Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ücret Sistemleri ve Verimlilik Dersi Sunumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ücret Sistemleri ve Verimlilik Dersi Sunumu"— Sunum transkripti:

1 Ücret Sistemleri ve Verimlilik Dersi Sunumu
Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Sunum : Ümit KACAR 4 Aralık 2012, Salı

2 Ücret Nedir ?

3 Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, fazla mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. (GVK.Madde:61)

4 İşveren Nedir ?

5 Hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek veya tüzel kişilerdir. (GVK.Madde:62)

6 Gerçek (Safi) Ücret Nedir ?

7 İşveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından yasal Kesinti ve indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır. (GVK.Madde:64)

8 Yasal Kesinti ve İndirimler Nelerdir ?

9 Ücretten Yapılan Kesintiler
Vergi Kesintileri Gelir Vergisi Damga Vergisi Sigorta Kesintileri SGK Primi SGK İşsizlik Primi

10 Damga Vergisi = Brüt Ücretin Binde 6,6 ‘sıdır.
Vergi Kesintileri Gelir Vergisi (GVK Madde:103) 2012 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları 10.000 TL’ye kadar %15 25.000 TL sinin TL si için TL fazlası için %20 58.000 TL %27 TL sinden fazlasının TL %35 Damga Vergisi = Brüt Ücretin Binde 6,6 ‘sıdır.

11 İşsizlik Primi Kesintisi
SGK Prim Kesintileri İşveren Adına Kesilen % 19,5 İşçi Adına Kesilen % 14 İşsizlik Primi Kesintisi %2 % 1

12 Asgari Geçim İndirimi Nedir ?

13 Asgari Geçim İndirimi en yalın anlamı ile Çalışanların ücret gelirlerinin belirli bir kısmının vergi dışı bırakılmasıdır yılına dek vergi iadesi sistemi uygulanmakta iken 2008 yılından itibaren asgari geçim indirimi uygulamasına geçilerek fiş toplama uygulaması sona ermiş oldu. 

14 Evli Bekar Çocuk Sayısı Eşi çalışmayan Eşi çalışan Yok 79,79 66,49
Sabit 66,49 1 89,76 76,46 2 99,73 86,43 3 106,38 93,08 4 113,03

15 Ücret Bordrosu (Pusulası) Nedir ?

16 Vergi Kanunları Tanımı
İş Kanunu Tanımı İşverenler her ay ödedikleri ücretler için Ücret bordrosu)tutmaya mecburdurlar. Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malumat yazılır: 1-Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası 2-Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti); 3-Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre; 4-Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı. İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

17 İşsizlik-SGK Kesintisi
Bordro Türü : Maaş Ad Soyadı Ramazan TABAK Dönemi 2012/Ocak Unvanı Personel Net Ücret 701,13 Bölüm Muhasebe T.C.Kimlik No Giriş Tarihi 01/01/2012 YASAL KESİNTİLER KAZANÇLAR BRÜT ÜCRET 886,50 Kazanç Birim Ücret İşsizlik-SGK Kesintisi Matrah [A] SGK İşçi Primi (%14) [B] 124,11 İşsizlik İşçi Primi (%1) [C] 8,87 SGK İşveren Primi (%19,5) 172,87 İşsizlik İşveren Primi (%2) 17,73 Vergi Matrah = (A-B+C) 753,42 2012 YILI OCAK AYINA AİT, ADIMA TAHAKKUK EDEN YUKARIDA YAZILI GELİRLERE KARŞILIK NET TUTARIN TAMAMINI NAKDEN ALDIM.  İmza Gelir Vergisi (%15) [D] 113,03 Damga Vergisi (A x 0,0066) [E] 5,85 Asgari Geçim İndirimi 66,49 Kazanç Toplamı Kesintiler Toplamı (B+C+D+E) 251,86 Net Ödenen (AGİ Dahil)

18 Muhasebe Kaydı Borçlu Hesaplar Brüt Ücret (Maliyet) SGK İşveren Primi SGK İşveren İşsizlik Primi Asgari Geçim İndirimi Alacaklı Hesaplar Öd. Gelir Vergisi Öd. Damga Vergisi Öd. SGK Primi Öd. SGK İşsizlik Primi Net Ücret

19 Borçlu Hesaplar Alacaklı Hesaplar
Brüt Ücret 886,50 SGK İşveren Primi 172,87 SGK İşsizlik Primi 17,73 Asgari Geçim İndirimi 66,49 Gelir Vergisi 113,03 Damga Vergisi 5,85 SGK Primi (%33,5) 296,98 SGK İşsizlik Primi (%3) 26,60 Net Ücret (AGİ Dahil) 701,13

20 İşsizlik-SGK Kesintisi
Bordro Türü : Maaş Ad Soyadı Ramazan TABAK Dönemi 2012/Ocak Unvanı Personel Net Ücret 801,14 Bölüm Muhasebe T.C.Kimlik No Giriş Tarihi 01/01/2012 YASAL KESİNTİLER KAZANÇLAR Normal Kazanç 886,50 Kazanç Adı Birim Net Kazanç İşsizlik-SGK Kesintisi Matrah [A] 1.026,19  İkramiye 100,00 SGK İşçi Primi (%14) [B] 143,67 İşsizlik İşçi Primi (%1) [C] 10,26 SGK İşveren Primi (%19,5) 200,11 İşsizlik İşveren Primi (%2) 20,52 Vergi Matrah = (A-B+C) 872,26 2012 YILI OCAK AYINA AİT, ADIMA TAHAKKUK EDEN YUKARIDA YAZILI GELİRLERE KARŞILIK NET TUTARIN TAMAMINI NAKDEN ALDIM.  İmza Gelir Vergisi (%15) [D] 130,84 Damga Vergisi (A x 0,0066) [E] 6,77 Asgari Geçim İndirimi 66,49 Kazanç Toplamı Kesintiler Toplamı (B+C+D+E) 291,54 Net Ödenen (AGİ Dahil)

21 Diğer Kazanç (İkramiye) 139,69 SGK İşveren Primi 201,11
Borçlu Hesaplar Alacaklı Hesaplar Brüt Ücret 886,50 Diğer Kazanç (İkramiye) 139,69 SGK İşveren Primi 201,11 SGK İşsizlik Primi 20,55 Asgari Geçim İndirimi 66,49 Gelir Vergisi 130,84 Damga Vergisi 6,77 SGK Primi (%33,5) 344,80 SGK İşsizlik Primi (%3) 30,79 Net Ücret (AGİ Dahil) 801,14

22 SGK PRİM KESİNTİSİNE TABİ OLAN KAZANÇLAR
Ne Zaman Fazla çalışma / mesai ücreti Hak Edilen Ay Cumartesi günü ücreti Hafta tatili ücreti Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti Yıllık izin ücreti Nakit ödenen kira yardımı  Nakit ödenen giyecek yardımı  Nakit ödenen yakacak yardımı  Tamamlama ücreti  Temizleme ücreti Yılbaşı parası  Kreş parası Bayram harçlığı İzin harçlığı

23 SGK PRİM KESİNTİSİNE TABİ OLMAYAN KAZANÇLAR
Ayni Yardımlar ( Giyim, Yakacak v.b.) Ölüm, Doğum ve Evlenme yardımı (Süreye Tabi) Görev yollukları Kıdem tazminatı Keşif ücreti İhbar tazminatı Kasa tazminatı Yemek Ücreti (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

24 Teşekkürler…. Danış Denetim & Danışmanlık Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Danış Financial & Tax Audit Consultancy Company 1470 Sokak Ergün İş Merkezi No:10 Kat:1 Alsancak/İZMİR Tel : (232) (Pbx) Fax: (232)


"Ücret Sistemleri ve Verimlilik Dersi Sunumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları