Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu."— Sunum transkripti:

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu

2 PsA & EA 2 PSÖRİATİK ARTRİT VE ENTEROPATİK ARTROPATİLER NEŞE BURCU TEPE ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III

3 PsA & EA 3 SUNUM AKIŞI: Psöriatik Artrit ve Enteropatik Artropatinin;  Tanımı  Epidemiyolojisi  Patolojisi  Klinik, Lab. ve Radyolojik Bulguları  Tanısı  Tedavisi

4 PsA & EA 4 PSÖRİATİK ARTRİT Psöriazisle ilişkili, inflamatuar, seronegatif bir artropati RF (-)

5 PsA & EA 5 Psöriazis?

6 PsA & EA 6 Psöriazis, kronik inflamatuar bir dermatoz Multifaktöriyel  Genetik yatkınlık  Çevresel faktörler

7 PsA & EA 7

8 PsA & EA 8 % 1,5 – 2 Genel popülasyon % 5 – 8 Psöriazisli hastada PA K : E 1 %75 Cilt lezyonları artritten önce %15 Cilt lezyonları ve artrit birlikte %10 Cilt lezyonları artritten sonra EPİDEMİYOLOJİ

9 PsA & EA 9 ETYOPATOGENEZ Genetik İmmünolojik Çevresel

10 PsA & EA 10 ETYOPATOGENEZ Genetik faktörler: %30 Ailesel Poligenik HLA-B26, B27, B38, B39 CW6 DR4, DR7

11 PsA & EA 11 ETYOPATOGENEZ İmmünolojik faktörler: Otoimmünite Kompleman akt. T h 1 Keratinosit TNF-α IL-1β IL-10

12 PsA & EA 12 ETYOPATOGENEZ Çevresel faktörler: Enf. Streptokok, HIV-1 Travma Köebner reaksiyonu İlaçlar Lityum, beta blokör, antimalaryal ilaçlar Stres Peptid hormonları

13 PsA & EA 13 KLİNİK ÖZELLİKLER: 1. Asimetrik oligoartiküler tip 2. DİF eklemleri tutan tip 3. Simetrik poliartrit tipi 4. Artritis mutilans tipi 5. Aksiyal tutulum yapan tip

14 Artritis mutilans Teleskop parmak Daktilit DİF tutulumu ve psöriatik tırnak lezyonları Simetrik poliartiküler tutulum

15 PsA & EA 15 EKLEM DIŞI BULGULAR: Psöriatik cilt ve tırnak lezyonları İnflamatuvar göz hastalığı Renal tutulum Kardiyak tutulum

16 PsA & EA 16 LAB. BULGULARI ESH CRP RF (-) Sinoviyal sıvıda lökositoz (PMN) Hiperürisemi

17 DİF ve PİF’te eroziv değişiklikler Periostit DİF’te ankiloz Hokka-kalem görüntüsü RADYOLOJİK BULGULAR: Periferik artrit tipinde

18 Asimetrik sakroiliit Marjinal olmayan sindesmofit RADYOLOJİK BULGULAR: Omurgaya ait bulgular Asimetrik ossifikasyon

19 PsA & EA 19 TANI Eklem tutulum şekli DİF eklem, Ön göğüs duvarı sık Sakroiliak eklem, Temporomandibuler eklem nadir Daktilit İritis Tek taraflı lenfödem Topuk civarında entesopati Proliferatif yeni kemik oluşumu

20 PsA & EA 20 TEDAVİ Artrit + Cilt lezyonları 1. Farmakolojik Tedavi 2. Cerrahi Tedavi 3. Rehabilitasyon Yaklaşımları

21 PsA & EA 21 TEDAVİ Farmakolojik Tedavi: Aspirin dışında NSAİİ İndometazin*, Diklofenak, Tolmetin, Naproksen Tam doz, 4 hafta Yavaş etkili antiromatizmal ilaçlar Sulfasalazin Metotreksat Siklosporin-A Azotiyopürin

22 PsA & EA 22 TEDAVİ Cerrahi Tedavi: Tek eklemde sinovektomi Rekonstrüktif cerrahi girişimler Rehabilitasyon Yaklaşımları Fizik Tedavi Egzersiz İş-uğraşı Tedavisi Uygun pozisyonda istirahat Kriyoterapi Balneoterapi Helioterapi

23 PsA & EA 23 ENTEROPATİK ARTROPATİ İnflamatuvar Barsak Hastalıkları ile ilişkili olan artritlerdir.

24 PsA & EA 24 İnflamatuvar Barsak hastalıkları: Ülseratif Kolit Crohn Hastalığı İnfeksiyöz Enterit Whipple Hastalığı Çöliak Hastalığı İntestinal bypass sonrası oluşan artropatiler Kollajenöz Kolitis Poncet Hastalığı

25 PsA & EA 25 Barsak patolojisi Eklem inflamasyonu Smith Segmental barsak ameliyatı Bargen Ülseratif Kolit komplikasyonu olarak artrit Hench İBH periferik artrit 1976 SpA grubuna (Wright ve Moll ) İBH nın eklenmesi

26 PsA & EA 26 İBH da ekstraintestinal semptomlar: Artrit * İritis Deri bulguları (eritema nodosum) Vaskülit Hemolitik anemi

27 PsA & EA 27 EPİDEMİYOLOJİ % 2-20 İBH ‘da artropati % 8,3 Ülseratif Kolit %13,6 Crohn H. Avrupa SpA Grup Kriterlerine uyan hastalarda; % 65 Asemptomatik barsak inflamasyonu Kontrol Grubunda; % 5 Asemptomatik barsak inflamasyonu

28 PsA & EA 28 ETYOPATOGENEZ Bakteriler HLA – B27 Diyet Antijenleri

29 PsA & EA 29 ETYOPATOGENEZ Bakteriler: Anormal bakteriyel flora Fazla miktarda bakteri varlığı Klebsiella AS Tropherioma whiplii Whipple H. Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinya Yatkın bireylerde postinfeksiyöz reaktif artrit

30 PsA & EA 30 ETYOPATOGENEZ HLA – B27: Gram (-) enterik bakteri antijenlerine benzerlik Gram (-) bakteri invazitesinde değişiklik Bakteri kalıcılığı

31 PsA & EA 31 ETYOPATOGENEZ Diyet Antijenleri: Proteinden zengin beslenme Domuzda anormal barsak florası ile asimetrik periferik artrit

32 PsA & EA 32 KLİNİK BULGULAR 1. Periferik artrit 2. Aksiyal tutulum yapan artrit

33 Entesopati KLİNİK BULGULAR Periferik Artrit: Alt ekstremite eklemleri sık Asimetrik oligoartiküler tutulum sık Monoartiküler tutulum nadir Aşil tendonu Plantar fasiya Patellar ligament Entesopati

34 PsA & EA 34 KLİNİK BULGULAR Aksiyal Tutulum AS ‘e benzer bulgular Sakroiliit ve Spondilit İnflamatuvar bel ağrısı Kalça ağrısı Göğüs ağrısı

35 PsA & EA 35 KLİNİK BULGULAR Artrit dışında ekstraintestinal bulgular: Göz Deri Renal

36 PsA & EA 36 LAB. BULGULARI Spesifik lab. bulgusu yok RF(-) Akut Faz Reaktanları ESH Lökositoz Belirgin trombositoz Fe eksikliği anemisi Sinovial sıvıda inflamatuvar değişiklikler

37 Entesopati Sindesmofit Sakroiliit RADYOLOJİK BULGULAR Periferik tutulum Aksiyal tutulum

38 PsA & EA 38 TANI SpA olduğu ayırt edilmeli RA ve diğer kollajen doku hastalıklarından ayrılmalı HLA – B27 ?

39 PsA & EA 39 TEDAVİ İBH öncelikli NSAİİ İntraartiküler kortikosteroid enjeksiyonu Sistemik kortikosteroid Sulfasalazin Metotreksat

40 PsA & EA 40 TEDAVİ Rehabilitasyon yaklaşımları: Periferik artritte; Uygun pozisyonda istirahat Kriyoterapi Uygun pozisyonda atelleme Egzersizler Aksiyal artropatide; AS ‘te uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon prensipleri geçerlidir.

41 PsA & EA 41 KAYNAKLAR 1. Antıp AŞ:Romatoloji 1. Baskı 2000 Syf:187-203 2. Antıp AŞ: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1. Baskı 1999 Syf: 125-157 3. Harrison’s Principles of İnternal Medicine 15. edition 2001 Syf: 1956-1960 4. Hochberg, Silman, Smolon Rheumatology. 3. edition Syf:1949-1952 5. Antıp AŞ:Medikal Tedavi 2003 Syf:1155-1158 6. Kumar, Kotran, Robbins. Temel Patoloji. 7. edition Syf:794

42 PsA & EA 42 BEN İ TÜRK HEK İ MLER İ NE EMANET ED İ N İ Z...

43 PsA & EA 43

44 Dinlediğiniz için teşekkürler... Neşe Burcu TEPE ANTBAT


"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları