Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI Bitkiler, fotosentez yapan ökaryotik organizmalar olarak tanımlanırlar. Bitkiler Alemi'nin şekil, büyüklük, yapı, organizasyon,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI Bitkiler, fotosentez yapan ökaryotik organizmalar olarak tanımlanırlar. Bitkiler Alemi'nin şekil, büyüklük, yapı, organizasyon,"— Sunum transkripti:

1

2 BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI

3 Bitkiler, fotosentez yapan ökaryotik organizmalar olarak tanımlanırlar. Bitkiler Alemi'nin şekil, büyüklük, yapı, organizasyon, ekolojik istekler açısından büyük farklılıklar gösteren çok sayıda üyesi bulunur. Bitkiler Alemi Tohumsuz Bitkiler (Cryptogamae) ve Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) olmak üzere iki büyük gruba ayrılır. Tohumsuz Bitkiler, diğerlerinden daha ilkel olarak nitelendirilirler ve sporlarla çoğalmaları nedeni ile Sporlu Bitkiler olarak da adlandırılırlar. Bu gruptaki bitkilerin büyük bir kısmı kök, gövde, yaprak gibi belirgin organ farklılaşması göstermezler. Bitkinin tümü yapraksı ya da şeritsi bir yapıdadır ve bu yapı tallus olarak isimlendirilir. Tallus yapısına sahip olan tüm bitkiler "Thallophyta" (Tallofita) adı verilir.

4 Vejetatif organ farklılaşması gösteren bitkilere ise "Kormophyta" (Kormofita) adı verilir, bu tip yapıya da kormus denir. Tohumlu Bitkilerin en önemli özelliği, bitkilerde en önemli üreme ve yayılma organı olan tohumun oluşumudur. Bu grup tohumlarının oluşma şekline göre iki altbölüme (divisio) ayrılmaktadır: Tohum taslakları (ovül) meyva yaprakları tarafından ( karpeller) örtülmeden açıkta tohum meydana getiren bitkilere Açık Tohumlu Bitkiler (Gymnospermae). Tohum taslakları (ovül) meyva yapraklarının (karpeller) birleşmesiyle oluşan odacık (ovaryum) içinde kapalı olarak tohum geliştiren Kapalı Tohumlu Bitkiler (Angiospermae).

5 Bitkiler Alemi, Sporlu Bitkiler olarak tanınan Algler, Karayosunları, Eğreltiler ile Tohumlu Bitkilerden meydana gelmektedir. Fotosentezle ekolojik dengede temel rol oynadıklarından bitkiler canlılar dünyasında önemli yere sahiptirler. Karasal hayata geçişin öncüleri olan ve bilinen kara bitkilerinin en ilkelleri olan karayosunları kısaca tanıtılmıştır. Tohumsuz (Sporlu Bitkilerin) en gelişmiş grubu olarak değerlendirilen Eğrelti Otlarının da genel özellikleri üzerinde durulmuştur. Bitkiler aleminin en büyük bölümünü oluşturan Tohumlu Bitkilerin (Spermatophyta), tohumlarının oluşma şekline göre ayrılan alt bölümleri Açık Tohumlu Bitkiler (Gymnospermae) ve Kapalı Tohumlu Bitkiler (Angiospermae)' in özelliklerine değinilmiştir.

6 Açık Tohumlu Bitkilerin Cycadopsida, Coniferopsida, Gnetopsida sınıflarına ayrıldıkları ve evrimsel olarak Eğreltilerle, Kapalı Tohumlu Bitkiler arasındageçit oluşturdukları ifade edilmiştir. Kapalı Tohumlu Bitkilerin ise, bugün yeryüzünde 300.000 üyesinin bulunmakla birlikte Magnolopsida (Dicotyledoneae = Çift Çenekli Bitkiler) ve Liliopsida (Monocotyledoneae = Tek Çenekli Bitkiler) olmak üzere iki sınıfa ayrıldıkları belirtilmiştir.

7 Bitkiler Alemi Tohumlu BitkilerTohumsuz Bitkiler

8 KarayosunlarıAlgler Eğreltiler Tohumsuz Bitkiler

9 Bazı bitkilerin çevreyi güzelleştiren çiçekleri yoktur. Bu bitkiler bataklıklarda, göllerde, nemli topraklarda ve ağaç gövdelerinde yaşar. Ağaçlara ve kayaların üzerinde yaşayan kara yosunlarının kökleri yoktur, onun yerine köke benzeyen yapıları vardır. Ciğer otları ise nemli topraklar ve ağaçların üzerinde yaşarlar. Eğrelti otlarında ise kök, gövde ve yaprak gibi yapıları vardır. Nehir ve göl kenarlarında yaşarlar.

10 KARA YOSUNLARI:Bahçıvanlar kara yosunlarını toprağı zenginleştirmek ve nemli tutmak için kullanırlar. Bazı yerlerde kara yosunları kazılarak çıkartılır ve fuel oil gibi yakıt maddesi elde edilerek kullanılır. Bazı kara yosunları taşlara sıkıcı tutunur ve taşları parçalayarak bir çeşit toprağa dönüşür. EĞRELTİ OTLARI:Eğrelti otlarının kıvrık kemana benzer başçıkları oldukça lezzetlidir. Bu nedenle özellikle Japonya’da gıda maddesi olarak kullanılmaktadır.Eğrelti otlarını ormanlarda görebilirsiniz. Tropik bölgelerde eğrelti otları gerçek ağaçlar kadar büyük olur. CİĞER OTLARI:Suyun toprak içinde korunmasına yardım eden çiçeksiz bitkilerdir.

11 spores

12 Kara yosunu

13 Spor oluşumu

14

15 Aşk Merdiveni

16 Eğrelti otu

17

18 Eğrelti otları ve at kuyrukları kömür yataklarının oluşumunu sağlamıştır. Bu bitkilerin kalıntıları 300 milyon yıl önce toprağın altında kalarak değişikliğe uğramış, kömürleşmiştir. Böylece kömür yatakları oluşmuştur.

19 Ç İ ÇEKL İ B İ TK İ LER

20 Tek Çenekliler Paralel damarlanma

21 Çift Çenekliler Ağsı Damarlanma

22 Çevremizde en çok çiçekli bitkileri görür ve tanırız.. Bunlar en gelişmiş bitki grubudur. Çiçekler hoş kokuları, değişik renkleri ve biçimleriyle doğayı güzelleştirir. İnsanlardan böceklere tüm canlıların hayatını etkiler. Çiçekli bitkiler çeşitli kısımlardan oluşur. Taş kaktüsü

23 Çiçekli Bitkinin Kısımları KÖK GÖVDE YAPRAK Ç İ ÇEK

24

25

26 Bitkinin k ö k ü toprağın i ç inde, g ö vde, yaprak, ve ç i ç ek gibi b ö l ü mleri toprak ü st ü nde gelişir. K ö klerde bulunan ince uzantılar bitkinin topraktaki su ve madensel tuzlar almasını sağlar. Bitkide k ö k, g ö vde, yaprak ve ç i ç ek gibi kısımlar vardır.

27 KÖK Gövdenin toprak altındaki uzantısıdır. Bitkiyi topra ğ a ba ğ lar ve dik tutar. Bitkinin ihtiyaç duydu ğ u su ve minerallerin topraktan alınmasını sa ğ lar. Görevleri Topra ğ a tutunma Su ve suda çözünmü ş maddeleri alma Bazı bitkilerde besin depo etme

28

29 GÖVDE Bitkinin toprak üstünde kalan organlarıdır. Yapısında dallar, yapraklar, çiçekler ve tomurcuklar bulunur. Fotosentezle besin üretilmesini, besin depolanmasını ve madde iletiminin yapılmasını sağlar.

30 GÖVDEN İ N GÖREVLER İ Suyu ve suda çözünmü ş maddeleri köklerden yapraklara ta ş ımak. Yapraklarda üretilen besini bitkinin di ğ er bölümlerine iletmek. Çiçe ğ i meyveyi ve yapra ğ ı ta ş ımak. Bitkinin dik durmasını sa ğ lamak.

31 YAPRAK Yapraklar bitkinin besin ihtiyacını karşılar. Genellikle renkleri yeşildir.yapraklar biçimleri birbirinden farklılık gösterir. Kaktüste yapraklar, gövde üzerindeki dikenlerdir. Böcek yiyen bitkinin yaprakları ise böcekleri yakalamak için kapan şekilde gelişmiştir.

32 KAKTÜS

33 Küstüm otu

34 SELVİ

35 YAPRAĞIN GÖREVLERİ Besin yapmak( Fotosentez yapmak ) Solunum yapmak( Gaz alı ş veri ş i ) Terleme

36 Bir gülün renkli yapraklarını koparalım. Yapraklar güzel kokuyor mu? Bu yapraklar bitkinin “taç yaprakları”dır. Şimdi de sapın üzerinde kalan yeşil renkli yaprakları inceleyelim. Bu yapraklara “çanak yapraklar” denir. Bu yapraklar çiçeği korur. Çiçeğin ortasındaki çok sayıdaki uzun yapılar ise çiçeğin “erkek organı”dır.Bunun uç kısımlarında bulunan sarı toza ise çiçek tozu denir. Ayrıca erkek organların çevrelediği şişkin yapıya ise “dişi organ” denir. ÇİÇEK

37 Çiçeğin bölümleri Çiçek dört kısımdan oluşur. Taç yaprak Çanak yaprak Erkek organ Dişi organ

38

39 GELİNCİK

40

41 PASS İ FLORE Ç İ ÇE Ğİ

42

43 KARDELEN

44

45 BİTKİ GÖVDE YAPRAK ÇİÇEK KÖK ANA KÖKYAN KÖK EMİCİ KÖK İLETİM BORULARI Ksilem Flöem KIN SAP AYA TAÇ YAPRAKÇANAK YAPRAKERKEK ORGAN DİŞİ ORGAN ÜRETTİĞİ BESİNİ ÜREMEDE KULLANIR ÜREMEYİ SAĞLAR SUYU YAPRAĞA İLETİR DİK TUTAR TOPRAĞA BAĞLAR SUYU ALIR VE GÖVDEYE İLETİR


"BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI Bitkiler, fotosentez yapan ökaryotik organizmalar olarak tanımlanırlar. Bitkiler Alemi'nin şekil, büyüklük, yapı, organizasyon," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları