Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYET GÖSTERMESİNE İZİN VERİLEN DİĞER KURUMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERMAYE PİYASASINDA FAALİYET GÖSTERMESİNE İZİN VERİLEN DİĞER KURUMLAR"— Sunum transkripti:

1 SERMAYE PİYASASINDA FAALİYET GÖSTERMESİNE İZİN VERİLEN DİĞER KURUMLAR

2 Bunlar 4 tanedir ; 1-PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ Portföy yönetim şirketleri; portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kanununda (SPK) ve bu tebliğde belirlenen şartları yerine getirerek SPK’dan yetki belgesi almış şirketlerdir.

3 Risk,verim ve değer artış faktörü politikasıyla yürütülür.
Politika portföyün sahibi olan yatırımcı tarafından belirlenir ve portföy yöneticisine bildirilir. Portföy yöneticisi, yatırımcının amacını belirlenmesinde ve yatırımcının risk karşısındaki durumunu da ortaya koyarak yatırım kararlarının alınmasında yardımcı olabilir.

4 NOT !!! Portföy yöneticiliği kavramı ile portföy işletmeciliği kavramlarının birbirine karıştırılmaması gerekir. Portföy yöneticiliğinde portföy yönetimi tek bir yatırımcı için yapılırken, portföy işletmeciliğinde ise katılım belgesi almış bütün yatırımcılar için yapılır.

5 2- Bağımsız Denetim Kuruluşları
Ekonomik yaşamın giderek karmaşıklaşan hal almasıyla güvenilir, tarafsız bilgi ihtiyacını beraberinde getirmesiyle kurulmuş olan kuruluşlardır. Bu bilgilerden yararlanacak kişiler bu bilgilerin tarafsız ve doğru bir şekilde hazırlandığına güvenmek zorundadırlar.

6 Bağımsız denetimin geniş ve dar olmak üzere iki tanımı vardır
Bağımsız denetimin geniş ve dar olmak üzere iki tanımı vardır. Geniş anlamda; denetlenen işletme hakkında diğer kişi ya da gruplara bilgi vermek için işletmeyi kontrolüdür. Bağımsız dış denetçi belli bir kanıya varmak için her türlü incelemeyi yapar. Dar anlamda; işletmelerin yalnızca mali kayıtlarının kontrolüdür.

7 Bağımsız denetim kuruluşunda faaliyet gösteren ortak ve kuruluşlar
Aracılık faaliyetine münhasır olmak üzere Bankalar, Aracı Kurumlar Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Hisse Senetleri Borsa’da işlem gören Anonim Şirketler, Hisse Senetleri halka arz edilmiş olan ve arz edilmiş sayılan ortaklıklardır.

8 3-Gayrimenkul değerleme şirketleri
Bir gayrimenkulun , gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapan kuruluşlardır.Bu faaliyetler “Değerleme Uzmanları” tarafından yapılır. Değerleme Uzmanları; sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, 4 yıllık üniversite mezunu , gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine ‘‘Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisansı ’’ verilen kişilerdir.

9 Şirketler değerleme hizmeti verebilmek için kurul listesine alınmak üzere aşağıdaki koşulları yerine getirir: 1. Anonim şirket olmaları 2. Sözleşmelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olması 3. Ticaret ünvanlarında “ gayrimenkul değerleme” veya “taşınmaz değerleme” ibaresinin bulunması 4. Ödenmiş sermayelerinin en az TL olması 5.Asgari ödenmiş sermayelerini temsil eden hisse senetlerinin tamamının nakit karşılığı çıkarılmış olması, Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekir.

10 Gayrimenkul değerleme şirketlerinin faaliyetleri sırasında uyacakları esaslar ;
Şirketlere ve uzmanların çalışmalarına ilişkin yasaklar, Sır saklama yükümlülüğü , Müşteriler ile sözleşme yapma zorunluluğu ve sözleşmelerde yer alması gereken unsurlar, Değerleme sonucunda yapılan raporlamaya ilişkin standartlar ve raporlarda bulunması gereken bilgiler.

11 Sermaye piyasası mevzuatınca yapılan gayrimenkul yatırım ortaklarının işlemleri ;
Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı, Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması, Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması, Gayrimenkul ipoteği kabul edilmesi, Ortaklığa ayni sermaye konulması.

12 4- derecelendirme kuruluşları
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kuruluşun Özellikleri; 1-İşletmelerce derecelendirme yapılması ihtiyaridir. Ancak kurul tarafından gerekli görüldüğünde zorunlu tutulur. 2- İşletmelerin talepleri olmaksızın derecelendirme yapılır fakat çalışma sonuçları kamuya duyrulmadan önce işletmeye bilgi verilmek zorundadır. 3- Talebe bağlı olmayan derecelendirmelerde,öngörülen ücret derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirme notu ile kamuya açıklanması zorunludur.

13 SORU: Sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen kurumları yazınız ve portföy yönetim şirketleri ve bağımsız denetim şirketleri hakkında bilgi veriniz. TUĞÇE DALKIRAN DIŞ TİCARET 2


"SERMAYE PİYASASINDA FAALİYET GÖSTERMESİNE İZİN VERİLEN DİĞER KURUMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları