Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar; verileri kabul eden, saklayabilen, değerlendiren ve sonuçları kullanıcının istediği biçimde verebilen elektronik cihazlardır. Verileri, program.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar; verileri kabul eden, saklayabilen, değerlendiren ve sonuçları kullanıcının istediği biçimde verebilen elektronik cihazlardır. Verileri, program."— Sunum transkripti:

1

2 Bilgisayar; verileri kabul eden, saklayabilen, değerlendiren ve sonuçları kullanıcının istediği biçimde verebilen elektronik cihazlardır. Verileri, program adı verilen bir dizi komuta göre işleyip bunun sonucunda insanlara bilgi üretir.

3 İnsanoğlu, M.Ö. 3000 yıllarında paralı alışverişin başlaması ile sayma işlemine ihtiyaç duydu. M.Ö. 2600 yıllarında ise bu işlemlerde kullanılmak üzere Abaküs adı verilen hesaplayıcılar bulundu.

4 Bilgisayarın Tarihçesi Napier’in 1614’te logaritmayı bulmasının ardından 1621’de William Oughtred, logaritmik hesaplamalarda kullanılmak üzere ilk Sürgülü Cetveli (Slide Rule) geliştirmiştir. Sürgülü cetvel, önceleri çok karmaşık ve zor kullanımlı bir araç olarak kabul edilmesine rağmen sonraları taşınabilir hesap makinelerinin keşfine kadar tüm matematik işlemlerinde yoğun olarak kullanılan bir araç haline gelmiştir.

5 Bilgisayarın Tarihçesi 1624 yılında Wilhelm Schickard ilk kez dört işlemi bir arada yapabilen hesap makinesini Almanya’daki Heidelberg Üniversitesinde geliştirmiştir. Geliştirmiş olduğu «Hesap Yapabilen Saat» isimli cihaz oldukça karmaşık ve herkesin kolaylıkla kullanamayacağı bir çalışma sistemine sahipti.

6 Bilgisayarın Tarihçesi 1642 yılında Fransız bilim adamı Blaise Pascal, Pascaline adıyla bilinen bir toplama-çıkarma makinesi geliştirmiştir. Toplanacak sayılar telefon ahizesindeki gibi çevrilerek belirleniyordu. Bu işlem araç içerisindeki dişlileri harekete geçiriyor ve sonuçlar bir pencereden izleniyordu.

7 Bilgisayarın Tarihçesi 1673 yılında Gottfried von Leibniz, zaman alıcı ve rutin aritmetiksel işlemleri kendisinin yerine yapacak bir makine tasarlamıştır. Leibniz Çarkı olarak adlandırılan bu araç, tekrarlı toplama işlemlerini yaparak, iki sayının çarpımını bulabiliyordu.

8 Bilgisayarın Tarihçesi 1678’de Pierre Grillet, John Napier’in ve Blaise Pascal’ın makinelerinden esinlenerek bir hesap makinesi geliştirmiştir. Bu makine Napier’in çubukları ve Pascal’ın makinesinin mekanizmalarını bir arada kullanarak toplama, çıkarma işlemlerini gerçekleştiriyordu. Bu araç diğer iki araca göre çok daha küçük ve hafifti bu özelliği aracın ilk taşınabilir hesap makinesi olmasını sağlamıştır. Grillet’in taşınabilir hesap makinesi

9 Bilgisayarın Tarihçesi 1780 yılında Benjamin Franklin elektriği bularak elektronik alanında çok önemli bir gelişime neden olmuştur. 1805 ’te Fransız bir tekstil sanayicisi olan Joseph – Marie Jacquard ilk kez bir makineyi kendi kendine çalışabilecek konuma getirmiştir. o Bu işlemi delikli kartlar (Punched cards) kullanarak gerçekleştirmiştir. o Bu kartlar ikili sisteme göre hazırlanmış, üzerlerinde belirli aralıklarla delikler olan ve her delik ve delikler arası boşluğa göre sayı değerleri alan en eski bilgisayar programlama araçlarıdır.

10 Bilgisayarın Tarihçesi 1822’de Charles Babbage Fark Makinası adıyla bilinen, buhar gücüyle çalışan bir hesap makinesi tasarlamıştır. İngiliz hükümetinden destek almasına rağmen teknik yetersizlikler nedeniyle bu makine çalışır hale getirilememiştir. 1854 yılında İsveçli matbaacı Pehr George Scheutz, Babbage’dan esinlenerek yarattığı Fark Makinasını Londra’da sergilemiştir.

11 Bilgisayarın Tarihçesi Charles Babbage 1830’larda Analitik Makina olarak adlandırdığı, buhar enerjisiyle çalışacak, dişlilerden, sayaçlardan ve bağlayıcılardan meydana gelecek, delikli kartlar yardımıyla denetlenecek bir makine daha tasarladı. Bu cihaz iki bölümden meydana gelecekti; o sayıların ve ara sonuçların depolanacağı bir bellek (memory) o işlemleri gerçekleştiren bir işlemci (processor) Mali olumsuzluklar ve tasarındaki bazı aksaklıklar nedeniyle geliştirilememesine rağmen, Analitik Makina ilerisi için önemli bir hareket noktası olmuştur. Özellikle bellek ve işlemci kavramları bundan sonraki gelişmelerde oldukça önemli bir yer tutacaktır. Babbage’nin tasarlamış olduğu Analitik Makine ilk genel amaçlı bilgisayardır.

12

13 Bilgisayarın Tarihçesi 1830 yılında, Augusta Ada King adlı bir bayan, bilgisayar tarihinin ilk programını hazırlayarak bir aracın çalışması için uygulamıştır. King, Babbage’nin tasarladığı fakat geliştiremediği Analitik Makine’nin çalışması için gereken programı hazırlamış, ancak oda bu makinenin geliştirilmemesi nedeniyle kullanılamamıştır. King, in hazırlamış olduğu yazılım, daha sonraki yıllarda bilgisayarların yazılım bölümü için önemli bir başlangıç olacaktır. Bu tarihten itibaren bilgisayarlar sadece donanım ile değil yazılım ile de çalışır hale getirilecektir. 1979 yılında bu bayanın adı bir bilgisayar programına verilmiştir. (ADA Programlama Dili)

14 Bilgisayarın Tarihçesi 1890’da yapılan ABD nüfus sayımı istatistiklerinin kolayca çıkarılması için Hermann Hollerith delikli kartlar ve elektrik enerjisi ile çalışan Çizelge Makinesini ( Tabulating Machine) geliştirdi. Bu makine daha önceleri 8-9 yıl süren nüfus sayımı işlemlerini 2-3 yıla indirmiştir. Hollerith 1896 yılında Tabulating Machine Co. adlı şirketi kurarak ilk kez hesaplama ve bilgisayar kuruluşunun oluşmasını sağlamıştır. Tabulating Machine Co. 1924’te, şu anda dünyanın en büyük bilgisayar donanımı üreticilerinden biri olan IBM (International Business Machines) adını alacaktır.

15 Bilgisayarın Tarihçesi 1931 yılında Alman bilim adamı Konrad Zuse elektrik enerjisi ile çalışan ilk hesaplama araçlarından biri olan Z1 ’i tasarladı. Zuse’nin geliştirmiş olduğu bu araç, programlanabilen ilk bilgisayar olarak ele alınmaktadır. Z1 bilgisayara klavye ile girilen verileri okuyarak ne yapması gerektiğini belleğinde tutabilme yeteneğine sahipti. Daha sonra John von Neumann bu özelliği geliştirmiş ve yaygınlaştırmıştır. Zuse daha sonra Z2, Z3 ve Z4 adlı bilgisayarları da geliştirmiştir.

16 Bilgisayarın Tarihçesi 1937’de çalışmalarına başlayan ABD’li bilimadamları George Stibitz ve S.B. Williams 1940’da ilk dijital elektronik bilgisayarı geliştirmiştir. o Stibitz’in geliştirmiş olduğu bu araç “Complex Number Calculator” olarak bilinmektedir. o Bu araç ikili sisteme göre çalışmaktaydı. o George Stibitz’in geliştirmiş olduğu Complex Number Calculator adlı araç, telefon hattına bağlı bir yazıcı (teleprinter), bir bilgisayar ve bir telefon hattını aynı anda kullanan ilk bilgisayar sistemidir. Bu araç aynı zamanda ilk internet uygulaması olarak da kabul edilebilir. 1941’de Alan M. Turing ve M.H.A. Neuman, Colossus adlı bilgisayarı tasarlamışlardır. o Bu bilgisayar, II.Dünya Savaşı’nda Almanlar’ın Enigma Kodlarının çözülmesi işleminde kullanılmış ve savaşta önemli rol oynamıştır.

17 Bilgisayarın Tarihçesi 1944 yılında Harvard Üniversitesi’nde hizmete giren Howard H. Aiken tarafından geliştirilen Mark-I genellikle ilk bilgisayar olarak kabul edilir. Oysa ilk Amerikan bilgisayarı Zuse’nin bilgisayarından çok daha başarısız olmuştur. Mark-I ile Z serisi bilgisayarlar arasında önemli bir farklılık hükümetleri tarafından desteklenip destelenmemeleridir. Zuse, bilgisayarlarını kendi kaynakları ile gerçekleştirmiş; Aiken ise, hükümet ve ordudan büyük destekler görmüştür.

18 IBM – ASCC MARK-1

19 19 Bilgisayarın Tarihçesi 1943’te yapımına başlanan ENIAC adlı bilgisayar 1946 yılında tamamlanmıştır. ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) mali kaynakları Pentagon tarafından karşılanan bir deneme çalışması olarak başlamıştır. ENIAC, 30 ton ağırlığında ve 10 x 15 m yani 150 metrekarelik bir alanı kaplayan dev bir makine idi. Bu makine on haneli 5000 sayıyı bir saniye içinde toplayabiliyordu. Mekanik hesap makinelerinden 1000 kat daha hızlıydı ve o güne kadar elde edilen en büyük işlem hızının (Mark-1) yaklaşık 20 katına sahipti. Tümüyle elektronik olarak çalışan ilk bilgisayar, ENIAC’tır.

20 20 Electronic Numerical Integrator and Computer - ENIAC

21 21 Bilgisayarın Tarihçesi ENIAC’ın üretilmesiyle, bilgisayar üretiminde de gözle görülür bir gelişme meydana gelmiştir. 1950 ’li yılların başlarına gelindiğinde seri halde bilgisayar üretimi çalışmaları hız kazanmıştır. ENIAC’ı tasarlayan Eckert ve Mauchly ( Eckert and Mauchly Computer Corporation) ticari olarak bilgisayar üretmek için şirket kurdular. Bunu IBM izlemiştir. ENIAC’tan sonra benzer ilkelerle yapılan ilk bilgisayar UNIVAC-1 (Univesal Automatic Computer) olmuştur. o ENIAC’ın tasarımcıları tarafından yapılan UNIVAC-1, 1951’de tamamlanmış ve ABD Sayım Bürosuna satılmıştır. o UNIVAC-1 ticari olarak üretilen ilk bilgisayardır. o Ayrıca 1954’te General Electric’e satılan Univac, iş dünyasına giren ilk bilgisayar olmuştur.

22 22 Universal Automatic Computer - UNIVAC-1

23 Bilgisayarın Tarihçesi 1971’de John Blankenbaker ilk kişisel bilgisayar (PC) olan Kenbak I geliştirmiştir.

24 Bilgisayarın Tarihçesi 1981’de Adam Osborne ilk taşınabilir bilgisayarı geliştirmiştir

25 Bilgisayarın Tarihçesi 1981’de Commodore firması, 1 milyondan fazla satış yapan VIC-20 ev ve ofis bilgisayarını üretmiştir.

26 ABAKÜS M.Ö. 3000 Bilinen İlk Hesaplama Aletidir. SÜRGÜLÜ CETVEL 1621 Logaritmik Hesaplamalar için Kullanılmıştır HESAP YAPABİLEN SAAT 1624 İlk Kez Dört İşlemi Bir Arada Yapabilen Hesap Makinesidir. PASCALINE 1642 Toplama – Çıkarma Makinesidir. LEIBNIZ ÇARKI 1673 Tekrarlı toplama yaparak iki sayıyı çarpabilen bir aletidir. GRILLET HESAP MAKİNESİ 1678 Taşınabilir ilk hesap Makinesidir. FARK MAKİNESİ 1822 Buharla gücüyle Çalışan ilk Hesaplama Aletidir. ANALİTİK MAKİNE 1830 İlk Genel Amaçlı Bilgisayardır ÇİZELGE MAKİNESİ 1890 Çizelgeleri işleyebilen ilk makinedir. İstatistik de kullanılmıştır. Z1 1931 Programlanabilen ilk Bilgisayardır. KARMAŞIK SAYI HESAP MAKİNESİ 1937 İlk Dijital Bilgisayardır. COLOSSUS 1941 Alman Enigma Bilgisayarının Şifrelerini Çözmüştür MARK I 1944 İlk Bilgisayar Olarak Kabul Edilir ENIAC 1943 Tümüyle Elektronik Olarak Çalışan ilk Bilgisayardır. UNIVAC 1954 Ticari Olarak Üretilen İlk Bilgisayardır. KENBAK 1971 İlk Kişisel Bilgisayardır. OSBORNE 1981 Taşınabilir İlk Kişisel Bilgisayardır.

27 Yan 5.İlk Hesap aletidir. 7.İlk Bilgisayar olarak kabul edilir. 8.İlk Genel amaçlı Bilgisaydır. 9.II.Dünya Savaşı’nda Almanlar’ın Enigma Kodlarının çözülmesi işleminde kullanılmış ve savaşta önemli rol oynamıştır Aşağı 1.Ticari olarak üretilen ilk bilgisayardır 2.1621’de William Oughtred, logaritmik hesaplamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 3.Buhar gücüyle çalışan bir hesap makinesidir. 4.Toplama Çıkartma yapabilen ilk hesap makinesidir. 6.İlk Kişisel Bilgisayardır.

28


"Bilgisayar; verileri kabul eden, saklayabilen, değerlendiren ve sonuçları kullanıcının istediği biçimde verebilen elektronik cihazlardır. Verileri, program." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları