Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEPİMİZİN ÖDEVİ VERGİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEPİMİZİN ÖDEVİ VERGİ."— Sunum transkripti:

1 HEPİMİZİN ÖDEVİ VERGİ

2 VERGİ ÖDEYEN KURUMLARIN TABELASI

3 Verdiğimiz vergilerle okullar,hastaneler yapılır.

4 Vergi vermek ,vatandaşlık görevimizdir
Vergi vermek ,vatandaşlık görevimizdir.Her yıl vergi haftasında görevimizin bilincine varmamız için kutlanır….

5 Vergi Haftası 19-23 Şubat tarihleri arasında VERGİ görevimizi hatırlarız.

6

7 Vergi Halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümet tarafından ya doğrudan doğruya ya da bazı maddelerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapmak suretiyle herkesten toplanan para. Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ve amme hizmetlerinin gereklerini yerine getirmek gâyesiyle, ekonomik birimlerden (bunlar gerçek veya tüzel kişiler olabilir) kânunda öngörülen esaslara uymak kaydıyla ve hukûkî zorlama altında  özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri vermemek üzere aldıkları para tutarları. Günümüzün şartlarına uygun olmak maksadıyla yapılan bu tarifin tarih boyunca vergi kavramının geçirdiği çeşitli değişmeleri kavramadığı açıktır. 

8 Vergiyi kimler toplar?

9 Niçin Vergi toplanır? Toplum hayatı yaşayan herkes, topluma karşı bir takım vazifelerle yüklüdür. Bu vazifelerin meydana getirilmesi ile toplum için iş gören hükümetler, bu işleri yapabilmek imkanlarını sağlamış olurlar.

10 Bir hükümetin, vatandaşlarının rahat yaşaması için gerekli olan vazifelerini yapabilmesi, ancak, o hükümetin düzenleyebileceği bütçeler aracılığı ile olabilir. Bu bütçelerin düzenlenmesinde çeşitli gelirler baş rol oynar. Bu gelirlerin başında da hükümet tarafından vatandaşlardan alınan vergi yer alır. Toplumdan çeşitli gelirler elde eden bir kimse, bu gelirlerin belirli oranda olan bir bölümünü, toplum hayatın temsilcisi olan hükümete vermek suretiyle, geri vermiş olur. Böylece toplumun gelişmesi, vatandaşın daha rahat yaşama imkanlarının sağlanması, mümkün olur.

11

12 Vergiler toplanışına göre iki türlüdür…

13 1)Dolaysız(Vasıtasız) vergiler:
Her hükümet, ihtiyaçlarına, halkının uğraştığı işlere, kazanç nispet ve derecelerine göre çeşitli vergiler alır. Türkiye'de, hükümete verilen vergiler, on beşten fazladır: Gelir, Kurumlar, Esnaf, Hayvan, Veraset, Madenler, Orman, Gümrük Muameleleri, İstihlak, Av, Taşıt, Gemi, Damga, Tekel, Yol vergileri gibi.  Hükümet tarafından, vatandaşların gelir durumlarına göre, çeşitli oranlarda doğrudan doğruya alınan vergilerdir.

14

15 Hükümet tarafından alınan bu vergilerin dışında, çeşitli şehir hizmetleri gören belediyeler de, o şehrin sınırları içinde bulunan vatandaşlardan, belediye hizmetlerinin görülebilmesi için çeşitli vergiler alırlar. 

16

17 Dolaylı(Vasıtalı) Vergiler:
Sigara, şeker gibi… Devlet tarafından belirli malların birim fiyatına, vergi olarak eklenen bir ek ücret şeklinde o malları kullanan vatandaşlardan tahsil edilir.

18 Çocuklarımıza yatırım sevgi, geleceğimize yatırım vergi.

19

20 Anayasa da vergi: Türk vergi mevzuatında ve özellikle VergiUsul Kanunu’nda, verginin tarifi yapılmamıştır. Ancak Anayasası’nın 73. maddesinde Vergi Ödevi başlığı altında şöyle bir ifade mevcuttur: “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.”

21

22

23 İstiyorsan hakkını almak, vereceksin vergini muhakkak
İstiyorsan hakkını almak, vereceksin vergini muhakkak! Elbette olmaz, vermeden almak!

24 Vatana karşı gönlünde sevgi, düzenli olarak devlete verirsin vergi.

25

26 Düzenleyen : M . Ali BEKTUR


"HEPİMİZİN ÖDEVİ VERGİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları