Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KISA DÖNEMLİ HEDEFLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KISA DÖNEMLİ HEDEFLER."— Sunum transkripti:

1 KISA DÖNEMLİ HEDEFLER

2 Kısa Dönemli Hedefler Kısa dönemli hedefler bireyin varolan performans düzeyi ile uzun dönemli hedefler arasındaki ölçülebilir ara basamaklardır. Kısa dönemli hedefler uzun dönemli hedeflerle kıyaslandığında daha özel ve ayrıntılıdır. Kısa dönemli hedefler oluştururken, bireyin varolan performansından, uzun dönemli hedeflere ulaşabilmesi için hangi aşamaları izleyeceği belirlenir .

3 Kısa Dönemli Hedef Yazma İlkeleri
Kısa dönemli hedef ifadelerinde 4 öğe bulunmalıdır. Bu öğeler 1. birey, 2. davranış, 3. koşul ve 4. ölçüttür. 1. Birey: Kısa dönemli hedef ifadeleri, öğrencinin davranışı üzerine odaklanmalı, öğretmenden değil, öğrenciden beklenen davranış tanımlanmalıdır. Buna göre “Öğrenciye haftanın günlerini öğret” ifadesi yerine “Ayşe, haftanın günlerini söylemesi istendiğinde % 100 yardımsız olarak söyler” ifadesi kullanılmalıdır. Birinci ifade, öğretmenden beklenen davranışı göstermektedir. Oysaki hedef ifadelerinde öğretmenin değil, öğrencinin ne yapacağı belirtilmektedir.

4 Kısa Dönemli Hedef Yazma İlkeleri
2. Davranış: Kısa dönemli hedefler, öğrenciden ne beklendiğinin açık bir ifadesi olmalıdır. Tıpkı uzun dönemli amaçlarda olduğu gibi, kısa dönemli amaçlar da ölçülebilir, gözlenebilir terimlerle ifade edilmelidir. “Akın, dairenin çevresini bilir” ifadesi yeterince açık olmadığı gibi aynı zamanda “bilir” eylemi ile Akın’da gerçekleştirilecek davranış değişikliği tanımlanmış değildir. “Akın, kendisinden (dairenin çevresini hesaplaması) istendiğinde, çevre formülünü kullanarak verilen dairenin çevresini hesaplar” ifadesi Akın’dan beklenen davranışı daha açık, ölçülebilir ve gözlenebilir biçimde tanımlanmaktadır.

5 Kısa Dönemli Hedef Yazma İlkeleri
3. Koşul: Kısa dönemli hedef ifadelerinde koşul, davranışın hangi koşullar altında (nerede, ne zaman, nasıl) gösterilmesi gerektiğini tanımlar. Kısa dönemli hedeflerde koşul, “yazması” ya da “söylemesi” istendiğinde olduğu gibi bir istek/yönergeyi belirttiği gibi, “hesap makinesi kullanarak”, “çevre formülünü kullanarak” ifadelerinde olduğu gibi

6 Kısa Dönemli Hedef Yazma İlkeleri
4. Ölçüt: Ölçüt, öğrencinin gösterdiği davranışın yeterliliği hakkında karar vermek için kullandığımız standarttır. Bir öğrencinin hedef davranışı kazanıp kazanmadığına karar vermemizi sağlayan standarttır. Ölçüt bir yandan öğrencinin hedef davranışa ne kadar ulaştığını gösterirken, diğer yandan da bir sonraki hedefe geçip geçmeme konusunda öğretmene yol gösterir.

7 Ölçüt bir zaman sınırı olabileceği gibi, öğrenciden beklenen doğru davranışın sayısı ya da davranış yüzdesi de olabilir. “Ayşe, kendisine ikinci sınıf düzeyine ait bir metin verildiğinde, bir dakikada 70 kelimeyi doğru olarak okur” ifadesinde öğrencinin okuma hızının artırılması için ölçüt 70 kelime olarak belirlenmiştir. “Mehmet, ikinci sınıf düzeyine ait bir metne ilişkin soru sorulduğunda % 90 doğrulukla cevaplandırır” ifadesinde öğrencinin okuduğunu anlama doğruluğunun artırılması için ölçüt % 90 olarak belirlenmiştir. “Ali kendisine 200 sözcükten oluşan ikinci sınıf düzeyine ait bir metin verildiğinde en fazla % 10 hata ile okur” ifadesinde ise öğrencinin hata sayısının ya da oranının azaltılması için ölçüt % 10 olarak belirlenmiştir.


"KISA DÖNEMLİ HEDEFLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları