Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuklar daha kolay nasıl öğrenir? İREM ÖZKAN SINIF ÖĞRETMENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuklar daha kolay nasıl öğrenir? İREM ÖZKAN SINIF ÖĞRETMENİ."— Sunum transkripti:

1 Çocuklar daha kolay nasıl öğrenir? İREM ÖZKAN SINIF ÖĞRETMENİ

2 Çocuğunuzun ders çalışma şeklinden memnun musunuz? Çocuğunuzun ders çalışma şeklinden memnun musunuz? Dikkati çabuk mu dağılıyor? Dikkati çabuk mu dağılıyor? Öğrenmesini kolaylaştırabilir misiniz? Öğrenmesini kolaylaştırabilir misiniz? Hiç merak ettiniz mi çocuğunuz nasıl öğreniyor? Hiç merak ettiniz mi çocuğunuz nasıl öğreniyor?

3 ÖĞRENME STİLİ NE DEMEKTİR? Kişiye özel öğrenme şeklidir. Kişiye özel öğrenme şeklidir. Öğrenme stilleri kavramı 1960’lı yıllarda ABD’de araştırılmaya başlandı. Öğrenme stilleri kavramı 1960’lı yıllarda ABD’de araştırılmaya başlandı. Öğrenme stilleri kavramını ilk ortaya atan Prof.Dr. Rita Dunn olmuştur. Öğrenme stilleri kavramını ilk ortaya atan Prof.Dr. Rita Dunn olmuştur.

4 DÜŞÜNME BİÇİMİ ÖNEMLİDİR Öğrenme stillerine göre insanlar düşünme biçimleri açısından; Analitik Global(bütünsel) diye psikolojik açıdan ikiye ayrılır.

5 PEKİ ÇOCUĞUNUZUN DÜŞÜNME BİÇİMİ NEDİR? Çocuğunuzun davranışl a rını gözlediğinizde onun analitik mi yoksa global mi olduğunu anlamak mümkündür. Çocuğunuzun davranışl a rını gözlediğinizde onun analitik mi yoksa global mi olduğunu anlamak mümkündür.

6 ANALİTİK ÖĞRENENLER * Bu tür öğrenciler adım adım öğrenir. Sıralı ve mantığa dayalı olarak öğrenmeyi tercih eder * Çalışma alanı düzenli ve organizedir.Planlı olarak ders çalışır.Genelde sabah saatlerinde çalışmayı tercih eder. * Otoriteye saygı duyar ve sorumluluk sahibidir. * Detaylar üzerine odaklanır. Bazen detaylarda kaybolup bütünü fark edemeyebilir * Renklere sadece bakar, hoşlanır. * Kendini motive edebilir.

7 GLOBAL ÖĞRENENLER * Öncelikle konunun bütününü görmek ister.Bütünü görür ise detayları daha iyi öğrenir. * Çalışma alanı dağınık gibi görünür ama özel bir düzeni vardır. * Orta düzeyde stres altında daha iyi öğrenir. * Resim ve renkler çok önemlidir. * Aynı anda beş işi birden yürütebilir. * Risk alabilir ama dışarıdan desteğe ihtiyaç duyar.

8 Evdeki Çalışma Ortamı * Analitikler ışığa ve sessiz ortama ihtiyaç duyarlar. Global düşünen öğrenciler ise ses ister. * Azimli olanlar, ara vermeden görevi bitirenler analitiklerdir. Globallerin aynı anda sürdürdüğü beş ayrı işi vardır. * Global düşünüyorsa, bir şeyler yeme ihtiyacı hissedecektir. * Global düşünenler çalışırken ara vermeye ihtiyaç duyarlar, onun için onlardan aralıksız çalışmalarını beklemeyin. * Global öğrenciler konsantre olabilmeleri için rahatlamak ister. Daha rahat bir oturma düzeni yaratmak için minder, sallanan sandalyede oturmak ister.

9 Kardeşler arasında stil farkı olabilir Kardeşler arasında stil farkı olabilir Aynı evde büyüyen iki kardeş arasında öğrenme stili farklı olabilir. Aynı evde büyüyen iki kardeş arasında öğrenme stili farklı olabilir. Ailelerin çocuklarının bilgi algılama tipine göre çalışma ortamı belirlemesi gerekir. Ailelerin çocuklarının bilgi algılama tipine göre çalışma ortamı belirlemesi gerekir.

10 FİZİKSEL ÇEVRE Doğal ışık ya da aydınlatma, Doğal ışık ya da aydınlatma, Çok sıcak ya da soğuk ortam, Çok sıcak ya da soğuk ortam, Sessizlik ya da ses, Sessizlik ya da ses, Oturma biçimi öğrencilerin öğrenmesinde olumlu ya da olumsuz etki yapabiliyor. Oturma biçimi öğrencilerin öğrenmesinde olumlu ya da olumsuz etki yapabiliyor.

11 BİLGİYİ ALGILAMA BİÇİMİ Bilgiyi algılama biçimi Bilgiyi algılama biçimi Görsel Görsel İşitsel İşitsel Dokunsal Dokunsal Kinestetik olmak üzere dörde ayrılır. Kinestetik olmak üzere dörde ayrılır.

12 İŞİTSEL ÖĞRENENLER * Espri yapmayı ve konuşmayı sever, yüksek ses tonu ile konuşur. * Sözel yönergeleri izlemekte başarılıdır. * Yabancı dil öğreniminde başarılıdır. * Çalışırken müzik dinlemeyi sever. * Espri yapmayı ve konuşmayı sever, yüksek ses tonu ile konuşur. * Sözel yönergeleri izlemekte başarılıdır. * Yabancı dil öğreniminde başarılıdır. * Çalışırken müzik dinlemeyi sever. * Kolay ezberler ve * Kolay ezberler ve ezberlediklerini kolay hatırlar. ezberlediklerini kolay hatırlar. * Okumaktansa dinlemeyi tercih eder. * İnsanların yüzlerini unutur ama adlarını hatırlar. * Okumaktansa dinlemeyi tercih eder. * İnsanların yüzlerini unutur ama adlarını hatırlar. * Yazılıdan ziyade sözlü sınavlarda başarılı olur. * Yazılıdan ziyade sözlü sınavlarda başarılı olur.

13 Çalışma ortamı nasıl olmalıdır? Kitap okuma ve okuduklarını yazarak özetleme çalışmaları yaptırın. Dinleyerek öğrendiği konuları anlatmasını isteyin. Ödevlerini yaparken soruları sesli okutturun. Okuma becerisini geliştirici çalışmalar yaptırın. Çalışırken arka planda sözsüz müzik dinlemesine engel olmayın.

14 GÖRSEL ÖĞRENENLER * Çalışmalarında harita, grafik ve resim kullanmayı tercih ederler. * Çalışmalarında harita, grafik ve resim kullanmayı tercih ederler. * Şekilleri üç boyutlu düşünebilirler. * Yalnız ve sessiz ortamda çalışmayı tercih ederler. * Yalnız ve sessiz ortamda çalışmayı tercih ederler. * Dinlemeyi sevmezler. Sözlü yönergeleri takip etmekte zorlanır. * Çalışırken renkli kalemler kullanmayı, önemli yerlerin altını çizmeyi sever. * Çalışırken renkli kalemler kullanmayı, önemli yerlerin altını çizmeyi sever. * İsimleri ve olayları not alarak öğrenir. * Görünüşüne ve kıyafetine özen gösterir. * Kavramları gözünde canlandırarak öğrenir. * Kavramları gözünde canlandırarak öğrenir. * Çalıştıkları masa ve oda düzenlidir.

15 Çalışma ortamı nasıl olmalıdır? Masası dağınık olabilir ama kendine has bir düzeni vardır. Görsel materyaller onun için bir öğrenme aracı olarak kullanılabilir. Ders çalışırken kavram haritası oluşturması istenebilir. Kendine has resimli notlar almaya teşvik edilebilir.

16 DOKUNSAL ÖĞRENENLER * Dinlerken; karalama yapar, kalem döndürür veya silgiyle oynar. * Not alarak ve metinin altını çizerek daha iyi öğrenir. * Not alarak ve metinin altını çizerek daha iyi öğrenir. * Gördüklerine dokunmaya ihtiyaç duyar. * Gördüklerine dokunmaya ihtiyaç duyar. * Bilgisayarla öğrenme ellerini kullandığı için ona eğlenceli gelir. * Bilgisayarla öğrenme ellerini kullandığı için ona eğlenceli gelir. * Bilgiyi hatırlamak için dokunsal uyarana ihtiyaç duyar. * Bilgiyi hatırlamak için dokunsal uyarana ihtiyaç duyar. * Laboratuarda çalışmayı sever. * Laboratuarda çalışmayı sever. * Okurken kelimeleri parmaklarıyla takip eder. * Okurken kelimeleri parmaklarıyla takip eder. * Eşyaları kurcalamayı sever. * Eşyaları kurcalamayı sever. * Farkında olmadan, özellikle konuşurken insanlara dokunur. * Farkında olmadan, özellikle konuşurken insanlara dokunur.

17 Çalışma ortamı nasıl olmalıdır? Okurken önemli gördüğü yerlerin altını çizerek not almasını sağlayın. Müzik enstrümanı çalması ve santranç oynaması konusunda ikna edin. Ders çalışırken kalem,silgi,stres topu gibi malzemelerle oynamasına izin verin. Proje ve performans ödevi alması için onu yönlendirin.

18 KİNESTETİK ÖĞRENENLER * Bütün vücudunu kullanırlar. * Bütün vücudunu kullanırlar. * Derse aktif olarak katılmak ister. * Taklit ederek, deneyerek daha iyi öğrenir. * Taklit ederek, deneyerek daha iyi öğrenir. * Laboratuar ortamında yapılan derslerde iyi öğrenir. * Laboratuar ortamında yapılan derslerde iyi öğrenir. * Harekete dayalı okul aktivitelerini sever. * Konuşulanı ve gördüklerini hatırlamakta zorlanır. * Konuşulanı ve gördüklerini hatırlamakta zorlanır. * Okuma hızı düşüktür. * Okuma hızı düşüktür. * El yazısı düzgün değildir. Çoğunlukla yazım hataları yapar ve bastırarak yazar. * El yazısı düzgün değildir. Çoğunlukla yazım hataları yapar ve bastırarak yazar. * Konuşurken sanki bütün vücuduyla konuşur * Konuşurken sanki bütün vücuduyla konuşur

19 Çalışma ortamı nasıl olmalıdır? Öğrenmeye çalıştığı konuyu uygulamasına olanak tanıyın. Beklentilerinizi onun yetenekleriyle paralel tutun. Yazdıklarını kontrol etme alışkanlığı kazanmasına yardımcı olun. Kitap okuması için onu cesaretlendirin. Çalışmasını bozabilecek eşyaları odasından kaldırmasını sağlayın.

20 DÜŞÜNME BİÇİMİ MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ Global (Bütünsel) öğrenenler yaratıcı meslekleri, analitik öğrenenler sistemli ve programlı çalışmayı gerektiren işleri seçiyor. Global (Bütünsel) öğrenenler yaratıcı meslekleri, analitik öğrenenler sistemli ve programlı çalışmayı gerektiren işleri seçiyor.

21 SONUÇ Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez,ikisini hatta üçünü de taşıyabilir. Herhangi biri diğerlerine göre daha baskın olabilir.

22 Çocuklar anlatılanları duyar ama kısa sürede unuturlar.Ancak yaratıcı bir şekilde materyal kullandıklarında hatırlayabilirler. Dokunsal ve kinestetik yeni bir bilgi analitik anlatımla öğretilemez.

23 İÇEL KOLEJİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

24

25

26

27


"Çocuklar daha kolay nasıl öğrenir? İREM ÖZKAN SINIF ÖĞRETMENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları