Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK’ün İLKELERİ Atatürk İ lkeleri Cumhuriyetçilik  Cumhuriyet demek, demokrasi sistemiyle ilgili bir devlet şekli demektir.  Cumhuriyet, yüksek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK’ün İLKELERİ Atatürk İ lkeleri Cumhuriyetçilik  Cumhuriyet demek, demokrasi sistemiyle ilgili bir devlet şekli demektir.  Cumhuriyet, yüksek."— Sunum transkripti:

1

2 ATATÜRK’ün İLKELERİ

3 Atatürk İ lkeleri

4 Cumhuriyetçilik  Cumhuriyet demek, demokrasi sistemiyle ilgili bir devlet şekli demektir.  Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir... ● Hükümetimiz, devlet teşkilatımız, doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki, onun adı Cumhuriyet’tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet, millet hükümettir.

5 Milliyetçilik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.  Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı, hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır.  Biz do ğ rudan do ğ ruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayana ğ ı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.

6 Halkçılık  İç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası Anayasamızla tespit edilmiştir.  Halkçılık, toplum düzenini çalışmaya ve hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir.  Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibarıyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.

7 Devletçilik  Devletçili ğ in bizce anlamı şudur: kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadı ğ ını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak.  Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır.  Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş de ğ ildir.

8 Laiklik  Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek de ğ ildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir.  Laiklik, asla dinsizlik olmadı ğ ı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtı ğ ı için, gerçek dindarlı ğ ın gelişmesi imkanını temin etmiştir.  Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı de ğ iliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.

9 İ nkilapçılık  Yaptı ğ ımız ve yapmakta oldu ğ umuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen ça ğ daş ve bütün anlam ve görüşleriyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır.  Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir ça ğ dan alıp yeni bir ça ğ a götürdük.

10

11

12


"ATATÜRK’ün İLKELERİ Atatürk İ lkeleri Cumhuriyetçilik  Cumhuriyet demek, demokrasi sistemiyle ilgili bir devlet şekli demektir.  Cumhuriyet, yüksek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları