Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnternet’in Tarihi Gelişimi.  Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnternet’in Tarihi Gelişimi.  Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan."— Sunum transkripti:

1 İnternet’in Tarihi Gelişimi

2  Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.  Bu iletişim ağında bilgisayarlar birbirlerine fiziksel olarak (kablolar, uydu bağlantıları, telsiz bağlantı vb) bağlıdır ve geliştirilen bazı özel protokollerle (TCP/IP) birbirine bağlı bilgisayarlar arasında bilgi paylaşımına dayalı birçok işler yapılabilir. (dosya alma/ gönderme, sohbet vb gibi) İnternet

3  Kısaca "ağların ağı" olarak da ifade edilen internet dünya çapında milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bir sistem olarak tanımlanabilir. İnternet  1996 yılı tahminlerine göre dünyada 100'den fazla ülkede yaklaşık 45 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır.

4  İnternet’in köklerini 1962 yılında J.C.R. Licklider'in Amerika'nın en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Tecnology'de (MIT) tartışmaya açtığı "Galaktik Ağ" kavramında bulabiliriz.  Licklider, bu kavramla küresel olarak bağlanmış bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden veri ve programlara erişebilmesini ifade etmişti. İnternet’in Tarihi Gelişimi  Licklider 1962 Ekim ayında Amerikan Askeri araştırma projesi olan İleri Savunma Araştırma Projesi'nin (DARPA - Defense Advenced Research Project Agency) bilgisayar araştırma bölümünün başına geçti.  MIT'de araştırmacı olarak çalışan Lawrance Roberts ile Thomas Merrill, bilgisayarların ilk kez birbirleri ile 'konuşmasını' ise 1965 yılında gerçekleştirdi.

5  1966 yılı sonunda Roberts DARPA'da çalışmaya başladı ve "ARPANET" isimli projesi önerisini yaptı.  ARPANET çerçevesinde ilk bağlantı 1969 yılında dört merkezle yapıldı ve ana bilgisayarlar arası bağlantılar ile internetin ilk şekli ortaya çıktı. İnternet’in Tarihi Gelişimi  ARPANET'İ oluşturan ilk dört merkez University of California at Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), University of Utah ve son olarak University of California at Santa Barbara (UCSB) idi (Gromov, 1998).

6  Kısa süre içerisinde birçok merkezdeki bilgisayarlar ARPANET ağına bağlandı.  1982 yılı içinde elektronik posta (e-mail) ilk defa ARPANET içinde kullanılmaya başladı.  1 Ocak 1983 tarihinde İletişim Kontrol Protokolu (Transmission Control Protokol/ internet protokol - TCP/IP) adıyla ARPANET içinde kullanılmaya başladı. TCP/IP bugün varolan internet ağının ana halkası olarak yerini aldı. İnternet’in Tarihi Gelişimi

7  1980 yılların ortasında Savunma Bakanlığı'na bağlı (DoD) Amerikan askeri bilgisayar ağı, ARPANET'ten ayrıldı ve MILITARY NET adı ile kendi ağını kurdu. İnternet’in Tarihi Gelişimi  1986 yılında Amerikan bilimsel araştırma kurumu 'Ulusal Bilim Kuruluşu' (NSF) tarafından NSFNET olarak düzenlendi.

8  NSFNET, Merit olarak adlandırılan Michigan Eyaletindeki üniversitelerin organizasyonu ile NSF'in yaptığı bir anlaşma doğrultusunda işletilmeye başlandı. İnternet’in Tarihi Gelişimi  NSFNET'in işletilmesine bir süre sonra Merit'in yanında ABD'nin dev bilgisayar firması IBM ve haberleşme firması MCI dahil oldu. NSFNET'in işletilmesine yönelik 1990 yılında oluşturulan bu birlik 'İleri Ağ Hizmetleri' (ANS-Advance Network Services) olarak adlandırıldı.  ANS'nin kuruluşu süreci ABD'de 1990'lara kadar devlet desteğinde gelişen internet omurgasının özelleştirilmesi sürecinin de başlangıcı olmuştur.

9  1990 yılında NSFnet ile özel şirketlerin ortak işletmesi ile başlayan özelleştirme süreci, 1995 yılı mayıs ayında NSF'nin internet omurga işletmeciliğinden tamamen çekilmesi ile tamamlandı.  1995 yılından itibaren ABD internet omurga işletimi tamamen özel işleticilerinin elindedir. İnternet’in Tarihi Gelişimi

10  Türkiye Internet'e Nisan 1993'ten beri bağlıdır.  İlk bağlantı ODTÜ'den gerçekleştirilmiştir.  Ege Üniversitesi'nden olan bağlantı ise, 1994 başlarında, 64kbit/san. hızı ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de İnternet  Ardından sırayla, Bilkent Üniv. (1995Ekim), Boğaziçi Üniv. (1995 Kasım) ve İTÜ (1996 Şubat) bağlantıları gerçekleşmiştir.

11  1996 yılı Ağustos ayında da Turnet çalışmaya başlamıştır.  1997 yılına gelindiğinde, akademik kuruluşların internet bağlantısını sağlayan ULAKNET çalışmaya başlamış ve üniversiteler nispeten hızlı bir omurga yapısıyla birbirlerine bağlanmış ve internet kullanır hale gelmişlerdir. Türkiye’de İnternet

12  1999 yılı içerisinde, ticari ağ altyapısında büyük değişiklikler olmuş ve TURNET'in yerini TTNet adında yeni bir oluşum almıştır.  2000'lerin başında; ticari kullanıcılar TTNet omurgası üzerinden; akademik kuruluşlar ve ilgili birimler de Ulaknet omurgası üzerinden internet erişimine sahiptir. Ayrıca bu iki omurga arasında yüksek hızlı bağlantı mevcuttur. Türkiye’de İnternet

13  İnternete kayıtlı bilgisayar sayısı 818 milyon, 313 milyon web sitesi var. 120 milyor uluslararası, toplam 205 milyon kadar alan adı var. Blog ve video sayısının yüz milyonlar ölçüsünde olduğunu biliyoruz.  Türkiye’ye gelince 30 milyon civarında kullanıcı olduğunu düşünüyoruz.  İnternete kayıtlı bilgisayar sayısı 4 milyon rapor edildi. Türkiye adresli 1 milyon 250 bin civarında alan adı var; bunun 250 bini.TR altında geriye kalanı yurt dışında. Yurt içinde ve dışında blog ya da web sayfası olanların bir kaç milyon olduğunu tahmin ediyoruz. İnternet Teknolojileri Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akgül, Bilişim STK Platformu Nisan 2011 İnternet 18 Yaşında

14  Efrahim Yasin AKTAŞ  Bilişim Teknolojileri Öğretmeni  eyaktas@gmail.com Hazırlayan

15  TÜBİTAK ULAKBİM (http://www.ulakbim.gov.tr)http://www.ulakbim.gov.tr  Hacettepe Üniversitesi (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/dersler/ebb/ebb4 67-guz2000/umut-p.html)http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/dersler/ebb/ebb4 67-guz2000/umut-p.html  MEB Bilişim Teknolojileri 4 ve 5. Basamak Öğretmen Kılavuz Kitabı  http://www.computerhistory.org/ http://www.computerhistory.org/ Kaynaklar


"İnternet’in Tarihi Gelişimi.  Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları