Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Vergi ve Fonlar İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Vergi ve Fonlar İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi."— Sunum transkripti:

1 ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Vergi ve Fonlar İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

2 BRÜT ÜCRET ? İşveren tarafından işgörene (çalışana) emeği (hizmeti) karşılığında ödenen; - Aylık (maaş-ücret), - Prim, - İkramiye, - Sosyal yardımlar, - Zamlar gibi sürekli nitelikteki ödemelerin toplamıdır.

3 GENEL BİLGİLER Çalışanlar ücretlerini gündelik, haftalık veya aylık olarak alabilirler. Bir ay 30 gün olarak kabul edilir. Aylık ücretlerde saat ücreti aylığın 225 saate bölünmesiyle bulunur. İş Kanunu’na göre, çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Yine kanuna göre, Cumartesi ve Pazar çalışılmayarak, hafta içi günde 9 saat çalışılması yoluyla haftalık çalışmanın tamamlanması mümkündür. Eğer bir işyerinde çalışma süresi 9 saati aşarsa, hafta içi fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır. Hafta içi fazla çalışma ücreti, normal çalışma süresinin saat başına düşen tutarının %50 fazlası ile ödenir.

4 ÖRNEK: Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücreti hesaplayınız... ?

5 ÖRNEK: Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücreti hesaplayınız... Normal çalışma ücreti:900 YTL Hafta içi fazla çalışma ücreti: [ (900 YTL / 225 saat )* % 150 ]* 10 saat 60 YTL Öğrenim Yardımı:40 YTL HAK EDİLEN ÜCRET TOPLAMI1.000 YTL

6 ÖRNEK: Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücret aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi hesaplanır: Normal çalışma ücreti:900 YTL Hafta içi fazla çalışma ücreti: [ (900 YTL / 225 saat )* % 150 ]* 10 saat 60 YTL Öğrenim Yardımı:40 YTL HAK EDİLEN ÜCRET TOPLAMI1.000 YTL

7 İŞVERENİŞGÖREN BRÜTÜCRET SSK ve İşsizlik Primi İşveren Payı NETÜCRET (Ele Geçen) SSK ve İşsizlik Primi İşgören Payı Gelir Vergisi Damga Vergisi EMEK ÜCRET VERGİ DAİRESİNE ödenir SSK’ya ödenir STOP- AJJJ MUHTASSAR

8 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ İŞVEREN PAYI İŞÇİ PAYI

9 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ İŞVEREN PAYI İŞÇİ PAYI SSK PRİMİ SSK PRİMİ

10 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ İŞVEREN PAYI İŞÇİ PAYI SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ

11 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ İŞVEREN PAYI İŞÇİ PAYI SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ % 1% 2

12 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ İŞVEREN PAYI İŞÇİ PAYI SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ SSK PRİMİ İŞSİZLİK PRİMİ % 1% 14% 2% ?

13 SSK Prim Oranları (Prime Tabi Aylık Kazanç Üzerinden) İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) TOPLAM (%) a) İş Kazası Meslek Hastalığı Primi-1,5-7(*) b) Hastalık Sigortası Primi5611 c) Analık Sigortası Primi-11 d) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 911 (**)20 Prim Oranları Toplamı 1419, , (*) İşyerinin tehlike sınıfına göre prim oranları değişmektedir. (**) Yeraltı işleri ile ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işlerde prim oranı % 22 olup, işçi hissesi % 9, işveren hissesi ise % 13'dür.

14 İŞ KOLUTEHLİKE SINIFI PRİM ORANI Hukuki Hizmetler1% 1,5 Et Kesilmesi, Hazırlanması ve Muhafazası2% 2 Tarım, Hayvancılık, Ormancılık3% 2,5 Kauçuk Sanayii4% 3 Deniz, Nehir ve Göllerde Balıkçılık5% 3,5 Demir Madenciliği6% 4 Ham Petrol ve Tabii Gaz Arama İşleri7% 4,5 Sanayide Kullanılan Kimyasal Madde Üretimi9% 5,5 Taş, Kil ve Kum Ocakları11% 6,5 Kömür Madenciliği12% 7 = % (TEHLİKE SINIFI / 2 ) + 1

15 2005 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ ÜCRET GELİR DİLİMLERİ Oran 6.600YTL’ye Kadar15 % YTL’nin YTL İçin 990 YTL Fazlası20 % YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası25 % YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası30 % YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası35 %

16 Brüt Ücret: Brüt Ücret: Normal çalışma ücreti + Fazla Çalışma Ücreti + İkramiye... SSK Primi İşçi Payı: Brüt Ücret x % 14 SSK Primi İşveren Payı: Brüt Ücret x Prim Oranı (% 19,5 ile %25 arası) İşsizlik Sigortası işçi payı: Brüt Ücret x %1 İşsizlik Sigortası İşveren Payı: Brüt ücret x %2 Gelir Vergisi: [ Brüt ücret– (SSK Primi işçi payı + İşsizlik Sigortası işçi payı ) ] x % 15 (dilim) Damga Vergisi: Brüt Ücret x % 0,6 Ücret bordrosu formülleri:

17 ÖRNEK: BRÜT ÜCRETİ YTL olan bir işçinin NET ÜCRETİNİ hesaplayınız ? (SSK işveren primini %20 olarak alın). ?

18 Çözüm: Brüt ücreti YTL olan bir işçi için şu hesaplamalar yapılır (SSK işveren primi %20 olarak alınmıştır). SSK Primi: İşveren Payı: YTL x %20 = 200 YTL İşçi Payı: YTL x %14 = 140 YTL İşsizlik Primi: İşveren Payı: YTL x %2 = 20 YTL İşçi Payı: YTL x %1 = 10 YTL Vergiler: Damga Vergisi: YTL x %0,6 = 6 YTL Gelir Vergisi: YTL – (140 YTL+ 10 YTL) = 850 YTL x %15 = 127,50 YTL BÜ GVM

19 1.000 YTL (+) 200 YTL(-) 140 YTL (+) 20 YTL(-) 10 YTL (-) 127.5YTL (-) 6 YTL YTL YTL Brüt Ücret (+) SSK Primi İşveren Payı(-) SSK Primi İşçi Payı (+) İşsizlik Sigortası İşveren Payı(-) İşsizlik Sigortası İşçi payı (-) Gelir Vergisi (-) Damga Vergisi İşçinin İşletmeye Maliyeti İşçinin Eline Net Geçecek Olan Yukarıda yerlerine koyduğumuzda aşağıdaki sonuçları elde ederiz.

20 İŞVERENİŞGÖREN BRÜTÜCRET SSK ve İşsizlik Primi İşveren Payı NETÜCRET (Ele Geçen) SSK ve İşsizlik Primi İşgören Payı Gelir Vergisi Damga Vergisi VERGİ DAİRESİNE ödenir SSK’ya ödenir YTL 220 YTL 716,5 YTL 133,5 YTL 150 YTL / A 7 / B

21 Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı:

22 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı: 7/A 1.220,00 716,50 133,50 370,00

23 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı: 7/A 1.220,00 716,50 133,50 370, İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 7/B 1.220,00 716,50 133,50 370,00

24 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı: 7/A 1.220,00 716,50 133,50 370, İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 7/B 1.220,00 716,50 133,50 370, GİDER TAHAKKUKLARI

25 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ Tahakkuk kaydının ardından SSK, vergi ve ücretin nakden ödenmesi halinde yapılacak yevmiye kaydı: 1.220,00 716,50 133,50 370,00

26 381 GİDER TAHAKKUKLARI 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ Tahakkuk kaydının ardından SSK, vergi ve ücretin nakden ödenmesi halinde yapılacak yevmiye kaydı: 1.220,00 716,50 133,50 370, PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 100 KASA 716,50 133,50 370, ,00

27 ÜCRET (BORDRO) HESAPLAMA CETVELİ (%0,6)(%15)

28 SSK İŞVEREN PRİM HESAPLAMA TABLOSU

29 Yukarıdaki hesaplamaları muhasebeleştirecek olursak... (7/B seçeneği !) 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 196 PERSONEL AVANSLARI 335 PERSONELE BORÇLAR 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ 528, ,00 500, ,28 378, ,78 28/02/2006

30 SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRET SINIRLARI SSK TABAN ÜCRETSSK TAVAN ÜCRET ’dan itibaren 531,00 YTL ’dan itibaren 3.451,50 YTL SSK İşçi Payı: 531,00 YTL x % 14 = 74,34 YTL’den AZ olamaz ,50 YTL x % 14 = 483,21 YTL’den FAZLA olamaz... Bu ne demek şimdi ????

31 Konuyla İlgili Linkler: Ücret Hesaplamaları için (program) : Diğer Pratik Bilgiler için (SSK prim oranları – Alt ve Üst Sınırlar – Gelir ve Damga Vergisi oranları vb.) :

32 % 15 % 20

33 2005 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ ÜCRET GELİR DİLİMLERİ Oran 6.600YTL’ye Kadar15 % YTL’nin YTL İçin 990 YTL Fazlası20 % YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası25 % YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası30 % YTL’nin YTL İçin YTL Fazlası35 %

34

35 DAHA BASİT DÜŞÜNELİM ! Aylığı YTL olan işçinin Yıllık Gelir Vergisi Matrahı YTL’ dir. Bunun YTL’lik kısmı için %15 oranı, YTL’lik kısmı için %20 oranı uygulanacak olursa x%15= x%20=

36 ÖRNEK: YTL NET ÜCRETİN işverene maliyetini hesaplayınız ? (SSK işveren primini %20 olarak alın).

37 Brüt Ücret 1.400,00 SSKişçi14%196,00İşv.20,0%280, ,00 İŞSİZLİKİşçi1%14,00İşv.2%28,00 SGKİşç.Top. 210,00 308, ,10 Matrahı 1.190, ,90 Gelir Vergisi15%178, ,00 Damga Vergisi0,60%8,40 VFVergi Top. 186,90 Kesintiler Top. 396,90 Net Ücret 1.003,10 ÖRNEK: YTL NET ÜCRETİN işverene maliyetini hesaplayınız ? (SSK işveren primini %20 olarak alın).

38 Haftaya... Konu: Duran Varlıklar (s ) Ödev: Uygulama 17 (s.45) Tavsiye: Babanızın, Ananızın, Dayınızın, Amcanızın.... birinin ücret bordrosunu alın inceleyin ve öğrendiğiniz bilgilerle mutlaka karşılaştırın...


"ÜCRET BORDROSU Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Vergi ve Fonlar İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları