Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Translated from Sawitch Chapter 13 by Dr. Galip AYDIN Swing Nesneleri ile Pencere arabirimleri oluşturulması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Translated from Sawitch Chapter 13 by Dr. Galip AYDIN Swing Nesneleri ile Pencere arabirimleri oluşturulması."— Sunum transkripti:

1 Translated from Sawitch Chapter 13 by Dr. Galip AYDIN Swing Nesneleri ile Pencere arabirimleri oluşturulması

2  Java programlarının pencereler olarak çalışmasını sağlayan kütüphane  Java Foundation Classes veya JFC sınıflarının bir parçası  Abstract Window Toolkit (AWT) kütüphanelerinin yeni versiyonu  Java 2 (JDK 1.2) versiyonundan sonra standart

3 Modern programların büyük kısmı grafiksel kullanıcı arabirimi (GUI) kullanır GUI:  Graphical—sadece yazı veya karakterler değil: pencereler, menüler, butonlar, vs.  User—programı kullanan kişi  Interface—programla etkileşimi sağlar Tipik grafiksel elemanlar:  Pencere—Ekranın program için kullanılan daha küçük bir kısmı  Menü—Kullanıcıya programla ilgili sunulan alternatifler  Button—Tıklanabilecek butonlar

4  GUI kullanan programlar sıklıkla olay-kontrollü programlama kullanırlar  Program bir olayın olmasını bekler ve buna göre bir cevap verir.  Olay örnekleri:  Fare butonuna tıklanması  Farenin hareket edilmesi  Klavyede bir tuşa basılması  Firing an event—Nesneler bir olay oluşturduğunda  Listener—Olayın olmasını bekleyen nesne  Event handler—Olaylara cevap veren metod

5 Önceki programlama yöntemi:  Komutlar sırayla yürütülür  Sonraki olacak şey listedeki sonraki komuttur  Program bir sorumlu tarafından yürütülür: Bilgisayar Olay kontrollü Programlama yöntemi:  Olay oluşturan ve olaylara tepki veren nesneler  Bir sonra olacak şey bir sonraki olaya bağlıdır  Program kullanıcıyla bilgisayar arasındaki etkileşimdir

6 import javax.swing.*; public class SwingDemo { public static final int EN = 300; public static final int YUKSEKLIK = 200; public static void main(String[] args) { JFrame pencerem = new JFrame(); pencerem.setSize(EN, YUKSEKLIK); JLabel etiket = new JLabel(“Tıklama...”); pencerem.getContentPane().add(etiket); WindowDestroyer dinleyici = new WindowDestroyer(); pencerem.addWindowListener(dinleyici); pencerem.setVisible(true); }

7 import javax.swing.*; public class SwingDemo { public static final int EN = 300; public static final int YUKSEKLIK = 200; public static void main(String[] args) { JFrame pencerem = new JFrame(); pencerem.setSize(EN, YUKSEKLIK); JLabel etiket = new JLabel(“Please don’t…”); pencerem.getContentPane().add(etiket); WindowDestroyer dinleyici = new WindowDestroyer(); pencerem.addWindowListener(dinleyici); pencerem.setVisible(true); } Bütün Swing programlarında kullanılır pencerem adında bir JFrame penceresi oluşturur JFrame penceresine bir etiket ekler ( getContentPane)

8 import javax.swing.*; public class SwingDemo { public static final int EN = 300; public static final int YUKSEKLIK = 200; public static void main(String[] args) { JFrame pencerem = new JFrame(); pencerem.setSize(EN, YUKSEKLIK); JLabel etiket = new JLabel(“Please don’t…”); pencerem.getContentPanel().add(etiket); WindowDestroyer dinleyici = new WindowDestroyer(); pencerem.addWindowListener(dinleyici); pencerem.setVisible(true); } Kapatma (x) butonuna tıklanması olayını yakalar WindowDestroyer programcının tanımladığı başka bir class.

9 public class WindowDestroyer extends WindowAdapter { public void windowClosing(WindowEvent e) { System.exit(0); } WindowAdapter bütün pencere olaylarını yakalamaya yarayan bir class. Pencere kapatma olayı oluştuğunda bu metod çağrılır.

10 import javax.swing.*; public class SwingDemo { public static final int EN = 300; public static final int YUKSEKLIK = 200; public static void main(String[] args) { JFrame pencerem = new JFrame(); pencerem.setSize(EN, YUKSEKLIK); JLabel etiket = new JLabel(“Please don’t…”); pencerem.getContentPanel().add(etiket); WindowDestroyer dinleyici = new WindowDestroyer(); pencerem.addWindowListener(dinleyici); pencerem.setVisible(true); } Pencere bu satır olmadan görünmez.

11  Yedi farklı metod vardır  Herbir metod pencere kapatma gibi bir pencere eylemiyle ilişkilidir  WindowAdapter sınıfındaki bütün metodları miras alabilir, bazılarını değiştirebilirsiniz  WindowDestroyer (Demo Program) WindowAdapter sınıfından türetilmiştir windowClosing metodunu değiştirmiştir.

12  Pencere için farklı bir sınıf  IlkPencere sınıfı JFrame sınıfından türetilmiştir  main metodu IlkPencere sınıfının iki nesnesini oluşturuyor  Herbir pencerenin kendi dinleyicisi var  Herbir pencerenin main metodu setVisible metodunu çağırıyor

13 import javax.swing.*; public class IlkPencere extends JFrame { public static final int EN = 300; public static final int YUKSEKLIK = 200; public IlkPencere() { super(); setSize(EN, YUKSEKLIK); JLabel etiket = new JLabel(“Please don’t…”); getContentPane().add(etiket); WindowDestroyer dinleyici = new WindowDestroyer(); addWindowListener(dinleyici); } Jframe sınıfından türetilmiş Temel sınıfın kurucu metodunu çağırıyor setSize, getContentPane, ve addWindowListener metodları Jframe sınıfından miras alınıyor

14  JFrame(String başlık) Verilen başlığı taşıyan bir çerçeve oluşturan Jframe kurucu metodu  Container getContentPane() Jframe nesnesinin konteyner nesnesini döndürür, bileşenleri eklemek için kullanılır  void setBackgroundColor(Color c)  void setForegroundColor(Color c)  void setSize(int EN, int yukseklik)  void setVisible(boolean b)  void show()

15  Yerleşim Yöneticisi—bir konteyner üzerinde nesnelerin nasıl sıralanacağına karar veren nesne  Konteynerlar boyut değiştirebildikleri için kullanılırlar  BorderLayout  FlowLayout  GridLayout  Herbir yöneticinin konteynerin boyutu veya şekli değiştiğinde nesneleri yeniden nasıl düzenleyeceği ile ilgili kuralları vardır.

16 Herbirisine bir bileşen konabilecek 5 bölge tanımlanmıştır: BorderLayout.NORTH BorderLayout.SOUTH BorderLayout.CENTER BorderLayout. WEST BorderLayout. EAST content.setLayout(new BorderLayout());... content.add(label1, BorderLayout.NORTH); Konteyner büyüdüğünde veya küçüldüğünde en fazla CENTER bölgesi büyür veya küçülür.

17  En basit yerleşim yöneticisidir  Konteynera eklenen bileşenleri eklenme sırasına göre soldan sağa doğru yerleştirir.  Add metodu eklenecek bileşeni parametre olarak alır Container content = getContentPane(); content.setLayout(new FlowLayout()); JLabel label1 = new JLabel(“First label here”); content.add(label1); JLabel label2 = new JLabel(“Second label there”); content.add(label2);

18  Belirli sayıda satır veya sütün tesbit edilir  Izgaradaki bütün bölgeler eşit boyuttadır  Konteyner boyut değiştirince herbir bölge eşit miktarda büyür veya küçülür İki satır üç sütündan oluşan bir ızgara oluşturur aContainer.setLayout(new GridLayout(2, 3));... aContainer.add(label1); aContainer.add(label2); Satırlar sütünlardan önce doldurulur

19 Swingde buton kullanmak için izlenecek temel adımlar:  Buton nesnesi oluştur  Buton nesnesini konteynera ekle  actionPerformed metodu olan bir ActionListener nesnesi oluştur  Listener nesnesini butona kaydet

20 JButton stopButton = new JButton(“Red”); contentPane.add(stopButton); Butonun üstünde çıkacak yazı Butonu konteynera ekleme JButton butonlar için Swingin tanımladığı bir sınıftır class for buttons.

21 Sınıfa ActionListener özelliği eklemek için:  Sınıf tanımlamasına implements ActionListener ifadesi eklenir:  actionPerformed adında bir metod yazılır public class ButtonDemo extends JFrame implements ActionListener {... public void actionPerformed(ActionEvent e) {...

22  actionPerformed metodunun sadece bir parametresi vardır  Parametre ActionEvent tipindedir public void actionPerformed(ActionEvent e) { if (e.getActionCommand().equals(“Red”))... }

23  Eğer bir buton ile bir Listener ilişkilendirilmemişse butona tıklanıp tıklanmadığı kontrol edilemez.  Buton için bir Listener kaydetme: JButton stopButton = new JButton(“Red”); stopButton.addActionListener(this); contentPane.add(stopButton); this parametresi bu kodu barındıran sınıfı gösterir. Bu örnekte sınıfımız ActionListener sınıfını implement eden JFrame sınıfıdır.

24 Container sınıfı kendisine bileşenler eklenebilen bir sınıftır. Her Swing container sınıfının bir add metodu vardır. Bazı çok kullanılan Container sınıflar:  JPanel  Container  JFrame’in Content pane nesnesi

25 RedGreen  GUIlerin hiyerarşik organizasyonu için kullanılır:  Bir panel başka bileşenleri içerebilir  Bir panel başka bir Container nesnesine eklenebilir. JPanel buttonPanel = new JPanel(); buttonPanel.setLayout(new FlowLayout()); buttonPanel.add(stopButton); buttonPanel.add(goButton); contentPane.add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);

26  Container sınıfından türetilmiş herhangi bir sınıfa bileşenler eklenebilir.  Container sınıfı kullanılırken AWT kütüphanesini import etmek gerekir: import java.awt.*;  Jcomponent, Container sınıfından türetilmiştir  Container üstündeki bileşenler container layout manager tarafından düzenlenir.

27  Bileşenler direkt olarak Jframe üzerine değil Jframe’in content pane bileşenine eklenirler.  getContentPane metodu Container olarak davranan content pane bileşenine bir referans döndürür, Container contentPane = getContentPane(); JLabel label = new JLabel(“blue”); contentPane.add(label);

28 Component Object Container Window Frame JFrameJComponent JPanel JLabelJMenuBar AbstractButton JButton JMenu JMenuItem JTextFieldJTextArea JTextComponent AWT Swing Sınıf Soyut Sınıf Layout manager sınıfları AWT içindedir.

29 Text field ve text area bileşenleri  getText metodu bir bileşendeki yazıyı döndürür  setText bileşendeki yazıyı değiştirir JTextFieldJTextArea JTextComponent memo1 = theText.getText(); theText.setText(“Hi Mom”);

30  JTextComponent sınıfından türetilmişlerdir  setText ve getText metodları vardır  Kurucu metodlarına başlangıçta taşıyacakları yazı parametre olarak gönderilebilir.  JTextField sadece bir satır yazı taşıyabilir  JTextArea birçok satır taşıyabilir  JTextArea scroll bar (aşağı-yukarı taşıma çubukları) taşıyabilir. JTextField someText = new JTextField(40); JTextArea someMoreText = new JTextArea(10, 40);

31 Bir TextArea veya TextField’ dan int almak için:  getText kullanarak String al  trim ile boşlukları at  String’i int’e çevirmek için parseInt metodunu kullan int n = Integer.parseInt (field.getText().trim());


"Translated from Sawitch Chapter 13 by Dr. Galip AYDIN Swing Nesneleri ile Pencere arabirimleri oluşturulması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları