyla gönderilir. Sorgulama yardımıyla ödevin teslim alınıp alınmadığı kontrol edilir.

25 Ekip ÖDevleri Yapım Süreci Ödev Değerlendirme Yönergesi Ödev tasarımı konu uzmanı tarafından yapılmakta Ödev içeriği Akademik Danışmanlar tarafından değerlendirilmekte Akademik Danışmanlar ödev notunun %60’ını değerlendirmekte Ekip katkısının değerlendirilmesi konu uzmanı tarafından gerçekleştirilmekte Konu uzman ödev notunun % 40’ını değerlendirmekte

26 Ödev Sonuçlarını Sorgulama

27 Ödev Dönütleri Akademik danışmanlar ve konu uzmanları tarafından değerlendirilen ödevlere ait uyarılar öğrencilere iletilir.

28 Ödev Sonuçlarını Sorgulama Ödev Sonuçları

29 Ödev Sonuçlarını Sorgulama Ödev Sonuçlarının Dağılımı

30 Gelecekte Yapılacaklar 2. sınıfta tüm ödevler ekip ödevi haline getirilecek2. sınıfta tüm ödevler ekip ödevi haline getirilecek Öğrenciler birincisi yönetim tarafından belirlenen, diğer kendileri tarafından belirlenen iki gruba üye yapılacaklarÖğrenciler birincisi yönetim tarafından belirlenen, diğer kendileri tarafından belirlenen iki gruba üye yapılacaklar İki grup arasındaki eğitsel başarı farkı incelenecekİki grup arasındaki eğitsel başarı farkı incelenecek

31 http://bilgi.anadolu.edu.trhttp://bilgi.aof.edu.trhttp://bilgi.acikogretim.edu.tr Anadolu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Önlisans Programı memutlu@anadolu.edu.tr memutlu@bilgi.aof.edu.tr mozturk@anadolu.edu.tr cozturk@bilgi.aof.edu.tr


"İnternet Ortamında Takım Çalışmasına Dayalı Eğitim Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları