Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnternetin Gelişimi, Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnternetin Gelişimi, Eğitimdeki Yeri ve Önemi"— Sunum transkripti:

1 İnternetin Gelişimi, Eğitimdeki Yeri ve Önemi

2 İnternetin Gelişimi, Eğitimdeki Yeri ve Önemi
   En genel tanımı ile İnternet, dünya çapında bilgisayarların birbiri ile bağlandığı ağ olarak tanımlanabilir.

3 İnternet'in Tarihi Gelişimi
İnternetin köklerini 1962 yılında J.C.R. Licklider'in Amerika'nın en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Tecnology'de (MIT) tartışmaya açtığı "Galaktik Ağ" kavramında bulabiliriz. Licklider, bu kavramla küresel olarak bağlanmış bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden veri ve programlara erişebilmesini ifade etmiştir.

4 İnternet'in Tarihi Gelişimi
1970 yılında Arpanet adlı bu proje hayata geçirilmiştir. Arpanet başlangıçta sadece 15 bilgisayarın birbirine bağlı olduğu bir ağdan ibaretti ve özel kullanıcılara kapalıydı. 70’li yıllar internet fikrinin hızla geliştiği yıllar oldu. Elektronik posta ortaya çıktı ve İngiltere Kraliçesi’nin yılında ilk ini göndermesiyle internet fikri popüler hale gelmeye başladı.

5 İnternet'in Tarihi Gelişimi
80’li yıllar teknolojik açıdan önemli adımlara sahne oldu. Alan adlarının ilk olarak kullanılmaya başlandığı 1984 yılında ‘host’ sayısı ancak 1000’di. İnternette patlama yaşandığı zaman dilimi ise hiç kuşkusuz 1990’lar. Dünya bildiğimiz anlamıyla internetle yani ‘World Wide Web’ deyimiyle 1991’de tanıştı. Host sayısı her yıl katlanarak artıyordu. 1994’te gelindiğinde internetteki site sayısı 10 bine, host sayısı ise 3 milyona ulaşmıştı ve girişimciler bu yeni dünyada yepyeni kazanç kapıları olduğunu farketmişti.

6 İnternet'in Tarihi Gelişimi
Bankalar ve alışveriş merkezleri sanal şubelerini açmaya başladı. İlk internet radyosu yayına başladı. Hükümetler başta olmak üzere pek çok organizasyon web sitesi açtı. Yepyeni bir pazarlama ve ekonomi anlayışı doğuyordu.   1994’te internetteki ilk reklam ekranlara düştü. 1995’te Hong Kong’da ilk hacker yakalandı. 1995’te alan adı isimleri paralı oldu. Netscape ve Microsoft arasında yazılım savaşları başladı.

7 Türkiye’de İnternetin Gelişimi
Türkiye İnternet'e 12 Nisan 1993'ten beri bağlıdır. İlk bağlantı ODTÜ'den gerçekleştiril- miştir. 64kbit/san hızında olan bu hat, çok uzun bir süre, tüm ülkenin tek çıkışı olmuş ve ilgililer büyük bir özveriyle İnternet'i tüm Türkiye'de (öncelikle akademik ortamlarda) yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Ege Üniver- sitesi'nden olan bağlantı ise, 1994 başlarında, 64kbit/san. hızı ile gerçekleştirilmiştir. Ardından sırayla, Bilkent Üniversitesi (1995 Ekim), Boğaziçi Üniversitesi (1995 Kasım) ve İTÜ (1996 Şubat) bağlantıları gerçekleşmiştir yılı Ağustos ayında da Turnet çalışmaya başlamıştır.

8 Türkiye’de İnternetin Gelişimi
1997 yılına gelindiğinde, akademik kuruluşların internet bağlantısını sağlayan ULAKNET çalışmaya başlamış ve üniversiteler nispeten hızlı bir omurga yapısıyla birbirlerine bağlanmış ve internet kullanır hale gelmişlerdir yılı içerisinde, ticari ağ altyapısında büyük değişiklikler olmuş ve TURNET'in yerini TTNet adında yeni bir oluşum almıştır. 2000'lerin başında; ticari kullanıcılar TTNet omurgası üzerinden; akademik kuruluşlar ve ilgili birimler de Ulaknet omurgası üzerinden internet erişimine sahiptir.

9 Türkiye'de Kaç Bilgisayar İnternet'e Bağlıdır
Türkiye'de Kaç Bilgisayar İnternet'e Bağlıdır? Kaç Kişi İnternet Kullanmaktadır ? 1997 sonları itibarıyla, Türkiye'de yaklaşık 30,000 civarında bilgisayarın internete bağlı olduğu tahmin ediliyordu. Bu sayının 2000'li yılların başlarında 100,000'e yaklaştığını; her internet bağlantısından ortalama 6 kişinin yararlandığını düşünürsek, ülkemizde İnternet'i kullanan kişi sayısının ise 600,000 civarında olduğunu iyimser bir şekilde tahmin edebiliriz. Topluma açık internet kullanım mekanlarının artmasıyla, internetle tanışık insanlarımızın sayısı sürekli artmaktadır.

10 Günümüzde Dünyada nüfusun yüzde 16.9'u, yani 1 milyar 114 milyon 275 bin kişi internet kullanıyor. Dünyada İnternet kullanımı son bir yılda yüzde 208 arttı. İnternet kullanıcılarının yüzde 35.8'i Asya'da (398.7 milyon kişi) yaşıyor

11 yüzde 28.3'ü Avrupa'da (314.8 milyon kişi)
yüzde 20.9'u Kuzey Amerika'da ( milyon kişi) yüzde 8.7'si Güney Amerika'da (96.3 milyon kişi) yüzde 3'ü Afrika'da (33.3 milyon kişi) yüzde 1.7'si Orta Doğu'da (19.4 milyon kişi) yüzde 1.6'sı ise Avustralya'da (18.4 milyon kişi) yaşıyor.

12 Bölgeler arasında internet kullanıcılarının nüfusa oranı
Kuzey Amerika yüzde 69.7 ile ilk sırada yüzde 53.5 ile Avustralya yüzde 38.9 ile de Avrupa yüzde 3.6 ile Afrika ise internet yaygınlığının en az olduğu bölge

13 Ülkeler Arasında İnternet Kullanıcı Sayısı
ABD : Çin : Japonya : Almanya : Hindistan : İngiltere : …… Türkiye : (16. Sırada)

14 Dünyada ülkeler arasında internet kullanıcılarının nüfusa oranı
KULLANICISI NÜFUSU ORANI % İzlanda 86,3 İsveç 75,6 Yeni Zelanda 74,9 Bu ülkeleri sırasıyla Portekiz, Hollanda, Avustralya, ABD, Danimarka, Hong Kong ve Lüksemburg izlerken, Türkiye ise bu tabloda yüzde 21'lik oranla 61. sırada bulunuyor.

15 İnternet ve Eğitim İnternet, öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarını ve deneyimlerini zenginleştirmek için kullanabilecekleri mükemmel bir araçtır . Bu aracın kullanılmasında ilk hedef, öğrencileri İnternet ile tanıştırıp, onların dünya çapında oluşturulmuş bu ağın bir parçası olma tutumlarını kazanmalarına yardımcı olmaktır. Daha ileri seviyelerde ise, bu ağ içerisinde, öğrencilerin proje tabanlı çalışma ortamlarından etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamaktır. Bu projelerin seçimi ve sınıf içerisinde uygulanmasında ise İnternet'in öğrenme sürecinde bir araç olarak düşünüldüğü devamlı gözönünde bulundurulmalıdır.

16 İnternet ve Eğitim İnternet'in okullarda kullanılmasının öğrencilere aşağıdaki kazanımları sağlayacağı düşünülmektedir   İnternet, bireylere bilgileri karşılıklı paylaşma ortamı yaratır ve diğer kullanıcılar ile fikirlerini tartışma olanağı sunar.   İnternet, belli bir öğrenci ve öğretmen grubuna, ortak ilgi alanları çerçevesinde farklı bölgelerdeki insanlarla iletişim olanağı sağlar.   İnternet, öğrencilere kendi kendilerine dünya çapındaki bu ağ üzerinde arama ve araştırma yapma becerileri kazandırır. Uygun tekniklerle bu kazanımlar erişilen bilgileri etkin kullanma davranışlarına da dönüştürülebilir.

17 İnternet ve Eğitim Parmley'e göre (1994) ise İnternet sayesinde öğrenciler sınıf içi projeler ile fikirlerini paylaşabilecek, gerekli bilgilere ulaşabilen ve eleştirel düşünce becerilerini kullanabilecek bireyler olarak yetişeceklerdir. İnternet verilere kolay ulaşma imkanı da sağlamaktadır. Clemmit (1996)'e göre, İnternet fen bilgisi ve sosyal bilgisi öğretimi için, erişimi kolay, oldukça geniş bir perspektifde bilgiye erişim sağlamaktadır.

18 İnternet ve Eğitim Dryl ve Kinneman (1995) da İnternetin öğrencilerle öğretmene başka bir araç ile böylesine kolay ve etkin bir iletişim imkanı sunulamayacağını iddia ederek, böylesi bir uygulama ile öğrenci-öğretmen ilişkilerinde gerçek yaşama uygun modeller sunabileceğini belirtmektedir.

19 İnternet ve Eğitim İnternet, okullarda okuma-yazma becerileri- nin öğretiminde de etkin bir şekilde kullanılabilir. Örneğin, öğrenciler okudukları bir metni, İnternet üzerinden okudukları parçalar hakkında düşüncelerini paylaşabilirler. Okuma becerilerini geliştirici aktiviteler ile, öğrencilere okudukları hakkında yorum, analiz ve sentez yapma becerileri kazandıracağı gibi, öğrencilerin ilgi alanları hakkında da bilgi sahibi olunabilir.

20 İnternet ve Eğitim İnternet'in sınıflarda eğitim aracı olarak kullanımında en çok kullanılan uygulamalar şu şekilde sıralanabilir. Etkileşimli (Öğretici-bilgi aktarıcı) ortam: Testler, formlar, veritabanları. Sanal Dershane: tartışma odaları, mesaj panoları. Proje-tabanlı Eğitim Olay-tabanlı Eğitim Web 2.0 araçları

21 KAYNAKLAR Parmley, D.M. "Move over, superman", Vocational Educational Journal, Sayı 69, (1994), s. 51. Clemmit, S. "Accessible Internet data", Science Teachers, Sayı 63, (1996), s Dryl, O.E., & Kinneman, D.E. "Telecommunications: Gainning access to the world",Classroom Computer Learning, New Technology and Learning, Sayı 16, (1995), s


"İnternetin Gelişimi, Eğitimdeki Yeri ve Önemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları