Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Translated from Sawitch Chapter 13 by Dr. Galip AYDIN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Translated from Sawitch Chapter 13 by Dr. Galip AYDIN"— Sunum transkripti:

1 Translated from Sawitch Chapter 13 by Dr. Galip AYDIN
Swing Nesneleri ile Pencere arabirimleri oluşturulması Translated from Sawitch Chapter 13 by Dr. Galip AYDIN

2 Swing Java programlarının pencereler olarak çalışmasını sağlayan kütüphane Java Foundation Classes veya JFC sınıflarının bir parçası Abstract Window Toolkit (AWT) kütüphanelerinin yeni versiyonu Java 2 (JDK 1.2) versiyonundan sonra standart

3 GUI—Graphical User Interface
Modern programların büyük kısmı grafiksel kullanıcı arabirimi (GUI) kullanır GUI: Graphical—sadece yazı veya karakterler değil: pencereler, menüler, butonlar, vs. User—programı kullanan kişi Interface—programla etkileşimi sağlar Tipik grafiksel elemanlar: Pencere—Ekranın program için kullanılan daha küçük bir kısmı Menü—Kullanıcıya programla ilgili sunulan alternatifler Button—Tıklanabilecek butonlar

4 Olay-kontrollü Programlama
GUI kullanan programlar sıklıkla olay-kontrollü programlama kullanırlar Program bir olayın olmasını bekler ve buna göre bir cevap verir. Olay örnekleri: Fare butonuna tıklanması Farenin hareket edilmesi Klavyede bir tuşa basılması Firing an event—Nesneler bir olay oluşturduğunda Listener—Olayın olmasını bekleyen nesne Event handler—Olaylara cevap veren metod

5 Yeni bir Programlama Yaklaşımı
Önceki programlama yöntemi: Komutlar sırayla yürütülür Sonraki olacak şey listedeki sonraki komuttur Program bir sorumlu tarafından yürütülür: Bilgisayar Olay kontrollü Programlama yöntemi: Olay oluşturan ve olaylara tepki veren nesneler Bir sonra olacak şey bir sonraki olaya bağlıdır Program kullanıcıyla bilgisayar arasındaki etkileşimdir

6 Basit Bir Swing Programı
import javax.swing.*; public class SwingDemo { public static final int EN = 300; public static final int YUKSEKLIK = 200; public static void main(String[] args) JFrame pencerem = new JFrame(); pencerem.setSize(EN, YUKSEKLIK); JLabel etiket = new JLabel(“Tıklama...”); pencerem.getContentPane().add(etiket); WindowDestroyer dinleyici = new WindowDestroyer(); pencerem.addWindowListener(dinleyici); pencerem.setVisible(true); }

7 Programla ilgili notlar
import javax.swing.*; public class SwingDemo { public static final int EN = 300; public static final int YUKSEKLIK = 200; public static void main(String[] args) JFrame pencerem = new JFrame(); pencerem.setSize(EN, YUKSEKLIK); JLabel etiket = new JLabel(“Please don’t…”); pencerem.getContentPane().add(etiket); WindowDestroyer dinleyici = new WindowDestroyer(); pencerem.addWindowListener(dinleyici); pencerem.setVisible(true); } Bütün Swing programlarında kullanılır pencerem adında bir JFrame penceresi oluşturur JFrame penceresine bir etiket ekler (getContentPane)

8 Programla ilgili notlar
import javax.swing.*; public class SwingDemo { public static final int EN = 300; public static final int YUKSEKLIK = 200; public static void main(String[] args) JFrame pencerem = new JFrame(); pencerem.setSize(EN, YUKSEKLIK); JLabel etiket = new JLabel(“Please don’t…”); pencerem.getContentPanel().add(etiket); WindowDestroyer dinleyici = new WindowDestroyer(); pencerem.addWindowListener(dinleyici); pencerem.setVisible(true); } Kapatma (x) butonuna tıklanması olayını yakalar WindowDestroyer programcının tanımladığı başka bir class.

9 WindowDestroyer Class
public class WindowDestroyer extends WindowAdapter { public void windowClosing(WindowEvent e) System.exit(0); } WindowAdapter bütün pencere olaylarını yakalamaya yarayan bir class. Pencere kapatma olayı oluştuğunda bu metod çağrılır.

10 Demo Programın sonucu Pencere bu satır olmadan görünmez.
import javax.swing.*; public class SwingDemo { public static final int EN = 300; public static final int YUKSEKLIK = 200; public static void main(String[] args) JFrame pencerem = new JFrame(); pencerem.setSize(EN, YUKSEKLIK); JLabel etiket = new JLabel(“Please don’t…”); pencerem.getContentPanel().add(etiket); WindowDestroyer dinleyici = new WindowDestroyer(); pencerem.addWindowListener(dinleyici); pencerem.setVisible(true); } Pencere bu satır olmadan görünmez.

11 Window Listeners (Pencere Dinleyicileri)
Yedi farklı metod vardır Herbir metod pencere kapatma gibi bir pencere eylemiyle ilişkilidir WindowAdapter sınıfındaki bütün metodları miras alabilir, bazılarını değiştirebilirsiniz WindowDestroyer (Demo Program) WindowAdapter sınıfından türetilmiştir windowClosing metodunu değiştirmiştir.

12 Demo Programının daha iyi versiyonu
Pencere için farklı bir sınıf IlkPencere sınıfıJFrame sınıfından türetilmiştir main metodu IlkPencere sınıfının iki nesnesini oluşturuyor Herbir pencerenin kendi dinleyicisi var Herbir pencerenin main metodu setVisible metodunu çağırıyor

13 IlkPencere Class Jframe sınıfından türetilmiş
import javax.swing.*; public class IlkPencere extends JFrame { public static final int EN = 300; public static final int YUKSEKLIK = 200; public IlkPencere() super(); setSize(EN, YUKSEKLIK); JLabel etiket = new JLabel(“Please don’t…”); getContentPane().add(etiket); WindowDestroyer dinleyici = new WindowDestroyer(); addWindowListener(dinleyici); } Jframe sınıfından türetilmiş Temel sınıfın kurucu metodunu çağırıyor setSize, getContentPane, ve addWindowListener metodları Jframe sınıfından miras alınıyor

14 JFrame Sınıfının metodları
JFrame(String başlık) Verilen başlığı taşıyan bir çerçeve oluşturan Jframe kurucu metodu Container getContentPane() Jframe nesnesinin konteyner nesnesini döndürür, bileşenleri eklemek için kullanılır void setBackgroundColor(Color c) void setForegroundColor(Color c) void setSize(int EN, int yukseklik) void setVisible(boolean b) void show()

15 Yerleşim Yöneticileri (Layout Managers)
Yerleşim Yöneticisi—bir konteyner üzerinde nesnelerin nasıl sıralanacağına karar veren nesne Konteynerlar boyut değiştirebildikleri için kullanılırlar BorderLayout FlowLayout GridLayout Herbir yöneticinin konteynerin boyutu veya şekli değiştiğinde nesneleri yeniden nasıl düzenleyeceği ile ilgili kuralları vardır.

16 Border Layout Manager Herbirisine bir bileşen konabilecek 5 bölge tanımlanmıştır: BorderLayout.NORTH BorderLayout.SOUTH BorderLayout.CENTER BorderLayout. WEST EAST content.setLayout(new BorderLayout()); . . . content.add(label1, BorderLayout.NORTH); Konteyner büyüdüğünde veya küçüldüğünde en fazla CENTER bölgesi büyür veya küçülür.

17 Flow Layout Manager En basit yerleşim yöneticisidir
Konteynera eklenen bileşenleri eklenme sırasına göre soldan sağa doğru yerleştirir. Add metodu eklenecek bileşeni parametre olarak alır Container content = getContentPane(); content.setLayout(new FlowLayout()); JLabel label1 = new JLabel(“First label here”); content.add(label1); JLabel label2 = new JLabel(“Second label there”); content.add(label2);

18 Grid Layout Manager Belirli sayıda satır veya sütün tesbit edilir
Izgaradaki bütün bölgeler eşit boyuttadır Konteyner boyut değiştirince herbir bölge eşit miktarda büyür veya küçülür aContainer.setLayout(new GridLayout(2, 3)); . . . aContainer.add(label1); aContainer.add(label2); İki satır üç sütündan oluşan bir ızgara oluşturur Satırlar sütünlardan önce doldurulur

19 Butonlar ve ActionListener sınıfları
Swingde buton kullanmak için izlenecek temel adımlar: Buton nesnesi oluştur Buton nesnesini konteynera ekle actionPerformed metodu olan bir ActionListener nesnesi oluştur Listener nesnesini butona kaydet

20 Buton nesnesini oluşturup Konteynera ekleme
JButton stopButton = new JButton(“Red”); contentPane.add(stopButton); Butonun üstünde çıkacak yazı JButton butonlar için Swingin tanımladığı bir sınıftır class for buttons. Butonu konteynera ekleme

21 ActionListener Nesnesi Oluşturma
Sınıfa ActionListener özelliği eklemek için: Sınıf tanımlamasına implements ActionListener ifadesi eklenir: actionPerformed adında bir metod yazılır public class ButtonDemo extends JFrame implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) {

22 actionPerformed Metodu
actionPerformed metodunun sadece bir parametresi vardır Parametre ActionEvent tipindedir public void actionPerformed(ActionEvent e) { if (e.getActionCommand().equals(“Red”)) . . . }

23 Buton Nesnesine Listener kaydetmek
Eğer bir buton ile bir Listener ilişkilendirilmemişse butona tıklanıp tıklanmadığı kontrol edilemez. Buton için bir Listener kaydetme: JButton stopButton = new JButton(“Red”); stopButton.addActionListener(this); contentPane.add(stopButton); this parametresi bu kodu barındıran sınıfı gösterir. Bu örnekte sınıfımız ActionListener sınıfını implement eden JFrame sınıfıdır.

24 Container Sınıfı Container sınıfı kendisine bileşenler eklenebilen bir sınıftır. Her Swing container sınıfının bir add metodu vardır. Bazı çok kullanılan Container sınıflar: JPanel Container JFrame’in Content pane nesnesi

25 JPanel GUIlerin hiyerarşik organizasyonu için kullanılır:
Bir panel başka bileşenleri içerebilir Bir panel başka bir Container nesnesine eklenebilir. JPanel buttonPanel = new JPanel(); buttonPanel.setLayout(new FlowLayout()); buttonPanel.add(stopButton); buttonPanel.add(goButton); contentPane.add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH); Red Green

26 Container Sınıfı Container sınıfından türetilmiş herhangi bir sınıfa bileşenler eklenebilir. Container sınıfı kullanılırken AWT kütüphanesini import etmek gerekir: import java.awt.*; Jcomponent, Container sınıfından türetilmiştir Container üstündeki bileşenler container layout manager tarafından düzenlenir.

27 Content Pane - JFrame Bileşenler direkt olarak Jframe üzerine değil Jframe’in content pane bileşenine eklenirler. getContentPane metodu Container olarak davranan content pane bileşenine bir referans döndürür, Container contentPane = getContentPane(); JLabel label = new JLabel(“blue”); contentPane.add(label);

28 Swing Sınıflarının Hiyerarşisi
Object AWT Component Container Layout manager sınıfları AWT içindedir. Sınıf Window Soyut Sınıf Frame Swing JFrame JComponent AbstractButton JPanel JLabel JMenuBar JMenuItem JButton JTextComponent JMenu JTextArea JTextField

29 GUIlerde Yazı Giriş/Çıkış işlemleri
JTextField JTextArea JTextComponent Text field ve text area bileşenleri getText metodu bir bileşendeki yazıyı döndürür setText bileşendeki yazıyı değiştirir memo1 = theText.getText(); theText.setText(“Hi Mom”);

30 JTextField ve JTextArea
JTextComponent sınıfından türetilmişlerdir setText ve getText metodları vardır Kurucu metodlarına başlangıçta taşıyacakları yazı parametre olarak gönderilebilir. JTextField sadece bir satır yazı taşıyabilir JTextArea birçok satır taşıyabilir JTextArea scroll bar (aşağı-yukarı taşıma çubukları) taşıyabilir. JTextField someText = new JTextField(40); JTextArea someMoreText = new JTextArea(10, 40);

31 Sayı Giriş/Çıkış Bir TextArea veya TextField’dan int almak için:
getText kullanarak String al trim ile boşlukları at String’i int’e çevirmek için parseInt metodunu kullan int n = Integer.parseInt (field.getText().trim());


"Translated from Sawitch Chapter 13 by Dr. Galip AYDIN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları