Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C.Erdem İMRAK Recep DEMİRSÖZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C.Erdem İMRAK Recep DEMİRSÖZ"— Sunum transkripti:

1 C.Erdem İMRAK Recep DEMİRSÖZ
Tasarım Aşamasında ve Mühendislik Programlarında Teknik Resmin Yeri ve Uygulaması C.Erdem İMRAK Recep DEMİRSÖZ

2 Temel mühendislik ders grubunda yer alan Teknik Resim ve Bilgisayara Destekli Teknik Resim Derslerinin mühendislik programlarındaki yeri ve işlevi Makina mühendisliği ders programı esas alınarak değerlendirme

3 Teknik Resim Nedir ? Endüstride imal edilecek mamullerin (makinalar, makina parçaları, yapılar vb.) kullanılmaya hazır halini eksiksiz olarak belirten, Fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli bütün şartları taşıyan Teknik ayrıntılarıyla birlikte çeşitli kesitlerde ayrıntılı görünümünü veren çizimler

4 Teknik Resim Nedir ? Aynı zamanda, mühendisler ve teknik elemanlar arasında iletişim kurmaya yarayan ortak bir lisan olan teknik resim çizimleri çizgilere, işaret ve sembollere yüklenen özel anlamlar sayesinde hazırlanmaktadır.

5 Teknik Resmin Tarihsel Gelişimi
Gudea Çizim planı MÖ 450 Perspekstif resim Masacio Ariel pespektif resim Giotto Brunelleschi Ortagonal projeksiyon Francesca 3 görünüşlü resim da Vinci Perspektif resim teorisi 1525 Durer Perspektif resim 1799 Monge Tasarı geometri 1820 Farish İsometrik resim 1900 Standart resimler 1950 Resim çizme makinaları 1963 Sutherland Bilgisayar grafiği 1970 Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) 1985 Üç boyutlu (3D) modelleme 1990 Geometrik modelleme

6 Mühendislikte yer alan faaliyetler
Teknik resim ve Dökümantasyon% 25 Mühendislik Analizi % 15 Diğer Faaliyetler % 16 Fonksiyonel Dizayn % 25 İmalat % 19

7 Eşzamanlı Mühendislikte Teknik Resim
Yeni bir ürünün veya mevcut tasarımın yeniden geliştirilmesinde teknik resmin etkisi diğer bilim dalları kadar etkindir. Aynı zamanda tasarım aşamasında mukavemet hesaplar için gerekli olan parçaya ait boyutlar, konstrüksiyonda teknik resim ile ifade edilmektedir.

8 Ürün tasarımında teknik resmin yeri
Malzeme Bilimi İmal Usülleri İmalat (Ürün) Teknik Resim Mukavemet

9 Konstrüksiyon aşamasında teknik resim
Pazar Talebi ve Rekabet Geometrik Modelleme 2D/3D Hedef Niteliksel Hedef Belirleme ve Özellikler Tasarım değerlendirme Özellikler Niteliksel Tasarım Seçenekleri ve Çözümleri Hedef/Çıkış Çizim ve Animasyon Parça ve Montajın Detaylı Tasarımı Teknik resim Tasarım aşaması İmalat

10 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Bilgisayarın yardımıyla mühendislik çizimlerinin elde edilmesi Çizimlerin grafik ortamında sunulması tekniğidir. İlk adımlar: ABD'de 1963 yılında MIT'de geliştirilip tanıtılan Sketchpad sistemi

11 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli teknik resim ve tasarım (CADD) yazılımları  AutoCAD  SolidWorks  Pro/Engineer  I-DEAS  CATIA

12 Makina Mühendisliğinde Teknik Resim
Tasarım değerleri Kalite Kontrol Dizayn bölümü Teknik Resim İmalat

13 Makina parçalarının biçimi, boyutları, malzemesi, imal yöntemi.
Dizayn edilmesi, modellenmesi sonlu elemanlar analizi için bilgisayar ortamında çizilmiş parça teknik resimlerine ihtiyaç

14 Bilgisayar kontrollü takım tezgahlarında parçaların işlenmesi ve imal edilmesi için
 parçanın geometrisi  parçanın boyutları  yüzey kalitesi hakkında bilgiler

15 Makina Mühendisliği Eğitimi
Teknik resim temel mühendislik dersi Tasarım yapabilme becerisi Mühendislik analizi yapabilme becerisi Makina mühendisinin çalışmasını kolaylaştıran bilgisayar bilgisinin de teknik resim bilgisiyle birlikte verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

16 Makina mühendisliği programlarında teknik resim derslerinin dağılımı
Amerika Birleşik Devletleri’nde ABET tarafından akredite edilmiş bölüm programları ile Avrupa'daki üniversiteler Teknik Resim + Bilgisayar Destekli Teknik Resim % 39 Bilgisayar Destekli Teknik Resim % 28 Teknik Resim % 33

17 Makina mühendisliği programlarında teknik resim ders saati kredisi

18 Programlarda ortak noktalar
2 adet teknik resim dersi Toplam 6 kredi ders saati Ortak Ders Konuları Teknik Resim  izdüşüm düzlemleri,  cismin görünüşleri,  kesit görünüşler,  ara kesitler,  makina elemanları çizimleri,  grafik ve tablo çizimi  elektrik, hidrolik devre çizimi Bilgisayar Destekli Teknik Resim  yazılımın tanıtılması,  temel çizim komutları,  düzenleme komutları  görüntü ayarlama  yazıcıdan çıkış alma  katı modelleme

19 Türkiye'deki makina mühendisliği bölümlerinde teknik resim dersi dağılımı
Türkiye'de bulunan üniversitelerin Makina Mühendisliği eğitimi veren Bölümlerden 22 program Bilgisayar Destekli Teknik Resim % 14 Teknik Resim % 45 Teknik Resim + Bilgisayar Destekli Teknik Resim % 41

20 Türkiye'deki makina mühendisliği bölümlerinde teknik resim ders saatleri
3 kredi % 9 5 kredi % 5 6 kredi % 86

21 Akreditasyon Kriterlerine Uygun Teknik Resim
ABD’de yer alan ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology) kurumunun EC kriterleri Mühendislik Dekanları Konseyi, Mühendislik Akreditasyon Kurulu’nun ortaya koyduğu akreditasyon kriterleri Bir uygulama örneği; İTÜ.Makina Fakültesi’nde verilen Teknik Resim ve Computer Aided Technical Drawing dersleri

22 Teknik resim derslerinde kazandırılan bilgi ve beceriler
Bil.Des. Tek.Res 1 2 3 Mühendislik bilgisini makina mühendisliği problemlerini çözmede kullanabilme becerisi Modern araç, gereç ve teçhizatı kullanabilme becerisi Bir makinayı, parçasını veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini ve ekonomikliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi Takımlarda çalışma ve/veya liderlik yapma becerisi Makina mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma Türkçe veya ingilizce etkin yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi Makina mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve çağdaş bilgi erşim olanaklarını kullanabilme becerisi

23 Teknik Resim Dersi ve Kapsamı
(2+3) iki saati ders üç saati uygulama olmak üzere 3.5 kredilik Dersin amacı, "mühendisler arasında uluslararası normlarla tespit edilmiş teknik bir lisan olan ve tasarım ile imalat arasındaki irtibatı sağlayan teknik resim çizimlerinin oluşturulması ve mevcut çizimlerin okunması becerisini kazandırmak"

24 Mühendislik programı için teknik resim ders planı
Hafta Konular 1 Teknik resim alet ve malzemelerinin tanıtımı 2 Teknik resim standartları ve endüstriyel standartlar 3 Çizgi çeşitleri ve kalınlıkları ile teknik yazı 4 Ölçülendirme esasları ve yassı parçalar 5 İzdüşüm ve görünüş çizme esasları 6 Kesit görünüşlerin elde edilmesi 7 Yüzey pürüzlülüğü ve yüzey işleme sembolleri 8 Perspektif resimler 9 Makina malzeme sembolleri 10 Makina elemanları ve çizim esasları 11 Makina montaj resmi hakkında genel bilgiler 12 Boyut toleransları 13 Şekil ve konum toleransları 14 Kaynak sembolleri

25 Hedeflenen Bilgi ve Beceriler
Serbest elle görünüş çıkarma Makina parçaları için, en uygun görünüş ve kesitin alınma İmalatta kullanılan yüzey pürüzlülüğü ve yüzey işleme işaretlerini kullanma Standart makina elemanlarını çizme Makina montaj resmi çizme Ölçülendirme ve geometrik toleransları kullanma

26 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Dersi ve Kapsamı
İngilizce olarak verilen (1+3) bir saati ders üç saati uygulama olmak üzere 2.5 kredilik Dersi amacı, “bilgisayar destekli iki boyutlu (2B) çizim ve üç buyutlu (3B) modelleme ve mühendislik modellerini yaratma, bilgisayar destekli teknik resim esaslarını ve paket programlar kullanarak çizim ve modelleme metotları, montajda parçaları nasıl dizayn edecekleri ve ilişkilendirecekleri ve bilgisayar ortamında montaj resimleri çizme ve 2B teknik resimlerin ve katı modellerin standart çıkışlarını almaktır.”

27 Mühendislik programı için teknik resim ders planı
Hafta Konular 1 Çizim programının tanıtılması 2 Çizim çıktılarının alınması 3 Basit çizim fonksiyonları 4 İzdüşüm ve görünüş yaratma 5 Kesit görünüşler 6 Boyutlandırma 7 Katı modellemenin tanıtılması 8 Katı model oluşturma komutları 9 Diğer katı model komutları 10 Üç boyutlu parçaları iki boyutlu görünüşlere dönüştürme 11 Montaj için parçaların birleştirilmesi 12 Montaj sıralamasının yaratılması 13 Parametrik modelleme 14 Mekanizmaların animasyonu

28 Hedeflenen Bilgi ve Beceriler
Standart formlarda 2B teknik resim çizme 2B ve 3B teknik resimleri ölçülendirme Bir parçanın katı modelini yaratma Bir montajda verilen parçaları dizayn etme ve birleştirme 2B ve 3B teknik resimlerin çıkışlarını alma

29 Tasarım Ödevi Takım 4 kişiden oluşur Her takımın bir lideri bulunur
Lider takımın çalışmasından sorumludur. Her takım, üyelerini, liderini, takımın adını seçerek ve çalışma planını hazırlar 2 adet “gelişme raporu” hazırlanır Tasarımlar son hafta sunulur

30 Tasarım ödeviyle sağlanan performans kriterleri
İhtiyacı tanımlayabilmesi, konuyla ilgili bilgi toplayabilmesi, alternatif çözümler üretip en uygununu seçebilmesi. Tasarım süresince verilen kararların, üretimi özellikle zaman ve maliyet açısından oldukça etkilediğinin farkında olmaları Tasarımı düzgün ve açık bir şekilde sunabilmeleri Fonksiyonları açıkça ve düzgünce belirlenmiş bir takım oluşturabilme Bir takım içinde etkin bir biçimde yer alabilme Bir takım çalışmasında çeşitli problemlerle etkin bir biçimde ilgilenme

31 Örnek Tasarım Projesi : bahçivan sandalyesinin
2002/2003 akademik yılında yapılmış çalışmalar

32 Örnek Tasarım Projesi : katlanabilir sandalye
2003/2004 akademik yılında yapılmış çalışmalar

33 Örnek Tasarım Projesi : katlanabilir sandalye
2003/2004 akademik yılında yapılmış çalışmalar

34 Örnek Tasarım Projesi : katlanabilir sandalye
2003/2004 akademik yılında yapılmış çalışmalar

35 Tasarım Ödevi Tasarım Kaynak araştırması Seçim ve Karar verme
Basit dizayn prensipleri Tasarım Kaynak araştırması Seçim ve Karar verme Döküman hazırlama Kütüphane Parça seçimi Mekanizma seçimi Mekanizma seçimi Teknik resim çizimi Teknik dosya hazırlama İnternet Malzeme seçimi

36 Sonuçlar ve Öneriler Türkiye'deki programlarının %45'inde klasik teknik resim dersi Bilgisayar destekli teknik resim kavramının eğitim programlarında yeterince yansımadığı Dersler, belirtilen kapsam, müfredat, işleyiş ve tasarım ödevleriyle zenginleştirilerek sunulmalı

37 Sonuçlar ve Öneriler Tasarım ödevi, takım halinde çalışma becerisi ve özgün tasarımlar yaratma yeteneği kazandırılmaktadır Tek düze verilen ödevler yerine, bu tür ödevlerin, öğrencilerin gelişimine daha fazla katkıda bulunmaktadır

38 AUTOCAD PROGRAMININ BU İLK VERSİYONU HAKKINDA YETERLİ TECRÜBEM YOK
Sonuçlar ve Öneriler AUTOCAD PROGRAMININ BU İLK VERSİYONU HAKKINDA YETERLİ TECRÜBEM YOK

39 Katılımınız ve ilginiz için teşekkürler ....


"C.Erdem İMRAK Recep DEMİRSÖZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları