Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HUKUKUN DALLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HUKUKUN DALLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER."— Sunum transkripti:

1 HUKUKUN DALLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

2 HUKUKUN DALLARI Özel Hukuk : Tarafların eşit konumda olduğu (ve kabul edildiği) hukuki ilişkilerde geçerli olan kuralları düzenler. İlkeleri: * Sözleşme serbestisi * Dürüstlük kuralı Kamu Hukuku : Devletin kamu gücünün sahibi sıfatıyla dahil olduğu hukuki ilişkilerde geçerli olan kuralları düzenler. Örn. Kamulaştırma, kamu hukuku alanına ilişkin olduğu halde, bir kamu kurumu için bina kiralanması özel hukuk alanına giren bir hukuki işlemdir.

3 HUKUKUN DALLARI KAMU HUKUKU Anayasa Hukuku İdare Hukuku Ceza Hukuku
Uluslararası Hukuk Yargılama (Usul) Hukuku İcra İflas Hukuku Vergi Hukuku ÖZEL HUKUK Medeni Hukuk Ticaret Hukuku Devletler Özel Hukuku

4 ANAYASA HUKUKU Devletin şeklini, yapısını, organlarının görev ve yetkilerini, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür. Anayasa Hukukunun kaynağını 1982 yılında yapılmış olan halk oylaması ile kabul edilen 2709 sayılı TC Anayasası oluşturmaktadır.

5 ANAYASALARIMIZ 1876 Kanunu Esasi (Meşrutiyet)
1921 Anayasası (Meclis Hükümeti) 1924 Anayasası (Karma rejim) 1961 Anayasası (Parlamenter rejim) 1982 Anayasası (Parlamenter rejim)

6 ANAYASANIN TEMEL İLKELERİ
DEMOKRATİK DEVLET Halk yönetimi Çok partili siyasi hayat Temel hak ve özgürlüklere saygılı devlet İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET SOSYAL HUKUK DEVLETİ (M. 41,44,49,55,60) LAİK DEVLET (M. 24) Devletin resmi bir dininin olmaması Devletin dini inanç ve ibadetlere karışmaması Din ve ibadet hürriyetini sağlaması ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLI DEVLET Irk, din, dil ayrımı yapılmaz Türk vatan ve milletinin bölünmez bütünlüğü kabul edilir Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan herkes Türk kabul edilir HUKUK DEVLETİ EŞİTLİK ESASINA DAYALI DEVLET Kanun önünde eşitlik Kişi, aile, sınıf ve zümre ayrımı yapılmaması (imtiyaz)

7 TÜRK YASAMA SİSTEMİ

8 TÜRK YÜRÜTME SİSTEMİ


"HUKUKUN DALLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları