Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 8 – Nesne-Tabanlı Programlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 8 – Nesne-Tabanlı Programlama"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 8 – Nesne-Tabanlı Programlama
Outline - Önceki dersi tekrar - Giriş - Sınıf Temelleri - Örnek 1:Zamanı Gösteren Veri Tipini Sınıfla Tanımlama - Sınıfın Erişim Alanları - Kullanılan Nesnenin Üyelerine this Kalıbı ile Referans Verme - Aşırı Yüklenmiş (Overloaded)Yapılandırıcılar Kullanmak - Bir yapılandırıcıdan diğerini çağırmak - Get Set Metodlarının Kullanımı - Kompozisyon - Çöp Toplayıcısı (Garbage Collection) - Static Sınıf Üyeleri - Final ile Tanıtılmış Değişkenler - Paketler Oluşturma ve Erişim

2 Önceki Dersi Hatırlama !!
Nesne Tabanlı Programlamaya (NTP) ait 3 ana konu Kapsüllenme Miras Polimorfizm Nesne Tabanlı Programlama da geçen ders öğrendiğimiz bazı terimler Sınıf Obje Bir sınıfı oluşturan yapılar Üye Sınıf örneği Gizlilik (kapsüllenme) Mesaj Alıcı Hiyerarşi çeşidi Geç bağlanma (late binding)

3 Nesne- Tabanlı Programlama (OOP)
Giriş Nesne- Tabanlı Programlama (OOP) Java da herşey sınıflar içinde tanımlanır. Bir sınıf ise ya API ‘ler tarafından tanımlıdır yada kullanıcı kendisi tanımlar Aslında Java da değişken tipi olarak İlkel veri tipleri (int, float..) Sınıftan türeyen veri tipleri vardır. Objeler Bir sınıftan türerler Veri (özellikleri-attributeleri) ve metodlar (davranışlar) kapsüllenir. Objelerin birbirleri ile iletişimi İyi tanımlanmış arayüzler (interfaceler) tarafından olur.

4 Prosedürel programlama dili
8.1 Giriş (devam) Prosedürel programlama dili C dili örnektir. Harekete dayalı Fonksiyonlar programın birimleridir. Nesneye dayalı programlama dili Java dili örnektir. Nesneye dayalı Sınıflar (classlar) programın birimleridir. Fonksiyonlar yada metodlar sınıfların içinde kapsüllenir.

5 8.1 Giriş (devam) Bu bölümde Objeleri (nesneleri) nasıl oluşturacağız
Ve onları nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz.

6 Sınıf Temelleri Sınıf içinde tanımlanan metot ve değişkenlere, sınıfın üyeleri denir. Java sınıfları bir main() metoduna sahip olmak zorunda değildir. Eğer o sınıf programın başlangıcı ise o zaman bir tane main metodu tanımlanır. Appletlerde ise main metoduna ihtiyaç duyulmaz.

7 Basit Sınıf class Kutu { double en; double boy; double yukseklik; } Kutu sandik = new Kutu(); Kutu sandik  nesnenin referansını bildirir. sandik= new Kutu()  bir kutu nesnesi oluşturulur.

8 New Komutu New komutu: Bellekte bir nesne için dinamik olarak yer ayırır. Run-time zamanında olur. Basit tipler için nesne oluşturulmaz.Böylece bu tipteki değişkenler daha verimli çalışırlar.

9 8.2 Örnek 1:Zamanı Gösteren Veri Tipini Sınıfla Tanımlama
Time1 ve TimeTest adında iki sınıfımız var. Time1.java, Time1 sınıfını gösteriyor. TimeTest.java, TimeTest sınıfını gösteriyor. public tanıtılmış sınıflar mutlaka ayrı dosyalarda tanıtılmalıdır. Time1 sınıfı kendi başına çalıştırılamaz. main metodu yok main metodunu içeren sınıf olan TimeTest sınıfı, Time1 objesini oluşturur ve kullanır.

10 Time1 constructor creates Time1 object then invokes method setTime
1 // Fig. 8.1: Time1.java 2 // Time1 class declaration maintains the time in 24-hour format. 3 import java.text.DecimalFormat; 4 5 public class Time1 extends Object { private int hour; // private int minute; // private int second; // 9 // Time1 constructor initializes each instance variable to zero; // ensures that each Time1 object starts in a consistent state public Time1() { setTime( 0, 0, 0 ); } 16 // set a new time value using universal time; perform // validity checks on the data; set invalid values to zero public void setTime( int h, int m, int s ) { hour = ( ( h >= 0 && h < 24 ) ? h : 0 ); minute = ( ( m >= 0 && m < 60 ) ? m : 0 ); second = ( ( s >= 0 && s < 60 ) ? s : 0 ); } 25 Time1 (subclass) extends superclass java.lang.Object (Chapter 9 discusses inheritance) Time1.java Line 5 Time1 (subclass) extends superclass java.lang.Object Lines 6-8 private variables Lines Time1 constructor then invokes method setTime Line 19 public methods Lines Method setTime sets private variables according to arguments private variables (and methods) are accessible only to methods in this class Time1 constructor creates Time1 object then invokes method setTime Method setTime sets private variables according to arguments public methods (and variables) are accessible wherever program has Time1 reference Object sınıfını bul (java.lang.Object) metodlarını göster. Java.text.DecimalFormat bul ve örnekleri göster.

11 Time1.java 26 // convert to String in universal-time format
public String toUniversalString() { DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" ); 30 return twoDigits.format( hour ) + ":" + twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second ); } 34 // convert to String in standard-time format public String toStandardString() { DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" ); 39 return ( (hour == 12 || hour == 0) ? 12 : hour % 12 ) + ":" + twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second ) + ( hour < 12 ? " AM" : " PM" ); } 44 45 } // end class Time1 Time1.java

12 Örnek 1:Zamanı Gösteren Veri Tipini Sınıfla Tanımlama (devam)
Her Java sınıfı başka bir sınıfı miras alır. Time1 sınıfı java.lang.Object sınıfını miras alır (extend). Eğer bir sınıf tanımında extend sözcüğü yoksa o sınıf Kesinlikle Object sınıfını miras almıştır. Object Sınıfı Metotları Object clone() boolean equals(Object nesne) void finalize() String toString() Class getClas() int hashCode() void notify() ....

13 Örnek 1:Zamanı Gösteren Veri Tipini Sınıfla Tanımlama (devam)
Sınıf yapılandırıcısı ( constructor) Sınıf ismi ile aynı adı taşır. Sınıfa ait değişkenlerin ilk değerlerini verir. O sınıfa ait bir obje oluşturulacağı zaman otomatik olarak yapılandırıcı çağrılır. Parametre alabilir ama geriye değer döndürmez. Bir sınıf birden fazla yapılandırıcıya sahip olabilir.(overloading sayesinde) Time1 sınıfının yapılandırıcısı (satır 12-15)

14 Örnek 1:Zamanı Gösteren Veri Tipini Sınıfla Tanımlama (devam)
Sınıf yapılandırıcısı ( constructor) Eğer uygulamamıza herhangi bir yapılandırıcı koymazsak Java bu işlemi kendi otomatik olarak yapmaktadır. Varsayılan yapılandırcılar (parametresiz yapılandırcılar,default constructor veya “no-args” constructor) içi boş bir yordam olarak düşünülebilir Eğer kendimiz yapılandırıcı yazarsak, Java bizden varsıyılan yapılandırıcı desteğini çekecektir. Kendimize ait özel yapılandırıcılar tanımlarsak Java’ya "Ben ne yaptığımı biliyorum, lütfen karışma" demiş oluruz.

15 TimeTest1 interacts with Time1 by calling Time1 public methods
// Fig. 8.2: TimeTest1.java // Class TimeTest1 to exercise class Time1. import javax.swing.JOptionPane; 4 public class TimeTest1 { 6 public static void main( String args[] ) { Time1 time = new Time1(); // calls Time1 constructor 10 // append String version of time to String output String output = "The initial universal time is: " + time.toUniversalString() + "\nThe initial standard time is: " + time.toStandardString(); 15 // change time and append updated time to output time.setTime( 13, 27, 6 ); output += "\n\nUniversal time after setTime is: " + time.toUniversalString() + "\nStandard time after setTime is: " + time.toStandardString(); 21 // set time with invalid values; append updated time to output time.setTime( 99, 99, 99 ); output += "\n\nAfter attempting invalid settings: " + "\nUniversal time: " + time.toUniversalString() + "\nStandard time: " + time.toStandardString(); 27 Declare and create instance of class Time1 by calling Time1 constructor TimeTest1.java Line 9 Declare and create instance of class Time1 by calling Time1 constructor Lines TimeTest1 interacts with Time1 by calling Time1 public methods TimeTest1 interacts with Time1 by calling Time1 public methods

16 TimeTest1.java 28 JOptionPane.showMessageDialog( null, output,
"Testing Class Time1", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 30 System.exit( 0 ); 32 } // end main 34 35 } // end class TimeTest1 TimeTest1.java

17 Sınıfın Erişim Alanları
Sınıf değişkenleri ve metodları Sınıf değişkenleri (üyeleri) tüm sınıf metodları tarafından erişilebilir. Üyeler isimleriyle refere edilirler. nesneReferansİsmi.nesneÜyeİsmi Saklı sınıf değişkenleri this.değişkenismi

18 Üyelere Erişimde Kontrol
Üye erişim alanını değiştiriciler Sınıf değişkenlerine ve metodlarına erişim anahtarları public Değişkenler ve metodlar sınıf tarafından üretilen nesneler tarafından ulaşılabilir. private Değişkenler ve metodlar sınıf tarafından üretilen nesneler tarafından ulaşılamazlar.

19 Compiler error – TimeTest2 cannot directly access Time1’s private data
// Fig. 8.3: TimeTest2.java // Errors resulting from attempts to access private members of Time1. public class TimeTest2 { 4 public static void main( String args[] ) { Time1 time = new Time1(); 8 time.hour = 7; // error: hour is a private instance variable time.minute = 15; // error: minute is a private instance variable time.second = 30; // error: second is a private instance variable } 13 14 } // end class TimeTest2 TimeTest2.java Lines 9-11 Compiler error – TimeTest2 cannot directly access Time1’s private data Compiler error – TimeTest2 cannot directly access Time1’s private data   TimeTest2.java:9: hour has private access in Time1 time.hour = 7; // error: hour is a private instance variable ^ TimeTest2.java:10: minute has private access in Time1 time.minute = 15; // error: minute is a private instance variable TimeTest2.java:11: second has private access in Time1 time.second = 30; // error: second is a private instance variable 3 errors 

20 Kullanılan Nesnenin Üyelerine this Kalıbı ile Referans Verme
Anahtar kelime this (this reference) Nesnenin kendisini referans etmesini sağlar. Bu referans sayesinde nesnelere ait global alanlara erişme fırsatı buluruz.

21 ThisTest.java 1 // Fig. 8.4: ThisTest.java
2 // Using the this reference to refer to instance variables and methods. 3 import javax.swing.*; 4 import java.text.DecimalFormat; 5 6 public class ThisTest { 7 public static void main( String args[] ) { SimpleTime time = new SimpleTime( 12, 30, 19 ); 11 JOptionPane.showMessageDialog( null, time.buildString(), "Demonstrating the \"this\" Reference", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 15 System.exit( 0 ); } 18 19 } // end class ThisTest 20 21 // class SimpleTime demonstrates the "this" reference 22 class SimpleTime { private int hour; private int minute; private int second; 26 ThisTest.java

22 this used to distinguish between arguments and ThisTest variables
// constructor uses parameter names identical to instance variable // names; "this" reference required to distinguish between names public SimpleTime( int hour, int minute, int second ) { this.hour = hour; // set "this" object's hour this.minute = minute; // set "this" object's minute this.second = second; // set "this" object's second } 35 // use explicit and implicit "this" to call toStandardString public String buildString() { return "this.toStandardString(): " + this.toStandardString() + "\ntoStandardString(): " + toStandardString(); } 42 // return String representation of SimpleTime public String toStandardString() { DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" ); 47 // "this" is not required here, because method does not // have local variables with same names as instance variables return twoDigits.format( this.hour ) + ":" + twoDigits.format( this.minute ) + ":" + twoDigits.format( this.second ); } 54 55 } // end class SimpleTime ThisTest.java Lines this used to distinguish between argumens and variables Lines use explicit and implicit this to call toStandarsString this used to distinguish between arguments and ThisTest variables Use explicit and implicit this to call toStandardString

23 Sınıf Nesnelerinin Yüklenmesi: Yapılandırıcılar
Sınıf Yapılandırıcıları Sınıf ile aynı ismi alırlar. Sınıfa ait değişkenlere değer atanır. Sınıfa ait değişkenlerin yüklenmesi için yapılandırcı aşağıdaki gibi çağrılır. new Sınıfİsmi( argument1, argument2, …, arugmentN ); new yeni bir nesnenin oluşturlacağını bildirir. Sınıfİsmi hangi tipte nesne üretileceğini belirtir. argument yapılandırıcının parametre değerleri

24 Aşırı Yüklenmiş (Overloaded)Yapılandırıcılar Kullanmak
Aşırı Yüklenmiş Yapılandırıcılar Aynı ismi alan metodlar (aynı sınıfın içinde) Parametre listeleri farklı olmak zorunda

25 No-argument (default) constructor
// Fig. 8.5: Time2.java // Time2 class declaration with overloaded constructors. import java.text.DecimalFormat; 4 public class Time2 { private int hour; // private int minute; // private int second; // 9 // Time2 constructor initializes each instance variable to zero; // ensures that Time object starts in a consistent state public Time2() { this( 0, 0, 0 ); // invoke Time2 constructor with three arguments } 16 // Time2 constructor: hour supplied, minute and second defaulted to 0 public Time2( int h ) { this( h, 0, 0 ); // invoke Time2 constructor with three arguments } 22 // Time2 constructor: hour and minute supplied, second defaulted to 0 public Time2( int h, int m ) { this( h, m, 0 ); // invoke Time2 constructor with three arguments } 28 Time2.java Lines No-argument (default) constructor Line 14 Use this to invoke the Time2 constructor declared at lines Lines Overloaded constructor has one int argument Lines Second overloaded constructor has two int arguments No-argument (default) constructor Use this to invoke the Time2 constructor declared at lines 30-33 Overloaded constructor has one int argument Second overloaded constructor has two int arguments

26 Third overloaded constructor has three int arguments
// Time2 constructor: hour, minute and second supplied public Time2( int h, int m, int s ) { setTime( h, m, s ); // invoke setTime to validate time } 34 // Time2 constructor: another Time2 object supplied public Time2( Time2 time ) { // invoke Time2 constructor with three arguments this( time.hour, time.minute, time.second ); } 41 // set a new time value using universal time; perform // validity checks on data; set invalid values to zero public void setTime( int h, int m, int s ) { hour = ( ( h >= 0 && h < 24 ) ? h : 0 ); minute = ( ( m >= 0 && m < 60 ) ? m : 0 ); second = ( ( s >= 0 && s < 60 ) ? s : 0 ); } 50 // convert to String in universal-time format public String toUniversalString() { DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" ); 55 return twoDigits.format( hour ) + ":" + twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second ); } Third overloaded constructor has three int arguments Time2.java Lines Third overloaded constructor has three int arguments Lines Fourth overloaded constructor has Time2 argument Fourth overloaded constructor has Time2 argument

27 Time2.java 59 60 // convert to String in standard-time format
public String toStandardString() { DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" ); 64 return ( (hour == 12 || hour == 0) ? 12 : hour % 12 ) + ":" + twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second ) + ( hour < 12 ? " AM" : " PM" ); } 69 70 } // end class Time2 Time2.java

28 Instantiate each Time2 reference using a different constructor
// Fig. 8.6: TimeTest3.java // Overloaded constructors used to initialize Time2 objects. import javax.swing.*; 4 public class TimeTest3 { 6 public static void main( String args[] ) { Time2 t1 = new Time2(); // 00:00:00 Time2 t2 = new Time2( 2 ); // 02:00:00 Time2 t3 = new Time2( 21, 34 ); // 21:34:00 Time2 t4 = new Time2( 12, 25, 42 ); // 12:25:42 Time2 t5 = new Time2( 27, 74, 99 ); // 00:00:00 Time2 t6 = new Time2( t4 ); // 12:25:42 15 String output = "Constructed with: " + "\nt1: all arguments defaulted" + "\n " + t1.toUniversalString() + "\n " + t1.toStandardString(); 20 output += "\nt2: hour specified; minute and second defaulted" + "\n " + t2.toUniversalString() + "\n " + t2.toStandardString(); 24 output += "\nt3: hour and minute specified; second defaulted" + "\n " + t3.toUniversalString() + "\n " + t3.toStandardString(); TimeTest3.java Lines 9-14 Instantiate each Time2 reference using a different constructor Instantiate each Time2 reference using a different constructor

29 28 output += "\nt4: hour, minute and second specified" + "\n " + t4.toUniversalString() + "\n " + t4.toStandardString(); 32 output += "\nt5: all invalid values specified" + "\n " + t5.toUniversalString() + "\n " + t5.toStandardString(); 36 output += "\nt6: Time2 object t4 specified" + "\n " + t6.toUniversalString() + "\n " + t6.toStandardString(); 40 JOptionPane.showMessageDialog( null, output, "Overloaded Constructors", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 43 System.exit( 0 ); 45 } // end main 47 48 } // end class TimeTest3 TimeTest3.java

30 Bir yapılandırıcıdan diğerini çağırmak
Yapılandırıcı içerisinden diğer bir yapılandırıcıyı çağırırken this ifadesi her zaman ilk satırda yazılmalıdır. Her zaman yapılandırıcılar içerisinden this ifadesi ile başka bir yapılandırıcı çağrılır. Yapılandırıcılar içersinde birden fazla this ifadesi ile başka yapılandırıcı çağrılamaz.

31 8.8 Set ve Get Metodları Kullanımı
Erişen metod (“get” method) public method private türündeki verileri okumayı sağlar. Değiştiren metod (“set” method) private türündeki verileri değişimini sağlar.

32 1 // Fig. 8.7: Time3.java 2 // Time3 class declaration with set and get methods. 3 import java.text.DecimalFormat; 4 5 public class Time3 { private int hour; // private int minute; // private int second; // 9 // Time3 constructor initializes each instance variable to zero; // ensures that Time object starts in a consistent state public Time3() { this( 0, 0, 0 ); // invoke Time3 constructor with three arguments } 16 // Time3 constructor: hour supplied, minute and second defaulted to 0 public Time3( int h ) { this( h, 0, 0 ); // invoke Time3 constructor with three arguments } 22 // Time3 constructor: hour and minute supplied, second defaulted to 0 public Time3( int h, int m ) { this( h, m, 0 ); // invoke Time3 constructor with three arguments } 28 Time3.java Lines 6-8 private variables cannot be accessed directly by objects in different classes private variables cannot be accessed directly by objects in different classes

33 Set methods allows objects to manipulate private variables
// Time3 constructor: hour, minute and second supplied public Time3( int h, int m, int s ) { setTime( h, m, s ); } 34 // Time3 constructor: another Time3 object supplied public Time3( Time3 time ) { // invoke Time3 constructor with three arguments this( time.getHour(), time.getMinute(), time.getSecond() ); } 41 // Set Methods // set a new time value using universal time; perform // validity checks on data; set invalid values to zero public void setTime( int h, int m, int s ) { setHour( h ); // set the hour setMinute( m ); // set the minute setSecond( s ); // set the second } 51 // validate and set hour public void setHour( int h ) { hour = ( ( h >= 0 && h < 24 ) ? h : 0 ); } 57 Time3.java Lines Set methods allows objects to manipulate private variables Set methods allows objects to manipulate private variables

34 Get methods allow objects to read private variables
// validate and set minute public void setMinute( int m ) { minute = ( ( m >= 0 && m < 60 ) ? m : 0 ); } 63 // validate and set second public void setSecond( int s ) { second = ( ( s >= 0 && s < 60 ) ? s : 0 ); } 69 // Get Methods // get hour value public int getHour() { return hour; } 76 // get minute value public int getMinute() { return minute; } 82 Time3.java Lines Get methods allow objects to read private variables Get methods allow objects to read private variables

35 Time3.java 83 // get second value 84 public int getSecond() 85 {
{ return second; } 88 // convert to String in universal-time format public String toUniversalString() { DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" ); 93 return twoDigits.format( getHour() ) + ":" + twoDigits.format( getMinute() ) + ":" + twoDigits.format( getSecond() ); } 98 // convert to String in standard-time format public String toStandardString() { DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" ); 103 return ( ( getHour() == 12 || getHour() == 0 ) ? : getHour() % 12 ) + ":" + twoDigits.format( getMinute() ) + ":" + twoDigits.format( getSecond() ) + ( getHour() < 12 ? " AM" : " PM" ); } 109 110 } // end class Time3 Time3.java

36 Declare and instantiate Time3 object
1 // Fig. 8.8: TimeTest4.java 2 // Demonstrating the Time3 class set and get methods. 3 import java.awt.*; 4 import java.awt.event.*; 5 import javax.swing.*; 6 7 public class TimeTest4 extends JApplet implements ActionListener { private Time3 time; 9 private JLabel hourLabel, minuteLabel, secondLabel; private JTextIField hourField, minuteField, secondField, displayField; private JButton tickButton; 13 // create Time3 object and set up GUI public void init() { time = new Time3(); // create Time3 object 18 // get applet's content pane and change its layout to FlowLayout Container container = getContentPane(); container.setLayout( new FlowLayout() ); 22 // set up hourLabel and hourField hourLabel = new JLabel( "Set Hour" ); hourField = new JTextField( 10 ); container.add( hourLabel ); container.add( hourField ); 28 TimeTest4.java Lines 8 and 17 Declare and instantiate Time3 object Lines 25 and 31 JTextFields allow user to specify hour. Declare and instantiate Time3 object JTextFields allow user to specify hour

37 JTextField allows user to specify minute
// set up minuteLabel and minuteField minuteLabel = new JLabel( "Set Minute" ); minuteField = new JTextField( 10 ); container.add( minuteLabel ); container.add( minuteField ); 34 // set up secondLabel and secondField secondLabel = new JLabel( "Set Second" ); secondField = new JTextField( 10 ); container.add( secondLabel ); container.add( secondField ); 40 // set up displayField displayField = new JTextField( 30 ); displayField.setEditable( false ); container.add( displayField ); 45 // set up tickButton tickButton = new JButton( "Add 1 to Second" ); container.add( tickButton ); 49 // register event handlers; this applet is the ActionListener, // which contains method actionPerformed that will be called to // handle action events generated by hourField, minuteField, // secondField and tickButton hourField.addActionListener( this ); minuteField.addActionListener( this ); secondField.addActionListener( this ); tickButton.addActionListener( this ); JTextField allows user to specify minute TimeTest4.java Line 31 JTextField allows user to specify minute Line 37 JTextField allows user to specify second JTextField allows user to specify second

38 TimeTest5 uses Time3 set methods to set Time3 private variables
58 displayTime(); // update text in displayField and status bar 60 } // end method init 62 // event handler for button and textfield events public void actionPerformed( ActionEvent event ) { // process tickButton event if ( event.getSource() == tickButton ) tick(); 69 // process hourField event else if ( event.getSource() == hourField ) { time.setHour( Integer.parseInt( event.getActionCommand() ) ); hourField.setText( "" ); } 75 // process minuteField event else if ( event.getSource() == minuteField ) { time.setMinute( Integer.parseInt( event.getActionCommand() ) ); minuteField.setText( "" ); } 81 // process secondField event else if ( event.getSource() == secondField ) { time.setSecond( Integer.parseInt( event.getActionCommand() ) ); secondField.setText( "" ); } TimeTest4.java Lines Lines Lines TimeTest5 uses Time3 set methods to set Time3 private variables TimeTest5 uses Time3 set methods to set Time3 private variables

39 TimeTest5 uses Time3 get methods to read Time3 private variables
87 displayTime(); // update text in displayField and status bar 89 } // end method actionPerformed 91 // update displayField and applet container's status bar public void displayTime() { displayField.setText( "Hour: " + time.getHour() + "; Minute: " + time.getMinute() + "; Second: " + time.getSecond() ); 97 showStatus( "Standard time is: " + time.toStandardString() + "; Universal time is: " + time.toUniversalString() ); 100 } // end method updateDisplay 102 // add one to second and update hour/minute if necessary public void tick() { time.setSecond( ( time.getSecond() + 1 ) % 60 ); 107 if ( time.getSecond() == 0 ) { time.setMinute( ( time.getMinute() + 1 ) % 60 ); 110 if ( time.getMinute() == 0 ) time.setHour( ( time.getHour() + 1 ) % 24 ); } 114 } // end method tick 116 117 } // end class TimeTest4 TimeTest4.java Lines TimeTest5 uses Time3 get methods to read Time3 private variables TimeTest5 uses Time3 get methods to read Time3 private variables

40 TimeTest4.java

41 TimeTest4.java

42 TimeTest4.java

43 Kompozisyon Kompozisyon
Bir Sınıf diğer sınıf nesne referanslarını içinde barındırabilir. Bu referanslar sınıfın üyeleridir.

44 Class Date encapsulates data that describes date
// Fig. 8.9: Date.java // Date class declaration. 3 public class Date { private int month; // 1-12 private int day; // 1-31 based on month private int year; // any year 8 // constructor: call checkMonth to confirm proper value for month; // call checkDay to confirm proper value for day public Date( int theMonth, int theDay, int theYear ) { month = checkMonth( theMonth ); // validate month year = theYear; // could validate year day = checkDay( theDay ); // validate day 16 System.out.println( "Date object constructor for date " + toDateString() ); 19 } // end Date constructor 21 // utility method to confirm proper month value private int checkMonth( int testMonth ) { if ( testMonth > 0 && testMonth <= 12 ) // validate month return testMonth; Class Date encapsulates data that describes date Date.java Line 4 Class Date encapsulates data that describes date Lines Date constructor instantiates Date object based on specified arguments Date constructor instantiates Date object based on specified arguments

45 Date.java 27 28 else { // month is invalid
System.out.println( "Invalid month (" + testMonth + ") set to 1." ); return 1; // maintain object in consistent state } 33 } // end method checkMonth 35 // utility method to confirm proper day value based on month and year private int checkDay( int testDay ) { int daysPerMonth[] = { 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 }; 41 // check if day in range for month if ( testDay > 0 && testDay <= daysPerMonth[ month ] ) return testDay; 45 // check for leap year if ( month == 2 && testDay == 29 && ( year % 400 == 0 || ( year % 4 == 0 && year % 100 != 0 ) ) ) return testDay; 50 System.out.println( "Invalid day (" + testDay + ") set to 1." ); 52 return 1; // maintain object in consistent state 54 } // end method checkDay Date.java

46 Date.java 56 57 // return a String of the form month/day/year
public String toDateString() { return month + "/" + day + "/" + year; } 62 63 } // end class Date Date.java

47 Employee is composed of two references to Date objects
// Fig. 8.10: Employee.java // Employee class declaration. 3 public class Employee { private String firstName; private String lastName; private Date birthDate; private Date hireDate; 9 // constructor to initialize name, birth date and hire date public Employee( String first, String last, Date dateOfBirth, Date dateOfHire ) { firstName = first; lastName = last; birthDate = dateOfBirth; hireDate = dateOfHire; } 19 // convert Employee to String format public String toEmployeeString() { return lastName + ", " + firstName + " Hired: " + hireDate.toDateString() + " Birthday: " + birthDate.toDateString(); } 27 28 } // end class Employee Employee.java Lines 7-8 Employee is composed of two references to Date objects Employee is composed of two references to Date objects

48 EmployeeTest.java Date object constructor for date 7/24/1949
1 // Fig. 8.11: EmployeeTest.java 2 // Demonstrating an object with a member object. 3 import javax.swing.JOptionPane; 4 5 public class EmployeeTest { 6 public static void main( String args[] ) { Date birth = new Date( 7, 24, 1949 ); Date hire = new Date( 3, 12, 1988 ); Employee employee = new Employee( "Bob", "Jones", birth, hire ); 12 JOptionPane.showMessageDialog( null, employee.toEmployeeString(), "Testing Class Employee", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 15 System.exit( 0 ); } 18 19 } // end class EmployeeTest EmployeeTest.java Date object constructor for date 7/24/1949 Date object constructor for date 3/12/1988

49 8.10 Çöp Toplayıcısı (Garbage Collection)
Java dilinde, C++ dilinde olduğu gibi oluşturulan nesnelerimizi işleri bitince yok etme özgürlüğü kodu yazan kişinin elinde değildir Bir nesnenin gerçekten çöp olup olmadığına karar veren mekanizma çöp toplayıcısıdır ( garbage collector). Bu finalize metoduna bak.

50 Birbaşka önemli nokta;
finalize () metodu Akıllarda tutulması gereken diğer bir konu ise eğer uygulamanız çok fazla sayıda çöp nesnesi ( kullanılmayan nesne) üretmiyorsa, çöp toplayıcısı ( garbage collector) devreye girmeyebilir. Birbaşka önemli nokta; System.gc() ile çöp toplayıcısını tetiklemezsek , çöp toplayıcısının ne zaman devreye girip çöp haline dönüºmüº olan nesneleri bellekten temizleneceği bilinemez.

51

52

53 static tanımlanmış değişkenler
Static Sınıf Üyeleri static tanımlanmış değişkenler Sadece global olan alanlara statik özelliğini verebiliriz. Yerel değişkenlerin statik olma özellikleri yoktur. Statik alanlar, bir sınıfa ait olan tüm nesneler için aynı bellek alanında bulunurlar. static tanımlanmış metodlar Statik yordamlar (sınıf yordamlar), nesnelerden bağımsız yordamlardır. Statik bir yordamı çağırmak için herhangi bir sınıfa ait nesne oluşturma zorunluluğu yoktur. Statik olmayan yordamlardan (nesneye ait yordamlar),statik yordamları rahatlıkla çağırılabilmesine karşın statik yordamlardan nesne yordamlarını doğrudan çağıramayız.

54

55

56 Bir metodun static mi yoksa obje metodu olup olmayacağına nasıl karar vereceğiz?

57 Bir metodun static mi yoksa obje metodu olup olmayacağına nasıl karar vereceğiz?

58 Employee objects share one instance of count
// Fig. 8.12: Employee.java // Employee class declaration. public class Employee { private String firstName; private String lastName; private static int count = 0; // number of objects in memory 7 // initialize employee, add 1 to static count and // output String indicating that constructor was called public Employee( String first, String last ) { firstName = first; lastName = last; 14 count; // increment static count of employees System.out.println( "Employee constructor: " + firstName + " " + lastName ); } 19 // subtract 1 from static count when garbage collector // calls finalize to clean up object and output String // indicating that finalize was called protected void finalize() { count; // decrement static count of employees System.out.println( "Employee finalizer: " + firstName + " " + lastName + "; count = " + count ); } 29 Employee objects share one instance of count Employee.java Line 6 Employee objects share one instance of count Lines Called when Employee is marked for garbage collection Called when Employee is marked for garbage collection

59 Employee.java Lines 43-46 static method accesses static variable count
// get first name public String getFirstName() { return firstName; } 35 // get last name public String getLastName() { return lastName; } 41 // static method to get static count value public static int getCount() { return count; } 47 48 } // end class Employee Employee.java Lines static method accesses static variable count static method accesses static variable count

60 1 // Fig. 8.13: EmployeeTest.java
// Test Employee class with static class variable, // static class method, and dynamic memory. import javax.swing.*; 5 public class EmployeeTest { 7 public static void main( String args[] ) { // prove that count is 0 before creating Employees String output = "Employees before instantiation: " + Employee.getCount(); 13 // create two Employees; count should be 2 Employee e1 = new Employee( "Susan", "Baker" ); Employee e2 = new Employee( "Bob", "Jones" ); 17 // prove that count is 2 after creating two Employees output += "\n\nEmployees after instantiation: " + "\nvia e1.getCount(): " + e1.getCount() + "\nvia e2.getCount(): " + e2.getCount() + "\nvia Employee.getCount(): " + Employee.getCount(); 23 // get names of Employees output += "\n\nEmployee 1: " + e1.getFirstName() + " " + e1.getLastName() + "\nEmployee 2: " + e2.getFirstName() + " " + e2.getLastName(); 28 EmployeeTest.java Line 12 EmployeeTest can invoke Employee static method, even though Employee has not been instantiated EmployeeTest can invoke Employee static method, even though Employee has not been instantiated

61 Calls Java’s automatic garbage-collection mechanism
// decrement reference count for each Employee object; in this // example, there is only one reference to each Employee, so these // statements mark each Employee object for garbage collection e1 = null; e2 = null; 34 System.gc(); // suggest call to garbage collector 36 // show Employee count after calling garbage collector; count // displayed may be 0, 1 or 2 based on whether garbage collector // executes immediately and number of Employee objects collected output += "\n\nEmployees after System.gc(): " + Employee.getCount(); 42 JOptionPane.showMessageDialog( null, output, "Static Members", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 45 System.exit( 0 ); } 48 49 } // end class EmployeeTest Calls Java’s automatic garbage-collection mechanism EmployeeTest.java Line 35 Calls Java’s automatic garbage-collection mechanism Employee constructor: Susan Baker Employee constructor: Bob Jones Employee finalizer: Susan Baker; count = 1 Employee finalizer: Bob Jones; count = 0

62 8.12 Final ile Tanıtılmış Değişkenler
final anahtar kelimesi Değişken güncelleştirilemez. final değişkeni değiştirmeye kalkılsa hata verir. private final int INCREMENT = 5; INCREMENT değişkeni sabit olarak tanıtılmıştır.

63 IncrementTest.java 1 // Fig. 8.14: IncrementTest.java
2 // Initializing a final variable. 3 import java.awt.*; 4 import java.awt.event.*; 5 import javax.swing.*; 6 7 public class IncrementTest extends JApplet implements ActionListener { private Increment incrementObject; private JButton button; 10 // set up GUI public void init() { incrementObject = new Increment( 5 ); 15 Container container = getContentPane(); 17 button = new JButton( "Click to increment" ); button.addActionListener( this ); container.add( button ); } 22 // add INCREMENT to total when user clicks button public void actionPerformed( ActionEvent actionEvent ) { incrementObject.increment(); showStatus( incrementObject.toIncrementString() ); } 29 30 } // end class IncrementTest 31 IncrementTest.java

64 final keyword declares INCREMENT as constant
32 // class containing constant variable 33 class Increment { private int count = 0; // number of increments private int total = 0; // total of all increments private final int INCREMENT; // constant variable 37 // initialize constant INCREMENT public Increment( int incrementValue ) { INCREMENT = incrementValue; // intialize constant variable (once) } 43 // add INCREMENT to total and add 1 to count public void increment() { total += INCREMENT; count; } 50 // return String representation of an Increment object's data public String toIncrementString() { return "After increment " + count + ": total = " + total; } 56 57 } // end class Increment final keyword declares INCREMENT as constant Increment.java Line 36 final keyword declares INCREMENT as constant Line 41 final variable INCREMENT must be initialized before using it final variable INCREMENT must be initialized before using it

65 IncrementTest.java:40: variable INCREMENT might not have been initialized { ^ 1 error

66 Bizler programlarımıza paketler dahil (import) ederiz.
Paketler Oluşturma Bizler programlarımıza paketler dahil (import) ederiz. İlişkili sınıflar yada arayüzler Complex uygulamaları daha kolay yönetmek için. Yazılımların yeniden kullanabilirliğini artırma Tekil sınıf isimleri sağlamak için Popüler paket-isimlendirme Internet domain isminin tersi e.g., com.deitel Paketlere bak.

67 Class Time1 is placed in this package
// Fig. 8.16: Time1.java // Time1 class declaration maintains the time in 24-hour format. package com.deitel.jhtp5.ch08; 4 import java.text.DecimalFormat; 6 public class Time1 extends Object { private int hour; // private int minute; // private int second; // 11 // Time1 constructor initializes each instance variable to zero; // ensures that each Time1 object starts in a consistent state public Time1() { setTime( 0, 0, 0 ); } 18 // set a new time value using universal time; perform // validity checks on the data; set invalid values to zero public void setTime( int h, int m, int s ) { hour = ( ( h >= 0 && h < 24 ) ? h : 0 ); minute = ( ( m >= 0 && m < 60 ) ? m : 0 ); second = ( ( s >= 0 && s < 60 ) ? s : 0 ); } 27 Class Time1 is placed in this package Class Time1 is in directory com/deitel/jhtp5/ch08 Time1.java Line 3 Class Time1 is placed in this package Line 3 Class Time1 is in directory com/deitel/jhtp5/ch08 Line 5 import class DecimalFormat from package java.text import class DecimalFormat from package java.text

68 Time1.java Line 31 DecimalFormat from package java.text
// convert to String in universal-time format public String toUniversalString() { DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" ); 32 return twoDigits.format( hour ) + ":" + twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second ); } 36 // convert to String in standard-time format public String toStandardString() { DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" ); 41 return ( (hour == 12 || hour == 0) ? 12 : hour % 12 ) + ":" + twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second ) + ( hour < 12 ? " AM" : " PM" ); } 46 47 } // end class Time1 DecimalFormat from package java.text Time1.java Line 31 DecimalFormat from package java.text

69 import class JOptionPane from package javax.swing
1 // Fig. 8.17: TimeTest1.java 2 // Class TimeTest1 to exercise class Time1. 3 4 // Java packages 5 import javax.swing.JOptionPane; 6 7 // Deitel packages 8 import com.deitel.jhtp5.ch08.Time1; // import Time1 class 9 10 public class TimeTest1 { 11 public static void main( String args[] ) { Time1 time = new Time1(); // calls Time1 constructor 15 // append String version of time to String output String output = "The initial universal time is: " + time.toUniversalString() + "\nThe initial standard time is: " + time.toStandardString(); 20 // change time and append updated time to output time.setTime( 13, 27, 6 ); output += "\n\nUniversal time after setTime is: " + time.toUniversalString() + "\nStandard time after setTime is: " + time.toStandardString(); 26 import class JOptionPane from package javax.swing TimeTest1.java Line 5 import class JOptionPane from package javax.swing Line 8 import class Time1 from package com.deitel.jhtp4.ch08 Line 14 TimeTest1 can declare Time1 object import class Time1 from package com.deitel.jhtp4.ch08 TimeTest1 can declare Time1 object

70 27 // set time with invalid values; append updated time to output
time.setTime( 99, 99, 99 ); output += "\n\nAfter attempting invalid settings: " + "\nUniversal time: " + time.toUniversalString() + "\nStandard time: " + time.toStandardString(); 32 JOptionPane.showMessageDialog( null, output, "Testing Class Time1", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 35 System.exit( 0 ); 37 } // end main 39 40 } // end class TimeTest1 TimeTest1.java

71 8.14 Package Access Package access
Variable or method does not have member access modifier

72 Instantiate reference to PackageData object
// Fig. 8.18: PackageDataTest.java // Classes in the same package (i.e., the same directory) can // use package access data of other classes in the same package. import javax.swing.JOptionPane; 5 public class PackageDataTest { 7 public static void main( String args[] ) { PackageData packageData = new PackageData(); 11 // append String representation of packageData to output String output = "After instantiation:\n" + packageData.toPackageDataString(); 15 // change package access data in packageData object packageData.number = 77; packageData.string = "Goodbye"; 19 // append String representation of packageData to output output += "\nAfter changing values:\n" + packageData.toPackageDataString(); 23 JOptionPane.showMessageDialog( null, output, "Package Access", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 26 Instantiate reference to PackageData object PackageDataTest.java Line 10 Instantiate reference to PackageData object Lines PackageDataTest can access PackageData data, because each class shares same package PackageDataTest can access PackageData data, because each class shares same package

73 No access modifier, so class has package-access variables
System.exit( 0 ); } 29 30 } // end class PackageDataTest 31 32 // class with package access instance variables 33 class PackageData { int number; // package-access instance variable String string; // package-access instance variable 36 // constructor public PackageData() { number = 0; string = "Hello"; } 43 // return PackageData object String representation public String toPackageDataString() { return "number: " + number + " string: " + string; } 49 50 } // end class PackageData PackageDataTest.java Line 33 No access modifier, so class has package-access variables No access modifier, so class has package-access variables

74 8.15 Software Reusability Java
Framework for achieving software reusability Rapid applications development (RAD) e.g., creating a GUI application quickly

75 8.16 Data Abstraction and Encapsulation
Information hiding Stack data structure Last in-first out (LIFO) Developer creates stack Hides stack’s implementation details from clients Data abstraction Abstract data types (ADTs)

76 8.16 Data Abstraction and Encapsulation (Cont.)
Abstract Data Type (ADT) Queue Line at grocery store First-in, first-out (FIFO) Enqueue to place objects in queue Dequeue to remove object from queue Enqueue and dequeue hide internal data representation


"Bölüm 8 – Nesne-Tabanlı Programlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları