Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ücret Sistemleri ve Verimlilik Dersi Sunumu 16 Aralık 2009 Çarşamba Ümit KACAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ücret Sistemleri ve Verimlilik Dersi Sunumu 16 Aralık 2009 Çarşamba Ümit KACAR"— Sunum transkripti:

1 Ücret Sistemleri ve Verimlilik Dersi Sunumu 16 Aralık 2009 Çarşamba Ümit KACAR umit@danisdenetim.com

2 Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, fazla mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. (GVK.Madde:61) Ücret Nedir ? 1

3 Hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek veya tüzel kişilerdir. (GVK.Madde:62) İşveren Nedir ? 2

4 İşveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından yasal Kesinti ve indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır. (GVK.Madde:64 ) Gerçek (Safi) Ücret Nedir ? 3

5 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 32 nci maddesi 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. Asgari Geçim İndirimi 4

6 İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. Asgari geçim indirimi (A.G.İ.) tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına bu Tebliğin "3. Uygulamanın Esasları" başlıklı bölümünde yer alan oranların uygulanması ile bulunan tutarın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen oranla çarpımı sonucu bulunur. Asgari Geçim İndirimi Yıllık Tutarı = (Asg.Üc.Yıllık Brüt Top.x A.G.İ. Oranı) x %15 Asgari Geçim İndirimi 5

7 Asgari Geçim İndirimi Oranları 6 KişininOran Kendisi İçin% 50 Eşi İçin% 10 İlk 2 Çocuk İçin% 7,5 Diğer Çocuklar% 5

8 Eşi çalışan ve bir çocuğu bulunan bir asgari ücretlinin, Kasım/2009 ayında asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır. Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (693 x 12 = 8.316.-TL) Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı: % 57,5 (Mükellefin kendisi için % 50 + Mükellefin çocuğu için % 7,5) A.G.İ. Esas Tutar (8.316,00 x % 57,5 = 4.781,70.-TL) A.G.İ. Yıllık Tutar (4.781,70 x % 15 = 717,26.-TL)'dir. Yıllık tutarın 1/12'si olan (717,26 / 12 = 59,78.-TL)'si Kasım ayına ait gelir vergisi tutarından mahsup edilecektir. Buna göre, işveren asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 59.78TL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır. Örnek : 7

9 Yasal Kesintiler Nelerdir ? Yasal Kesintiler Vergi Kesintileri •Gelir Vergisi •Damga Vergisi Sigorta Kesintileri •SGK Primi •SGK İşsizlik Primi 8

10 Gelir Vergisi & Damga Vergisi; 8.700.- TL'ye kadar olan Tutar İçin% 15 22.000.-TL'nin8.700.-TL ‘lik Kısmı İçin 1.305.-TL Geri Kalan Kısım İçin % 20 50.000.-TL'nin22.000.-TL3.965.-TL % 27 50.000.-TL’den Fazlası İçin 50.000.-TL11.525.-TL % 35 Damga Vergisi = Brüt Ücret x Binde 6 9

11 SGK Prim Kesintileri SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Primi Kesintileri İşveren Adına Kesilen % 19,5 İşçi Adına Kesilen % 14 10

12 SGK Prim Kesintileri SGK İşsizlik Primi Kesintisi İşveren Adına Kesilen %2 İşçi Adına Kesilen % 1 11

13 Ücret Pusulası Örnek ; Güvenli Enerji Şirketinde Asgari Ücret ile çalışan Adil Demir adlı personelin Kasım/2009 dönemi ücret bordrosu aşağıdaki gibidir ; 12 Gün30,00 Brüt Kazanç693,00 SGK Matrahı693,00 SGK Primi97,02 Gelir Vergisi Matrahı589,05 Gelir Vergisi Tutarı88,36 Damga Vergisi Tutarı4,16 Yasal Kesintiler189,54 Asgari Geçim İndirimi49,95 Net Kazanç546,48

14 Ücret Bordrosu Kaydı Muhasebe Kaydı Borçlu Hesaplar •Brüt Ücret (Maliyet) •SGK İşveren Primi •SGK İşveren İşsizlik Primi •Asgari Geçim İndirimi Alacaklı Hesaplar •Öd. Gelir Vergisi •Öd. Damga Vergisi •Öd. SGK Primi •Öd. SGK İşsizlik Primi 13

15 Ücret Bordrosu Kaydı 14 Brüt Ücret (Maliyet)693,00 SGK İşveren Primi135,14 SGK İşsizlik Primi13,86 Asgari Geçim İndirimi49,95 Gelir Vergisi88,36 Damga Vergisi4,16 SGK Primi232,16 SGK İşsizlik Primi20,79 Net Ücret546,48 891,95 …………………………..Ücret Bordro Kaydı………………………

16 Örnek ; Güvenli Enerji Şirketinde Asgari ücret ile çalışan Adil Demir’in Kasım/2009 dönemi için Brüt : 139,57.-TL (Net: 100.-TL) ikramiyeye hak kazanmıştır. Ücret Pusulası (İkramiye) 15 Gün30,00 Normal Kazanç693,00 İkramiye139,57 Toplam Brüt Kazanç832,57 SGK Matrahı832,57 SGK Primi116,56 Gelir Vergisi Matrahı707,68 Gelir Vergisi Tutarı106,15 Damga Vergisi Tutarı5,00 Yasal Kesintiler227,71 Asgari Geçim İndirimi49,95 Net Ödenecek646,48

17 Ücret Bordrosu Kaydı (İkramiye) 16 Brüt Ücret (Maliyet)693,00 İkramiye (Brüt Maliyet)139,57 SGK İşveren Primi162,35 SGK İşsizlik Primi16,65 Asgari Geçim İndirimi49,95 Gelir Vergisi106,15 Damga Vergisi5,00 SGK Primi278,91 SGK İşsizlik Primi24,98 Net Ücret646,48 1.061,52 ……………………….Ücret Bordro Kaydı………………………

18 Bazı Ödemelere İlişkin Kesintiler Ödemenin TürüSGKGelir VergisiDamga Vergisi Asıl Ücret Tavanı Var (4.504,50)Var Avanslar (ücret)YokKesilmiyorYok Fazla MesaiVar Gece ZammıVar Huzur HakkıYokVar İhbar TazminatıYokVar İkramiyeVar Kasa TazminatıYokVar Kıdem TazminatıYokSınırlı (2.365,16)Var PrimlerVar Yemek (Ayni)Yok Yemek (Nakdi)YokVar 17

19 Teşekkürler…. DANIŞ DENETİM & DANIŞMANLIK MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DANIŞ CERTIFIED FINANCIAL CONSULTANCY AUDITING LTD. 1470 Sokak Ergün İş Merkezi No:10 Kat:1 Dr:101-102 Alsancak/İZMİR Tel : (232) 465 31 03-04 (Pbx) Fax: (232) 465 23 32 www.danisdenetim.com


"Ücret Sistemleri ve Verimlilik Dersi Sunumu 16 Aralık 2009 Çarşamba Ümit KACAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları