Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnflamatuar Barsak Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnflamatuar Barsak Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 İnflamatuar Barsak Hastalıkları

2 inflamatuar barsak hastalıkları
Alevlenme ve iyileşme dönemleri ile kronik bir seyir gösteren, etyolojisi iyi bilinmeyen bir hastalık grubudur.

3 inflamatuar barsak hastalıkları
CROHN HASTALIĞI ÜLSERATİF KOLİT İNDETERMİNE KOLİT % 10-15

4 inflamatuar barsak hastalıkları
ülseratif kolit Crohn hastalığı Kolonu rektumdan proksimale doğru sağlam kısım bırakmadan tutan, yüzeyel mukozal tutulum gösteren, Ağızdan anüse dek sindirin kanalını segmenter tarzda, arada sağlam bölgeler bırakarak tutan, transmural tutulum gösteren, remisyon ve eksaserbasyonlarla seyreden, sindirim sistemi dışındaki sistemleri de tutan, kronik, inflamatuar bir hastalıktır.

5 epidemiyoloji Her iki cinste eşit sıklıktadır.
En sık 15 yaşından büyüklerde görülür. İnsidans: Coğrafi bölge ve etnik grup farkları belirgin En yüksek degerler: ABD ve AB’de, kentsel bölgelerde 1: – 15: endüşük enyüksek

6 etyoloji İBH Mikrobiyal faktörler Genetik İmmün faktörler cevap
Çevresel tetikleyiciler İBH

7 genetik faktörler (CH>ÜK)
etyoloji genetik faktörler (CH>ÜK) Olguların 1. ve 2. derece akrabalarında hastalık görülme riski artmıştır: % 6-32 Genel populasyondan misli fazla Monozigot ikizlerde, konkordans dizigotik ikizlerden anlamlı yüksek: CH: % 37 > % 7 ÜK: % 10 > % 3 Mendelian bir kalıtımı yoktur, multipl genetik bir hastalıktır.

8 genetik faktörler (CH>ÜK)
etyoloji genetik faktörler (CH>ÜK) HLA Class II genlerinden DRB1*01 ve DRB1*07 CH’na yatkınlık ile DRB1*0103 hem CH, hem de ÜK’in agırlıgı ile 6.kromozom kısa kolunda bulunan TNFα geni promotor bölgesindeki ICAM-1 IL-1 reseptör antagonist bölgesindeki gen çiftlerindeki degisiklikler; CH’nın hem olusumu, hem de progresyonu ile ilgili bulunmustur.

9 genetik faktörler (CH>ÜK)
etyoloji genetik faktörler (CH>ÜK) 16.kromozomdaki NOD2 genlerinde oluşan 3 önemli mutasyon CH ile ilişkili bulunmuştur: hastalıga yatkınlık, tipi, görülme yası NOD2 genleri apoptozis’te ve immün yanıtta önemli olan nükleer faktör aktivasyonundan soumlu proteinleri sentezler bu proteinler yogun olarak monositlerde eksprese olur ve IL-4 reseptörleri ile ilgilidir

10 etyoloji çevresel faktörler Yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip kişiler
Genetik duyarlılıgı olan bireylerde hastalıgın ortaya çıkısını saglayan ve hızlandıran etkenler Yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip kişiler Endüstrileşiş ülkelerde veya aynı ülkenin büyük kentlerinde Stress faktörü yoğun kişiler Hastalık sıklıgı, aynı ırktan olan gruplarda degisik bölgelerde farklılık gösterir

11 diyet (rafine şeker, süt, hayvansal protein,
etyoloji çevresel faktörler ÜK CH sigara apendektomi -- oral kontraseptif -- aşırı sanitasyon -- anne sütü diyet (rafine şeker, süt, hayvansal protein, o6/o3 oranı artışı)

12 enfeksiyöz faktörler (CH)
etyoloji enfeksiyöz faktörler (CH) Mycobacterium paratuberculosis E.coli Streptekok Kızamık virüsü: Mezenterik damarlarda granülomatöz vaskülit Mikrovasküler tromboz Multifokal barsak infarktı ve inflamasyon Fistül, fibrozis ve darlık Diğer maternel veya neonatal enfeksiyonlar

13 patogenez Etyolojik faktörler CH ÜK Barsak inflamasyonu
anormal mükozal immün yanıt CH ÜK Barsak inflamasyonu düzeltilmis immün yanıt düzeltilmemis immün yanıt Normal homeostazis Kronik inflamatuar barsak hastalığı

14 patoloji anatomik dağılım ÜK CH CH ÜK

15 patoloji Crohn Hastalıgı anatomik dağılım İleoçekal bölge % 5 ağız
özofagus İBH %5 ileum %20 çekum mide %35 kolon İnce barsak %35 rektum anüs

16 patoloji Ülseratif kolit anatomik dağılım %10-20 %40 %40-50 %20-50
proktit sol kolon tutulumu pankolit %40-50 proktosigmoidit (distal tutlum) %20-50

17 patoloji Tam kat tutulum ve duvar kalınlaşması makroskopi CH

18 patoloji makroskopi ÜK

19 Crohn hastalığı Barsağın tüm katları ve serozanın tutulumu
Kriptit, kript apsesi, kript yapısında bozulma Submukozal histiosit proliferasyonu Fibrozis Granülom Lenfoid agregat

20 Crohn hastalığı Barsağın tüm katları ve serozanın tutulumu
Kriptit, kript apsesi, kript yapısında bozulma Submukozal histiosit proliferasyonu Fibrozis Granülom Lenfoid agregat

21 Crohn hastalığı Barsağın tüm katları ve serozanın tutulumu
Kriptit, kript apsesi, kript yapısında bozulma Submukozal histiosit proliferasyonu Fibrozis Granülom Lenfoid agregat

22 Crohn hastalığı Barsağın tüm katları ve serozanın tutulumu
Kriptit, kript apsesi, kript yapısında bozulma Submukozal histiosit proliferasyonu Granülom Fibrozis Lenfoid agregat

23 Crohn hastalığı Barsağın tüm katları ve serozanın tutulumu
Kriptit, kript apsesi, kript yapısında bozulma (*) Submukozal histiosit proliferasyonu (**) Fibrozis Granülom (***) Lenfoid agregat

24 ülseratif kolit Mukoza ile sınırlı Mükozada yoğun nötrofil
infiltrasyonu Kript apseleri Lamina propriada lenfosit Distorsiyone kriptler Paneth hücre metaplazisi

25 ülseratif kolit Mukoza ile sınırlı Mükozada yoğun nötrofil
infiltrasyonu Kript apseleri Lamina propriada lenfosit Distorsiyone kriptler Paneth hücre metaplazisi

26 ülseratif kolit Mukoza ile sınırlı Mükozada yoğun nötrofil
infiltrasyonu Kript apseleri Lamina propriada lenfosit Distorsiyone kriptler Paneth hücre metaplazisi

27 ülseratif kolit Mukoza ile sınırlı Mükozada yoğun nötrofil
infiltrasyonu Kript apseleri Lamina propriada lenfosit Distorsiyone kriptler Paneth hücre metaplazisi

28 patoloji

29 klinik bulgular ülseratif kolit Kanlı, mukuslu kronik ishal % 90
Rektal kanama, hematokezya Periumblikal veya sol alt kadran ağrısı Kilo kaybı Ekstraintestinal bulgular

30 Ekstraintestinal bulgular
klinik bulgular Crohn hastalığı Karın ağrısı % 75 Diyare % 65 Ateş % 50 Boy kısalığı %20-30 Puberte gecikmesi Fissür, fistül, skin tag Ekstraintestinal bulgular

31 Ekstaraintestinel tutulum

32 komplikasyonlar

33 komplikasyonlar

34 radyoloji Crohn hastalığı

35 radyoloji Ülseratif kolit

36 endoskopi Ülseratif kolit Crohn hastalığı

37 inflamatuar barsak hastalıkları

38 tedavi Aminosalisilatatlar İmmünosupresif ilaçlar Anti-TNF-α
Sulfasalazin 5-aminosalisilik asit: Olsalazin, meselamine, balsalazid İmmünosupresif ilaçlar Kortikosterpidler, siklosporin, takrolimus Azatioprin, 6-merkaptopürin, metotreksat Anti-TNF-α Antibiyotikler: Metranidazol, siprofoloksasilin Diyet tedavisi:CH Cerrahi tedavi


"İnflamatuar Barsak Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları