Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Septik Artrit Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Septik Artrit Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Septik Artrit Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

2 Septik artrit Eklem aralığında mikroorganizmaların invazyonu sonucu ortaya çıkan iltihabi hastalık En kısa sürede antibiyotik başlanması gereken akut infeksiyöz bir tablodur. Sıklıkla bakteriyel etkenler daha tehlikeli ve eklem için harap edici mantarlar mikobakteriler

3 Septik artrit için kolaylaştırıcı faktörler
yaşın 80 üzerinde olması, diabetes mellitus, altta yatan eklem hastalıkları, romatoid artrit, osteoartrit deri enfeksiyonu ve ülseri olması, protez eklem, geçirilmiş eklem cerrahisi, eklem içine önceden kortikosteroid uygulaması, HIV hastaları, alkolizm, damar içi ilaç bağımlılığı

4 Septik artrit risk grubu
Yeni doğanlar yaşlılar altta yatan hastalığı olan hastalar immunsuprese hastalar aralıklı kateter uygulananlar

5 Giriş yolları Bakteriyel artritte sıklıkla hematojen yolla
ısırık veya diğer travmalarla eklem cerrahisi sırasında direkt yolla, nadiren kemikteki enfeksiyon alanından ekleme yayılma

6 Patogenez kıkırdak ve kemik kaybı oluşur.
Etkenin sinovial membran yerleşmesi Akut inflamatuvar yanıt oluşması sinovial sıvıya geçiş klinik bulgular kıkırdak hasarı, nekroz kıkırdak ve kemik kaybı oluşur.

7 Etkenler Gram pozitifler ilk sırada çok küçük çocuklarda,
Yaşla ilişkili olarak değişebilir. çok küçük çocuklarda, Stafilokoklar ve gram negatif bakteriler, H. influenzae genç ve erişkinlerde gonokoklar, stafilokok, beta-hemolitik ve viridans streptokoklar, S. pneumoniae daha sık Yaşlılar ve altta yatan hastalığı olanlarda gram negatifler etken olabilir

8 gonokok faculty.matcmadison.edu/.../GS-direct.jpg

9 Etkene göre eklem tutulumu
Tek eklem tutulumu Çoğu bakteri, mantar ve mikobakteri Çok eklem tutulumu Gonokoklar Viruslar Stafilokok (hastaların %10’unda)

10 Gonokok artritinde erken dissemine yayılım sonrası
ateş, poliartralji, el ve parmaklarda tipik tenosinovit, mültipl döküntü görülür. Asimetrik eklem tutulumu vardır; diz, dirsek el bileği, sık tutulur. Tedavi edilmeyen olgularda monoartiküler artrit görülebilir.

11

12 Non-gonokoksik septik artrit

13 Diğer Etkenler Anaerobların oranı nadir Lyme hastalığı Spiroketler
insan ya da hayvan ısırıklarından sonra diabetik ayak enfeksiyonlarında Lyme hastalığı Spiroketler

14 Viruslar parvovirus, HIV, kızamık, kabakulak, hepatit virusları
Poliartiküler tutulum, eller gibi küçük eklemlerin tutulumu tipiktir. parvovirus, HIV, kızamık, kabakulak, hepatit virusları

15 M. tuberculosis mantarlar
Yavaş seyirli kronik enfeksiyoz artrit nedenleri M. tuberculosis mantarlar

16 Septik artrit klinik bulgular
Genellikle birkaç saat- gün içerisinde bulgular ortaya çıkar Ağrı, Kızarıklık, ısı artışı, şişlik Yüksek ateş, Eklem hareketinde azalma Çocukların eklemi hareket ettirememe Büyüklerde diz ve kalça eklemi tutulumunda yürümeyi reddetme

17 Septik artrit fizik muayene
Enfekte eklem kırmızı renkte, sıcak, dokunma veya hareketle ağrılı, eklemde şişlik ve sıvı toplanması görülür. Kronik artritlerde bulgular daha silik !!

18 diz, kalça, omuz eklemi sık tutulur
ayak ve el bileği, dirsek ve parmak eklemleri enfekte olabilir.

19 İ.v ilaç bağımlılarında sternoklavikuler ve sakroiliak eklem tutulumu

20 M. tuberculosis Kronik granülomatöz monoartrit yapar Sıklıkla femur başı ve boynunda tutulum vardır. Eklemde şiddetli destrüksiyona neden olur. Yumuşak dokuda apseler

21 ocw.tufts.edu/courses/6/content/C207147/207173

22 Septik artritte tanı Eklem sıvısı incelenmesi enfeksiyoz artriti diğer inflamatuvar nedenlerden ayırt etmede de önemlidir. Eklem sıvısı antibiyotik başlanmadan önce ve en kısa sürede steril enjektör ile alınmalıdır. Eklem sıvısı iğne aspirasyonu ile alınamıyor ise USG, CT gibi radyolojik görüntüleme altında alınır. Bazı olgularda örnek almada cerrahi artrotomi gerekebilir.

23

24 Eklem sıvısı incelemesi
Gram boyama, Bakteri ve diğer mikroorganizmalar için kültür Sinovial sıvıda lökosit sayımı Aspire edilen sıvının biyokimyasal incelemesi yapılmalıdır.

25 Bakteriyel septik artritte
eklem sıvısı bulanık görünümde, sinovial sıvı glikozu azalmış, laktik asit artmış Septik artritte sıvıda lökosit sayısı ile üzerinde, çoğu Polimorfonükleer lökosit Olguların 2/3ünde sinovial sıvıdan etken izole edilir.

26 Diğer incelemeler Kan kültürü %10-50 pozitif
Kanda lökosit sayısı artar Sedimantasyon yüksek CRP artmış Eklem grafisinde periartiküler yumuşak doku şişliği, eklem aralığında ilerleyen dönemde daralma görülür

27 Diğer inceleme teknikleri
Tüberküloz kültürü, Sıvıda tüberküloz PCR testi, Lyme için serolojik tanı, Mantarlar için mantar kültürü

28

29 Ayırıcı tanı gut, psödogut, reaktif artrit, romatoid artrit,
Gutta eklem sıvısı incelemesinde karakteristik ürat kristalleri psödogut, psödogutta pirofosfat kristalleri reaktif artrit, geçirilmiş enfeksiyon öyküsü ile genitoüriner ya da gastrointestinal bulgular, konjonktivit veya deri/ muköz membran lezyonları romatoid artrit, eklem bulguları enfeksiyöz artritten daha az şiddetli, ateş daha az, bulgular atipik olabilir. psöriatik artrit, osteomyelit

30 Lyme artriti karakteristik döküntü, artralji,
ateş hikayesinden haftalar sonra başlayan sıklıkla monoartrit varlığı, epidemik alanda bulunma öyküsü, Borrelia için antikor pozitifliği saptanabilir.

31 Tedavi Enfekte sıvı boşaltılmalı ve antibiyotik tedavisi acilen başlanmalı Antibiyotikler i.v yolla uygulanmalıdır, akut artritte 2 hafta, bakteriyemisi olan hastalarda 4 hafta Erken dönemde eklem hareketleri kısıtlanmalı ve deformite gelişmesi önlenmeli Hastanın ağrısı giderilmeli

32 Tedavide gecikme özellikle kalça ekleminde eklemle ilgili sekellere yol açabilir.
Lokal antibiyoterapi yararsız *kimyasal sinovite neden olabileceği için önerilmez.

33 Protez eklem enfeksiyonları
kalça protezinde %0.5-1, diz protezinde %0.5-2 risk faktörleri ileri yaş, steroid tedavi, romatoid artrit, immun supresyon, diabetes mellitus, malignite, malnütrisyon, psöriyazis, cerrahi yara yeri enfeksiyonları, bakteriyemi

34 Protez enfeksiyonları gelişme sürecine göre
erken başlangıçlı, gecikmiş başlangıçlı geç başlangıçlı

35 Erken başlangıçlı enfeksiyon 3 ay içerisinde gelişir,
S. aureus, KNS ve gram negatif basiller etkendir.

36 Gecikmiş başlangıçlı protez enfeksiyonu 3 ay- 2 yıl arasında ortaya çıkar,
koagülaz negatif stafilokok gibi daha az virülan mikroorganizmalar etkendir

37 Geç başlangıçlı enfeksiyon
2 yıldan sonra Başka bir odaktan yayılma üriner yolla, sellülit gibi başka bir odaktan hematojen yolla yayılır. S. aureus, KNS sık Kaynak üriner sistem ise E. coli.

38 Klinik bulgular Ortopedik implant enfeksiyonunda vardır. Ağrı Ateş
Başlangıçta hafif olabilir, sonraları şiddetlenir. Ağrı nedeni inflamasyon olduğu gibi protezin gevşemesinden de olabilir. Ateş Ameliyat yerinde eritem, ödem, inflamasyon, pürülan akıntı olabilir.

39 Gecikmiş enfeksiyonlarda klinik daha sinsi seyreder.
Eklem ağrısı ve protezde gevşeme görülür. Enfeksiyon dışı nedenlerden ayırmak zordur.

40 Tanı Klinik şüphelenme ile uygun inceleme gereklidir.
Antibiyotik tedavi öncesinde inceleme yapılması önerilir. Ameliyat yerinde pürülans, yaygın sellülit, ısrar eden eritem ya da ısrar eden akıntı görüldüğünde protez enfekte kabul edilerek araştırma başlatılır.

41 Tanı Erken enfeksiyonda sedimantasyon ve CRP yüksek, lökosit genellikle yükselir. Kan kültüründen etken üretilebilir. Ultrasonda sıvı koleksiyonu veya hematom görülebilir. Koleksiyon var ise mutlaka mikroskopik inceleme ve kültür yapılmalıdır.

42 Geç enfeksiyon Hastaların küçük bir kısmında sistemik belirtiler eşlik eder. Sedimantasyon, CRP ve lökosit normal olabilir. Grafiler eklemde gevşemeyi gösterir. Patolojik tanı önemlidir

43


"Septik Artrit Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları