Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu"— Sunum transkripti:

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu

2 PSÖRİATİK ARTRİT VE ENTEROPATİK ARTROPATİLER
NEŞE BURCU TEPE ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III

3 SUNUM AKIŞI: Psöriatik Artrit ve Enteropatik Artropatinin; Tanımı
Epidemiyolojisi Patolojisi Klinik, Lab. ve Radyolojik Bulguları Tanısı Tedavisi

4 PSÖRİATİK ARTRİT Psöriazisle ilişkili, inflamatuar, seronegatif bir artropati RF (-)

5 Psöriazis?

6 Psöriazis, kronik inflamatuar bir dermatoz
Multifaktöriyel Genetik yatkınlık Çevresel faktörler

7

8 EPİDEMİYOLOJİ % 1,5 – 2 Genel popülasyon
% 5 – Psöriazisli hastada PA K : E % Cilt lezyonları artritten önce % Cilt lezyonları ve artrit birlikte % Cilt lezyonları artritten sonra

9 ETYOPATOGENEZ Genetik İmmünolojik Çevresel

10 ETYOPATOGENEZ Genetik faktörler: %30 Ailesel HLA-B26, B27, B38, B39
Poligenik HLA-B26, B27, B38, B39 CW6 DR4, DR7

11 ETYOPATOGENEZ İmmünolojik faktörler: Otoimmünite Kompleman akt. T h1
Keratinosit TNF-α IL-1β IL-10

12 ETYOPATOGENEZ Çevresel faktörler: Enf. Streptokok , HIV-1
Travma Köebner reaksiyonu İlaçlar Lityum, beta blokör, antimalaryal ilaçlar Stres Peptid hormonları

13 KLİNİK ÖZELLİKLER: 1. Asimetrik oligoartiküler tip
2. DİF eklemleri tutan tip 3. Simetrik poliartrit tipi 4. Artritis mutilans tipi 5. Aksiyal tutulum yapan tip

14 Simetrik poliartiküler tutulum
Teleskop parmak Daktilit Artritis mutilans Simetrik poliartiküler tutulum DİF tutulumu ve psöriatik tırnak lezyonları

15 EKLEM DIŞI BULGULAR: Psöriatik cilt ve tırnak lezyonları
İnflamatuvar göz hastalığı Renal tutulum Kardiyak tutulum

16 LAB. BULGULARI ESH CRP RF (-) Sinoviyal sıvıda lökositoz (PMN)
Hiperürisemi

17 Hokka-kalem görüntüsü DİF ve PİF’te eroziv değişiklikler
Periostit DİF’te ankiloz Hokka-kalem görüntüsü DİF ve PİF’te eroziv değişiklikler RADYOLOJİK BULGULAR: Periferik artrit tipinde

18 Marjinal olmayan sindesmofit Asimetrik ossifikasyon
Asimetrik sakroiliit Asimetrik ossifikasyon RADYOLOJİK BULGULAR: Omurgaya ait bulgular

19 TANI Eklem tutulum şekli İritis Tek taraflı lenfödem
DİF eklem, Ön göğüs duvarı sık Sakroiliak eklem, Temporomandibuler eklem nadir Daktilit İritis Tek taraflı lenfödem Topuk civarında entesopati Proliferatif yeni kemik oluşumu

20 TEDAVİ Artrit + Cilt lezyonları 1. Farmakolojik Tedavi
2. Cerrahi Tedavi 3. Rehabilitasyon Yaklaşımları

21 TEDAVİ Farmakolojik Tedavi: Aspirin dışında NSAİİ
İndometazin*, Diklofenak, Tolmetin, Naproksen Tam doz, 4 hafta Yavaş etkili antiromatizmal ilaçlar Sulfasalazin Metotreksat Siklosporin-A Azotiyopürin

22 TEDAVİ Cerrahi Tedavi: Tek eklemde sinovektomi
Rekonstrüktif cerrahi girişimler Rehabilitasyon Yaklaşımları Fizik Tedavi Egzersiz İş-uğraşı Tedavisi Uygun pozisyonda istirahat Kriyoterapi Balneoterapi Helioterapi

23 ENTEROPATİK ARTROPATİ
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları ile ilişkili olan artritlerdir.

24 İnflamatuvar Barsak hastalıkları:
Ülseratif Kolit Crohn Hastalığı İnfeksiyöz Enterit Whipple Hastalığı Çöliak Hastalığı İntestinal bypass sonrası oluşan artropatiler Kollajenöz Kolitis Poncet Hastalığı

25 Barsak patolojisi Eklem inflamasyonu
Smith Segmental barsak ameliyatı Bargen Ülseratif Kolit komplikasyonu olarak artrit Hench İBH periferik artrit SpA grubuna (Wright ve Moll ) İBH nın eklenmesi

26 İBH da ekstraintestinal semptomlar:
Artrit* İritis Deri bulguları (eritema nodosum) Vaskülit Hemolitik anemi

27 EPİDEMİYOLOJİ % 2-20 İBH ‘da artropati % 8,3 Ülseratif Kolit
%13, Crohn H. Avrupa SpA Grup Kriterlerine uyan hastalarda; % Asemptomatik barsak inflamasyonu Kontrol Grubunda; % Asemptomatik barsak inflamasyonu

28 ETYOPATOGENEZ Bakteriler HLA – B27 Diyet Antijenleri

29 Yatkın bireylerde postinfeksiyöz reaktif artrit
ETYOPATOGENEZ Bakteriler: Anormal bakteriyel flora Fazla miktarda bakteri varlığı Klebsiella AS Tropherioma whiplii Whipple H. Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinya Yatkın bireylerde postinfeksiyöz reaktif artrit

30 ETYOPATOGENEZ HLA – B27: Gram (-) enterik bakteri antijenlerine benzerlik Gram (-) bakteri invazitesinde değişiklik Bakteri kalıcılığı

31 ETYOPATOGENEZ Diyet Antijenleri: Proteinden zengin beslenme
Domuzda anormal barsak florası ile asimetrik periferik artrit

32 KLİNİK BULGULAR 1. Periferik artrit 2. Aksiyal tutulum yapan artrit

33 KLİNİK BULGULAR Periferik Artrit: Alt ekstremite eklemleri sık
Entesopati Periferik Artrit: Alt ekstremite eklemleri sık Asimetrik oligoartiküler tutulum sık Monoartiküler tutulum nadir Aşil tendonu Plantar fasiya Patellar ligament Entesopati

34 KLİNİK BULGULAR Aksiyal Tutulum AS ‘e benzer bulgular
Sakroiliit ve Spondilit İnflamatuvar bel ağrısı Kalça ağrısı Göğüs ağrısı

35 Artrit dışında ekstraintestinal bulgular:
KLİNİK BULGULAR Artrit dışında ekstraintestinal bulgular: Göz Deri Renal

36 LAB. BULGULARI Spesifik lab. bulgusu yok RF(-) Akut Faz Reaktanları
ESH Lökositoz Belirgin trombositoz Fe eksikliği anemisi Sinovial sıvıda inflamatuvar değişiklikler

37 RADYOLOJİK BULGULAR Periferik tutulum Aksiyal tutulum Entesopati
Sindesmofit RADYOLOJİK BULGULAR Sakroiliit Periferik tutulum Aksiyal tutulum

38 TANI SpA olduğu ayırt edilmeli
RA ve diğer kollajen doku hastalıklarından ayrılmalı HLA – B27 ?

39 TEDAVİ İBH öncelikli NSAİİ İntraartiküler kortikosteroid enjeksiyonu
Sistemik kortikosteroid Sulfasalazin Metotreksat

40 TEDAVİ Rehabilitasyon yaklaşımları: Periferik artritte;
Uygun pozisyonda istirahat Kriyoterapi Uygun pozisyonda atelleme Egzersizler Aksiyal artropatide; AS ‘te uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon prensipleri geçerlidir.

41 KAYNAKLAR 1. Antıp AŞ:Romatoloji 1. Baskı 2000 Syf:187-203
2. Antıp AŞ: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1. Baskı 1999 Syf: 3. Harrison’s Principles of İnternal Medicine 15. edition 2001 Syf: 4. Hochberg, Silman, Smolon Rheumatology. 3. edition Syf: 5. Antıp AŞ:Medikal Tedavi 2003 Syf: 6. Kumar, Kotran, Robbins. Temel Patoloji. 7. edition Syf:794

42 BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİNİZ...

43

44 Dinlediğiniz için teşekkürler ...
Neşe Burcu TEPE ANTBAT


"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları